Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
35393 шийдвэр. (хуудас 5/708)
2020.03.16 197 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Дашцэрэнгийн Ренченхорол Д.С, У.З 11.6.1., 12.1.1.
2020.01.08 2020/ШЦТ/38 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Амаржаргалын Алтанхуяг А.Г 17.8.1.
2020.03.13 193 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Дашцэрэнгийн Ренченхорол С.Я 17.1.2.1.
2020.04.03 619 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Цэрэнчимэдийн Амаргэрэл Г.Д 11.6.1.
2019.02.06 2020/ШЦТ/18 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын шүүх Гүндсамбын Энх-Амгалан Г.Г 11.6.1.
2020.02.06 2020/ШЦТ/17 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын шүүх Гүндсамбын Энх-Амгалан Д.Х 11.6.1.
2020.01.31 2020/ШЦТ/16 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын шүүх Гүндсамбын Энх-Амгалан Г.О 17.1.1.
2020.02.17 92 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Бадамрагчаагийн Батболор М.Э 17.3.1.
2020.02.13 87 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Бадамрагчаагийн Батболор Д.Б 20.15.1.
2020.02.11 84 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Бадамрагчаагийн Батболор Б.Г 17.5.2.
2020.01.13 2020/ШЦТ/05 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын шүүх Гүндсамбын Энх-Амгалан Д.Б 17.12.1.
2020.02.05 80 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Бадамрагчаагийн Батболор Э.А 17.3.1.
2020.02.03 76 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Бадамрагчаагийн Батболор Л.Ц 27.10.2.3.
2020.01.29 72 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Бадамрагчаагийн Батболор Д.П, С.А 11.6.2.
2020.01.28 71 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Бадамрагчаагийн Батболор Э.М, Х.М 11.6.1.
2020.01.28 67 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Бадамрагчаагийн Батболор Э.Ж 11.4.1.
2020.01.23 56 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Бадамрагчаагийн Батболор Ц.О 11.4.1.
2020.01.22 49 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Бадамрагчаагийн Батболор Б.Н 11.6.1.
2020.01.21 45 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Бадамрагчаагийн Батболор Т.Ө 17.1.2.1.
2020.01.10 2020/ШЦТ/04 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын шүүх Гүндсамбын Энх-Амгалан Г.Б 11.6.1.
2020.01.17 41 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Бадамрагчаагийн Батболор Л.Б 10.1.2.1.
2020.01.14 33 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Бадамрагчаагийн Батболор Ё.Х 20.7.1.
2020.01.14 32 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Бадамрагчаагийн Батболор Т.Д 11.6.1.
2019.12.23 2020/ШЦТ/02 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын шүүх Гүндсамбын Энх-Амгалан П.Э, П.Э, Ж.М, А.А 24.2.1.
2019.12.23 2020/ШЦТ/01 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын шүүх Гүндсамбын Энх-Амгалан Э.Э, М.Ш 17.1.2.1.
2020.03.25 516 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Энхтайваны Чингис Б.Э, Ч.М 11.6.1.
2020.02.18 451 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Энхтайваны Чингис Б.Б 11.6.1.
2020.01.08 2020/ШЦТ/38 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Амаржаргалын Алтанхуяг М.Б 11.6.1.
2020.03.20 477 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Энхтайваны Чингис Т.Б 11.6.1.
2020.01.06 2020/ШЦТ/25 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Амаржаргалын Алтанхуяг Б.Т 17.2.1.
2020.03.20 476 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Энхтайваны Чингис Б.Т 11.6.1.
2019.12.19 2019/ШЦТ/105 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын шүүх Гүндсамбын Энх-Амгалан П.Э 17.5.1.
2020.01.13 28 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Бадамрагчаагийн Батболор Н.У 17.1.2.1.
2019.12.18 2019/ШЦТ/103 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын шүүх Гүндсамбын Энх-Амгалан Ч.Д 11.6.1.
2020.01.13 27 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Бадамрагчаагийн Батболор Б.М 10.5.
2019.12.09 2019/ШЦТ/98 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын шүүх Гүндсамбын Энх-Амгалан Ж.Д 17.12.1.
2020.01.13 26 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Бадамрагчаагийн Батболор М.Э 17.5.1.
2020.03.25 2020/ШЦТ/283 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Амаржаргалын Алтанхуяг Б.Х 11.6.2.
2019.12.18 2019/ШЦТ/102 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын шүүх Цэгмидийн Дагиймаа Д.М 11.1.1
2020.01.06 2020/ШЦТ/24 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Амаржаргалын Алтанхуяг Б.З 27.10.2.3.
2020.01.06 2020/ШЦТ/22 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Амаржаргалын Алтанхуяг Б.Ц 17.4.1.
2019.12.25 2020/ШЦТ/14 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Амаржаргалын Алтанхуяг Д.О, Ц.М 11.6.2.
2019.12.24 2020/ШЦТ/08 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Амаржаргалын Алтанхуяг Ц.Т 10.1
2019.01.16 2019/ШЦТ/09 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын шүүх Цэгмидийн Дагиймаа Д.Б 27.10.1.
2019.12.23 2020/ШЦТ/05 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Амаржаргалын Алтанхуяг Х.Б 11.4.1.
2019.12.23 2020/ШЦТ/02 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Амаржаргалын Алтанхуяг Б.З 11.6.1.
2020.01.20 2020/ШЦТ/25 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Раднаасамбуугийн Алтанцэцэг Э.Ж, А.М 17.12.1., 18.6.1.
2019.11.28 2019/ШЦТ/95 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын шүүх Цэгмидийн Дагиймаа Д.М, П.Б 17.1.1.
2019.12.18 2019/ШЦТ/101 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын шүүх Цэгмидийн Дагиймаа Д.Б 12.5.2.1
2019.10.03 2019/ШЦТ/83 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын шүүх Цэгмидийн Дагиймаа Т.Ж 11.6.1.