Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
4335 шийдвэр. (хуудас 1/87)
2018.06.13 20 Өвөрхангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нарангэрэлийн Энхмаа Т.О нар 126.3., 145.2.
2018.06.13 19 Өвөрхангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нарангэрэлийн Энхмаа О.М 17.1.2.1., 17.12.1.
2018.05.09 18 Өвөрхангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Данзангийн Эрдэнэбилэг С.М 17.8.1.
2018.05.09 17 Өвөрхангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нарангэрэлийн Энхмаа Д.М, Ч.Д 10.1
2018.05.09 16 Өвөрхангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нарангэрэлийн Энхмаа А.Д, О.Б 11.6.1., 20.16.1.
2018.08.27 56 Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Банзайн Манлайбаатар О.Г- 11.6.1., 27.10.4.1.
2018.07.23 55 Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Банзайн Манлайбаатар Б.Б-, Б.Б- 12.1.2.1., 12.1.3.
2018.07.23 54 Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Банзайн Манлайбаатар Б.Б- 24.2.1.
2018.07.31 50 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Магнайбаярын Мөнхдаваа Б.Г 12.1.3.
2018.07.31 49 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Магнайбаярын Мөнхдаваа В.Б 11.6.1.
2018.07.31 48 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Магнайбаярын Мөнхдаваа Т.Э 17.1.2.1.
2018.07.31 47 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Магнайбаярын Мөнхдаваа Г.Э, Г.З, Н.Д 11.6.2., 20.16.1.
2018.07.31 46 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Магнайбаярын Мөнхдаваа О.Г 27.10.2.1., 27.10.2.3.
2018.08.20 45 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Магнайбаярын Мөнхдаваа Б.А, Б.Б, Б.Б, Б.Н, Э.А, Э.М 12.1.2.1., 12.1.2.4.
2018.07.20 44 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Магнайбаярын Мөнхдаваа Г.Т 11.6.1.
2018.08.20 43 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Магнайбаярын Мөнхдаваа С.П 12.1.1.
2018.06.07 42 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Магнайбаярын Мөнхдаваа Ж.Б 17.1.2.1.
2018.06.07 41 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Магнайбаярын Мөнхдаваа Х.Б 27.10.4.1.
2018.06.07 40 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Магнайбаярын Мөнхдаваа Д.О 17.2.1.
2018.06.07 39 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Магнайбаярын Мөнхдаваа О.О, Ц.Р 17.1.2.1.
2018.06.07 38 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Магнайбаярын Мөнхдаваа О.О, Б.Г, Ё.Д 145.2., 17.12.1.
2018.06.07 37 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Магнайбаярын Мөнхдаваа Д.Г, Э.С, Л.Б, L.Q, Г.Э, Д.Т 24.2.1., 24.2.3.
2018.05.08 36 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Магнайбаярын Мөнхдаваа О.Б 17.3.2.2.
2018.05.08 35 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Магнайбаярын Мөнхдаваа Д.Г 11.4.1., 11.6.1.
2018.05.08 34 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Магнайбаярын Мөнхдаваа Э.Д 11.6.1.
2018.05.08 33 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Магнайбаярын Мөнхдаваа Б.М 11.1.2.4.
2018.05.08 32 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Магнайбаярын Мөнхдаваа Ш.И 11.6.1.
2018.05.08 31 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Магнайбаярын Мөнхдаваа Д.Б 11.6.2.
2018.06.21 20 Говь-Алтай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шаравын Баттогтох А, М 17.1.1.
2018.06.08 19 Говь-Алтай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чадраагийн Энхтөр Б. О, У 17.1.2.1.
2018.06.08 18 Говь-Алтай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чадраагийн Энхтөр Г, Ц, Г, Н 24.5.1.
2018.06.08 17 Говь-Алтай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чадраагийн Энхтөр С 126.1.
2018.06.09 16 Говь-Алтай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чадраагийн Энхтөр Б 11.6.1.
2018.05.14 15 Говь-Алтай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чадраагийн Энхтөр Л, Б, У 17.1.2.1., 17.1.2.4.
2018.04.13 14 Говь-Алтай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чадраагийн Энхтөр П 27.10.1.
2018.04.17 30 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Магнайбаярын Мөнхдаваа Г.Т 11.6.1.
2018.04.13 13 Говь-Алтай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чадраагийн Энхтөр Ж, Т 11.4.1., 11.6.1.
2018.04.17 29 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Магнайбаярын Мөнхдаваа С.Х 27.10.3.
2018.04.17 28 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Магнайбаярын Мөнхдаваа Б.С, А.А, Н.П, Д.О, 11.4.2.1., 11.6.1., 16.1.1., 17.1.2.1., 17.2.2., 20.16.1.
2017.04.13 12 Говь-Алтай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шаравын Баттогтох Б, Б, Э, Д, Э 23.1.1
2018.04.13 11 Говь-Алтай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чадраагийн Энхтөр Э 27.10.2.3.
2018.04.17 27 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Магнайбаярын Мөнхдаваа Б.Г, Б.З, Б.Б, Ж.Х, Б.Ш 11.6.2.
2018.04.17 26 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Магнайбаярын Мөнхдаваа Т.Э 17.1.2.1.
2018.04.12 10 Говь-Алтай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шаравын Баттогтох Н 12.1.4.
2018.04.12 09 Говь-Алтай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чадраагийн Энхтөр Т 11.1.1
2018.04.03 25 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Магнайбаярын Мөнхдаваа Э.Н 11.6.1.
2018.07.09 16 Дундговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогооборын Бямбажав Ц.Б 11.4.1.
2018.05.30 15 Дундговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогооборын Бямбажав Б.Б 11.1.2.1., 12.1.4.
2018.04.03 24 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Магнайбаярын Мөнхдаваа А.Г 10.1.1
2018.05.30 14 Дундговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогооборын Бямбажав Т.Г 27.10.4., 27.10.4.1.