Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
35498 шийдвэр. (хуудас 4/710)
2020.04.02 599 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Нацагийн Баасанбат Х.Г 27.10.2.4.
2020.01.22 04 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гантөмөрийн Мөнхзул Б.Х 17.1.1.
2020.01.22 01 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гантөмөрийн Мөнхзул Л.Б 11.6.2.
2020.03.31 583 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Нацагийн Баасанбат Л.Г 11.6.2.
2020.03.31 577 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Нацагийн Баасанбат Э.С 11.6.1.
2020.03.31 575 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Нацагийн Баасанбат Б.Д, Л.О, Б.А 17.1.1.
2020.03.31 573 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Нацагийн Баасанбат Н.Г 10.1.2.1.
2020.03.26 527 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Нацагийн Баасанбат А.Т 11.6.1.
2020.03.26 526 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Нацагийн Баасанбат Б.Ү 11.6.1.
2020.03.26 525 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Нацагийн Баасанбат М.М 11.6.1.
2020.03.26 524 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Нацагийн Баасанбат Б.М 11.6.1.
2020.03.24 503 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Нацагийн Баасанбат Т.Б 11.6.1.
2020.03.24 492 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Нацагийн Баасанбат А.Г, А.Т 10.1.2.7., 10.1.2.11.
2020.03.19 462 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Нацагийн Баасанбат Б.И 17.3.1.
2020.03.19 461 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Нацагийн Баасанбат Г.С 11.6.1.
2020.03.19 460 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Нацагийн Баасанбат Д.Н 17.3.1.
2020.03.19 459 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Нацагийн Баасанбат Ц.Л 17.7.1.
2020.03.19 458 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Нацагийн Баасанбат Ё.М 11.6.1.
2020.03.19 457 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Нацагийн Баасанбат М.А 11.6.1.
2020.03.19 456 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Нацагийн Баасанбат Т.Л 11.6.1.
2020.03.23 281 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Банзрагчийн Дашдондов Э.И 11.6.2.
2020.03.11 421 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Нацагийн Баасанбат Э.Б 17.3.2.2.
2020.03.26 295 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Банзрагчийн Дашдондов Х.Ж 11.6.1.
2020.01.29 116 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Банзрагчийн Дашдондов А.Ө 17.1.1.
2020.03.16 199 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Пүрэвээгийн Ариунболд Г.Э 10.1.2.7.
2020.01.07 08 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Банзрагчийн Дашдондов Х.Н 11.6.1.
2020.01.07 06 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Банзрагчийн Дашдондов Б.М 11.6.1.
2020.01.06 34 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Банзрагчийн Дашдондов М 11.6.1.
2020.04.01 253 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Пүрэвээгийн Ариунболд Э.Н 11.6.1.
2020.02.18 178 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Банзрагчийн Дашдондов П.М 17.5.1.
2020.04.01 261 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Пүрэвээгийн Ариунболд Г.А 11.6.1.
2020.03.16 240 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Банзрагчийн Дашдондов М.О 11.6.2.
2020.01.06 29 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Банзрагчийн Дашдондов Д.Ж 27.10.2.3.
2020.03.30 242 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Пүрэвээгийн Ариунболд М.Т 11.6.1.
2020.03.16 175 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Банзрагчийн Дашдондов Б.Ё 20.7.1.
2020.04.03 262 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Пүрэвээгийн Ариунболд Д.Б 11.6.2.
2020.02.02 148 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Банзрагчийн Дашдондов Д.Г 11.6.1.
2020.04.03 304 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Дашнамжилийн Дарьсүрэн Ж.Б 23.2.1.
2020.04.02 296 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Дашнамжилийн Дарьсүрэн И.Б 17.1.1.
2020.03.30 280 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Дашнамжилийн Дарьсүрэн У.Б 11.6.1.
2020.03.18 276 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Банзрагчийн Дашдондов О.Д 17.1.1.
2020.03.19 0100 Орхон аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шараагийн Эрдэнэцэцэг Т.О 11.6.1.
2020.03.09 0090 Орхон аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шараагийн Эрдэнэцэцэг Г.Г 27.10.2.1.
2020.01.09 7 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Банзрагчийн Дашдондов М.Д 11.6.2.
2020.03.16 203 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Банзрагчийн Дашдондов Г.А 17.3.1.
2020.01.20 112 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Банзрагчийн Дашдондов Ц.Б 17.1.2.1., 17.1.2.4.
2020.03.26 23 Говь-Алтай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гомбын Мөнхтулга Э.Б 11.6.1.
2020.03.19 21 Говь-Алтай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Чинзоригтын Мөнхтуяа Э.Н 11.6.2.
2020.03.12 227 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Баяраагийн Батаа А.Б 27.10.1.
2020.03.25 219 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Баяраагийн Батаа О.Н 27.10.2.3.