Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
29615 шийдвэр. (хуудас 5/593)
2019.09.23 1019 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Түмэн-Өлзийгийн Алтантуяа Д.Б 11.6.2.
2019.09.20 1016 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Түмэн-Өлзийгийн Алтантуяа П.Б 17.7.1.
2019.09.18 1008 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Түмэн-Өлзийгийн Алтантуяа Н.О 11.6.2.
2019.09.17 1001 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Түмэн-Өлзийгийн Алтантуяа Б.О 17.1.1.
2019.09.17 1002 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Түмэн-Өлзийгийн Алтантуяа А.Г 11.6.2.
2019.09.16 996 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Түмэн-Өлзийгийн Алтантуяа Т.Ц 11.6.2.
2019.09.17 1005 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Түмэн-Өлзийгийн Алтантуяа Б.П 11.6.2.
2019.09.12 987 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Түмэн-Өлзийгийн Алтантуяа Б.С 27.10.1.
2019.09.05 967 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Түмэн-Өлзийгийн Алтантуяа Х.Г 11.6.1.
2019.07.01 729 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Түмэн-Өлзийгийн Алтантуяа Г.А 11.6.1.
2019.07.03 743 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Түмэн-Өлзийгийн Алтантуяа Б.Б 11.1.2.1., 12.1.2.6., 17.2.2., 10.1.2
2019.07.05 759 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Түмэн-Өлзийгийн Алтантуяа О.Б 27.10.1.
2019.08.01 731 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Түмэн-Өлзийгийн Алтантуяа Н.Э 11.6.1.
2019.07.01 732 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Түмэн-Өлзийгийн Алтантуяа Ч.Э 11.6.2.
2019.06.27 718 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Түмэн-Өлзийгийн Алтантуяа Э.Б 11.6.1.
2019.06.19 672 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Түмэн-Өлзийгийн Алтантуяа С.Б 11.6.1.
2019.06.11 642 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Түмэн-Өлзийгийн Алтантуяа Т.Т 11.6.1.
2019.06.11 641 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Түмэн-Өлзийгийн Алтантуяа Л.Т 11.6.1.
2019.06.11 643 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Түмэн-Өлзийгийн Алтантуяа А.И 11.6.1.
2019.08.30 152 Дорноговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Данзангийн Адъяасүрэн м 11.1.2.4.
2019.08.23 150 Дорноговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Данзангийн Адъяасүрэн Г Б 27.2.1.
2019.08.23 149 Дорноговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Данзангийн Адъяасүрэн Г 11.6.1.
2019.08.22 148 Дорноговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Данзангийн Адъяасүрэн Ш. 11.1.1
2019.08.22 147 Дорноговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Данзангийн Адъяасүрэн Б. Б 17.4.1.
2019.08.21 146 Дорноговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Данзангийн Адъяасүрэн Б. 11.6.1.
2019.08.21 145 Дорноговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Данзангийн Адъяасүрэн Э. 11.6.1.
2019.08.12 144 Дорноговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Данзангийн Адъяасүрэн Д 11.6.1.
2019.08.08 142 Дорноговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Данзангийн Адъяасүрэн Б. 17.5.1.
2019.08.08 141 Дорноговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Данзангийн Адъяасүрэн Б. 11.6.2.
2019.08.06 140 Дорноговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Данзангийн Адъяасүрэн Ө 17.7.1., 27.10.2.2., 27.10.2.3.
2019.06.04 166 Төв аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шагдарсүрэнгийн Гандансүрэн Д.Н 11.6.1.
2019.06.17 176 Төв аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шагдарсүрэнгийн Гандансүрэн Ц.Г 27.10.1.
2019.06.18 180 Төв аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шагдарсүрэнгийн Гандансүрэн П.О 27.10.2.3.
2019.06.24 187 Төв аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шагдарсүрэнгийн Гандансүрэн О.А 11.6.2.
2019.08.14 234 Төв аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шагдарсүрэнгийн Гандансүрэн М.Д 11.6.1.
2019.08.05 139 Дорноговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Данзангийн Адъяасүрэн А.С 11.6.1.
2019.08.14 236 Төв аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шагдарсүрэнгийн Гандансүрэн П.Б 11.4.1.
2019.08.16 237 Төв аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шагдарсүрэнгийн Гандансүрэн Н.Б 11.6.2.
2019.08.19 238 Төв аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шагдарсүрэнгийн Гандансүрэн А.Х 11.6.2.
2019.08.20 240 Төв аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шагдарсүрэнгийн Гандансүрэн Б.Д 11.6.1.
2019.08.20 242 Төв аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шагдарсүрэнгийн Гандансүрэн Б.М Б.Б 11.6.1.
2019.08.20 241 Төв аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шагдарсүрэнгийн Гандансүрэн Г.Т 11.6.2.
2019.08.22 244 Төв аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шагдарсүрэнгийн Гандансүрэн Б.М 17.1.2.1.
2019.08.23 249 Төв аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шагдарсүрэнгийн Гандансүрэн Ж.Б Б.Т Ц.Б 17.1.1., 17.12.1.
2019.08.26 250 Төв аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шагдарсүрэнгийн Гандансүрэн Д.Ч Д.М 11.6.1.
2019.08.28 254 Төв аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шагдарсүрэнгийн Гандансүрэн М.Ц Э.Б У.П Ж.Т 24.3.1.
2019.08.28 255 Төв аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шагдарсүрэнгийн Гандансүрэн Т.Б 10.6.
2019.09.11 266 Төв аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шагдарсүрэнгийн Гандансүрэн Б.М 27.10.1.
2019.09.12 270 Төв аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шагдарсүрэнгийн Гандансүрэн М.О 27.10.1.
2019.09.11 267 Төв аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шагдарсүрэнгийн Гандансүрэн Т.Г 11.6.2.