Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
42791 шийдвэр. (хуудас 3/856)
2020.07.17 241 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Чулуунбаатарын Байгалмаа А.У 17.12.2.
2020.07.20 245 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Чулуунбаатарын Байгалмаа Б.А 24.2.1.
2020.07.20 244 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Чулуунбаатарын Байгалмаа Б.Э 11.6.1.
2020.07.31 257 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Чулуунбаатарын Байгалмаа Ц.Э 17.1.1.
2020.07.09 236 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Чулуунбаатарын Байгалмаа Г.Ө 11.6.1.
2020.07.23 247 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Чулуунбаатарын Байгалмаа Э.Ц 11.6.1.
2020.06.23 208 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Чулуунбаатарын Байгалмаа Ц.Н 12.5.2.1
2020.07.20 243 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Чулуунбаатарын Байгалмаа Б.Б 11.4.1., 12.1.1.
2020.07.01 222 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Чулуунбаатарын Байгалмаа Ж.Д 12.1.4.
2020.06.17 202 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Чулуунбаатарын Байгалмаа Т.Д 12.5.2.1
2020.06.19 204 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Чулуунбаатарын Байгалмаа Д.У 12.1.4.
2020.09.04 1606 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Төрбатын Шинэбаяр О.Ц Н.Э 17.1.1.
2020.08.31 1574 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Төрбатын Шинэбаяр Х.Ч Ч.Г 13.11.1., 17.6.1.
2020.09.04 1604 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Төрбатын Шинэбаяр П.Н 10.1.2.1., 10.1.2.8.
2020.08.04 1609 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Төрбатын Шинэбаяр Д.Г 11.6.2.
2020.09.03 1591 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Төрбатын Шинэбаяр М.М 10.1.2.1.
2020.09.04 1605 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Төрбатын Шинэбаяр Б.Д 27.10.2.1.
2020.09.07 1626 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Төрбатын Шинэбаяр Т.С 11.6.2.
2020.08.17 667 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Галбадар Н.А, М.Д, Ц.Д 17.1.1.
2020.09.16 825 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Цэгмидийн Дайрийжав Ц.Б 17.2.2.
2020.09.16 822 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Цэгмидийн Дайрийжав Я.П-, Д.О- 12.1.2.2.
2020.09.09 808 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Цэгмидийн Дайрийжав Э.Ч 11.4.1.
2020.09.08 806 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Цэгмидийн Дайрийжав Д.Г 11.6.1.
2020.08.27 712 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Галбадар Ч.С, Х.Б, Д.Б 11.6.1., 11.6.2.
2020.09.07 800 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Цэгмидийн Дайрийжав Г.М 11.6.1.
2020.08.27 711 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Галбадар Б.Э, Ч.Ч 11.6.1.
2020.07.17 566 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Галбадар О.Э 17.3.2.2.
2020.08.27 2020/ШЦТ/270 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамсүрэнгийн Батжаргал С 11.6.1.
2020.08.26 2020/ШЦТ/269 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамсүрэнгийн Батжаргал И 11.6.1.
2020.08.26 2020/ШЦТ/268 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамсүрэнгийн Батжаргал М 11.4.1.
2020.08.24 2020/ШЦТ/262 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамсүрэнгийн Батжаргал Ө 27.10.3.
2020.08.21 2020/ШЦТ/261 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамсүрэнгийн Батжаргал О 17.1.1.
2020.08.18 2020/ШЦТ/257 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамсүрэнгийн Батжаргал Г, Х, Б нарын 3 хүн 18.5.1., 24.5.1.
2020.09.14 00295 Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Түмэндэмбэрэлийн Хүрэлбаатар Л.Б 11.6.1.
2020.09.16 151 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Өркений Бахытбек Д.П 11.6.2.
2020.09.03 789 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Цэгмидийн Дайрийжав П.Ч- 11.6.1.
2020.09.09 809 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Цэгмидийн Дайрийжав Ч.П- 11.6.1.
2020.09.18 152 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Өркений Бахытбек Д.Н 27.10.1.
2020.09.06 1669 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Энхтайваны Чингис С.Л 11.6.1.
2020.09.04 576 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Довчинсэнгээгийн Алтанжигүүр Г.А 27.10.4.1.
2020.09.11 1649 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Энхтайваны Чингис М.Д 11.6.2.
2020.08.27 960 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Борхүүгийн Бямбаабаатар Б.Д 27.10.3.
2020.09.15 821 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхам-Янжингийн Оюун Э.Г 11.6.2.
2020.09.15 817 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхам-Янжингийн Оюун Б.Б 27.10.1.
2020.09.09 811 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхам-Янжингийн Оюун Н.А 11.6.1.
2020.09.09 810 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхам-Янжингийн Оюун Л.Г 12.1.2.4.
2020.09.08 804 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхам-Янжингийн Оюун Н.М 11.6.1., 23.1.1
2020.09.01 784 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхам-Янжингийн Оюун Б.Г 11.6.2.
2020.09.01 783 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхам-Янжингийн Оюун П.Э 11.6.1.
2020.09.11 814 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Мягмарын Далайхүү З.Д 11.1.1, 11.6.1.