Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
3969 шийдвэр. (хуудас 1/80)
2018.06.28 603 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намдагсүрэнгийн Батсайхан П.Ч, Я.А 22.1.1.
2018.06.28 602 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намдагсүрэнгийн Батсайхан Э.М 17.2.2.
2018.06.28 601 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намдагсүрэнгийн Батсайхан Х.М 11.1.1
2018.06.28 600 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намдагсүрэнгийн Батсайхан Х.Ж 17.1.1.
2018.07.05 641 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч М.Т 091.1.
2018.07.03 623 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Б.Л, Ч.С, Г.Л 15.2.2.2., 10.1.2
2018.07.03 622 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Б.Г 17.1.1.
2018.07.03 621 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Г.Х, Г.И, Г.Ж 17.2.2.
2018.07.03 620 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Н.Б 11.6.1.
2018.07.03 619 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч У.М 17.3.3.1.
2018.07.03 618 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Б.П 11.6.1.
2018.07.03 617 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Н.Б, Б.Ц, Г.Ч, Х.Ш, Т.Э, Т.Д, Б.Я 18.5.3., 20.7.1., 20.7.2.
2018.07.05 27 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Түндэвийн Даваасүрэн Б.Д 17.1.1.
2018.07.05 26 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ванд-Очир Цэцэнбилэг Б.Г 11.6.1.
2018.07.05 25 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Түндэвийн Даваасүрэн Т.Ж 27.10.3., 27.11.1.
2018.06.28 24 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ванд-Очир Цэцэнбилэг Ц.Б нарын 11 хүн 11.6.1., 17.1.1., 17.1.2.1., 17.1.2.2., 17.1.2.3., 17.1.2.4.
2018.06.28 23 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ванд-Очир Цэцэнбилэг М.М 17.12.1., 17.12.2.
2018.06.28 22 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ванд-Очир Цэцэнбилэг О.Б Т.Н 17.12.1.
2018.06.28 21 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ванд-Очир Цэцэнбилэг Л.Р 11.6.1., 11.7.1.
2018.06.28 599 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав О.Н 17.3.2.2.
2018.06.28 598 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав А.Б 11.6.2.
2018.06.28 597 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Б.Б 181.2.1
2018.06.28 596 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Г.С 11.6.1.
2018.06.28 595 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Г.Э 11.6.1.
2018.06.14 556 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Э.Г 11.6.1., 12.1.2.3.
2018.06.14 555 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав П.Г 27.10.2.3.
2018.06.14 554 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Д.Б 12.1.1.
2018.06.14 553 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Б.Б, Л.Б, Г.С 22.1.2.
2018.06.14 552 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Б.Б 10.1.2
2018.06.14 551 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Д.Х 11.6.1.
2018.06.14 550 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Ш.О 19.14.1.
2018.06.21 582 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг А.М, Г.Г, Э.Б нар 11.6.2.
2018.06.21 581 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Д.О 17.4.1.
2018.06.12 549 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Н.Г, Б.М нар 17.1.2.1., 17.1.2.4.
2018.06.12 548 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Н.О, Б.Б, Э.Г, Л.Д нар 11.6.1., 11.6.2.
2018.06.12 547 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Ц.Б 148.4.
2018.06.07 531 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Х.Д 11.6.1.
2018.06.07 530 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Э.А 17.1.2.1.
2018.06.07 529 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Г.А 17.3.3.1.
2018.05.29 510 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Х.С 17.3.1.
2018.05.29 509 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Н.Б 17.3.2.2.
2018.05.22 483 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Х.Б 106.1.
2018.05.22 482 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Д.Э 27.10.3., 27.11.1.
2018.05.15 455 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг М.Ж 17.4.2.2.
2018.05.15 454 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг М.У 17.1.1., 17.1.2.1.
2018.05.15 453 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Ж.Б, Д.Т нар 17.1.2.1.
2018.05.15 452 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Б.М 17.3.1.
2018.05.15 451 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Н.Ц 21.1.1.
2018.05.15 450 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг З.П 17.3.1.
2018.05.08 432 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Л.Б, Э.М 11.6.1.