Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
27372 шийдвэр. (хуудас 5/548)
2019.06.13 231 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Баатаржавын Ихтамир О.С - 17.3.2.2.
2019.06.05 219 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Баатаржавын Ихтамир А.Б- 11.6.1.
2019.06.05 218 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Баатаржавын Ихтамир Б.Ц - 28.5.2.2.
2019.06.05 217 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Баатаржавын Ихтамир Ч.О - 11.4.1.
2019.05.30 214 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Баатаржавын Ихтамир С.М- 11.6.1.
2019.05.30 213 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Баатаржавын Ихтамир У.Х- 27.10.1.
2019.05.29 212 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Баатаржавын Ихтамир Б.Э- 12.1.4.
2019.07.19 206 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Болдбаатарын Батсайхан Ш.М 10.2.
2019.07.16 213 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Болдбаатарын Батсайхан З.У 11.6.1.
2019.07.25 214 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Болдбаатарын Батсайхан Т.Г, Б.Х 11.4.1., 11.6.1.
2019.07.23 213 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Болдбаатарын Батсайхан Б.З, Н.Ш 11.6.1.
2019.07.09 200 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Болдбаатарын Батсайхан Э.И 11.6.1.
2019.07.08 194 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Болдбаатарын Батсайхан Н.М 11.6.1.
2019.07.08 197 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Болдбаатарын Батсайхан П.М 17.5.1.
2019.07.08 195 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Болдбаатарын Батсайхан Д.Баянбат 11.6.1.
2019.08.02 128 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Тумагийн Цэцэгмаа Б.Б 17.1.2.4.
2019.08.02 612 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Пүрэвээгийн Ариунболд Л.З 11.6.1.
2019.07.09 571 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Пүрэвээгийн Ариунболд Г.Б 12.1.4.
2019.07.30 605 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Пүрэвээгийн Ариунболд Д.Д 11.6.1.
2019.07.30 604 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Пүрэвээгийн Ариунболд Г.Т 11.6.2.
2019.07.23 590 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Пүрэвээгийн Ариунболд Ч.А 17.1.2.1.
2019.08.02 1228 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Төрбатын Шинэбаяр Ж.А Г.Н Б.Э 11.6.2.
2019.07.26 127 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Тумагийн Цэцэгмаа Б.Б 17.3.1.
2019.08.01 84 Говь-Алтай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Данзангийн Сарантуяа Г.Д 11.6.2.
2019.08.01 85 Говь-Алтай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Данзангийн Сарантуяа Д.А 17.2.1.
2019.06.07 562 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Заминдийн Төмөрхүү Б.М 27.10.1., 27.11.1.
2019.07.23 697 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Буянтын Дуламсүрэн Б.Б 11.6.1.
2019.07.18 684 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Буянтын Дуламсүрэн Ю.Ж 15.1.2.
2019.05.10 460 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Буянтын Дуламсүрэн О.А Б.Ц 11.6.1.
2019.05.10 459 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Буянтын Дуламсүрэн А.А 11.6.2.
2019.07.26 1190 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Төрбатын Шинэбаяр Э.Х 11.6.2.
2019.07.26 1188 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Төрбатын Шинэбаяр Д.Б 11.6.2.
2019.07.26 1189 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Төрбатын Шинэбаяр Ц.Б 11.6.1.
2019.07.25 1168 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Төрбатын Шинэбаяр Д.Г 27.10.2.3.
2019.07.25 1176 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Төрбатын Шинэбаяр д.н 11.6.1.
2019.07.25 1175 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Төрбатын Шинэбаяр Э 17.2.2.
2019.07.24 1164 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Төрбатын Шинэбаяр А Г О 17.2.2.
2019.07.24 1167 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Төрбатын Шинэбаяр А 11.6.2.
2019.07.24 1161 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Төрбатын Шинэбаяр Ш 11.6.1.
2019.07.24 1166 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Төрбатын Шинэбаяр Б 11.6.1.
2019.07.24 1165 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Төрбатын Шинэбаяр Л 11.6.1.
2019.07.24 1162 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Төрбатын Шинэбаяр Г 11.1.1
2019.07.23 1156 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Төрбатын Шинэбаяр Н.П 27.10.3.
2019.07.23 1149 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Төрбатын Шинэбаяр М.М 17.1.2.1.
2019.07.23 1148 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Төрбатын Шинэбаяр Д 17.1.1.
2019.07.23 1155 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Төрбатын Шинэбаяр Б.Д 11.6.1.
2019.07.23 1154 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Төрбатын Шинэбаяр Б.Э 11.6.1.
2019.07.23 1151 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Төрбатын Шинэбаяр Д.Н 12.1.1.
2019.07.18 1127 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Төрбатын Шинэбаяр М.М 11.6.1.
2019.07.16 1117 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Төрбатын Шинэбаяр А.М 11.6.2.