Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
7570 шийдвэр. (хуудас 4/152)
2020.01.30 142 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Довдоны Очмандах Э.Э 11.6.1., 12.1.1., 17.2.2.
2020.01.21 97 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Довдоны Очмандах Б.У, Б.Э, Б.Х, Ё.Ц, С.Б, Н.М, С.Т 17.3.2.2.
2020.02.20 236 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Дарьсүрэн Б.Ч 17.2.1.
2020.02.20 237 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Дарьсүрэн Д.Т 12.1.4.
2020.02.18 228 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сосорбурамын Соёмбо-Эрдэнэ Ц.С 27.10.1., 27.11.1.
2020.02.18 227 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сосорбурамын Соёмбо-Эрдэнэ Б.Б 11.6.1.
2020.02.11 196 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сосорбурамын Соёмбо-Эрдэнэ Я.У 11.4.2.1., 11.4.2.3., 11.6.2., 11.7.1.1., 11.7.1.2., 10.1.2.1., 10.1.2.4., 10.1.
2020.02.11 195 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сосорбурамын Соёмбо-Эрдэнэ Б.Ж 27.10.2.1., 27.10.2.3.
2020.02.04 159 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сосорбурамын Соёмбо-Эрдэнэ О.Ц 17.2.1.
2020.02.04 158 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сосорбурамын Соёмбо-Эрдэнэ Д.А 11.6.2.
2020.02.13 198 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ширэндэвийн Бат-Эрдэнэ Г.З, А.Э нар 12.1.2.1.
2020.02.19 16 Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цээлийн Амаржаргал Д.П-, Н.З- 17.3.1., 17.3.2.1.
2020.02.19 15 Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Банзайн Манлайбаатар Б.Т-, Э.Т-, А.У-, Г.О-, Б.Х-, Б.Ө- 20.7.1.
2020.02.17 00004 Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нямаагийн Баярхүү А.Д, Б.Д, Б.О, Г.Г Г.Г 11.6.2.
2019.02.17 00003 Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батчулууны Сосорбарам Б.М В.С 18.5.1., 19.14.2.1.
2020.01.23 00002 Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нямаагийн Баярхүү О.Х 27.10.3.
2020.01.23 00001 Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нямаагийн Баярхүү Ч.М 24.6.1.
2019.12.24 04 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батмөнхийн Болор-Эрдэнэ Ж.Ж 11.6.2.
2019.12.24 03 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батмөнхийн Болор-Эрдэнэ М.Н 11.6.1.
2020.02.19 14 Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэдэн-Ишийн Туяа Б.Б- 27.10.2.1.
2020.02.13 213 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Б.Г 17.1.1.
2020.02.13 212 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Б.Ө 17.2.1.
2020.02.13 211 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Ц.Б 17.3.1.
2020.02.06 169 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Д.Б 27.10.1.
2020.02.06 168 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Д.Ж 27.10.2.3.
2020.02.06 167 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Г.Э 11.6.1.
2020.02.06 166 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Х.Л 27.10.1.
2020.01.30 146 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Ц.Э 17.1.2.1.
2020.01.30 145 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Б.С 17.2.2.
2020.01.23 111 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Б.М, Э.Б, Т.О, О.Б 17.3.2.2.
2020.01.23 110 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Ц.Д 17.1.1.
2020.01.23 109 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Д.С 27.10.1.
2020.01.23 108 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Ц.С, Д.Ч, Г.А 17.2.3.2.
2020.01.02 31 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Ж.Э, О.Б, Т.Т, Ж.Ц 16.1.1., 17.2.2.
2020.01.02 30 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Д.С, П.С, Д.Х, С.В 11.1, 21.2.1.
2020.01.02 29 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цогийн Оч Г.М, Э.С 11.4.1., 11.6.1.
2019.12.24 02 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Магнайбаярын Мөнхдаваа Ж.М, М.Д 17.12.2.
2019.12.24 01 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батмөнхийн Болор-Эрдэнэ О.З 11.6.1.
2020.02.12 12 Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Банзайн Манлайбаатар М.Б- 17.1.2.1., 17.2.2.
2020.02.12 10 Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цээлийн Амаржаргал Р.Э-, Э.У-, Б.Б- 150.1., 17.4.1., 17.4.2.2.
2020.02.20 234 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намдагсүрэнгийн Батсайхан Б.Н 27.10.3.
2020.02.20 235 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намдагсүрэнгийн Батсайхан Б.О 27.10.4.1.
2020.02.18 217 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Б.М 27.10.2.3., 27.11.1.
2020.02.13 210 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав О.Ц 11.6.1.
2020.02.13 209 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Ч.У 17.2.2.
2020.02.13 208 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Б.Б 10.1.1
2020.02.06 175 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Т.Б 20.7.1.
2020.02.06 174 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Ц.Б 27.10.2.2.
2020.02.06 173 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Б.Б 11.6.1.
2020.02.06 172 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав Б.Э 17.1.1., 17.2.1.