Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
44512 шийдвэр. (хуудас 1/891)
2020.11.11 2020/ШЦТ/358 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамсүрэнгийн Батжаргал О 27.10.1.
2020.11.10 2020/ШЦТ/155А Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамсүрэнгийн Батжаргал Б 12.1.2.1., 12.1.2.3.
2020.11.10 2020/ШЦТ/357 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамсүрэнгийн Батжаргал Б 10.1.1
2020.11.06 2020/ШЦТ/354 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамсүрэнгийн Батжаргал М 24.7.1.
2020.11.06 2020/ШЦТ/353 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамсүрэнгийн Батжаргал Х 24.8.1.
2020.11.06 2020/ШЦТ/352 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамсүрэнгийн Батжаргал Г 27.10.1.
2020.11.02 162 Увс аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Баянгийн Мөнхзаяа О.П 27.10.3.
2020.11.06 2020/ШЦТ/350 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамсүрэнгийн Батжаргал Э 11.6.1.
2020.11.10 167 Увс аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Баянгийн Мөнхзаяа С.Д 24.6.1.
2020.11.06 2020/ШЦТ/348 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамсүрэнгийн Батжаргал Ц 17.1.1.
2020.11.09 166 Увс аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Баянгийн Мөнхзаяа Т.Ж, Х.Б 11.6.2.
2020.11.03 2020/ШЦТ/341 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Пүрэвийн Пагма Б 27.10.1.
2020.11.04 162 Увс аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Баянгийн Мөнхзаяа Ц.Г 11.6.1.
2020.11.02 160 Увс аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Баянгийн Мөнхзаяа Г.М, О.А 11.6.2.
2020.10.22 2020/ШЦТ/335 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гомбо-Очирын Намуунтуяа Б 17.1.2.1.
2020.10.20 2020/ШЦТ/334 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамсүрэнгийн Батжаргал Э 17.1.1.
2020.11.06 2020/ШЦТ/351 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Пүрэвийн Пагма Н 10.1.1
2020.07.03 118 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Тумагийн Цэцэгмаа Ш.Б 11.6.1.
2020.11.17 2020/ШЦТ/363 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Пүрэвийн Пагма С 27.10.3., 27.11.1.
2020.01.03 08 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Тумагийн Цэцэгмаа А.Б 12.1.2.1.
2020.11.09 2020/ШЦТ/356 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Пүрэвийн Пагма О 11.6.1.
2020.11.09 2020/ШЦТ/355 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Пүрэвийн Пагма Х, М нар 17.4.1., 18.6.1.
2020.11.03 2020/ШЦТ/342 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Пүрэвийн Пагма Д 24.8.1.
2020.10.30 2020/ШЦТ/340 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Пүрэвийн Пагма Э 11.6.1.
2020.10.27 2020/ШЦТ/338 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Пүрэвийн Пагма Б 27.10.1.
2020.10.27 2020/ШЦТ/337 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Пүрэвийн Пагма Э 11.6.1.
2020.10.20 2020/ШЦТ/333 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Пүрэвийн Пагма Б 27.10.1.
2020.10.19 2020/ШЦТ/331 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Пүрэвийн Пагма Л 11.6.1.
2020.11.11 752 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Довчинсэнгээгийн Алтанжигүүр М.Э 17.1.1.
2020.11.09 750 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Довчинсэнгээгийн Алтанжигүүр Б.С 11.6.1.
2020.11.09 749 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Довчинсэнгээгийн Алтанжигүүр Э.О 17.8.1.
2020.11.09 747 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Довчинсэнгээгийн Алтанжигүүр Л.Э 11.6.1.
2020.11.06 743 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Довчинсэнгээгийн Алтанжигүүр Н.Ө 27.10.2.3.
2020.11.05 735 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Довчинсэнгээгийн Алтанжигүүр Н.А 17.1.1.
2020.11.03 725 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Довчинсэнгээгийн Алтанжигүүр Э.Н 17.8.1.
2020.11.03 724 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Довчинсэнгээгийн Алтанжигүүр Г.Б, Ч.Б 17.1.1.
2020.10.30 719 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Довчинсэнгээгийн Алтанжигүүр Л.О 12.1.1.
2020.10.28 709 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Довчинсэнгээгийн Алтанжигүүр М.Х 17.1.1.
2020.10.26 703 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Довчинсэнгээгийн Алтанжигүүр Г.Ц 23.1.1
2020.10.26 702 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Довчинсэнгээгийн Алтанжигүүр П.Б 17.5.1.
2020.10.26 701 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Довчинсэнгээгийн Алтанжигүүр Л.М 17.1.1.
2020.10.26 700 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Довчинсэнгээгийн Алтанжигүүр Н.М 11.6.1.
2020.11.11 2020/ШЦТ/959 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Жагдагийн Болдбаатар Д.М 11.6.1.
2020.10.08 1769 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Чойнорын Алтанцэцэг П.Б 11.6.1.
2020.10.06 1752 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Чойнорын Алтанцэцэг Ц.Ц 17.1.1.
2020.10.23 1844 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Чойнорын Алтанцэцэг Л.М 11.1.2.1., 11.1.2.4., 17.2.1.
2020.10.27 1878 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Чойнорын Алтанцэцэг С.О, Ц.Н, Д.Ч, Г.Г 11.6.1., 20.4.1.
2020.10.13 1794 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Чойнорын Алтанцэцэг Д.З 17.1.1., 17.2.2.
2020.10.12 1779 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Чойнорын Алтанцэцэг Б.Д 11.6.1., 17.2.2.
2020.10.07 1742 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Чойнорын Алтанцэцэг Г.Г