Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
6173 шийдвэр. (хуудас 2/124)
2019.06.25 632 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Довдоны Очмандах Б.Ж, Ж.О 11.6.1.
2019.06.25 631 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Довдоны Очмандах С.С 27.10.2.3.
2019.06.25 630 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Довдоны Очмандах Г.Ч 11.6.1.
2019.06.25 629 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Довдоны Очмандах Ч.А 27.10.1.
2019.07.02 670 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав С.О 27.10.3.
2019.07.02 669 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Б.Э 12.1.4.
2019.07.02 668 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Л.О 11.6.1.
2019.07.02 667 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Б.Б 18.5.3., 20.7.1.
2019.07.02 666 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Х.О 11.6.1., 17.2.1.
2019.06.27 648 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав О.Н 17.3.2.2.
2019.06.27 647 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Ц.Н, А.А 10.6.
2019.06.27 646 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Б.Б, Л.Б, Г.С 22.1.2.
2019.06.27 645 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Б.Д 10.1.1
2019.06.27 644 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Б.Э 11.6.1., 12.1.2.6.
2019.06.27 643 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Б.Б 27.10.2.2.
2019.06.27 642 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Л.Э, Г.Г, Н.О 22.4.2., 22.5.1.
2019.06.18 610 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав О.Э, Б.Б, Д.Ж, Ц.Т 17.3.1., 17.3.2.2.
2019.06.18 609 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав К.А, О.П, Э.З 17.1.3.1.
2019.06.18 608 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Д.Ч, А.Г, Б.Г 147.2., 12.1.2.2., 12.1.2.6., 17.1.3.1., 17.12.1.
2019.06.18 607 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав О.О 10.1.1
2019.06.18 606 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав П.Э 12.1.2.1.
2019.06.18 605 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав О.А 17.1.1.
2019.06.04 557 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Ж.Ж 11.6.2.
2019.06.04 556 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав С.Р 17.5.1.
2019.06.04 555 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Б.С 17.1.2.1.
2019.06.04 554 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Ч.Т, Д.Ж, З.Б, Н.А 20.16.1.
2019.06.04 553 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Ж.У 11.4.1.
2019.06.04 552 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав О.М 27.10.3.
2019.05.23 496 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав М.А, Г.Ф 17.1.1., 18.7.1.
2019.05.23 495 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Л.Х 17.1.2.1.
2019.05.23 494 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Б.Б 27.10.2.1.
2019.05.09 437 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Х.Ш, Э.Э 17.2.2.
2019.05.09 436 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Б.М 11.4.2.1.
2019.05.09 435 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Б.О, Ч.Л 11.6.2., 17.2.2.
2019.05.09 434 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Н.Б, Б.А, С.Б 268.1., 22.4.4.
2019.05.02 402 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Д.Х 17.3.1.
2019.05.02 401 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав А.Б 17.1.1.
2019.05.02 400 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Л.П 11.6.1.
2019.04.23 369 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Г.Г 12.1.2.10.
2019.04.23 368 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Э.З, Э.Э 27.10.1., 27.10.2.3.
2019.04.23 367 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Б.Ц, Д.О 17.11.2.
2019.04.11 323 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав С.Б, Н.Э, Н.Н 18.5.3., 20.7.2.
2019.04.11 322 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав О.Ц 10.1.2
2019.04.11 321 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав И.О 11.6.1.
2019.04.11 320 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Э.О 17.1.2.1.
2019.04.02 289 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Н.Н 11.4.1., 11.6.1., 17.2.2.
2019.04.02 288 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Э.Э 27.10.1., 27.11.1.
2019.03.21 255 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Д.Ч, Б.М, Т.М 11.6.1., 15.1.3., 10.1.1
2019.03.21 254 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Р.Б Д.Б 17.3.2.2., 17.10.1.
2019.05.07 419 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Очирбатын Чулуунцэцэг Б.Б 11.1.2.4.