Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
5798 шийдвэр. (хуудас 3/116)
2019.04.30 390 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Жанчивсүрэнгийн Эрдэнэчимэг Д.Т, О.А 20.7.1.
2019.04.30 389 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Жанчивсүрэнгийн Эрдэнэчимэг Я.Б, Ч.Э 17.1.2.4.
2019.04.16 342 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Жанчивсүрэнгийн Эрдэнэчимэг Т.Э 11.6.1.
2019.05.14 450 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мөнхбаярын Алдар Б.М 17.3.1.
2019.05.14 449 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мөнхбаярын Алдар Ч.Г 21.1.1.
2019.05.14 448 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мөнхбаярын Алдар Б.Ч 11.6.1.
2019.05.07 422 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мөнхбаярын Алдар Д.Ж 27.10.2.3.
2019.05.07 421 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мөнхбаярын Алдар Т.Б, Х.Б, З.Б, О.Б, Х.Ү нар 17.1.2.1.
2019.05.07 420 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мөнхбаярын Алдар О.Б 27.10.2.3.
2019.04.30 388 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мөнхбаярын Алдар М.Б 17.2.1.
2019.04.30 387 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мөнхбаярын Алдар Ч.Т 17.2.2., 17.3.1.
2019.04.16 341 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Жанчивсүрэнгийн Эрдэнэчимэг С.Э 17.3.1.
2019.05.28 2019/ДШМ/46 Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Адилбишийн Сайнтөгс Г.О 11.6.2.
2019.05.28 2019/ДШМ/45 Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ноопын Болормаа Д.Б 17.1.2.1.
2019.05.15 2019/ДШМ/43 Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Адилбишийн Сайнтөгс М.Ц 11.4.2.1., 12.1.4.
2019.04.25 386 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мөнхбаярын Алдар Э.Н 11.3.1
2019.04.25 385 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мөнхбаярын Алдар Г.А 11.6.1.
2019.04.18 356 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мөнхбаярын Алдар Д.Ж 27.10.3., 27.11.1.
2019.04.18 355 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мөнхбаярын Алдар П.М 11.6.1.
2019.04.11 332 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мөнхбаярын Алдар М.М 17.3.3.1.
2019.04.11 331 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мөнхбаярын Алдар М.Д, Б.А нар 11.6.1., 13.2.1.
2019.04.11 330 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мөнхбаярын Алдар Д.Б 11.6.1.
2019.05.16 458 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Дарьсүрэн Б.Б, П.Б 22.4.1., 22.5.1.
2019.05.16 457 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Дарьсүрэн Г.Э, Ч.Б 11.6.1.
2019.05.09 433 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Дарьсүрэн Э.О 10.1
2019.05.02 405 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Дарьсүрэн Ц.Б 17.3.1.
2019.05.02 408 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Дарьсүрэн Э.О 11.1
2019.05.02 407 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Дарьсүрэн Ц.У 17.1.2.1., 17.3.1.
2019.05.02 406 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Дарьсүрэн Г.А 27.10.4., 27.11.1.
2019.05.07 416 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагвын Оюунчулуун Б.Б 17.1.2.1.
2019.05.07 415 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагвын Оюунчулуун Н.Э 11.6.1.
2019.04.30 397 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагвын Оюунчулуун Т.А 27.10.2.1., 27.10.2.3.
2019.04.30 396 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагвын Оюунчулуун О.Э 17.1.2.1.
2019.04.23 362 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагвын Оюунчулуун Э.Ө, Т.М 10.1.2
2019.04.23 361 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагвын Оюунчулуун Э.Н 16.8.1.
2019.04.23 360 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагвын Оюунчулуун Ж.А 11.6.1.
2019.04.16 335 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагвын Оюунчулуун Ө.Б 11.6.1.
2019.04.16 334 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагвын Оюунчулуун Ц.М 12.1.4.
2019.04.16 333 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагвын Оюунчулуун Д.С 12.1.4.
2019.04.09 2019/ДШМ/312 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагвын Оюунчулуун Ж.Д 17.1.2.1.
2019.04.09 2019/ДШМ/311 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагвын Оюунчулуун Н.Н, Д.М 11.4.1., 11.6.1., 11.6.2.
2019.04.02 287 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагвын Оюунчулуун П.У 147.1., 17.1.1., 27.10.2.2., 27.10.2.3.
2019.04.02 286 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагвын Оюунчулуун О.Д 12.1.1., 11.3.1
2018.03.28 277 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагвын Оюунчулуун З.Б, Э.А, Т.А 17.1.2.1., 17.1.2.4., 17.1.3.1.
2019.03.19 234 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагвын Оюунчулуун Ж.У 27.10.1.
2019.03.19 233 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагвын Оюунчулуун Ш.О 17.1.2.1.
2019.03.12 220 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагвын Оюунчулуун Б.Б, Э.М, Б.Е, Ж.У 11.6.1., 11.6.2., 20.16.1.
2019.03.12 219 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагвын Оюунчулуун И.Т 17.1.2.1.
2019.03.12 218 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагвын Оюунчулуун Х.Х 17.3.1.
2019.05.15 13 Өмнөговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Халзанхүүгийн Гэрэлмаа М.Г 12.1.4.