Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
9700 шийдвэр. (хуудас 1/194)
2021.10.05 34 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ванд-Очир Цэцэнбилэг БЛ ДЭ 17.3.2.2., 22.1.2.
2021.10.05 35 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ванд-Очир Цэцэнбилэг ЛО ЖП 17.3.2.2.
2021.10.05 33 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагийшаравын Бямбасүрэн БМ ТЮ  
2021.10.04 32 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Түндэвийн Даваасүрэн ЖГ ЧТ 24.2.4., 24.6.2.2.
2021.10.04 31 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Түндэвийн Даваасүрэн ДБ ТД 17.12.2., 21.2.1.
2021.08.11 30 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Түндэвийн Даваасүрэн ТБ 12.1.4.
2021.08.11 29 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ванд-Очир Цэцэнбилэг ББ УБ ХА 22.1.1., 24.6.2.2.
2021.08.10 28 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагийшаравын Бямбасүрэн ДС 11.6.1.
2021.08.10 27 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Түндэвийн Даваасүрэн НГ 17.12.2.
2021.08.10 26 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагийшаравын Бямбасүрэн ГТ 27.10.2.1., 27.10.2.3.
2021.08.10 25 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагийшаравын Бямбасүрэн ДН МТ 21.1.1., 21.1.2., 21.14.2.
2021.08.10 24 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Түндэвийн Даваасүрэн ЭА 21.1.1.
2021.08.10 23 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ванд-Очир Цэцэнбилэг ИШ 17.12.1.
2021.07.06 22 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ванд-Очир Цэцэнбилэг РГ 17.3.1.
2021.06.16 21 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Түндэвийн Даваасүрэн Ж.Б 24.6.1.
2021.06.08 20 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ванд-Очир Цэцэнбилэг Г.А 11.6.1.
2021.05.05 16 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ванд-Очир Цэцэнбилэг Ж.Д 27.10.2.1., 27.10.2.3.
2021.05.05 15 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагийшаравын Бямбасүрэн Д.Б 11.6.2., 12.1.3.
2021.05.28 16 Говь-Алтай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шаравын Баттогтох Р.Д 10.1.2.1., 10.1.2.7., 10.1.2.8.
2021.04.09 12 Говь-Алтай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чадраагийн Энхтөр Н.Л 22.1.1.
2021.05.27 14 Говь-Алтай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чадраагийн Энхтөр Л.Б, Д.Р, Н.Д нар 24.5.1.
2021.05.28 17 Говь-Алтай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чадраагийн Энхтөр Н.Г  
2021.05.28 18 Говь-Алтай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чадраагийн Энхтөр М.З 17.1.2.4.
2021.05.27 13 Говь-Алтай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шаравын Баттогтох П.Б 10.1.1
2021.06.02 19 Говь-Алтай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чадраагийн Энхтөр Д.С 11.6.1.
2021.06.02 20 Говь-Алтай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шаравын Баттогтох М.Б 11.1.1, 11.6.1.
2021.05.27 15 Говь-Алтай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чадраагийн Энхтөр Б.Б 11.1.2.4.
2021.03.23 14 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ванд-Очир Цэцэнбилэг ТЭ ПЖ 11.4.1., 11.6.1.
2021.03.23 13 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ванд-Очир Цэцэнбилэг Д.М 17.12.2.
2021.03.23 12 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ванд-Очир Цэцэнбилэг ТЭ 11.1.2.1., 17.8.1.
2021.03.02 07 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ванд-Очир Цэцэнбилэг ДБ ББ 17.12.1., 21.2.1.
2021.03.02 9 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ванд-Очир Цэцэнбилэг Г.М 12.1.4.
2021.03.02 10 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ванд-Очир Цэцэнбилэг Г.Г 11.4.1.
2021.03.02 8 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ванд-Очир Цэцэнбилэг Б.Б 27.10.4.1.
2021.03.02 6 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ванд-Очир Цэцэнбилэг А.Б 11.6.1.
2021.03.09 11 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ванд-Очир Цэцэнбилэг Л.Н 22.1.1.
2021.04.02 11 Говь-Алтай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чадраагийн Энхтөр Л.Н 11.6.2.
2021.01.20 03 Говь-Алтай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чадраагийн Энхтөр М.Б 11.1.1, 11.6.1.
2021.02.10 07 Говь-Алтай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чадраагийн Энхтөр Т.Н 11.4.1.
2021.02.08 05 Говь-Алтай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чадраагийн Энхтөр Б.Ц 17.3.1.
2021.02.01 04 Говь-Алтай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чадраагийн Энхтөр С.З 11.1.2.5.
2021.02.10 06 Говь-Алтай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чадраагийн Энхтөр Б.Б, Д.М, Н.Ш нар 17.1.1., 17.1.2.1.
2021.03.15 09 Говь-Алтай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шаравын Баттогтох Э.Д 17.12.2.
2021.03.17 10 Говь-Алтай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чадраагийн Энхтөр Б.С 24.2.1.
2021.03.02 08 Говь-Алтай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шаравын Баттогтох Т.А 12.1.2.1.
2020.12.08 2020/ДШМ/1456 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх БямбааАриунхишиг Ж.Д 17.3.2.2.
2020.12.16 96 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Готовын Уламбаяр Г.С 12.1.2.1.
2020.12.16 99 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Готовын Уламбаяр Б.Т 12.1.2.1.
2020.12.16 97 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батмөнхийн Болор-Эрдэнэ Р.Т 12.1.4.
2020.12.16 98 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Готовын Уламбаяр Х.М 17.12.3.1.