Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
38200 шийдвэр. (хуудас 4/764)
2020.05.01 2020/ШЦТ/474 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гантөмөрийн Мөнхзул Б.Ч 11.6.2.
2020.04.27 2020/ШЦТ/459 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гантөмөрийн Мөнхзул Г.Н 11.6.1.
2020.04.24 2020/ШЦТ/449 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гантөмөрийн Мөнхзул Э.Ж А.Т А.Б 11.6.1., 12.1.1., 17.1.1., 18.6.1.
2020.04.24 2020/ШЦТ/448 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гантөмөрийн Мөнхзул Б.Б 11.6.1.
2020.04.24 2020/ШЦТ/447 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гантөмөрийн Мөнхзул Э.М 11.6.1.
2019.12.20 1373 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамхүүгийн Баатар Ж.Ц 11.6.1.
2020.04.24 2020/ШЦТ/443 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гантөмөрийн Мөнхзул А.Ө 11.6.1., 12.5.1.
2019.04.30 637 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гомбодоржийн Ганбаатар С.Э 17.3.1.
2019.12.19 1357 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамхүүгийн Баатар Д.Д 11.6.1.
2020.04.24 2020/ШЦТ/442 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гантөмөрийн Мөнхзул Г.Г 27.10.1.
2020.04.16 2020/ШЦТ/408 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гантөмөрийн Мөнхзул Ж.Б 11.6.1.
2020.04.15 2020/ШЦТ/400 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гантөмөрийн Мөнхзул Н.Ц 11.6.1., 12.1.2.7.
2019.12.19 1355 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамхүүгийн Баатар Б.Г 17.1.1.
2020.04.13 2020/ШЦТ/389 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гантөмөрийн Мөнхзул Т.Э 11.6.2.
2019.12.15 1331 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамхүүгийн Баатар Б.Г 11.6.1.
2019.12.13 1328 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамхүүгийн Баатар Ж.Ц 11.6.2.
2019.12.13 1326 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамхүүгийн Баатар Г.Д 11.6.1.
2020.04.13 2020/ШЦТ/388 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гантөмөрийн Мөнхзул Н.О Г.Б 11.6.1., 11.6.2., 20.16.1.
2019.12.12 1325 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамхүүгийн Баатар Г.С 27.10.2.3.
2020.04.09 2020/ШЦТ/383 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гантөмөрийн Мөнхзул Г.С Б.У 11.6.2.
2019.12.12 1316 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамхүүгийн Баатар Д.Н 10.1.2.6.
2020.04.07 2020/ШЦТ/371 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гантөмөрийн Мөнхзул Д.Ч 11.6.1.
2019.12.11 1307 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамхүүгийн Баатар Ж.У 17.1.1.
2020.04.06 2020/ШЦТ/363 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гантөмөрийн Мөнхзул М.Т 17.1.1.
2019.12.11 1306 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамхүүгийн Баатар О.Э 11.4.1.
2020.04.03 2020/ШЦТ/354 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гантөмөрийн Мөнхзул Х.Э 11.6.2.
2019.12.06 1297 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамхүүгийн Баатар Н.Б 12.1.1.
2020.04.03 2020/ШЦТ/348 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гантөмөрийн Мөнхзул У.Ц 11.6.1.
2020.04.02 2020/ШЦТ/339 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гантөмөрийн Мөнхзул Г.Ө Ү.М Г.Б 11.6.1., 11.6.2.
2019.12.05 1286 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамхүүгийн Баатар Э.А 27.10.1.
2019.12.04 1279 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамхүүгийн Баатар С.Ц 11.6.1.
2019.11.29 1265 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамхүүгийн Баатар С.Б 11.6.2.
2019.11.28 1257 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамхүүгийн Баатар Б.Н 11.6.1.
2019.11.28 1256 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамхүүгийн Баатар Э.Э 17.2.1.
2020.04.01 2020/ШЦТ/332 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гантөмөрийн Мөнхзул Э.Ц 17.1.2.1.
2020.03.25 2020/ШЦТ/310 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гантөмөрийн Мөнхзул Б.Э Л.М 11.6.1., 11.6.2.
2019.11.25 1252 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамхүүгийн Баатар С.Н С.Б Л.Б Э.Т 17.1.2.4.
2020.03.09 2020/ШЦТ/244 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гантөмөрийн Мөнхзул Г.Б 11.1.1
2019.11.21 1239 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамхүүгийн Баатар Б.Б 11.6.1.
2020.03.09 2020/ШЦТ/243 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гантөмөрийн Мөнхзул Ю.Б 27.10.1.
2019.11.21 1238 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамхүүгийн Баатар Т.Р 11.6.2.
2019.10.31 1229 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамхүүгийн Баатар Б.Э 11.6.1.
2019.10.19 1228 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамхүүгийн Баатар Д.Э 11.6.2.
2019.11.18 1222 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамхүүгийн Баатар Ц.О 11.4.1.
2019.10.23 1118 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамхүүгийн Баатар О.Н 11.6.1.
2019.10.21 985 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамхүүгийн Баатар Б.Д 11.6.1.
2019.08.16 888 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамхүүгийн Баатар Б.Ц 17.1.1.
2018.12.28 19 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамхүүгийн Баатар Г.А 11.6.1.
2018.12.28 17 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамхүүгийн Баатар Н.Ч, Ж.Г 17.1.2.1.
2020.05.21 79 Өмнөговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Тогоочийн Дэлгэрмаа Г.Д 11.6.2.