Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийтгэх тогтоол
Огноо 2021-09-30
Дугаар 220
Хэргийн индекс 160/2021/0214/э
Шүүх Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх
Шүүгч Раднаасамбуугийн Алтанцэцэг
Шүүгдэгч БО
Зүйл хэсэг 17.4.2.2. - Хөрөнгө завших
Улсын яллагч Э.О
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

ТОГТООХ нь:

1. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 34.14 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасныг журамлан шүүгдэгч Б.От Архангай аймгийн Прокурорын газраас 2015 оны Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.4 дүгээр зүйлийн 2.1 дэх хэсэгт зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлснийг 2002 оны Эүүгийн хуулийн тусгай ангийн 150 дугаар зүйлийн 150.2 дахь хэсэг болгон хөнгөрүүлэн өөрчилсүгэй.

2. Шүүгдэгч Б овогт Бийн Оийг бусдын итгэмжлэн хариуцуулсан эд хөрөнгийг завшсан гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутайд тооцсугай.

3. Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 6.14 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныг журамлан 2021 оны Өршөөл үзүүлэх тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсэгт зааснаар 2002 оны Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 150 дугаар зүйлийн 150.2 дахь хэсэгт заасан гэмт хэргийн шүүгдэгч Б.От холбогдох 1712000650169 тоот эрүүгийн хэргийг өршөөж, хэрэгсэхгүй болгосугай.

4. Иргэний хуулийн 497 дугаар зүйлийн 497.1 дэх хэсэгт зааснаар шүүгдэгч Б.Оээс 23.040 /хорин гурван мянга дөч/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 03 дугаар багийн Уран толгой хорооллын 01-01 тоотод оршин суух Н овогт Тийн Б /РД:........... /-д, 117.936 /нэг зуун арван долоо мянга есөн зуун гучин зургаа/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 02 дугаар багийн Хадат гэх газар оршин суух Ө овогт Хгийн Ц /РД:........... /-д, 50.544 /тавин мянга таван зуун дөчин дөрөв/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 04 дүгээр багийн Өртөнт хороололд оршин суух Х овогт Бгийн Х /РД:........... /-д, 49.920 /дөчин есөн мянга есөн зуун хорь/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 01 дүгээр багийн Ар гичгэнэ гэх газар оршин суух Б овогт Сгийн А /РД:........... /-д, 161.280 /нэг зуун жаран нэгэн мянга хоёр зуун ная/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 01 дүгээр багийн Ар гичгэнэ гэх газар оршин суух Б овогт Нн Н /РД:......... /-д, 56.832 /тавин зургаа мянга н зуун гучин хоёр/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 02 дугаар багийн Хад чулууны булаг гэх газар оршин суух Б овогт Лгийн М /............... /-т, 56.832 /тавин зургаа мянга н зуун гучин хоёр/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын Баян-Өндөр багийн Хар чулууны булаг гэх газар оршин суух Б овогт Дын Р /РД:.............. /-д, 50.544 /тавин мянга таван зуун дөчин дөрөв/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 02 дугаар багийн Цагаан нуур гэх газар оршин суух Б овогт Хын Г /РД:.................. /-д, 50.544 /тавин мянга таван зуун дөчин дөрөв/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 02 дугаар багийн Цагаан нуур гэх газар оршин суух М овогт Шын Ч /РД:................ /-д, 50.544 /тавин мянга таван зуун дөчин дөрөв/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 03 дугаар багийн Хүрэн хоолой гэх газар оршин суух Г овогт Дын Э /РД:..................... /-д, 62.928 /жаран хоёр мянга есөн зуун хорин найм/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 01 дүгээр багийн Их тэлээ гэх газар оршин суух Х овогт Дын Н /РД:..................... /-д, 483.840 /дөрвөн зуун наян гурван мянга н зуун дөч/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 01 дүгээр багийн Хөх сүм Асга түрүү гэх газар оршин суух Х овогт Бгийн Н /РД:...................... /-д, 101.088 /нэг зуун нэг мянга наян найм/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 03 дугаар багийн Барилгачдын 02-01 тоотод оршин суух Н овогт Н Б /РД:....................... /-д, 568.080 /таван зуун жаран н мянга ная/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 01 дүгээр багийн Зүүн хүүш гэх газар оршин суух Б овогт Нны Э /РД:.......................... /-д, 545.040 /таван зуун дөчин таван мянга дөч/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 01 дүгээр багийн Зүүн хүүш гэх газар оршин суух Х овогт Дгийн А /РД:........................... /-д, 99.072 /ерэн есөн мянга далан хоёр/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 01 дүгээр багийн Нам цохио гэх газар оршин суух Б овогт Сгийн О /РД:................... /-д, 400.608 /дөрвөн зуун мянга зургаан зуун найм/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 01 дүгээр багийн Хөх сүм гэх газар оршин суух С овогт Дгийн О /РД:............... /-д, 237.600 /хоёр зуун гучин долоон мянга зургаан зуу/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 03 дугаар багт оршин суух Б овогт Шын Б /РД:........ /-д, 303.984 /гурван зуун гурван мянга есөн зуун наян дөрөв/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 03 дугаар багт оршин суух Б овогт Тгийн Э /РД:................... /-д, 33.792 /гучин гурван мянга долоон зуун ерэн хоёр/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 02 дугаар багт оршин суух Д овогт Лгийн Э /РД:................... /-д, 276.480 /хоёр зуун далан зургаа мянга дөрвөн зуун ная/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 01 дүгээр багт оршин суух Х овогт М Б /РД:......................... /-д, 50.544 /тавин мянга таван зуун дөчин дөрөв/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 04 дүгээр багт оршин суух Х овогт Дийн Г /РД:........................ /-д, 46.080 /дөчин зургаа мянга ная/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 02 дугаар багт оршин суух Х овогт Ргийн О /РД:......... /-д, 69.120 /жаран есөн мянга нэг зуун хорь/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 01 дүгээр багт оршин суух Б овогт В Б /РД:................ /-д, 69.120 /жаран есөн мянга нэг зуун хорь/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 02 дугаар багт оршин суух Б овогт Згийн Э /РД:..................... /-д, 120.960 /нэг зуун хорин мянга есөн зуун жар/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 01 дүгээр багт оршин суух Б овогт Т О /РД:...................... /-д, 483.840 /дөрвөн зуун наян гурван мянга н зуун дөч/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 03 дугаар багт оршин суух Л овогт Б  О /РД:.............. /-д, 46.080 /дөчин зургаа мянга ная/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 01 дүгээр багт оршин суух А овогт Сгийн М /РД:................. /-д, 213.120 /хоёр зуун арван гурван мянга нэг зуун хорь/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 02 дугаар багт оршин суух Б Ц. Б /РД:............... /-д, 161.280 /нэг зуун жаран нэгэн мянга хоёр зуун ная/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 03 дугаар багт оршин суух Б овогт Сгийн А /РД:................ /-д, 138.240 /нэг зуун гучин н мянга хоёр зуун дөч/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 01 дүгээр багт оршин суух Б овогт Дийнямын Ц /РД:АИ75093004/-д, 46.080 /дөчин зургаа мянга ная/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 01 дүгээр багт оршин суух Б овогт Нгийн А /РД:................ /-д, 28.800 /хорин найм мянган зуу/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 02 дугаар багт оршин суух Б овогт Лгийн Н /РД:.................. /-д, 138.240 /нэг зуун гучин н мянга хоёр зуун дөч/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 02 дугаар багт оршин суух Б овогт Бын Э /РД:................... /-д, 213.120 /хоёр зуун арван гурван мянга нэг зуун хорь/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 02 дугаар багт оршин суух Х овогт Бын У /РД:.............. /-д, 115.200 /нэг зуун арван таван мянга хоёр зуу/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 01 дүгээр багт оршин суух Б овогт Ргийн Б /РД:......... /-д, 69.120 /жаран есөн мянга нэг зуун хорь/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 03 дугаар багт оршин суух Г овогт Гийн Б /РД:................ /-д, 60.672 /жаран мянга зургаан зуун далан хоёр/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 02 дугаар багт оршин суух Ц овогт Цийн Б /РД:................. /-д, 12.960 /арван хоёр мянга есөн зуун жар/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 03 дугаар багт оршин суух Н овогт Тийн Б /РД:................. /-д, 23.040 /хорин гурван мянга дөч/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 02 дугаар багт оршин суух Г овогт И Т /РД:................. /-д, 69.120 /жаран есөн мянга нэг зуун хорь/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 01 дүгээр багт оршин суух М овогт Г. А /РД:................. /-д, 23.040 /хорин гурван мянга дөч/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 01 дүгээр багт оршин суух Х овогт Бгийн Б /РД:............... /-д, 506.880 /таван зуун зургаа мянга н зуун ная/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 01 дүгээр багт оршин суух Б овогт Цийн П /РД:.................. /-д, 23.040 /хорин гурван мянга дөч/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 04 дүгээр багт оршин суух А овогт Гын Х /РД:................ /-д, 335.088 /гурван зуун гучин таван мянга наян найм/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 02 дугаар багт оршин суух Т овогт Ггийн С /РД:.................... /-д, 138.240 /нэг зуун гучин н мянга хоёр зуун дөч/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 01 дүгээр багт оршин суух Х овогт Сгийн М /РД:..................... /-д, 46.080 /дөчин зургаан мянга ная/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 02 дугаар багт оршин суух Б овогт Дын О /РД.............. /-д, 253.440 /хоёр зуун тавин гурван мянга дөрвөн зуун дөч/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 04 дүгээр багт оршин суух Б овогт Дын А /РД:................. /-д, 161.280 /нэг зуун жаран нэгэн мянга хоёр зуун ная/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 01 дүгээр багт оршин суух Х овогт Дгийн Г /РД:...................... /-д, 345.600 /гурван зуун дөчин таван мянга зургаан зуу/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 01 дүгээр багт оршин суух С овогт Өын Ц /РД:................... /-д, 50.688 /тавин мянга зургаан зуун наян найм/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 01 дүгээр багт оршин суух Н овогт Өын Ц /РД:....................../-д, 668.160 /зургаан зуун жаран н мянга нэг зуун жар/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 01 дүгээр багт оршин суух Х овогт Ггийн Т /РД:.................. /-д, 92.160 /ерэн хоёр мянга нэг зуун жар/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 04 дүгээр багт оршин суух Б Аын А /РД:............/-д, 34.560 /гучин дөрвөн мянга таван зуун жар/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 02 дугаар багт оршин суух Г овогт Жын Э /РД:.........../-д, 34.560 /гучин дөрвөн мянга таван зуун жар/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 02 дугаар багт оршин суух А овогт Сгийн Б /РД:.........../-д, 23.040 /хорин гурван мянга дөч/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 03 дугаар багт оршин суух Б овогт Сгийн Н /РД:.............../-д, 69.120 /жаран есөн мянга нэг зуун хорь/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 02 дугаар багт оршин суух Б овогт Жын Д /РД:............./-д, 23.040 /хорин гурван мянга дөч/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 02 дугаар багт оршин суух Б овогт Бын М /РД:.............../-д, 28.800 /хорин н мянга н зуу/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 02 дугаар багт оршин суух М овогт Даын Ж /РД:................/-д, 23.040 /хорин гурван мянга дөч/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 02 дугаар багт оршин суух А овогт Дын Оэ /РД:.........../-д, 69.120 /жаран есөн мянга нэг зуун хорь/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 02 дугаар багт оршин суух Б овогт Шын Г /РД:................. /-д, 69.120 /жаран есөн мянга нэг зуун хорь/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 01 дүгээр багт оршин суух А овогт Сгийн Э /РД:.................. /-д, 23.040 /хорин гурван мянга дөч/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 01 дүгээр багт оршин суух Ц овогт Сын Н /РД:................../-д, 69.120 /жаран есөн мянга нэг зуун хорь/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 01 дүгээр багт оршин суух Б овогт Сын Б /РД:....................... /-д, 241.152 /хоёр зуун дөчин нэгэн мянга нэг зуун тавин хоёр/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 02 дугаар багт оршин суух Б овогт Сын Б /РД:................... /-д, 46.080 /дөчин зургаа мянга ная/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 01 дүгээр багт оршин суух Б овогт Згийн Д /РД:.................... /-д, 49.152 /дөчин есөн мянга нэг зуун тавин хоёр/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 02 дугаар багт оршин суух Б овогт Бын Б /РД:.................... /-д, 49.152 /дөчин есөн мянга нэг зуун тавин хоёр/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 02 дугаар багт оршин суух Б овогт Нгийн Ж /РД:..................... /-д, 55.728 /тавин таван мянга долоон зуун хорин найм/ төгрөг гаргуулан хохирогч УлаанБаатар хотын Сонгинохайрхан дүүргийн 39 дүгээр хорооны Хангай 69-15Б тоотод оршин суух М овогт Рсгийн А /РД:......... /-д, 46.080 /дөчин зургаа мянга ная/ төгрөг гаргуулан хохирогч УлаанБаатар хотын Хан-Уул дүүргийн 21 дүгээр хорооны Шүрт хотхоны 2-18 тоотод оршин суух Э овогт Зын Т /РД:.........../-д, 41.472 /дөчин нэгэн мянга дөрвөн зуун далан хоёр/ төгрөг гаргуулан УлаанБаатар хотын Сонгинохайрхан дүүргийн 02 дугаар хорооны Орбит 40-10 тоотод оршин суух Н овогт Аийн Б /РД:............/-д, 99.072 /ерэн есөн мянга далан хоёр/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 01 дүгээр багт оршин суух Б овогт Цийн Н /РД:.............../-д, 23.040 /хорин гурван мянга дөч/ төгрөг гаргуулан хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 04 дүгээр багт оршин суух Б овогт Бн Г /РД:................ /-д, 184.320 /нэг зуун наян дөрвөн мянга гурван зуун хорь/ төгрөг гаргуулан хохирогч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 04 дүгээр багт оршин суух Б овогт Нгийн Ц /РД:........... /-д, 12.960 /арван хоёр мянга есөн зуун жар/ төгрөг гаргуулан хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын 03 дугаар багт оршин суух Б овогт Ггийн Э /РД:................... /-д тус тус олгосугай.

5. Шүүгдэгч Б.О нь энэ хэрэгт цагдан хоригдсон хоноггүй, хэрэгт эд мөрийн баримтаар хураагдсан зүйлгүй, хөрөнгө битүүмжлэгдээгүй, шүүгдэгч Б.Оийн бичиг баримт шүүхэд ирээгүй, хилийн хориг тавигдаагүй, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зардал нэхэмжлээгүй болохыг тус тус дурдсугай.

6. Шийтгэх тогтоолыг шүүгдэгч, түүний өмгөөлөгч, хохирогч нар өөрөө гардан авсан өдрөөс хойш 14 хоногийн дотор Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхэд давж заалдах гомдол гаргах, улсын яллагч, дээд шатны прокурор эсэргүүцэл бичих эрхтэй болохыг дурдсугай. 

7. Шийтгэх тогтоолд гомдол гаргасан, эсэргүүцэл бичигдсэн тохиолдолд шийтгэх тогтоолын биелэлтийг түдгэлзүүлж, шийтгэх тогтоол хуулийн хүчин төгөлдөр болтол шүүгдэгч Б.От авсан хувийн баталгаа гаргах таслан сэргийлэх арга хэмжээг хэвээр үргэлжлүүлсүгэй. 

 

 

                             ДАРГАЛАГЧ ШҮҮГЧ                                        Р.АЛТАНЦЭЦЭГ

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Өөр шийдвэр байхгүй байна.