Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
27372 шийдвэр. (хуудас 2/548)
2019.06.20 243 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Намсумын Идэр Ч.О- 27.10.2.3.
2019.06.20 242 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Намсумын Идэр Г.Д - 17.5.1.
2019.06.20 241 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Заминдийн Төмөрхүү М.Ө- 11.6.1.
2019.07.19 80 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум дундын шүүх Самандаабазарын Өлзий-Отгон Б.Л 17.4.1.
2019.06.14 233 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Намсумын Идэр Н.Б - 11.6.1.
2019.07.18 79 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум дундын шүүх Самандаабазарын Өлзий-Отгон О.Т 11.6.1.
2019.07.31 298 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Заминдийн Төмөрхүү Р.Р.Ё- 27.10.4.1.
2019.07.29 296 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Заминдийн Төмөрхүү С.С.Ч-, У.У.Д- 11.6.1.
2019.07.29 295 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Заминдийн Төмөрхүү Ж.Ж.О- 17.5.1.
2019.07.29 294 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Заминдийн Төмөрхүү Т.Т.Н- 27.10.3.
2019.07.08 78 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум дундын шүүх Самандаабазарын Өлзий-Отгон С.Б 11.6.1.
2019.07.26 293 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Заминдийн Төмөрхүү А.А.О-, М.М.Э- нар- 17.1.2.1.
2019.07.23 288 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Заминдийн Төмөрхүү Х.Х.Б- 20.15.2.
2019.07.22 286 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Заминдийн Төмөрхүү Г.З- 11.6.1.
2019.07.08 77 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум дундын шүүх Самандаабазарын Өлзий-Отгон М.Б, О.Б 11.4.1., 11.6.2.
2019.07.22 285 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Заминдийн Төмөрхүү А.А.А- 17.3.1.
2019.07.19 282 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Заминдийн Төмөрхүү Б.Б.Э- 27.10.1.
2019.07.19 281 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Заминдийн Төмөрхүү Ц.Ц.С- 11.4.1.
2019.07.04 76 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум дундын шүүх Доржийн Баттулга Г.О 27.10.3., 27.11.1.
2019.07.18 280 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Заминдийн Төмөрхүү Н.Н.Б-, О.О.Г- нар- 11.4.1., 11.6.1.
2019.07.17 279 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Заминдийн Төмөрхүү Ш.Ш.М- 17.3.1.
2019.07.05 271 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Заминдийн Төмөрхүү Ц.Ц.Г- 11.6.2.
2019.07.03 75 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум дундын шүүх Доржийн Баттулга Ж.Э 27.10.2.1., 27.10.2.3.
2019.07.01 266 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Заминдийн Төмөрхүү Ц.Ц.О- 11.6.1.
2019.06.28 259 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Заминдийн Төмөрхүү М.М.Б- 11.6.2.
2019.07.02 74 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум дундын шүүх Доржийн Баттулга Э.А 11.6.2.
2019.06.28 258 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Заминдийн Төмөрхүү Т.Т.А- 17.1.1.
2019.06.27 254 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Заминдийн Төмөрхүү Г.З- 11.6.2.
2019.06.25 251 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Заминдийн Төмөрхүү С.С.М- 11.6.1.
2019.06.25 250 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Заминдийн Төмөрхүү Э.Г- 17.1.1.
2019.06.19 239 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Заминдийн Төмөрхүү Г.Т- 11.6.1.
2019.06.20 610 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лувсандоржийн Одончимэг Э.С, Т.П, Б.Ч 18.5.3.
2019.06.14 173 Төв аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Төмөрхүүгийн Батжаргал Г.Б 11.6.1., 23.1.1
2019.06.19 603 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лувсандоржийн Одончимэг Х.О 17.1.2.1.
2019.07.29 223 Төв аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Төмөрхүүгийн Батжаргал Д.Б  
2019.07.01 73 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум дундын шүүх Доржийн Баттулга Б.Б 11.6.1.
2019.06.19 602 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лувсандоржийн Одончимэг З.Л 27.10.1.
2019.06.19 601 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лувсандоржийн Одончимэг М.Б 11.6.1.
2019.06.27 72 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум дундын шүүх Доржийн Баттулга Д.Х 11.4.1.
2019.06.14 591 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лувсандоржийн Одончимэг Ч.Н 147.2., 12.1.2.1., 12.1.2.2., 12.1.2.6., 17.1.3.1.
2019.06.25 71 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум дундын шүүх Доржийн Баттулга А.Н 19.14.1.
2019.06.25 70 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум дундын шүүх Доржийн Баттулга Н.Г 12.1.2.1.
2019.06.13 582 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лувсандоржийн Одончимэг Б.У 11.6.1.
2019.06.13 581 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лувсандоржийн Одончимэг Ж.Б 17.1.2.1.
2019.06.11 570 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лувсандоржийн Одончимэг Т.Г, М.Л 11.4.1., 11.6.1.
2019.06.11 568 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лувсандоржийн Одончимэг Т.Т, Ж.Г 24.6.1.
2019.06.07 556 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лувсандоржийн Одончимэг Б.Ж 11.6.1.
2019.06.06 553 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лувсандоржийн Одончимэг Г.Н 11.6.1.
2019.06.05 545 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лувсандоржийн Одончимэг Ш.Н 27.10.2.1., 27.10.2.2.
2019.05.31 530 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лувсандоржийн Одончимэг Э.О 11.6.1.