Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийтгэх тогтоол
Огноо 2019-08-30
Дугаар 812
Хэргийн индекс 188/2019/0646/Э
Шүүх Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх
Шүүгч Баяраагийн Батаа
Шүүгдэгч М.Д нар
Зүйл хэсэг 17.1.1. - Хулгайлах
17.1.2.4. - Хулгайлах
26.1.1. - Цахим мэдээлэлд хууль бусаар халдах
Улсын яллагч Б.Соёолмаа
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 34.14 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, 34.19 дүгээр зүйлийн 1.1 дэх заалт, 36.2 дугаар зүйлийн 1, 2, 4 дэх хэсэг, 36.3, 36.6, 36.7, 36.8, 36.10, 36.12, 37.1 дүгээр зүйл, 38.1, 38.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныг тус тус удирдлага болгон ТОГТООХ нь:

1.Хан-Уул дүүргийн прокурорын газрын хяналтын прокуророос П.Г-ийг 2015 оны Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 3.5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийг журамлан мөн хуулийн тусгай ангийн 17.1 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.1, 2.4 дэх заалтад заасан “хулгайлах” гэмт хэрэгт холбогдуулан яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн хэргээс шүүгдэгч Ч.Р-тэй бүлэглэн хохирогч Н.Б-ын эд хөрөнгийг тусгайлан хамгаалсан агуулах сав болох тээврийн хэрэгсэлд нэвтэрч, машин механизм ашиглаж хулгайлсан хэргийг “гэмт хэргийн шинжгүй” үндэслэлээр хэрэгсэхгүй болгосугай.

2.Шүүгдэгч П.Г-ийн холбогдсон хэргийн зүйлчлэлийг 2015 оны Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 1.9 дүгээр зүйлийн 1, 3.5 дугаар зүйлийн 1 дэх заалтыг тус тус журамлан мөн хуулийн тусгай ангийн 17.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар,  шүүгдэгч М.Д, Д.Ц нарын холбогдсон 2015 оны Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 3.7 дугаар  зүйлийн 1 дэх хэсгийг журамлан мөн хуулийн тусгай ангийн 26.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан хэргийн зүйлчлэлийг 2002 оны Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 36 дугаар зүйлийн 36.2 дахь хэсэгт заасныг журамлан мөн хуулийн 229 дүгээр зүйлийн 229.1 дэх хэсэгт зааснаар тус тус хөнгөрүүлэн өөрчилсүгэй.

3.Б овогт М-ын Д-ийг 2015 оны Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 1.9 дүгээр зүйлийн 1, 3.3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийг тус тус журамлан мөн хуулийн тусгай ангийн 17.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан “хулгайлах” гэмт хэргийг зургаан удаагийн үргэлжилсэн үйлдлээр бусадтай үгсэн тохиролцож буюу зохион байгуулж үйлдсэн, мөн 2002 оны Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 36 дугаар зүйлийн 36.2 дахь хэсгийг журамлан мөн хуулийн тусгай ангийн 229 дүгээр зүйлийн 229.1 дэх хэсэгт заасан “нянтай программ зохион бүтээх, ашиглах, тараах” гэмт хэргийг бусадтай бүлэглэн компьютерын мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах зорилгоор нянтай программ зохион бүтээж, мэдсээр байж ашиглаж үйлдсэн гэм буруутайд тус тус,

- Б овогт Д-ын Ц-ийг 2015 оны Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 1.9 дүгээр зүйлийн 1, 3.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийг тус тус журамлан мөн хуулийн тусгай ангийн 17.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан “хулгайлах” гэмт хэргийг бусадтай үгсэн тохиролцож буюу гүйцэтгэж үйлдсэн, мөн 2002 оны Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 36 дугаар зүйлийн 36.2 дахь хэсгийг журамлан мөн хуулийн тусгай ангийн 229 дүгээр зүйлийн 229.1 дэх хэсэгт заасан “нянтай программ зохион бүтээх, ашиглах, тараах” гэмт хэргийг бусадтай бүлэглэн компьютерын мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах зорилгоор нянтай программ зохион бүтээж, мэдсээр байж ашиглаж үйлдсэн гэм буруутайд тус тус,

- Н овогт Ч-ын Р-ийг 2002 оны Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 35 дугаар зүйлийн 35.5 дахь хэсгийг журамланмөн хуулийн тусгай ангийн 145 дугаар зүйлийн 145.2 дахь хэсэгт заасан “бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах” гэмт хэргийг давтан, урьдчилан үгсэн тохиролцож бүлэглэн, агуулах саванд нэвтэрч, машин механизм хэрэглэж үйлдсэн гэм буруутайд,

- М овогт П-ийн Г-ийг 2015 оны Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 1.9 дүгээр зүйлийн 1, 3.5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныг журамлан мөн хуулийн тусгай ангийн 17.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан “хулгайлах” гэм хэргийг дөрвөнудаагийн үргэлжилсэн үйлдлээр бусадтай урьдчилан үгсэн тохиролцож буюу дэмжлэг үзүүлж үйлдсэн гэм буруутайд,

- Б овогт Б-ын М-ийг 2015 оны Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 1.9 дүгээр зүйлийн 1, 3.5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныг журамлан мөн хуулийн тусгай ангийн 17.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан “хулгайлах” гэм хэргийг хоёр удаагийн үргэлжилсэн үйлдлээр бусадтай урьдчилан үгсэн тохиролцож буюу дэмжлэг үзүүлж үйлдсэн гэм буруутайд,

- А овогт А-ийн Б-ыг 2015 оны Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 1.9 дүгээр зүйлийн 1, 3.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныг журамлан мөн хуулийн тусгай ангийн 17.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан “хулгайлах” гэм хэргийг хоёр удаагийн үргэлжилсэн үйлдлээр бусадтай урьдчилан үгсэн тохиролцож буюу гүйцэтгэж үйлдсэн гэм буруутайд,

- Б овогт О-ийн Б-г 2015 оны Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 1.9 дүгээр зүйлийн 1, 3.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныг журамлан мөн хуулийн тусгай ангийн 17.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан “хулгайлах” гэм хэргийг хоёр удаагийн үргэлжилсэн үйлдлээр бусадтай урьдчилан үгсэн тохиролцож буюу гүйцэтгэж үйлдсэн гэм буруутайд тус бүр тооцсугай.

4.Шүүгдэгч М.Д, Д.Ц нарыг 2002 оны Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 72 дугаар зүйлийн 72.1.1 дэх заалтад зааснаар “эрүүгийн хариуцлагад татах хугацаа өнгөрсөн” үндэслэлээр мөн хуулийн тусгай ангийн 229 дүгээр зүйлийн 229.1 дэх хэсэгт заасан эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлсүгэй.

5.Шүүгдэгч М.Д-д 2015 оны Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 1.9 дүгээр зүйлийн 1, 3.3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныг журамлан мөн хуулийн тусгай ангийн 17.1 дүгээр 1 дэх хэсэгт зааснаар дөрвөн зуун наян цагийн хугацаагаар нийтэд тустай ажил хийлгэх ял, шүүгдэгч Д.Ц-т 2015 оны Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 1.9 дүгээр зүйлийн 1, 3.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныг журамлан мөн хуулийн тусгай ангийн 17.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар хоёр зуун дөчин цагийн хугацаагаар нийтэд тустай ажил хийлгэх ял, шүүгдэгч Ч.Р-д 2002 оны Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 36 дугаар зүйлийн 36.2 дахь хэсэгт заасныг журамлан мөн хуулийн тусгай ангийн 145 дугаар зүйлийн 145.2 дахь хэсэгт зааснаар хоёр жилийн хугацаагаар хорих ял тус бүршийтгэж,

- 2015 оны Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 6.7 дугаар зүйлийн 1.2 дахь заалтад заасныг журамлан шүүгдэгч П.Г, Б.М, А.Б, О.Б нарт мөн хуулийн тусгай ангийн 17.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан хорих ялыг оногдуулахгүйгээр тус бүрд нь хоёр жилийн хугацаагаар тэнсэж үүрэг хүлээлгэх албадлагын арга хэмжээ хэрэглэсүгэй.

6.2015 оны Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 5.6 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт зааснаар шүүгдэгч Ч.Р-д оногдуулсан хоёр жилийн хугацаагаар хорих ялыг нээлттэй хорих байгууллагад эдлүүлэхээр тогтоосугай.

7.Шүүгдэгч П.Г, Б.М, А.Б, О.Б нарт 2015 оны Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 7.3 дугаар зүйлийн 2.5 дахь хэсэгт зааснаар тэнссэн хугацаанд оршин суух газраа өөрчлөхдөө хяналт тавьж байгаа байгууллагад мэдэгдэх үүрэг хүлээлгэж, тэдэнд шүүхээс тогтоосон үүргийг зөрчвөл мөн зүйлийн 4 дэх хэсэгт зааснаар шүүх тэнссэн шийдвэрийг хүчингүй болгож, ял оногдуулахыг сануулсугай.

8.Иргэний хуулийн 497 дугаар зүйлийн 497.1, 510 дугаар зүйлийн 510.1 дэх хэсэгт зааснаар шүүгдэгч М.Д, П.Г нараас тус бүр нэг сая төгрөг, шүүгдэгч О.Б-ээс таван зуун мянган төгрөг тус тус гаргуулан хохирогч П.А-т олгосугай.

9.Энэ хэрэгт битүүмжлэгдсэн67-84 УНЛ улсын дугаартай,Honda Insight загварын тээврийн хэрэгслийг битүүмжилсэн шийдвэрийг хүчингүй болгож, тогтоол хүчин төгөлдөр болмогц өмчлөгчид нь мэдэгдэж, эд мөрийн баримтаар хураагдаж ирсэн Dell загварын процессор, HP загварын зөөврийн компьютер, Acer загварын зөөврийн компьютер, Gateway загварын зөөврийн компьютер, Archive-2014, Hitachi, Maxtor,WD 2 TB болон нэр хаяг тодорхойгүй нийт таван ширхэг хатуу диск, нэг ширхэг флаш дискийг Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 21.5 дугаар зүйлийн 1.1 дэх заалтад зааснаар хэрэгцээний дагуу зохих(улсын төсвийн) байгууллагад шилжүүлж, дүрс бичлэг бүхий дөрвөн ширхэг компакт дискийг хэргийг архивд хадгалах хугацаагаар хэрэгт нь хавсарган үлдээсүгэй.

10.Шүүгдэгч М.Д хорин гурав хоног, шүүгдэгч П.Г, О.Б нар тус бүр гурав хоног цагдан хоригдсон, бусад шүүгдэгч нар энэ хэрэгт цагдан хоригдоогүй, шүүгдэгч Д.Ц, Б.М, А.Б, Ч.Р нар бусдад төлөх төлбөргүй, шүүгдэгч нарын иргэний бичиг баримт шүүхэд шилжиж ирээгүй, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зардалгүйг тус тус дурдсугай.

11.Шүүгдэгч Ч.Р-д оногдуулсан хоёр жилийн хугацаагаар хорих ялыг 2002 оны Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 61 дүгээр зүйлийн 61.1 дэх хэсэгт зааснаар тэнсэж, хоёр жилийн хугацаагаар хянан харгалзахаар тогтоож, түүнд хяналт тавихыг Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт даалгасугай.

12.Шийтгэх тогтоол уншиж сонсгосноор хүчинтэй болох тул шүүгдэгч М.Д-д давхардуулан авсан Монгол Улсын хилээр гарахыг хязгаарласан“хязгаарлалт тогтоох” таслан сэргийлэх арга хэмжээг энэ өдрөөс хүчингүй болгож, энэ талаарХил Хамгаалах Ерөнхий Газарт мэдэгдсүгэй.

13.Шийтгэх тогтоолыг гардаж авснаас хойш, эсхүл хүргүүлснээс хойш 14 хоногийн дотор Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхэд оролцогч давж заалдах гомдол гаргах, улсын яллагч, дээд шатны прокурор эсэргүүцэл бичих эрхтэйг дурдсугай.

14.Оролцогч давж заалдах гомдол гаргасан, эсхүл улсын яллагч, дээд шатны прокурор эсэргүүцэл бичсэн тохиолдолд тогтоолын биелэлтийг түдгэлзүүлж, шийтгэх тогтоол хүчин төгөлдөр болох хүртэл шүүгдэгч М.Д, Д.Ц, Ч.Р, П.Г, О.Б, А.Б, Б.М нарт урьд авсан “хувийн баталгаа гаргах” таслан сэргийлэх арга хэмжээг тус бүрд нь хэвээр үргэлжлүүлсүгэй

 

 

ДАРГАЛАГЧ                                 Б.БАТАА

 

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Өөр шийдвэр байхгүй байна.