Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх



// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
29615 шийдвэр. (хуудас 2/593)
2019.04.05 2019/ШЦТ/109 Орхон аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Даваасүрэнгийн Ариунцэцэг М.Баясгалан 11.6.2.
2019.04.04 2019/ШЦТ/105 Орхон аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Даваасүрэнгийн Ариунцэцэг О.Болдсайхан 17.1.2.1.
2019.03.25 2019/ШЦТ/97 Орхон аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Даваасүрэнгийн Ариунцэцэг Б.Баатархүү 11.6.1.
2019.03.20 2019/ШЦТ/91 Орхон аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Даваасүрэнгийн Ариунцэцэг Э.Мөнх-Эрдэнэ 11.6.1.
2019.02.27 2019/ШЦТ/67 Орхон аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Даваасүрэнгийн Ариунцэцэг С.Хурцболд 11.6.1.
2019.03.21 2019/ШЦТ/92 Орхон аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Даваасүрэнгийн Ариунцэцэг Ж.Баттулга 11.7.1.1.
2019.02.19 2019/ШЦТ/57 Орхон аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Даваасүрэнгийн Ариунцэцэг К.Бүрэнбаатар 27.10.1.
2019.10.10 778 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Пүрэвээгийн Ариунболд Р.Т 11.6.1.
2019.10.07 765 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Пүрэвээгийн Ариунболд Д.Э 17.5.1.
2019.10.04 759 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Пүрэвээгийн Ариунболд Х.П 11.6.1.
2019.10.10 778 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Пүрэвээгийн Ариунболд Б.А П.Н 11.6.1.
2019.01.25 2019/ШЦТ/26 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Раднаасамбуугийн Алтанцэцэг Л.Б, Б.Д, Ц.Ц, Ч.П 11.4.2.1., 11.4.2.3., 11.6.2.
2019.10.03 2019/ШЦТ/213 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Раднаасамбуугийн Алтанцэцэг Ш.Б 17.12.1.
2019.10.01 2019/ШЦТ/212 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Раднаасамбуугийн Алтанцэцэг Ж.Т 17.1.1.
2019.10.01 2019/ШЦТ/211 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Раднаасамбуугийн Алтанцэцэг Б.С 11.6.1.
2019.09.26 2019/ШЦТ/210 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Раднаасамбуугийн Алтанцэцэг П.Ж 17.2.1.
2019.09.25 2019/ШЦТ/209 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Раднаасамбуугийн Алтанцэцэг Д.Ц 17.1.2.1.
2019.09.23 2016/ШЦТ/206 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Раднаасамбуугийн Алтанцэцэг Т.Л, Д.Б 11.6.1.
2019.10.22 1108 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Банзрагчийн Дашдондов Г.Б 11.6.2.
2019.09.11 2019/ШЦТ/200 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Раднаасамбуугийн Алтанцэцэг Ш.Г 11.6.2., 11.7.1.1.
2019.08.27 2019/ШЦТ/194 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Раднаасамбуугийн Алтанцэцэг А.О 11.6.2., 11.7.1.2.
2019.08.20 2019/ШЦТ/190 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Раднаасамбуугийн Алтанцэцэг Б.Д 11.6.2., 11.7.2.1.
2019.08.05 2019/ШЦТ/184 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Раднаасамбуугийн Алтанцэцэг Б.О 11.6.2.
2019.08.02 2019/ШЦТ/182 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Раднаасамбуугийн Алтанцэцэг Б.Ө 11.4.1.
2019.07.19 2019/ШЦТ/175 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Раднаасамбуугийн Алтанцэцэг Н.Г 17.3.1.
2019.09.23 2019/ШЦТ/207 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Раднаасамбуугийн Алтанцэцэг Б.М 17.12.1.
2019.07.16 2019/ШЦТ/173 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Раднаасамбуугийн Алтанцэцэг Б.Б 27.10.1.
2019.06.19 091 Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хажекберийн Талгат Б.Е 11.6.1.
2019.06.10 086 Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хажекберийн Талгат Ж.З 17.1.1.
2019.06.07 085 Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хажекберийн Талгат Ц.Б 10.1
2019.05.09 083 Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хажекберийн Талгат Т.Э 11.6.1.
2019.05.29 080 Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хажекберийн Талгат С.Н 11.6.1.
2019.04.23 077 Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хажекберийн Талгат А.Б 17.1.2.1.
2019.05.10 074 Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хажекберийн Талгат М.Б 11.6.1.
2019.05.08 072 Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хажекберийн Талгат Х.Ө 17.1.2.1.
2019.05.07 071 Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хажекберийн Талгат С.Ж 17.1.1.
2019.04.26 068 Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хажекберийн Талгат Х.Б 11.6.1.
2019.04.19 062 Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хажекберийн Талгат Б.Т 11.6.1.
2019.09.12 136 Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Акраны Дауренбек Я.М, Л.Е 11.6.1.
2019.09.27 146 Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Акраны Дауренбек Х.С 11.6.1.
2019.09.09 130 Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Акраны Дауренбек С.Е 27.10.1.
2019.09.18 139 Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Акраны Дауренбек К.Е 27.10.4.1.
2019.09.23 142 Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Акраны Дауренбек Ж.О 23.2.1.
2019.09.26 144 Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Акраны Дауренбек Д.Х 11.6.1.
2019.09.10 133 Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Акраны Дауренбек Б.Т 11.6.1.
2019.09.19 140 Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Акраны Дауренбек Б.Ж 17.3.2.1.
2019.09.27 735 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Пүрэвээгийн Ариунболд Л.Б 17.3.1.
2019.10.01 609 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Бадамрагчаагийн Батболор Ж.Ц 19.14.1., 19.14.2.1.
2019.06.20 451 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Бадамрагчаагийн Батболор Ш.Х 17.3.1.
2019.06.19 445 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Бадамрагчаагийн Батболор Б.Э 11.6.2., 23.1.1