Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
5798 шийдвэр. (хуудас 1/116)
2019.06.04 548 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Э.З, Л.А 27.10.1., 27.10.2.1., 27.10.2.3.
2019.06.04 547 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Б.А, О.Ц, Ө.У, Б.О, Т.Б, Г.М 11.4.2.1., 11.6.2., 17.1.2.1., 17.2.2.
2019.06.04 546 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг В.О 17.1.2.1.
2019.06.04 545 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг М.Б 27.10.2.1.
2019.05.28 505 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Э.О 27.10.3.
2019.05.28 504 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Т.Г, А.О, Э.М 11.6.1., 20.16.1.
2019.05.28 503 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг А.С 11.6.1.
2019.05.14 446 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Х.Г, С.М 17.1.2.1.
2019.05.14 444 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Ч.А, Б.Т 11.6.1.
2019.05.14 445 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Ц.Б 12.1.2.1.
2019.06.12 50 Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Банзайн Манлайбаатар В.Ж- 17.1.2.1.
2019.06.12 48 Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэдэн-Ишийн Туяа Д.Л- 10.1.1
2019.06.05 47 Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цээлийн Амаржаргал Б.М- 17.1.2.1.
2019.05.22 46 Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Банзайн Манлайбаатар Б.Т- 17.1.2.1.
2019.05.22 45 Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэдэн-Ишийн Туяа Г.З- 11.6.1.
2019.05.22 44 Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цээлийн Амаржаргал Ё.Г-, Э.М- 11.6.1.
2019.06.11 2019/ДШМ/50 Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Адилбишийн Сайнтөгс А.У 12.1.1.
2019.05.28 2019/ДШМ/509 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гансүхийн Есөн-Эрдэнэ Б.Б, Э.Г нарт 11.4.2.1.
2019.05.21 2019/ДШМ/477 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гансүхийн Есөн-Эрдэнэ Н.Г 16.8.1.
2019.05.28 2019/ДШМ/508 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гансүхийн Есөн-Эрдэнэ А.Б, О.Н, С.Б 17.2.2.
2019.05.21 2019/ДШМ/475 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гансүхийн Есөн-Эрдэнэ Ш.У 10.1.1
2019.05.21 2019/ДШМ/476 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гансүхийн Есөн-Эрдэнэ Д.Н, Л.С нарт 11.6.2.
2019.05.30 2019/ДШМ/520 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гансүхийн Есөн-Эрдэнэ Б.О 11.4.1.
2019.05.30 2019/ДШМ/519 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гансүхийн Есөн-Эрдэнэ Ш.Б, Ч.Г, Б.М, Г.А, Г.А, Э.С нарт 253.1., 17.3.2.2., 17.3.3.1.
2019.05.28 2019/ДШМ/507 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гансүхийн Есөн-Эрдэнэ Ф.З 24.3.2.2.
2019.06.04 2019/ДШМ/543 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гансүхийн Есөн-Эрдэнэ Н.Н 11.6.2.
2019.06.04 2019/ДШМ/541 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гансүхийн Есөн-Эрдэнэ С.М, С.М нар 17.3.1.
2019.06.04 2019/ДШМ/542 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гансүхийн Есөн-Эрдэнэ Т.Т 17.3.1.
2019.06.04 2019/ДШМ/13 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гансүхийн Есөн-Эрдэнэ Б.Ч  
2019.06.04 2019/ДШМ/544 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гансүхийн Есөн-Эрдэнэ Ч.Т 11.6.2.
2019.05.23 07 Увс аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Надмидын Мөнхжаргал Ж.Р 11.1.2.4.
2019.05.30 2019/ДШМ/06 Говьсүмбэр аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гэрэлийн Тэгшсуурь Б.Б 17.5.2., 17.12.2.
2019.05.31 2019/ДШМ/05 Говьсүмбэр аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Одцэрэнгийн Однямаа Т.С, Б.З 11.6.1.
2019.05.28 502 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намдагсүрэнгийн Батсайхан Н.Б 17.1.2.1., 17.3.2.2.
2019.06.04 22 Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Базаргарьдын Сүхгомбо Б  
2019.06.04 22 Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Базаргарьдын Сүхгомбо Б  
2019.06.03 21 Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Базаргарьдын Сүхгомбо Э, Н нар  
2019.05.23 20 Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Борын Дэнсмаа Ц  
2019.05.21 478 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Лувсаншаравын Даваасүрэн Д.Э 17.5.1.
2019.06.11 568 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мөнхөөгийн Пүрэвсүрэн Э.Б, Н.Г нар 11.4.1., 11.6.1., 12.1.2.1.
2019.05.30 531 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мөнхөөгийн Пүрэвсүрэн Д.П 27.10.1.
2019.05.30 530 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мөнхөөгийн Пүрэвсүрэн Н.У 27.10.2.1., 27.10.2.3.
2019.05.30 529 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мөнхөөгийн Пүрэвсүрэн Н.Г 12.1.1.
2019.05.30 528 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мөнхөөгийн Пүрэвсүрэн Н.Б 10.1.1
2019.06.03 2019/ДШМ/49 Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ноопын Болормаа В /W/ 18.5.1., 24.5.1.
2019.06.08 2019/ДШМ/48 Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Адилбишийн Сайнтөгс Д.З 12.1.4.
2019.06.03 2019/ДШМ/47 Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ноопын Болормаа Б.Т, Д.Г, Б.Г, Х.Б, Б.Т 106.2., 11.1.2.1.
2019.05.28 516 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мөнхбаярын Алдар Г.А 27.10.2.1., 27.11.1.
2019.05.28 515 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мөнхбаярын Алдар Б.Г, Н.Г 17.2.2.
2019.05.28 514 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мөнхбаярын Алдар М.Т 12.1.4.