Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
7629 шийдвэр. (хуудас 1/153)
2020.04.01 27 Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэдэн-Ишийн Туяа Н.З- 27.10.1.
2020.04.01 26 Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цээлийн Амаржаргал Б.Б- 27.10.3.
2020.03.25 24 Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Банзайн Манлайбаатар Е.А- 24.2.1.
2020.03.25 23 Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цээлийн Амаржаргал Ч.О- 11.6.2.
2020.03.25 22 Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цээлийн Амаржаргал С.И- 17.1.2.1.
2020.03.18 20 Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэдэн-Ишийн Туяа Н.Ц- 11.1.1
2020.03.26 356 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Дарьсүрэн Б.А 17.3.1.
2020.03.26 355 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Дарьсүрэн Ш.Ш-, Н.А-, Э.Б- 17.2.2., 17.3.1., 18.7.2.
2020.03.24 20 Өмнөговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Халзанхүүгийн Гэрэлмаа Б.М 27.10.3.
2020.03.24 21 Өмнөговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Халзанхүүгийн Гэрэлмаа Ц.Б 17.1.1.
2020.03.30 10 Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Борын Дэнсмаа С 17.1.1.
2020.03.25 09 Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Базаргарьдын Сүхгомбо Ц,А,Б,Э,Т 16.2.1.
2020.03.16 06 Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Базаргарьдын Сүхгомбо С 10.1
2020.03.26 370 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч А.М 11.4.1.
2020.03.26 369 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Я.О 11.6.1.
2020.03.26 368 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Д.Э, Л.С, Б.П 11.6.1., 11.6.2.
2020.03.26 367 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Б.М 27.10.2.1., 27.11.1.
2020.03.19 327 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Д.Э 20.7.1.
2020.03.19 326 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Т.Л 17.1.2.1.
2020.03.19 325 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч О.Ү, Б.Д 11.6.2., 17.2.2.
2020.03.19 324 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Б.Ц 17.1.2.1.
2020.03.05 280 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Г.Ө 27.10.2.3.
2020.03.05 279 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Э.Г 27.10.2.1., 27.10.2.3.
2020.03.05 278 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Д.О 11.4.1.
2020.03.05 277 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Н.Б 11.6.1.
2020.02.20 245 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Г.Д, Н.Н 11.6.1.
2020.02.20 244 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Ө.Г, Ө.О 17.1.2.1., 17.1.2.2., 10.1.2.1., 10.1.2.5., 10.1.2.7., 10.1.2.11.
2020.02.20 243 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Б.Б, Д.Б 17.3.2.2.
2020.03.19 319 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ширэндэвийн Бат-Эрдэнэ Э.Л 27.10.1.
2020.03.19 318 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ширэндэвийн Бат-Эрдэнэ Д.О, Д.Э 17.2.2.
2020.03.19 317 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ширэндэвийн Бат-Эрдэнэ Э.Б 17.3.1.
2020.03.24 2020/ДШМ/348 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гансүхийн Есөн-Эрдэнэ С.С 11.4.1.
2020.03.24 2020/ДШМ/347 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гансүхийн Есөн-Эрдэнэ Н.Г 20.7.1.
2020.03.19 331 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мөнхөөгийн Пүрэвсүрэн Г.Д 263.2.
2020.03.19 330 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мөнхөөгийн Пүрэвсүрэн Г.З 11.6.2., 11.7.1.1.
2020.03.19 329 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мөнхөөгийн Пүрэвсүрэн Ш.М 17.1.3.1.
2020.03.19 328 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мөнхөөгийн Пүрэвсүрэн Б.Д, Д.С, С.Б 18.7.1., 22.1.2.
2020.03.05 269 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мөнхөөгийн Пүрэвсүрэн М.Б 11.4.1.
2020.03.05 268 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мөнхөөгийн Пүрэвсүрэн О.С 11.6.2.
2020.03.05 267 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мөнхөөгийн Пүрэвсүрэн Г.Э 12.1.4.
2020.03.17 308 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мөнхбаярын Алдар С.У 17.3.3.1.
2020.03.24 352 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Довдоны Очмандах Н.Ө 27.10.2.3.
2020.03.24 351 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Довдоны Очмандах З.Х 11.6.1.
2020.03.24 350 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Довдоны Очмандах Д.Ч, Ж.Х, Ж.Д, Н.Б 20.7.1.
2020.03.24 349 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Довдоны Очмандах Д.А 150.1.
2020.03.17 303 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Довдоны Очмандах С.Н 11.4.1.
2020.03.17 302 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Довдоны Очмандах Г.Б 17.3.2.2.
2020.03.17 309 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мөнхбаярын Алдар Б.А, Э.Б нар 11.4.2.1.
2020.03.17 307 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мөнхбаярын Алдар Н.Г, М.М нар 17.1.2.4.
2020.03.10 294 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мөнхбаярын Алдар Б.Э 27.10.2.1., 27.10.2.3.