Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
46161 шийдвэр. (хуудас 5/924)
2021.01.13 18 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Дүвчингийн Чинзориг М.Б 11.4.1.
2021.01.11 16 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Дүвчингийн Чинзориг Н.Б 11.4.1.
2021.02.10 32 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Дүвчингийн Чинзориг Б.З 11.6.1.
2021.01.08 15 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Дүвчингийн Чинзориг Д.Г 11.6.1.
2021.02.09 31 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хасбаатарын Ганболд Т.Б 11.4.1.
2021.01.12 47 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Дашцэрэнгийн Ренченхорол Ч.М 20.7.1.
2021.02.04 112 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Дашцэрэнгийн Ренченхорол Ц.Б 11.6.1.
2021.02.04 111 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Дашцэрэнгийн Ренченхорол Д.Э 17.4.1.
2021.01.14 54 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Дашцэрэнгийн Ренченхорол С.Б 23.2.1.
2021.01.19 24 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хасбаатарын Ганболд С.Н, Э.Ц 11.6.1.
2021.01.15 23 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хасбаатарын Ганболд Я.Х 12.1.1.
2021.01.15 28 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хасбаатарын Ганболд Б.У 11.6.1.
2021.01.14 20 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хасбаатарын Ганболд М.М 11.6.2., 23.1.1
2021.01.06 12 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хасбаатарын Ганболд А.С 11.6.1.
2020.12.30 11 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хасбаатарын Ганболд Д.О 17.8.1.
2020.12.28 10 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хасбаатарын Ганболд Д.М 11.6.2.
2020.12.25 07 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хасбаатарын Ганболд Ч.Г 215.1., 11.4.2.1.
2020.12.25 05 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хасбаатарын Ганболд Б.О 11.1.2.1., 11.1.2.4., 11.4.2.1., 11.7.1.1.
2020.12.23 02 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хасбаатарын Ганболд Д.Х 11.6.1.
2020.12.23 01 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хасбаатарын Ганболд Г.М 11.6.1.
2020.12.09 204 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хасбаатарын Ганболд Б.Ө 11.6.2.
2020.12.09 203 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хасбаатарын Ганболд О.Г 11.4.1.
2021.02.01 100 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Пүрэвээгийн Ариунболд Г.А 17.3.2.2.
2021.01.27 90 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Пүрэвээгийн Ариунболд С.Т 11.6.1.
2021.01.13 50 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сэлэнгийн Батгэрэл Б.О 17.1.1.
2020.12.21 913 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Боролзойн Халиун Б.П 17.1.1.
2020.12.21 910 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Боролзойн Халиун Б.М 11.6.1.
2020.12.21 909 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Боролзойн Халиун Б.Б 11.6.1.
2020.12.18 907 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Боролзойн Халиун Ч.Н 11.4.1.
2020.12.17 907 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Боролзойн Халиун Э.П 11.6.1., 17.2.2.
2020.12.16 897 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Боролзойн Халиун Ц.Д 27.10.3.
2020.12.16 896 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Боролзойн Халиун О.Ч 27.10.1.
2020.12.14 884 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Боролзойн Халиун Д.А, Б.А нар 11.6.2.
2020.12.14 883 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Боролзойн Халиун Т.Г 11.6.1.
2020.12.11 874 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Боролзойн Халиун Б.Г 11.6.1.
2020.10.26 838 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Боролзойн Халиун Б.О, О.С, Г.Э нар 11.6.1., 11.6.2.
2020.10.26 835 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Боролзойн Халиун Б.Б, Л.Т, А.Б нар 11.6.1.
2021.02.09 122 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Боролзойн Халиун Л.Б 11.6.1.
2021.01.27 94 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Боролзойн Халиун Ц.М 23.1.2.2.
2021.01.27 91 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Боролзойн Халиун Г.С 17.1.2.1.
2021.01.25 87 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Боролзойн Халиун Ш.М, Н.Б нар 11.6.2.
2021.01.14 55 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Боролзойн Халиун А.Э 17.3.1.
2021.01.11 45 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Боролзойн Халиун П.Ц 17.3.1.
2020.12.30 28 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Боролзойн Халиун Т.А, Ц.Л нар 11.6.2.
2020.12.28 19 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Боролзойн Халиун Э.У 11.6.1.
2020.12.24 12 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Боролзойн Халиун Б.Н 11.6.1.
2020.09.25 1047 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Түмэн-Өлзийгийн Алтантуяа М.Г, Ш.Г 11.6.1.
2020.12.11 1216 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Түмэн-Өлзийгийн Алтантуяа И.З 27.10.1.
2020.12.21 1246 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Түмэн-Өлзийгийн Алтантуяа Б.Э 11.4.2.1.
2020.12.22 1256 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Түмэн-Өлзийгийн Алтантуяа П.Д 12.1.1.