Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
46026 шийдвэр. (хуудас 5/921)
2020.10.07 336 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Доржийн Батцэнгэл Д.Б 24.2.1.
2020.10.01 329 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Доржийн Батцэнгэл Б.Ч 21.1.1.
2020.09.24 321 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Доржийн Батцэнгэл А.А 21.7.1.
2020.10.06 333 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Доржийн Батцэнгэл Ч.Л 11.6.1.
2020.10.06 334 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Доржийн Батцэнгэл Д.Б Д.Б 24.2.1.
2020.10.16 340 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Доржийн Батцэнгэл Х.Ц Л.Л 10.1.2
2020.12.21 403 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Чулуунбаатарын Байгалмаа В.У С.Б 22.1.1.
2020.12.21 402 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Чулуунбаатарын Байгалмаа Ж.А 27.10.2.3.
2020.12.21 404 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Чулуунбаатарын Байгалмаа Х.М Д.Б 11.6.2.
2020.06.22 206 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Чулуунбаатарын Байгалмаа С.О 11.6.2.
2020.07.02 227 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Чулуунбаатарын Байгалмаа С.Ц 11.6.1.
2020.07.08 234 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Чулуунбаатарын Байгалмаа П.Л 11.6.1.
2020.07.31 255 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Чулуунбаатарын Байгалмаа Э.Н 11.6.1.
2020.09.15 303 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Чулуунбаатарын Байгалмаа Ж.Б 12.5.2.1
2020.09.15 304 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Чулуунбаатарын Байгалмаа Д.Г 11.6.1.
2020.10.12 337 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Доржийн Батцэнгэл Э.Б 24.6.1.
2020.10.13 338 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Доржийн Батцэнгэл Ч.Х 11.6.1.
2020.10.20 343 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Доржийн Батцэнгэл Э.Б 11.6.1.
2021.01.13 33 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Н.М 11.6.1.
2021.01.06 20 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Д.М 23.2.1.
2021.01.26 67 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Б.Б 23.1.1, 27.10.2.2., 27.11.1.
2020.12.30 05 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Ц.Ц 11.6.1.
2021.01.05 11 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Л.Б 17.1.1.
2020.12.18 1031 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Л.А 17.3.1.
2020.12.18 1030 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Т.Б 11.6.1.
2020.12.18 1026 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Л.О, Ц.А 11.6.1.
2020.12.15 1020 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Н.З 11.4.1.
2020.12.14 1016 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Э.Х 17.1.2.1.
2020.12.11 1015 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Г.Д 27.10.2.2., 27.10.2.3., 27.11.1.
2020.12.08 993 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Х.Ө 11.6.1.
2020.12.08 991 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг С.Б 11.6.1.
2020.12.04 989 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг С.Б, Т.Д нар 11.4.1., 11.6.1.
2020.12.02 981 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Н.Э, С.А нар 11.1.1, 17.2.2.
2020.12.02 979 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Т.Т 27.10.1.
2020.12.02 978 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Д.М 17.1.1., 17.3.1.
2020.12.01 969 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Б.Э 11.6.1.
2020.12.01 968 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Д.А 17.4.1.
2020.02.04 342 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Г.Т, Л.М, Б.Д нар 18.5.1., 20.7.1., 20.7.2.
2020.05.28 516 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Б.Т, Б.Б 17.1.2.1., 17.1.3.1.
2020.11.09 861 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Ёндонгийн Цогтзандан ЛБ 17.2.1.
2020.11.02 847 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Ёндонгийн Цогтзандан Б.О 11.3.1
2020.11.02 845 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Ёндонгийн Цогтзандан ТБ 27.10.2.1., 27.10.2.2.
2021.01.11 46 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Пүрэвээгийн Ариунболд Я.Б, Д.О 18.3.1.
2020.12.22 922 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Нямжавын Баярмаа Д.Н, Д.Н 11.6.1.
2020.12.21 917 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Нямжавын Баярмаа Ж.У 27.10.1.
2020.12.21 916 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Нямжавын Баярмаа Г.Ц 11.6.1.
2020.12.21 915 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Нямжавын Баярмаа П.А 11.6.1.
2020.12.15 891 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Нямжавын Баярмаа Т.Мөнхжаргал 17.1.2.1.
2020.12.15 889 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Нямжавын Баярмаа Н.Б 11.6.1.
2020.12.14 885 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Нямжавын Баярмаа Д.Г 11.6.1.