Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
9559 шийдвэр. (хуудас 1/192)
2020.12.09 2020/ДШМ/1458 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Очирбатын Чулуунцэцэг Э.О 17.3.2.2.
2020.09.29 2020/ДШМ/1268 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Очирбатын Чулуунцэцэг Х.Т 12.1.4.
2020.10.27 2020/ДШМ/1352 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Очирбатын Чулуунцэцэг Д.Б 27.10.2.1.
2020.10.06 2020/ДШМ/1297 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Очирбатын Чулуунцэцэг О.А, Л.З, М.Р, М.Д, Ц.У, Б.Д 148.2., 17.3.2.1., 18.7.1.
2019.10.06 2020/ДШМ/1295 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Очирбатын Чулуунцэцэг Г.Ч, Л.М 17.1.1.
2020.09.29 2020/ДШМ/1265 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Очирбатын Чулуунцэцэг Н.З 17.6.1.
2020.10.22 2020/ДШМ/1346 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мөнхөөгийн Пүрэвсүрэн Г.С 11.6.1.
2020.09.29 2020/ДШМ/1267 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Очирбатын Чулуунцэцэг Я.О 17.1.2.4.
2020.10.22 2020/ДШМ/1345 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мөнхөөгийн Пүрэвсүрэн Б.Б 11.4.1.
2020.09.18 2020/ДШМ/1214 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Очирбатын Чулуунцэцэг Э.С, Н.И, Г.М, М.М, Э.Б 11.6.1., 20.16.1., 10.1.2.11.
2020.10.06 1293 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг А.Э 11.6.1.
2020.09.23 0083 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сандагийн Цэцэгмаа П.М 11.6.1.
2020.09.23 0082 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Зундуйн Хосбаяр Х.Э 11.6.1.
2020.09.23 0081 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сандагийн Цэцэгмаа Б.Ү 20.7.1.
2020.09.23 0080 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сандагийн Цэцэгмаа Б.А 17.3.2.2.
2020.09.16 0079 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сандагийн Цэцэгмаа М.М 17.1.1.
2020.09.16 0078 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сандагийн Цэцэгмаа С.Б 12.1.4.
2020.09.16 0077 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сандагийн Цэцэгмаа Г.Б 11.6.1., 12.1.1.
2020.09.16 0076 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сүхээгийн Уранчимэг У.Х 17.1.3.1., 17.7.1.
2020.12.15 2020/ДШМ/1492 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гансүхийн Есөн-Эрдэнэ А.У 17.1.1.
2020.12.15 2020/ДШМ/1491 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гансүхийн Есөн-Эрдэнэ Д.М 11.6.1.
2020.12.15 2020/ДШМ/1490 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гансүхийн Есөн-Эрдэнэ Б.С, Т.Х нарт 17.3.1.
2020.12.10 2020/ДШМ/1476 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гансүхийн Есөн-Эрдэнэ З.Ж, Б.М нарт 27.10.3., 27.10.4.1.
2020.12.10 2020/ДШМ/1475 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гансүхийн Есөн-Эрдэнэ О.Т, С.Б нарт 10.1.1
2020.12.10 2020/ДШМ/1474 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гансүхийн Есөн-Эрдэнэ Н.Г, Х.Т нарт 20.7.1., 21.1.1.
2021.01.06 2021/ДШМ/34 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гансүхийн Есөн-Эрдэнэ Ө.Ц 17.4.1.
2021.01.06 2021/ДШМ/33 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гансүхийн Есөн-Эрдэнэ Д.Л 17.1.2.1.
2021.01.06 2021/ДШМ/32 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гансүхийн Есөн-Эрдэнэ Б.А 17.3.1.
2020.12.23 2021/ДШМ/04 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гансүхийн Есөн-Эрдэнэ Б.Г 11.1.2.4.
2020.12.23 2021/ДШМ/03 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гансүхийн Есөн-Эрдэнэ Г.А 17.1.2.1.
2020.12.15 1495 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг О.Б, Э.Б, М.Ц, Э.Т 11.6.2., 17.3.1., 20.16.1.
2020.12.15 1494 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг М.М 12.1.2.4.
2020.12.15 1493 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Б.Ө 11.6.1.
2020.12.10 1479 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг О.Э 17.3.3.1.
2020.12.10 1478 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг А.Э 12.1.2.1.
2020.12.10 1477 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Ц.Б 13.6.2.
2020.12.01 1430 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг М.Ч, Л.С 17.1.1., 17.5.1.
2020.12.01 1429 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Б.Ч 17.1.2.1.
2020.12.01 1428 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Б.Б 17.1.1.
2020.11.03 1399 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Э.Б 27.10.2.1., 27.11.1.
2020.11.03 1398 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Ө.Б 10.1.1
2020.11.03 1397 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Г.Х 17.1.2.1.
2020.11.03 1396 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Н.Б 11.4.1.
2020.11.03 1395 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг У.Н 27.10.3.
2020.12.22 1519 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Жанчивсүрэнгийн Эрдэнэчимэг Д.А 17.2.1.
2020.12.22 1518 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Жанчивсүрэнгийн Эрдэнэчимэг Б.Ж 11.1.2.4.
2020.12.22 1517 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Жанчивсүрэнгийн Эрдэнэчимэг Н.Уранбайгаль 27.10.1.
2021.01.04 25 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сосорбурамын Соёмбо-Эрдэнэ С.Б 17.1.2.1.
2020.10.29 1370 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг С.Т, Д.Б, М.Т, Д.Х 12.1.2.2., 12.1.2.8., 12.1.2.10., 22.4.4.
2020.10.29 1369 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Б.Ш, Г.Г, Ц.Э 11.1.1, 20.16.1.