Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
6173 шийдвэр. (хуудас 3/124)
2019.05.07 418 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Очирбатын Чулуунцэцэг Б.Ч 27.10.1.
2019.05.07 417 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Очирбатын Чулуунцэцэг Г.А 11.6.1.
2019.05.02 404 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Очирбатын Чулуунцэцэг М.С 263.2., 22.4.1.
2019.05.02 403 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Очирбатын Чулуунцэцэг Б.Б 11.6.2.
2019.03.07 206 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Очирбатын Чулуунцэцэг Б.Б, Д.М 10.2., 10.6., 10.11.
2019.07.09 698 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Очирбатын Чулуунцэцэг Ч.Н, Ч.х 21.2.1., 10.1.2
2019.07.09 697 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Очирбатын Чулуунцэцэг Д.Х 12.1.2.1.
2019.07.09 696 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Очирбатын Чулуунцэцэг Б.А 17.3.1.
2019.07.16 719 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Т.Б 11.4.1.
2019.07.16 718 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Ж.Н 11.6.1.
2019.07.09 695 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Очирбатын Чулуунцэцэг О.Г 27.10.1.
2019.07.16 717 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч М.Д 11.6.1.
2019.03.21 253 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Г.Б 11.6.1.
2019.07.16 716 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Г.Б 12.1.3.
2019.07.04 684 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Н.З 17.1.2.1.
2019.07.09 694 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Очирбатын Чулуунцэцэг Г.Б 27.10.3.
2019.07.04 683 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч А.Б 253.1.
2019.07.04 682 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Д.Г 11.6.1.
2019.07.04 681 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Б.Н, Б.Ц, Б.С, И.Х нар 17.1.1.
2019.07.09 693 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Очирбатын Чулуунцэцэг Д.А 17.3.1.
2019.07.04 680 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Н.М 11.6.1.
2019.03.07 205 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Д.О 11.6.1.
2019.06.27 641 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Н.Б 11.4.1.
2019.06.27 640 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Э.Э 11.6.1.
2019.07.04 674 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Очирбатын Чулуунцэцэг Л.М 17.1.1.
2019.06.27 639 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Д.Э 12.1.2.1.
2019.03.07 204 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Ж.Б 11.4.1.
2019.06.27 638 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Ц.Д 27.10.2.3.
2019.07.27 637 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч И.Т, Э.Э нар 20.7.1.
2019.07.04 673 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Очирбатын Чулуунцэцэг Ж.Н 17.3.1.
2019.06.27 636 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Ц.Б 10.1.1
2019.07.07 203 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Д.Б 12.1.4.
2019.06.27 635 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Б.З, Ц.Э, Б.Г, Т.О нар 18.6.1., 10.1.2
2019.07.04 672 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Очирбатын Чулуунцэцэг Г.Ө 17.3.2.2.
2019.06.18 634 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Л.Н 17.3.2.2.
2019.06.18 604 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч У.Э 11.6.1.
2019.07.04 671 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Очирбатын Чулуунцэцэг Б.С 10.1.2
2019.06.18 603 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч М.Э 17.1.2.1.
2019.06.18 602 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч М.М 11.6.1.
2019.06.18 601 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Ө.М 11.6.2.
2019.06.27 650 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Очирбатын Чулуунцэцэг Ф.О 11.1.1
2019.06.18 600 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Н.М, С.Н нарт 11.6.2., 17.2.2.
2019.06.27 651 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Очирбатын Чулуунцэцэг Л.Б, А.Э 11.6.1.
2019.06.27 649 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Очирбатын Чулуунцэцэг Д.С 17.3.1.
2019.06.11 574 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг О.А 17.1.1., 17.1.2.2.
2019.06.04 551 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Дарьсүрэн Б.М 20.7.1.
2019.06.20 614 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Очирбатын Чулуунцэцэг Н.У 11.1.1
2019.06.20 613 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Очирбатын Чулуунцэцэг П.Б, Д.Т, А.Т, Б.Т, Б.М 11.4.1., 17.2.2., 18.6.1.
2019.06.20 611 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Очирбатын Чулуунцэцэг А.Б 17.3.1.
2019.06.20 612 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Очирбатын Чулуунцэцэг Б.С 11.6.1.