Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
26285 шийдвэр. (хуудас 1/526)
2019.06.13 2019/ШЦТ/83 Увс аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Бавуугийн Гансүх Б.Б 11.6.1.
2019.06.10 2019/ШЦТ/80 Увс аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Бавуугийн Гансүх Н.Ц 17.11.1.
2019.06.06 2019/ШЦТ/78 Увс аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Бавуугийн Гансүх Г.А 11.6.1.
2019.05.24 2019/ШЦТ/71/э Увс аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Бавуугийн Гансүх Б.Г 11.6.1.
2019.05.24 69 Увс аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Бавуугийн Гансүх Д.Б 11.6.1.
2019.05.21 2019/ШЦТ/67/э Увс аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Бавуугийн Гансүх Н.Д 27.10.2.3.
2019.05.21 2019/ШЦТ/66/э Увс аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Бавуугийн Гансүх А.А 20.4.1.
2019.05.14 388 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Амаржаргалын Алтанхуяг Д.Д 12.1.4.
2019.03.07 66 Булган аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Содовын Цэрэндулам Б.Р 11.4.1.
2019.03.13 62 Булган аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Содовын Цэрэндулам Н.Х 27.10.2.3.
2019.05.31 452 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Амаржаргалын Алтанхуяг Э.А 11.6.1.
2019.05.31 453 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Амаржаргалын Алтанхуяг Г.Э 11.6.1.
2019.03.07 202 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Амаржаргалын Алтанхуяг П.Ц 11.6.1.
2019.03.06 196 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Амаржаргалын Алтанхуяг Т.Ч 20.7.1.
2019.03.06 195 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Амаржаргалын Алтанхуяг Ч.А 11.4.2.2.
2019.03.06 192 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Амаржаргалын Алтанхуяг Л.Б 11.6.1.
2019.03.05 189 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Амаржаргалын Алтанхуяг Б.Г 11.4.1.
2019.03.12 61 Булган аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Содовын Цэрэндулам Э.А 11.6.1.
2019.03.11 60 Булган аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Содовын Цэрэндулам М.Б, Х.Б 11.6.2., 17.2.1.
2019.03.07 59 Булган аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сүрэнгийн Цэрэнханд Б.М 17.12.1.
2019.03.07 58 Булган аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сүрэнгийн Цэрэнханд Ц.Э 17.1.1.
2017.04.17 328 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Чулуунбаатарын Отгонбаяр Э.Ж 11.6.1.
2018.04.15 315 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Чулуунбаатарын Отгонбаяр Ч.Г 11.6.1.
2018.04.18 338 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Чулуунбаатарын Отгонбаяр Ц.Т 11.6.1.
2019.03.19 344 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Чулуунбаатарын Отгонбаяр У.Э 11.6.1.
2019.04.15 314 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Чулуунбаатарын Отгонбаяр А.Т 17.1.1.
2019.04.08 295 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Чулуунбаатарын Отгонбаяр Б.Б, Л.Г.М 17.1.2.2., 18.7.1.
2019.04.05 289 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Чулуунбаатарын Отгонбаяр Б.Т 18.5.3., 20.7.1.
2019.06.07 408 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Ийшээгийн Ганбат Б.Б, Я.А 11.6.2.
2018.03.04 284 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Чулуунбаатарын Отгонбаяр Л.А 11.6.1.
2019.05.24 52 Дундговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гармаадоржийн Мөнхбат М.Б 17.12.1.
2019.04.02 276 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Чулуунбаатарын Отгонбаяр П.Э 11.6.1.
2019.06.17 102 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Тумагийн Цэцэгмаа Г.М 24.6.1.
2019.04.19 86 Булган аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сүрэнгийн Цэрэнханд Г.Б 125.2.
2019.05.13 514 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Чулуунбаатарын Отгонбаяр Ж.Э 11.6.1.
2019.06.17 103 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Тумагийн Цэцэгмаа Б.П 17.1.2.1.
2019.03.25 252 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Чулуунбаатарын Отгонбаяр Н.Э 17.2.2.
2019.05.20 51 Дундговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гармаадоржийн Мөнхбат Н.Д 11.6.1.
2019.05.20 50 Дундговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гармаадоржийн Мөнхбат С.А 17.3.1.
2019.03.05 257 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Чулуунбаатарын Отгонбаяр Э.Б 12.1.1.
2019.05.17 49 Дундговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гармаадоржийн Мөнхбат Б.Б 17.1.1.
2019.04.24 89 Булган аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сүрэнгийн Цэрэнханд Б.Б 11.4.1.
2019.05.16 48 Дундговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гармаадоржийн Мөнхбат С.Б 12.1.2.3., 12.1.2.10.
2019.04.24 90 Булган аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сүрэнгийн Цэрэнханд Ж.Б 17.1.1.
2019.05.13 46 Дундговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гармаадоржийн Мөнхбат Б.Б 17.5.1.
2019.03.05 289 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Чулуунбаатарын Отгонбаяр Б.Т 11.6.1.
2019.05.06 44 Дундговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гармаадоржийн Мөнхбат Н.А 17.1.2.1., 17.2.1.
2019.04.29 40 Дундговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гармаадоржийн Мөнхбат Д.О 17.3.1.
2019.04.26 39 Дундговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гармаадоржийн Мөнхбат Д.Х 17.1.1.
2019.04.26 38 Дундговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гармаадоржийн Мөнхбат О.Н, Г.Ж, Н.Б нар 17.1.2.1., 17.1.2.4., 17.2.1., 17.12.1.