Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
17572 шийдвэр. (хуудас 1/352)
2018.07.02 509 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хувьтөгөлдөрийн Идэр Д.З 11.6.1.
2018.06.29 505 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хувьтөгөлдөрийн Идэр Х.Д 17.1.1.
2018.04.16 275 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хувьтөгөлдөрийн Идэр С.Г 27.10.2.3., 27.11.1.
2018.08.08 603 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хувьтөгөлдөрийн Идэр Д.Ц 11.6.2.
2018.06.28 500 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хувьтөгөлдөрийн Идэр Д.Н М.Б 17.1.1.
2018.04.19 233 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хувьтөгөлдөрийн Идэр Т.Г 27.10.2.3.
2018.09.10 777 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гомбодоржийн Ганбаатар Д.Ц 27.10.2.2.
2018.06.06 430 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хувьтөгөлдөрийн Идэр Р.Э 27.10.2.3.
2018.05.28 402 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хувьтөгөлдөрийн Идэр Ц.П Б.Б 11.6.1.
2017.05.18 380 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хувьтөгөлдөрийн Идэр Т.Б 27.10.1.
2018.09.05 766 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гомбодоржийн Ганбаатар А.Б, А.Б 11.6.2.
2018.09.05 764 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гомбодоржийн Ганбаатар Ц.Ж 17.1.1.
2018.09.03 753 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гомбодоржийн Ганбаатар Б.Н 11.6.2.
2018.09.03 752 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гомбодоржийн Ганбаатар С.М 11.6.1.
2018.08.31 749 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гомбодоржийн Ганбаатар Ч.Т 11.6.1.
2018.08.31 748 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гомбодоржийн Ганбаатар Д.Г 11.6.1.
2018.08.08 680 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гомбодоржийн Ганбаатар П.Б 11.6.1.
2018.08.31 747 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гомбодоржийн Ганбаатар И.П 12.1.1.
2018.08.15 703 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гомбодоржийн Ганбаатар Г.Т 17.1.1.
2018.08.14 701 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гомбодоржийн Ганбаатар С.У 11.6.1.
2018.08.13 696 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гомбодоржийн Ганбаатар С.Г 11.6.2.
2018.08.28 737 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гомбодоржийн Ганбаатар Г.Э 11.6.1.
2018.08.10 690 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гомбодоржийн Ганбаатар Б.М 11.1.2.4.
2018.08.27 732 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гомбодоржийн Ганбаатар С.А 11.6.2.
2018.08.08 685 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гомбодоржийн Ганбаатар Б.Ү 11.6.1.
2018.08.08 681 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гомбодоржийн Ганбаатар Б.Б 11.6.1.
2018.08.27 731 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гомбодоржийн Ганбаатар Г.О 12.1.2.1.
2018.08.08 679 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гомбодоржийн Ганбаатар Т.Т 11.6.1.
2018.08.08 678 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гомбодоржийн Ганбаатар Д.Г 17.1.1.
2018.08.24 726 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гомбодоржийн Ганбаатар Б.Б 27.10.2.3.
2018.08.06 672 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гомбодоржийн Ганбаатар Б.Г 10.6.
2018.08.03 667 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гомбодоржийн Ганбаатар Б.Б, А.Д 17.2.1.
2018.08.24 725 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гомбодоржийн Ганбаатар М.Б 11.6.1.
2018.08.03 666 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гомбодоржийн Ганбаатар Б.Г 17.4.1.
2018.08.21 718 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гомбодоржийн Ганбаатар Ц.Д 11.6.1.
2018.08.02 662 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гомбодоржийн Ганбаатар Н.Н 11.6.1.
2018.09.17 00245 Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Түмэндэмбэрэлийн Хүрэлбаатар С.А 17.12.1.
2018.08.21 717 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гомбодоржийн Ганбаатар Б.Д 11.6.1.
2018.08.01 657 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гомбодоржийн Ганбаатар О.А, С.Д 21.2.1., 10.1.1
2018.08.20 714 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гомбодоржийн Ганбаатар Ц.Э 11.6.2.
2018.08.20 713 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гомбодоржийн Ганбаатар А.Б 11.6.2.
2018.09.03 402 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хашхүүгийн Одбаяр О.С- 11.6.1.
2018.08.17 708 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гомбодоржийн Ганбаатар Ж.Б 17.2.2.
2018.09.03 401 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хашхүүгийн Одбаяр Б.М-, М.Н- нар 11.6.1.
2018.09.12 118 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум дундын шүүх Цогтбаярын Урангуа Д.Б 11.6.1.
2018.08.15 705 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гомбодоржийн Ганбаатар Х.Д 11.6.1.
2018.07.30 654 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гомбодоржийн Ганбаатар Т.Б 11.6.2.
2018.08.15 704 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гомбодоржийн Ганбаатар Ж.Т 17.3.1.
2018.07.30 653 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гомбодоржийн Ганбаатар С.Ө 11.6.1.
2018.09.11 117 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум дундын шүүх Цогтбаярын Урангуа Б.Х 27.10.2.1., 27.10.2.2., 27.10.2.3.