Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
8573 шийдвэр. (хуудас 1/172)
2020.08.01 40 Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Борын Дэнсмаа Ц  
2020.08.01 39 Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Борын Дэнсмаа Б  
2020.08.01 38 Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Базаргарьдын Сүхгомбо Б  
2020.07.30 37 Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Борын Дэнсмаа Б  
2020.07.30 36 Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Борын Дэнсмаа Х  
2020.07.30 35 Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Борын Дэнсмаа Б  
2020.07.30 34 Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Борын Дэнсмаа Г  
2020.07.29 33 Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Борын Дэнсмаа Б  
2020.07.29 32 Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Базаргарьдын Сүхгомбо Х  
2020.07.23 29 Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Базаргарьдын Сүхгомбо М  
2020.07.21 31 Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Базаргарьдын Сүхгомбо Ү  
2020.07.23 28 Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Базаргарьдын Сүхгомбо Т  
2020.07.27 30 Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Базаргарьдын Сүхгомбо У,Б,Д,Д  
2020.07.21 26 Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Борын Дэнсмаа Э  
2020.07.14 27 Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Борын Дэнсмаа Б  
2020.07.09 917 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Г.М 17.3.3.1.
2020.07.09 916 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Ж.Х, Г.Э 11.6.2.
2020.07.09 915 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Ө.П 11.6.1.
2020.07.09 914 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Б.Б, Г.Б 20.7.1.
2020.07.09 913 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Ж.Э, О.Б, Т.Т, Ж.Ц 16.1.1., 17.2.2.
2020.07.02 861 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Э.С 17.3.1.
2020.07.02 860 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Б.А, Б.Д, Э.М 17.1.2.4.
2020.07.02 859 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Х.Б 10.1.1
2020.07.02 858 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Б.Т 27.10.3.
2020.06.25 830 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Г.Э 11.1.2.5.
2020.07.29 17 Дундговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогооборын Бямбажав Б.Б 11.6.2.
2020.07.07 16 Дундговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогооборын Бямбажав П.Б 12.1.2.7., 12.1.2.10.
2020.07.07 15 Дундговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогооборын Бямбажав О.А 11.4.1., 11.6.1.
2020.05.21 14 Дундговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогооборын Бямбажав М.Н 27.10.1.
2020.04.23 13 Дундговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогооборын Бямбажав Э.А 11.6.1.
2020.04.01 12 Дундговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогооборын Бямбажав М.Н 27.10.1.
2020.03.23 11 Дундговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогооборын Бямбажав Д.Т 11.1.2.4.
2020.03.23 10 Дундговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогооборын Бямбажав Г.М 17.12.1.
2020.03.23 09 Дундговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогооборын Бямбажав П.Н 12.1.2.1.
2020.03.19 08 Дундговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогооборын Бямбажав Б.О 11.4.2.1., 23.1.2.2.
2020.03.19 07 Дундговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогооборын Бямбажав Ү.А 21.1.1., 22.11.1.
2020.03.19 06 Дундговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогооборын Бямбажав Д.Э 17.1.2.1.
2020.03.10 05 Дундговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогооборын Бямбажав Ч.З 22.1.1.
2020.02.19 04 Дундговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогооборын Бямбажав Б.М 12.1.4.
2020.02.11 03 Дундговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогооборын Бямбажав Ж.Б 11.6.2., 12.1.2.6.
2020.01.21 02 Дундговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогооборын Бямбажав Ж.Ч 11.6.1.
2020.01.21 01 Дундговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогооборын Бямбажав А.Б 17.1.2.1.
2020.07.23 930 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Дарьсүрэн Б.А-, Р.А-, В.Б-, С.Т- 17.3.1., 17.3.2.2., 17.10.1.
2020.07.23 929 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Дарьсүрэн Б.Э 20.7.1.
2020.07.23 928 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Дарьсүрэн П.А 10.1
2020.07.23 927 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Дарьсүрэн Б.Ч 17.2.1.
2020.07.09 900 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батжаргал Батзориг С.Л 10.1.2.7.
2020.06.25 829 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Л.Д 10.1.1
2020.06.25 828 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Ц.У 11.6.1.
2020.07.07 881 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Жанчивсүрэнгийн Эрдэнэчимэг С.Б 099.1.