Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
8548 шийдвэр. (хуудас 1/171)
2020.07.29 17 Дундговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогооборын Бямбажав Б.Б 11.6.2.
2020.07.07 16 Дундговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогооборын Бямбажав П.Б 12.1.2.7., 12.1.2.10.
2020.07.07 15 Дундговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогооборын Бямбажав О.А 11.4.1., 11.6.1.
2020.05.21 14 Дундговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогооборын Бямбажав М.Н 27.10.1.
2020.04.23 13 Дундговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогооборын Бямбажав Э.А 11.6.1.
2020.04.01 12 Дундговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогооборын Бямбажав М.Н 27.10.1.
2020.03.23 11 Дундговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогооборын Бямбажав Д.Т 11.1.2.4.
2020.03.23 10 Дундговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогооборын Бямбажав Г.М 17.12.1.
2020.03.23 09 Дундговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогооборын Бямбажав П.Н 12.1.2.1.
2020.03.19 08 Дундговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогооборын Бямбажав Б.О 11.4.2.1., 23.1.2.2.
2020.03.19 07 Дундговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогооборын Бямбажав Ү.А 21.1.1., 22.11.1.
2020.03.19 06 Дундговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогооборын Бямбажав Д.Э 17.1.2.1.
2020.03.10 05 Дундговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогооборын Бямбажав Ч.З 22.1.1.
2020.02.19 04 Дундговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогооборын Бямбажав Б.М 12.1.4.
2020.02.11 03 Дундговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогооборын Бямбажав Ж.Б 11.6.2., 12.1.2.6.
2020.01.21 02 Дундговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогооборын Бямбажав Ж.Ч 11.6.1.
2020.01.21 01 Дундговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогооборын Бямбажав А.Б 17.1.2.1.
2020.07.23 930 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Дарьсүрэн Б.А-, Р.А-, В.Б-, С.Т- 17.3.1., 17.3.2.2., 17.10.1.
2020.07.23 929 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Дарьсүрэн Б.Э 20.7.1.
2020.07.23 928 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Дарьсүрэн П.А 10.1
2020.07.23 927 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Дарьсүрэн Б.Ч 17.2.1.
2020.07.09 900 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батжаргал Батзориг С.Л 10.1.2.7.
2020.06.25 829 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Л.Д 10.1.1
2020.06.25 828 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Ц.У 11.6.1.
2020.07.07 881 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Жанчивсүрэнгийн Эрдэнэчимэг С.Б 099.1.
2020.07.07 880 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Жанчивсүрэнгийн Эрдэнэчимэг Н.Т, Б.Н 17.1.2.1., 17.1.2.4.
2020.07.07 879 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Жанчивсүрэнгийн Эрдэнэчимэг Т.М 11.6.1.
2020.06.30 847 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Жанчивсүрэнгийн Эрдэнэчимэг Н.Б 27.10.1.
2020.06.30 846 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Жанчивсүрэнгийн Эрдэнэчимэг М.Ц 12.1.4.
2020.06.23 816 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Жанчивсүрэнгийн Эрдэнэчимэг Ч.Б 11.6.1.
2020.07.07 889 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх БямбааАриунхишиг ц.Д 11.7.2.1.
2020.07.07 888 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх БямбааАриунхишиг Б.Ц 27.10.2.2., 27.10.2.3.
2020.06.30 836 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх БямбааАриунхишиг С.Д 11.6.1.
2020.06.30 837 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх БямбааАриунхишиг Э.С 17.1.1.
2020.06.30 838 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх БямбааАриунхишиг Б.М, Б.А 10.1.1
2020.07.07 24 Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Борын Дэнсмаа Г 11.6.1.
2020.07.01 23 Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Базаргарьдын Сүхгомбо Б  
2020.06.25 22 Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Борын Дэнсмаа Б,О  
2020.06.21 21 Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Базаргарьдын Сүхгомбо Э  
2020.06.18 19 Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Базаргарьдын Сүхгомбо Б  
2020.06.18 20 Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Базаргарьдын Сүхгомбо А  
2020.06.17 18 Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Базаргарьдын Сүхгомбо Ө 11.6.1.
2020.07.02 863 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батжаргал Батзориг Ч.Г 11.6.1., 10.1.1
2020.07.02 862 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батжаргал Батзориг Б.Д 17.1.3.1.
2020.07.02 862 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батжаргал Батзориг Б.Д 17.1.3.1.
2020.06.25 835 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батжаргал Батзориг Т.З 11.1.2.5.
2020.06.25 834 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батжаргал Батзориг О.Н 11.6.1., 17.2.1.
2020.06.25 833 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батжаргал Батзориг Р.Г 11.6.1.
2019.06.25 832 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батжаргал Батзориг Ч.З 11.6.2.
2020.06.25 831 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батжаргал Батзориг Ч.Б 17.1.1.