Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
39687 шийдвэр. (хуудас 1/794)
2020.05.27 2020/ШЦТ/64 Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Самандаабазарын Өлзийн-Отгон Г.Д 17.1.2.1.
2020.03.31 2020/ШЦТ/34 Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Алтангэрэлийн Бямбажав Д.А 17.2.2.
2020.06.22 2020/ШЦТ/78 Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Алтангэрэлийн Бямбажав Э.Ц 11.6.1.
2020.05.19 2020/ШЦТ/77 Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Алтангэрэлийн Бямбажав Б.М 17.8.1.
2020.05.19 2020/ШЦТ/76 Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Алтангэрэлийн Бямбажав Б.М, Б.О 11.6.1.
2020.06.18 2020/ШЦТ/75 Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Самандаабазарын Өлзийн-Отгон Д.Б 11.4.1.
2020.06.12 2020/ШЦТ/74 Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Алтангэрэлийн Бямбажав Э.Г 17.5.1.
2020.06.09 2020/ШЦТ/73 Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Алтангэрэлийн Бямбажав Э.Д 11.6.1.
2020.06.08 2020/ШЦТ/72 Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Алтангэрэлийн Бямбажав Х.Н 11.4.1.
2020.06.08 2020/ШЦТ/71 Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Самандаабазарын Өлзийн-Отгон Д.Ц 11.6.1.
2020.05.04 2020/ШЦТ/69 Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Самандаабазарын Өлзийн-Отгон Б.У 11.6.1.
2020.05.29 2020/ШЦТ/65 Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Самандаабазарын Өлзийн-Отгон Э.М 27.10.1.
2020.04.28 2020/ØÖÒ/64 Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Самандаабазарын Өлзийн-Отгон Г.Д нар 17.1.2.1.
2020.06.15 393 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Ийшээгийн Ганбат Б.А 17.3.2.1.
2020.06.15 391 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Ийшээгийн Ганбат Г.Т, Б.Э, Б.С 20.7.1., 20.7.2., 20.14.1.
2020.06.08 373 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Ийшээгийн Ганбат Д.Б 11.6.1.
2020.06.03 361 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Ийшээгийн Ганбат Э.М 11.6.1.
2020.06.16 399 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Довчинсэнгээгийн Алтанжигүүр С.У 17.3.1.
2020.06.03 361 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Ийшээгийн Ганбат Б.Ц 11.6.1.
2020.06.15 394 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Довчинсэнгээгийн Алтанжигүүр Д.Б 27.10.2.3.
2020.06.03 359 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Ийшээгийн Ганбат Ш.У Б.О 11.6.1.
2020.06.15 390 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Довчинсэнгээгийн Алтанжигүүр М.Ш 20.7.1.
2020.06.12 385 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Довчинсэнгээгийн Алтанжигүүр Ц.Б 11.6.1.
2020.06.02 353 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Ийшээгийн Ганбат О.Г 11.6.2.
2020.06.02 352 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Ийшээгийн Ганбат Г.М 11.6.1.
2020.06.02 351 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Ийшээгийн Ганбат В.З 11.6.1.
2020.06.02 350 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Ийшээгийн Ганбат Э.Ш 11.6.1.
2020.06.02 349 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Ийшээгийн Ганбат Х.Э 11.6.1.
2020.06.11 382 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Довчинсэнгээгийн Алтанжигүүр Т.Б 17.1.2.1., 17.5.1.
2020.06.10 379 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Довчинсэнгээгийн Алтанжигүүр П.О 10.1.1
2020.06.10 377 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Довчинсэнгээгийн Алтанжигүүр А.Ч 17.1.2.1.
2020.06.09 374 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Довчинсэнгээгийн Алтанжигүүр м.Э 12.1.2.1.
2020.05.29 348 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Ийшээгийн Ганбат Ж.П 17.2.1.
2020.05.29 347 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Ийшээгийн Ганбат Г.С 12.1.4.
2020.06.03 357 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Довчинсэнгээгийн Алтанжигүүр Э.С 11.6.1.
2020.06.03 355 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Довчинсэнгээгийн Алтанжигүүр Ш.Б 27.10.2.3.
2020.05.29 346 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Ийшээгийн Ганбат Н.Г 11.6.2.
2020.06.03 354 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Довчинсэнгээгийн Алтанжигүүр Л.Г 17.1.1.
2020.05.29 345 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Ийшээгийн Ганбат Э.З 17.4.1.
2020.05.25 320 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Ийшээгийн Ганбат А.Т 11.1.2.4.
2020.05.27 334 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Довчинсэнгээгийн Алтанжигүүр Б.Д 22.1.1.
2020.05.12 306 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Ийшээгийн Ганбат Э.Б, Б.Э 22.4.4., 22.5.1.
2020.06.26 431 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Довчинсэнгээгийн Алтанжигүүр М.Б 17.4.1.
2020.06.22 1155 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Энхтайваны Чингис Ө.Б 11.6.1.
2020.06.23 429 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Довчинсэнгээгийн Алтанжигүүр А.Г 17.3.1.
2020.06.23 428 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Довчинсэнгээгийн Алтанжигүүр Б.Т 11.6.1.
2020.05.12 305 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Ийшээгийн Ганбат М.Ц 11.1.2.5.
2020.05.07 292 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Ийшээгийн Ганбат О.О, Б.Ө 11.6.1., 11.6.2.
2020.06.23 427 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Довчинсэнгээгийн Алтанжигүүр М.Э 23.2.1.
2020.06.23 1165 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Энхтайваны Чингис Г.Эрдэнэ 18.5.1., 20.7.2.