Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
27372 шийдвэр. (хуудас 3/548)
2019.05.29 508 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лувсандоржийн Одончимэг Э.Н 11.6.2.
2019.05.27 499 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лувсандоржийн Одончимэг О.Б, О.Ш 17.3.1.
2019.05.27 498 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лувсандоржийн Одончимэг М.Т 27.10.1.
2019.05.23 495 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лувсандоржийн Одончимэг Р.М 17.1.1., 17.1.2.1.
2019.05.22 492 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лувсандоржийн Одончимэг С.М 27.10.1.
2019.05.21 489 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лувсандоржийн Одончимэг О.Ө, А.Г 17.1.2.1., 17.1.2.4.
2019.08.05 736 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Буянтын Дуламсүрэн Г.У 17.7.1., 27.10.2.1., 27.10.2.2.
2019.08.02 731 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Буянтын Дуламсүрэн Ө.О 26.1.2.
2019.07.31 725 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Буянтын Дуламсүрэн Б.Э, Б.Б нар 17.2.1., 18.6.1.
2019.07.31 726 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Буянтын Дуламсүрэн Н.С 17.1.1.
2019.07.26 710 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Буянтын Дуламсүрэн Б.Б 12.1.1., 17.2.2.
2019.07.26 709 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Буянтын Дуламсүрэн Ш.Т 17.3.1.
2019.07.22 167 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Дашдэлэгийн Ганзориг А  
2019.06.19 135 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Дашдэлэгийн Ганзориг Г  
2019.07.22 168 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Дашдэлэгийн Ганзориг Х  
2019.07.22 166 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Дашдэлэгийн Ганзориг М  
2019.07.08 159 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Дашдэлэгийн Ганзориг Б  
2019.07.08 158 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Дашдэлэгийн Ганзориг Б  
2019.07.08 157 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Дашдэлэгийн Ганзориг Э  
2019.07.05 154 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Дашдэлэгийн Ганзориг Ж  
2019.07.05 150 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Дашдэлэгийн Ганзориг Г  
2019.06.27 143 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Дашдэлэгийн Ганзориг М  
2019.06.21 139 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Дашдэлэгийн Ганзориг Б  
2019.06.19 134 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Дашдэлэгийн Ганзориг Г  
2019.06.05 121 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Дашдэлэгийн Ганзориг О, Б, С  
2019.06.18 129 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Дашдэлэгийн Ганзориг Э  
2019.06.05 122 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Дашдэлэгийн Ганзориг С  
2019.05.30 119 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Дашдэлэгийн Ганзориг Б  
2019.05.17 113 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Дашдэлэгийн Ганзориг А  
2019.07.19 587 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Пүрэвээгийн Ариунболд Г.С 17.1.1.
2019.07.16 580 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Батбаярын Мөнхбаяр З.Х 11.1.2.1.
2019.03.06 2019/ШЦТ/21 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын шүүх Гүндсамбын Энх-Амгалан С.У 11.6.1.
2019.05.10 2019/ШЦТ/42 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын шүүх Гүндсамбын Энх-Амгалан Б.Г 11.6.1.
2019.06.17 238 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Ягнайжавын Туул Т.Б, С.С, М.Н нар 11.6.2., 17.2.1., 17.2.2.
2019.06.17 237 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Ягнайжавын Туул Б.Х - 11.6.1.
2019.06.14 234 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Ягнайжавын Туул Г.Э - 17.1.2.1.
2019.06.13 229 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Ягнайжавын Туул Ц.Н - 11.6.2.
2019.06.13 228 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Ягнайжавын Туул А.Х - 11.7.1.
2019.06.11 226 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Ягнайжавын Туул Ү.Ц, Т.Ж нар 24.2.1.
2019.06.10 225 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Ягнайжавын Туул Б.Ц, Г.Б, Г.Ба нар 17.1.2.4.
2019.06.10 224 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Ягнайжавын Туул Н.Б- 11.6.2.
2019.06.07 223 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Ягнайжавын Туул Б.Н - 11.6.2.
2019.06.06 222 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Ягнайжавын Туул Х.У, С.Ц, А.Б, Х.Э, М.М, В.А, С.С, Л.Х, Л.А, Г.Б, Р.Т нар 24.8.1.
2019.06.06 221 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Ягнайжавын Туул Ц.М - 11.6.1.
2019.06.05 220 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Ягнайжавын Туул Э.Н - 17.3.1.
2019.05.31 216 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Ягнайжавын Туул Ж.Л - 11.6.1.
2019.05.30 215 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Ягнайжавын Туул О.М - 12.1.1.
2019.05.28 211 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Ягнайжавын Туул Б.Л- 11.6.2.
2019.05.27 209 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Ягнайжавын Туул А.А - 11.6.1.
2019.05.27 208 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Ягнайжавын Туул М.Б- 11.5.2.