Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
7907 шийдвэр. (хуудас 1/159)
2020.05.26 2020/ДШМ/21 Дорнод аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Лхүндэвийн Наранбаяр Э.Г 17.1.2.1., 17.1.2.4.
2020.05.26 2020/ДШМ/20 Дорнод аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Лхүндэвийн Наранбаяр Ч.Л 17.12.2.
2020.04.28 514 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мөнхбаярын Алдар О.А 12.1.4.
2020.04.28 513 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мөнхбаярын Алдар М.Ш, Т.Ө, Б.Б, Б.Ч нар 11.6.2., 20.16.1.
2020.04.21 487 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мөнхбаярын Алдар Х.М 11.1.1, 11.6.2.
2020.04.21 486 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мөнхбаярын Алдар Ч.А 11.6.2., 11.7.1.1., 11.7.1.2., 12.1.2.3.
2020.04.21 485 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мөнхбаярын Алдар Т.Э 11.1.2.4.
2020.04.14 454 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мөнхбаярын Алдар Ц.Г 11.6.1.
2020.04.14 453 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мөнхбаярын Алдар Д.Л 17.1.3.1.
2020.04.07 417 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мөнхбаярын Алдар З.О 11.6.1.
2020.04.07 416 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мөнхбаярын Алдар Э.У 17.3.2.2.
2020.05.12 582 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ширэндэвийн Бат-Эрдэнэ Б.М 17.3.2.2.
2020.05.12 581 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ширэндэвийн Бат-Эрдэнэ Н.Т  
2020.05.12 580 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ширэндэвийн Бат-Эрдэнэ Ч.Б 26.1.2.
2020.05.26 664 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намдагсүрэнгийн Батсайхан Ч.Ц 11.1.1
2020.05.26 663 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намдагсүрэнгийн Батсайхан Г.А 11.6.1.
2020.05.21 658 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намдагсүрэнгийн Батсайхан О.М 17.1.2.1.
2020.05.21 657 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намдагсүрэнгийн Батсайхан А.Г, А.Т 10.1.2.7., 10.1.2.11.
2020.05.21 656 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намдагсүрэнгийн Батсайхан Г.А, Б.Г, Д.Э 12.5.1., 13.1.2.2., 13.1.2.3.
2020.05.19 626 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намдагсүрэнгийн Батсайхан Б.Н 11.6.1., 10.1.2.1.
2020.05.19 625 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намдагсүрэнгийн Батсайхан Ж.Ж 17.3.2.2.
2020.05.14 619 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намдагсүрэнгийн Батсайхан О.Б 11.6.2., 11.7.1.1., 10.4.
2020.05.14 617 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намдагсүрэнгийн Батсайхан А.М, Н.Б, Д.Н, Ч.Э, М.Э, А.Б, Т.Т 11.4.1., 11.6.1., 17.2.2., 17.3.2.1.
2020.05.12 598 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг А.М 17.3.2.1.
2020.05.12 597 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Н.Ш 10.4.
2020.05.12 596 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Б.Ө 11.6.1.
2020.04.17 31 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батмөнхийн Болор-Эрдэнэ Х.Ц, Л.Л 10.1.2.11.
2020.04.17 32 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батмөнхийн Болор-Эрдэнэ Э.Н, Д.М, Ж.Б, С.Б 24.2.1.
2020.05.05 564 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Ц.Х, А.А 11.6.1., 17.2.2.
2020.05.05 563 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг П.Г 17.1.2.1.
2020.05.05 562 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Д.У 17.1.1.
2020.05.05 561 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг М.Т, Б.С 23.5.2.
2020.05.21 648 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Дарьсүрэн Б.Э, О.И 11.6.1., 12.1.1.
2020.05.21 647 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Дарьсүрэн Н.М-, Б.Т-, Т.О- 17.3.2.2.
2020.05.14 620 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намдагсүрэнгийн Батсайхан Д.Г 11.6.2.
2020.05.14 618 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намдагсүрэнгийн Батсайхан А.Ш 26.2.1.
2020.04.30 544 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Б.М 17.4.1.
2020.04.30 543 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг М.О 17.1.2.1.
2020.04.30 542 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг О.С, Б.П 17.2.2.
2020.05.20 2020/ДШМ/09 Говьсүмбэр аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Одцэрэнгийн Однямаа З.Б 27.10.2.1.
2020.05.12 2020/ДШМ/590 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гансүхийн Есөн-Эрдэнэ Х.Х 27.10.1.
2020.05.12 2020/ДШМ/591 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гансүхийн Есөн-Эрдэнэ Т.С 11.6.1.
2020.05.12 2020/ДШМ/589 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гансүхийн Есөн-Эрдэнэ Б.Д, Ч.Ж нарт 17.1.2.4.
2020.04.28 2020/ДШМ/526 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гансүхийн Есөн-Эрдэнэ О.Б 11.1.1
2020.05.05 559 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намдагсүрэнгийн Батсайхан Д.Д, Д.О, У.А 113.2.1., 113.2.3., 113.2.6., 12.1.2.1., 12.1.2.2., 12.1.2.5.
2020.04.30 533 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Дарьсүрэн Б_Э 11.6.2.
2020.05.12 579 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ширэндэвийн Бат-Эрдэнэ М.Б 20.7.1.
2020.05.05 553 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Дарьсүрэн Б.Б, П.Б 22.4.4., 22.5.1.
2020.05.05 552 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Дарьсүрэн Б.А 17.1.1., 17.1.2.1.
2019.05.05 551 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Дарьсүрэн Б.Э 11.6.1., 11.7.1.1., 11.7.1.2.