Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
8899 шийдвэр. (хуудас 1/178)
2020.08.28 76 Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Банзайн Манлайбаатар Г.Г- 11.6.2.
2020.08.28 70 Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Банзайн Манлайбаатар Г.Б-, Б.Ц-, Б.Ө- 17.1.2.4.
2020.08.25 1069 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Г.А 17.3.1.
2020.08.25 1068 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Л.Б 11.6.1.
2020.08.25 1067 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Б.Э 17.1.2.1.
2020.08.25 1066 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Т.Т 20.7.1.
2020.09.03 2020/ДШМ/1130 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намдагсүрэнгийн Батсайхан У.А, О.Д 17.2.2.
2020.09.03 2020/ДШМ/1129 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намдагсүрэнгийн Батсайхан С.Х, Г.С 12.1.2.2.
2020.09.03 2020/ДШМ/1128 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намдагсүрэнгийн Батсайхан Г.М 11.6.2., 11.7.1.1.
2020.09.08 1158 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх БямбааАриунхишиг Я.Б, П.О 11.6.1.
2020.09.08 1157 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх БямбааАриунхишиг Б.Б, Х.Э, С.А 17.1.2.1.
2020.09.08 1156 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх БямбааАриунхишиг Э.Т, Н.Б, Ч.Э, Б.Б 17.1.2.2., 17.1.3.1.
2020.09.08 1155 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх БямбааАриунхишиг Э.Д 11.6.1.
2020.09.08 1154 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх БямбааАриунхишиг Ц.Ч 11.6.1.
2020.09.08 1153 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх БямбааАриунхишиг Ж.Б 17.3.2.2.
2020.09.08 1152 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх БямбааАриунхишиг Г.Д 17.3.1.
2020.09.08 1151 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх БямбааАриунхишиг Б.Б, Г.Г 11.6.1.
2019.09.17 1198 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Дарьсүрэн Г.М 20.7.1.
2020.09.17 1197 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Дарьсүрэн Г.Ц 27.10.2.3.
2020.09.17 1196 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Дарьсүрэн Н.О-, С.Х- 11.6.1.
2020.09.17 1195 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Дарьсүрэн Т.Ц 17.1.1., 17.7.1.
2020.09.03 1127 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх БямбааАриунхишиг Э.А, Б.С, Б.А 17.2.1.
2019.09.03 1126 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх БямбааАриунхишиг Ц.Ц, Ц.Г 11.6.1.
2020.09.03 1025 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх БямбааАриунхишиг Н.Х 145.2.
2020.09.03 1124 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх БямбааАриунхишиг Б.Э 10.1.1
2020.09.03 1123 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх БямбааАриунхишиг Б.А, Э.А, Э.Б, Г.Н 11.6.2.
2020.09.03 1122 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх БямбааАриунхишиг Э.А 27.10.2.2.
2020.08.25 1086 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх БямбааАриунхишиг Б.Д 11.6.1.
2020.08.25 1085 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх БямбааАриунхишиг А.А 11.6.1.
2020.08.25 1084 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх БямбааАриунхишиг Н.Л 17.1.1.
2020.08.25 1083 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх БямбааАриунхишиг Д.О 17.3.2.2.
2020.08.25 1082 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх БямбааАриунхишиг О.М 17.3.3.1.
2020.08.25 1081 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх БямбааАриунхишиг О.М 11.6.2.
2020.08.25 1080 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх БямбааАриунхишиг М.Ж, Б.Т, Ц.М 17.2.2.
2020.08.18 1042 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх БямбааАриунхишиг Г.Т 27.10.3., 27.11.1.
2020.08.18 1041 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх БямбааАриунхишиг М.Э 12.1.2.1.
2020.08.18 1040 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх БямбааАриунхишиг С.Б, Г.Т 20.7.1.
2020.08.18 1039 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх БямбааАриунхишиг Ш.Н, Э.А, Ц.Б 17.3.1.
2020.09.08 1165 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батжаргал Батзориг Б.Ц, Ч.Э 22.1.2.
2020.09.08 1164 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батжаргал Батзориг Э.Ж 12.1.1., 17.2.2.
2020.09.08 1163 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батжаргал Батзориг Б.Б 27.10.1.
2020.09.08 1162 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батжаргал Батзориг Б.Б 11.6.1.
2020.09.03 1135 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батжаргал Батзориг Г.Т 11.4.2.1., 11.6.2., 10.1.2.1., 10.1.2.6., 10.1.2.7., 10.1.2.8.
2020.09.03 1134 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батжаргал Батзориг М.А 17.1.2.1.
2020.09.03 1133 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батжаргал Батзориг Б.Б 11.4.1.
2020.09.03 1132 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батжаргал Батзориг Б.Т 11.1.1, 11.6.1.
2020.09.03 1131 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батжаргал Батзориг С.Д 17.3.1.
2020.09.08 2020/ДШМ/1166 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гансүхийн Есөн-Эрдэнэ Н.Э, А.Х, С.С нарт 17.1.1.
2020.09.10 1181 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Дарьсүрэн Ц.О, М.М 11.1.2.4., 11.6.1.
2020.09.10 1190 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Дарьсүрэн Т.Б 10.1.1