Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
8336 шийдвэр. (хуудас 2/167)
2020.06.16 43 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Готовын Уламбаяр Т.Д 12.1.1.
2020.06.16 47 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батмөнхийн Болор-Эрдэнэ М.Б 10.6.
2020.06.16 46 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батмөнхийн Болор-Эрдэнэ Д.Б 12.1.4.
2020.06.16 45 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батмөнхийн Болор-Эрдэнэ Т.Э 12.1.4.
2020.06.16 42 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батмөнхийн Болор-Эрдэнэ Ө.Э 17.4.2.1.
2020.06.02 722 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Довдоны Очмандах Г.Н 11.6.1., 12.5.1.
2020.06.02 721 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Довдоны Очмандах Х.А, С.Э, Б.М, Л.Б, Б.Ц, Г.Ц, Б.Н, Б.Б, А.Н, У.Т, Б.Б, Ш.Х, Д.Н, М.П, Б.П 17.1.2.1.
2020.06.02 723 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Довдоны Очмандах Д.Г, П.Д, Б.С 11.6.1., 11.6.2.
2020.05.21 2020/ДШМ/14 Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сэнгэдоржийн Оюунтунгалаг Л.А С.Г 17.1.2.1.
2020.05.08 2020/ДШМ/13 Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сэнгэдоржийн Оюунтунгалаг М.С 17.1.2.1.
2020.04.27 2020/ДШМ/12 Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Одонгийн Баатарсүх Х.Б 17.3.1.
2020.04.27 2020/ДШМ/10 Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сэнгэдоржийн Оюунтунгалаг Б.Б Л.Д Э.У Д.Ц 17.12.1.
2020.04.27 2020/ДШМ/11 Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Одонгийн Баатарсүх М.А А.Д Б.Г Ц.Б О.Б 17.12.1., 17.12.2.
2020.04.17 2020/ДШМ/09 Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Одонгийн Баатарсүх Л.Б 27.10.2.1., 27.10.2.2., 27.10.2.3.
2020.04.14 2020/ДШМ/08 Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сэнгэдоржийн Оюунтунгалаг Б.С 22.1.1., 22.8.1.1.
2020.04.13 2020/ДШМ/07 Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сэнгэдоржийн Оюунтунгалаг Т.Г 11.6.1.
2020.04.13 2020/ДШМ/06 Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сэнгэдоржийн Оюунтунгалаг Б.Б 17.5.1.
2020.04.13 2020/ДШМ/05 Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Одонгийн Баатарсүх М.Б 17.12.1.
2020.03.09 2020/ДШМ/04 Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Одонгийн Баатарсүх Д.Д 27.10.4.1.
2020.06.18 791 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ширэндэвийн Бат-Эрдэнэ Ж.А 11.6.1., 12.1.1.
2020.06.18 792 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ширэндэвийн Бат-Эрдэнэ Р.С 11.6.1.
2020.06.18 793 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ширэндэвийн Бат-Эрдэнэ М.Б 12.1.4.
2020.05.26 33 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Готовын Уламбаяр Ж.Э 27.10.2.3., 27.10.3.
2020.05.26 41 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Готовын Уламбаяр Ш.Ч 17.4.2.1., 17.4.2.2., 22.1.2.
2020.05.26 40 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Готовын Уламбаяр Д.М 11.6.1.
2020.05.26 39 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Готовын Уламбаяр М.Э, О.Б 17.12.2.
2020.05.26 38 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Готовын Уламбаяр М.Б 18.12.1.
2020.05.26 37 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Готовын Уламбаяр С.О 12.1.4.
2020.05.26 36 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Готовын Уламбаяр Б.Г 17.1.2.1.
2020.05.26 35 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Готовын Уламбаяр Б.Н 27.10.2.1., 27.10.2.2.
2020.05.26 34 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Готовын Уламбаяр Т.Д 17.12.2.
2020.06.18 790 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ширэндэвийн Бат-Эрдэнэ Б.Б 17.4.1.
2020.06.11 29 Булган аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашдоржийн Мөнхөө У.Х 17.1.3.1.
2020.06.11 28 Булган аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашдоржийн Мөнхөө П.О 12.1.1.
2020.06.11 27 Булган аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашдоржийн Мөнхөө Ц.С 11.1.2.2.
2020.05.21 26 Булган аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашдоржийн Мөнхөө Ө.Г 24.6.1.
2020.05.14 25 Булган аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашдоржийн Мөнхөө Б.А, О.Э, Э.Ц 145.2.
2020.05.14 24 Булган аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашдоржийн Мөнхөө Б.Э 10.1.1
2020.06.11 759 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Б.М 11.4.1.
2020.06.11 760 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Г.Б, О.Ц, Д.О, Б.Б, Б.Б, Б.Т, Г.А 17.1.2.1., 17.2.2.
2020.06.11 761 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч М.С, Б.Н 15.2.2.2., 10.1.1
2020.06.18 800 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Д.Г 27.10.2.3.
2020.06.18 801 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Г.Д 17.3.1.
2020.06.18 802 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Ц.Д 11.1.2.4.
2020.06.18 803 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Б.Ө 11.6.1.
2020.06.11 757 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ширэндэвийн Бат-Эрдэнэ У.Б 11.6.1.
2020.06.11 758 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ширэндэвийн Бат-Эрдэнэ Б.Б, М.Б, Т.М 17.1.2.4.
2020.06.16 2020/ДШМ/25 Дорнод аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Жигмэддоржийн Долгормаа Б.Б 11.1.2.4.
2020.06.16 2020/ДШМ/24 Дорнод аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Лхүндэвийн Наранбаяр Г.С 12.1.4.
2020.06.22 49 Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэдэн-Ишийн Туяа Б.О- 17.3.1.