Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
37830 шийдвэр. (хуудас 1/757)
2020.05.19 00163 Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Түмэндэмбэрэлийн Хүрэлбаатар Б.Т 11.6.2.
2020.05.07 861 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Энхтайваны Чингис Д.Б 11.6.2.
2020.05.19 00164 Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Түмэндэмбэрэлийн Хүрэлбаатар Б.Д 11.6.2.
2020.05.07 68 Өмнөговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Тогоочийн Дэлгэрмаа Б.О 17.1.2.1., 17.1.2.4.
2020.05.14 00161 Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Түмэндэмбэрэлийн Хүрэлбаатар Э.О 11.6.1.
2020.05.07 102 Булган аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Содовын Цэрэндулам С.Б 24.6.1.
2020.05.07 101 Булган аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Содовын Цэрэндулам Б.Д 17.12.1.
2020.05.14 88 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Бямбажавын Гантөгс Д.А 24.6.2.3.
2020.05.12 87 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Бямбажавын Гантөгс М.У 17.3.1.
2020.05.06 100 Булган аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сүрэнгийн Цэрэнханд А.Э 11.6.1.
2019.05.05 99 Булган аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Жаргалын Дэлгэрмөрөн Г.Б , Н.Н 24.6.1.
2020.05.05 98 Булган аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сүрэнгийн Цэрэнханд М.М 24.6.1.
2020.05.05 97 Булган аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Жаргалын Дэлгэрмөрөн О.Б 24.6.1.
2020.05.05 96 Булган аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Жаргалын Дэлгэрмөрөн Д.М 17.12.1.
2020.05.04 95 Булган аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Жаргалын Дэлгэрмөрөн С.Т 11.6.1.
2020.05.01 94 Булган аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Жаргалын Дэлгэрмөрөн А.И 12.1.1.
2020.05.01 93 Булган аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Содовын Цэрэндулам П.Б 24.6.1.
2020.04.30 92 Булган аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Содовын Цэрэндулам Г.Б 11.6.1.
2019.04.30 91 Булган аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Содовын Цэрэндулам Х.А 27.10.1.
2020.04.28 90 Булган аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сүрэнгийн Цэрэнханд Б.Б 27.10.2.2.
2020.04.27 89 Булган аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Содовын Цэрэндулам М.Г 24.6.1.
2020.04.23 88 Булган аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сүрэнгийн Цэрэнханд П.О 12.1.1.
2020.04.22 87 Булган аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Жаргалын Дэлгэрмөрөн Т.Ж 24.6.1.
2020.04.22 86 Булган аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Жаргалын Дэлгэрмөрөн Л.У 11.6.1.
2020.04.21 85 Булган аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сүрэнгийн Цэрэнханд М.Х 24.6.1.
2020.04.21 84 Булган аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сүрэнгийн Цэрэнханд Б.Б 12.5.2.2.
2020.04.21 83 Булган аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сүрэнгийн Цэрэнханд Т.Б , Т.М 17.12.1.
2020.03.24 17 Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь сум дундын шүүх Мягмарын Энхмандах Д.Э 11.6.1.
2020.03.23 16 Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь сум дундын шүүх Мягмарын Энхмандах П.Г 17.3.2.1.
2020.03.11 15 Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь сум дундын шүүх Мягмарын Энхмандах Д.Г 17.5.1.
2020.04.07 337 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Цэвээний Эрдэнэчимэг Б.Ч 27.10.1.
2020.04.10 353 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Цэвээний Эрдэнэчимэг С.Д, С.Ш 11.6.1.
2020.05.04 275 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хашхүүгийн Одбаяр М.Г 20.7.2.
2020.04.29 266 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хашхүүгийн Одбаяр С.У 27.10.2.3.
2020.04.01 184 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хашхүүгийн Одбаяр Э.Г 27.10.2.3.
2020.05.08 294 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хашхүүгийн Одбаяр М.Ө 20.7.1.
2020.04.14 223 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хашхүүгийн Одбаяр Х.Н 17.3.1.
2020.03.31 181 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хашхүүгийн Одбаяр О.Ж 17.3.3.1.
2020.03.31 180 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хашхүүгийн Одбаяр З.Т П.Э 17.1.2.4.
2020.04.21 237 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хашхүүгийн Одбаяр Б.М, Р.Т 17.1.2.4.
2020.03.26 167 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хашхүүгийн Одбаяр Ө.П 11.6.1.
2020.04.21 241 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хашхүүгийн Одбаяр Ж.Б 11.6.1.
2020.05.05 279 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хашхүүгийн Одбаяр И.Д 11.4.2.1.
2020.05.19 931 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Нацагийн Баасанбат Ч.П 17.5.1.
2020.05.21 950 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Нацагийн Баасанбат Б.Г 17.2.1.
2020.05.21 952 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Нацагийн Баасанбат Ш.О 11.6.2.
2020.05.19 930 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Нацагийн Баасанбат Б.Г 11.6.1.
2020.05.22 957 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Нацагийн Баасанбат Б.А 11.6.1.
2020.05.07 860 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Энхтайваны Чингис Б.Б 11.6.1.
2020.04.20 233 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хашхүүгийн Одбаяр Ө.Г 11.6.1.