Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх



// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
39467 шийдвэр. (хуудас 4/790)
2020.06.03 368 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Намжилдоржийн Мөнхбаяр Ч.Б 11.6.2.
2020.06.03 368 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Намжилдоржийн Мөнхбаяр Ч.Б 11.6.2.
2020.06.04 369 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Намжилдоржийн Мөнхбаяр Л.Л 11.6.1.
2020.06.25 628 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сугарын Болортуяа У.Н, 11.6.1.
2020.06.25 626 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сугарын Болортуяа А.А, 11.6.1.
2020.06.03 91 Увс аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Бавуугийн Гансүх Ж.А 11.4.1., 11.6.2., 11.7.1.1.
2020.06.25 625 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сугарын Болортуяа Д.З, 27.10.1.
2020.06.22 610 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сугарын Болортуяа Ж.Б, 17.8.1.
2020.06.22 609 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сугарын Болортуяа С.С, 17.4.1.
2020.05.04 443 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сугарын Болортуяа А.М, Г.М, 17.1.1., 17.1.2.1., 17.1.2.4., 17.7.1., 18.6.1.
2020.06.02 90 Увс аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Баянгийн Мөнхзаяа С.А 13.11.1.
2020.05.15 86 Увс аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Баянгийн Мөнхзаяа Ц.А, Б.Б 11.6.2.
2020.05.20 562 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамхүүгийн Баатар П.Ц 17.2.1.
2020.05.20 561 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамхүүгийн Баатар О.Ж 20.7.1.
2020.05.19 560 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамхүүгийн Баатар М.Е 17.3.1.
2020.05.18 554 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамхүүгийн Баатар Г.Г 11.6.1.
2020.05.18 553 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамхүүгийн Баатар Н.С 11.6.1.
2020.05.14 538 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамхүүгийн Баатар Ц.О 27.10.1.
2020.05.13 530 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамхүүгийн Баатар Д.Х 11.5.2.
2020.05.13 529 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамхүүгийн Баатар А.О 17.2.2.
2020.05.13 528 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамхүүгийн Баатар С.О 11.6.2.
2020.03.31 329 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамхүүгийн Баатар Ц.О 11.1.1
2020.01.21 97 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамхүүгийн Баатар Ц.Д 17.3.2.1.
2020.01.21 93 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамхүүгийн Баатар Б.Г 11.6.1.
2020.01.02 30 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамхүүгийн Баатар Н 27.10.4.1.
2019.12.26 20 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамхүүгийн Баатар Г.А 17.1.1.
2019.12.25 19 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Лхамхүүгийн Баатар Б.Э 11.1.1
2020.04.14 2020/ШЦТ/391 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гаанжуурын Алтанцэцэг Д.М 11.6.1.
2020.04.03 2020/ШЦТ/343 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гаанжуурын Алтанцэцэг Н.Ү, Б.С нар 11.6.2.
2020.03.25 2020/ШЦТ/304 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гаанжуурын Алтанцэцэг Д.Б 17.5.1.
2020.03.31 2020/ШЦТ/327 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гаанжуурын Алтанцэцэг Ц.Т 11.6.1.
2020.01.29 2020/ШЦТ/120 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Гаанжуурын Алтанцэцэг Г.Б 11.6.1.
2020.06.08 92 Увс аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Баянгийн Мөнхзаяа Э.Д 11.6.1.
2020.05.14 85 Увс аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Баянгийн Мөнхзаяа А.Х, С.Б, Г.Б, Н.Н 24.5.1., 10.6.
2020.06.11 94 Увс аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Баянгийн Мөнхзаяа Х.А 11.6.1.
2020.05.21 516 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сугарын Болортуяа Ц.Э, В.Б, 17.1.1.
2020.05.21 517 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сугарын Болортуяа Ц.Ж 17.1.1.
2020.05.18 501 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сугарын Болортуяа Б.Н, 11.6.1.
2020.05.18 500 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сугарын Болортуяа Б.Г, 17.5.1.
2020.05.14 495 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сугарын Болортуяа Д.Д 11.4.2.1., 12.1.2.3.
2020.05.13 483 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сугарын Болортуяа Д.М, 11.1.1
2020.06.17 600 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сугарын Болортуяа Т.А, 11.6.1., 17.8.1.
2020.06.17 598 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сугарын Болортуяа Ц.Ц, 11.6.1.
2020.06.03 554 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сугарын Болортуяа Ц.Н, 11.1.1
2020.05.11 472 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сугарын Болортуяа Т.Б, 17.1.1.
2020.05.11 470 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сугарын Болортуяа Э.С, 11.6.1.
2020.05.28 538 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сугарын Болортуяа Л.П, 265.2.
2020.05.01 441 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сугарын Болортуяа Л.М, 10.1.1
2020.06.23 2020/ШЦТ/44 Говьсүмбэр аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Баясгалангийн Баттулга Б.Б 11.6.1.
2020.06.23 2020/ШЦТ/43 Говьсүмбэр аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Баясгалангийн Баттулга Х.Г 11.6.1.