Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
9721 шийдвэр. (хуудас 1/195)
2019.01.16 03 Сэлэнгэ аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батжаргалын Батзориг П.О 24.6.1.
2019.12.18 95 Сэлэнгэ аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батжаргалын Батзориг Ө.Б 24.6.1.
2019.12.04 94 Сэлэнгэ аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батжаргалын Батзориг О.О 22.1.1.
2019.12.04 93 Сэлэнгэ аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батжаргалын Батзориг Ч.А, Д.О 11.6.1.
2019.12.04 92 Сэлэнгэ аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батжаргалын Батзориг Б.Б 17.3.1.
2019.11.07 91 Сэлэнгэ аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батжаргалын Батзориг Ж Ж 27.10.1.
2019.10.30 79 Сэлэнгэ аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батжаргалын Батзориг Д.Т, Д.Э, Б.Б, Д.Г, С.А, С.Н, Б.С 20.4.1., 10.6.
2019.07.01 53 Сэлэнгэ аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батжаргалын Батзориг С.П 27.10.1.
2019.06.26 52 Сэлэнгэ аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батжаргалын Батзориг Х.Н 17.3.1.
2019.06.26 49 Сэлэнгэ аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батжаргалын Батзориг Б.Э 27.10.3.
2019.06.12 46 Сэлэнгэ аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батжаргалын Батзориг Ч.А 17.3.1.
2019.06.12 44 Сэлэнгэ аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батжаргалын Батзориг П.С 11.1.2.1.
2019.05.29 43 Сэлэнгэ аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батжаргалын Батзориг С.Б 24.2.1.
2019.05.15 38 Сэлэнгэ аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батжаргалын Батзориг Д.Э, Г.Б 17.1.2.1.
2019.04.24 37 Сэлэнгэ аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батжаргалын Батзориг Р.О  
2019.04.24 30 Сэлэнгэ аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батжаргалын Батзориг Г.М 27.10.2.1., 27.10.2.3.
2019.04.03 29 Сэлэнгэ аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батжаргалын Батзориг Г.Н 27.10.2.3.
2019.04.03 27 Сэлэнгэ аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батжаргалын Батзориг Э.О, Б.Х 20.7.1.
2019.03.20 22 Сэлэнгэ аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батжаргалын Батзориг Ч.Б 11.4.1.
2019.02.20 20 Сэлэнгэ аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батжаргалын Батзориг Г.Г 11.1.1
2019.02.20 12 Сэлэнгэ аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батжаргалын Батзориг Г.С, Д.Б, Б.Г 21.2.1., 21.5.1.
2019.02.20 11 Сэлэнгэ аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батжаргалын Батзориг Х.Н  
2020.01.29 2020/ДШМ/03 Сэлэнгэ аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батжаргалын Батзориг С.П 27.10.1.
2021.10.05 34 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ванд-Очир Цэцэнбилэг БЛ ДЭ 17.3.2.2., 22.1.2.
2021.10.05 35 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ванд-Очир Цэцэнбилэг ЛО ЖП 17.3.2.2.
2021.10.05 33 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагийшаравын Бямбасүрэн БМ ТЮ  
2021.10.04 32 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Түндэвийн Даваасүрэн ЖГ ЧТ 24.2.4., 24.6.2.2.
2021.10.04 31 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Түндэвийн Даваасүрэн ДБ ТД 17.12.2., 21.2.1.
2021.08.11 30 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Түндэвийн Даваасүрэн ТБ 12.1.4.
2021.08.11 29 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ванд-Очир Цэцэнбилэг ББ УБ ХА 22.1.1., 24.6.2.2.
2021.08.10 28 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагийшаравын Бямбасүрэн ДС 11.6.1.
2021.08.10 27 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Түндэвийн Даваасүрэн НГ 17.12.2.
2021.08.10 26 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагийшаравын Бямбасүрэн ГТ 27.10.2.1., 27.10.2.3.
2021.08.10 25 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагийшаравын Бямбасүрэн ДН МТ 21.1.1., 21.1.2., 21.14.2.
2021.08.10 24 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Түндэвийн Даваасүрэн ЭА 21.1.1.
2021.08.10 23 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ванд-Очир Цэцэнбилэг ИШ 17.12.1.
2021.07.06 22 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ванд-Очир Цэцэнбилэг РГ 17.3.1.
2021.06.16 21 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Түндэвийн Даваасүрэн Ж.Б 24.6.1.
2021.06.08 20 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ванд-Очир Цэцэнбилэг Г.А 11.6.1.
2021.05.05 16 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ванд-Очир Цэцэнбилэг Ж.Д 27.10.2.1., 27.10.2.3.
2021.05.05 15 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагийшаравын Бямбасүрэн Д.Б 11.6.2., 12.1.3.
2021.05.28 16 Говь-Алтай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шаравын Баттогтох Р.Д 10.1.2.1., 10.1.2.7., 10.1.2.8.
2021.04.09 12 Говь-Алтай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чадраагийн Энхтөр Н.Л 22.1.1.
2021.05.27 14 Говь-Алтай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чадраагийн Энхтөр Л.Б, Д.Р, Н.Д нар 24.5.1.
2021.05.28 17 Говь-Алтай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чадраагийн Энхтөр Н.Г  
2021.05.28 18 Говь-Алтай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чадраагийн Энхтөр М.З 17.1.2.4.
2021.05.27 13 Говь-Алтай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шаравын Баттогтох П.Б 10.1.1
2021.06.02 19 Говь-Алтай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чадраагийн Энхтөр Д.С 11.6.1.
2021.06.02 20 Говь-Алтай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шаравын Баттогтох М.Б 11.1.1, 11.6.1.
2021.05.27 15 Говь-Алтай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чадраагийн Энхтөр Б.Б 11.1.2.4.