Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
8336 шийдвэр. (хуудас 5/167)
2020.04.30 535 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дарамын Мягмаржав А.С 17.1.2.1.
2020.05.21 655 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Довдоны Очмандах Б.Б 11.6.1.
2020.04.14 459 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сосорбурамын Соёмбо-Эрдэнэ С.Б, Х.М 18.5.1., 20.7.2.
2020.05.21 654 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Довдоны Очмандах М.У, Н.С 20.16.1.
2020.04.07 433 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сосорбурамын Соёмбо-Эрдэнэ Х  
2020.05.21 653 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Довдоны Очмандах Э.Н 17.3.1.
2020.05.14 610 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Довдоны Очмандах Д.Н 17.1.2.1., 10.1.1
2020.05.14 609 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Довдоны Очмандах Н.Мөнх-Очир, У.Сүхбаатар 17.1.1.
2020.05.14 608 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Довдоны Очмандах О.М 11.6.1.
2020.05.14 607 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Довдоны Очмандах М.А, Б.У 17.1.2.1.
2020.04.28 518 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Довдоны Очмандах Б.Б. 11.1.2.4.
2020.04.28 517 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Довдоны Очмандах Б.И 10.6.
2020.04.28 516 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Довдоны Очмандах Ц.Л, Т.П, Б.А М.Б 17.1.1.
2020.04.07 432 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сосорбурамын Соёмбо-Эрдэнэ Ж.Х 27.10.2.3.
2020.04.28 515 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Довдоны Очмандах Б.П 11.6.1.
2020.04.07 431 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сосорбурамын Соёмбо-Эрдэнэ А.Т, Э.Н, Т.Ө 13.2.1., 17.2.2.
2020.04.23 506 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Довдоны Очмандах П.Т, Б.А 11.1.2.1., 11.6.1.
2020.04.23 505 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Довдоны Очмандах Б.Д 17.1.2.4.
2020.04.23 504 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Довдоны Очмандах Г.Г 14.1.1., 17.6.1.
2020.04.16 478 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Довдоны Очмандах Б.Г, Л.Ц 17.1.2.1.
2020.04.16 477 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Довдоны Очмандах Г.О 11.6.1.
2020.04.07 420 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Довдоны Очмандах Ш.Б 21.2.1., 10.6.
2020.04.07 419 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Довдоны Очмандах Г.Б, О.Д 12.1.4.
2020.03.31 387 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сосорбурамын Соёмбо-Эрдэнэ Б.А, Н.В 21.2.2., 10.1.1
2020.04.07 418 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Довдоны Очмандах Ч.Б, М.М 20.7.1.
2020.03.31 386 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сосорбурамын Соёмбо-Эрдэнэ Ц.Д 17.3.2.1.
2020.03.31 385 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сосорбурамын Соёмбо-Эрдэнэ Ш.С, Г.Г 11.6.1.
2020.03.24 346 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сосорбурамын Соёмбо-Эрдэнэ Р.Б 11.1.2.5.
2020.03.17 313 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сосорбурамын Соёмбо-Эрдэнэ З.Г 12.1.4.
2020.05.26 678 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Жанчивсүрэнгийн Эрдэнэчимэг О.Ө, О.Ө 17.1.2.1.
2020.05.26 677 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Жанчивсүрэнгийн Эрдэнэчимэг Д.Б 17.3.1.
2020.05.26 676 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Жанчивсүрэнгийн Эрдэнэчимэг Л.С 17.3.1.
2020.03.17 312 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сосорбурамын Соёмбо-Эрдэнэ Д.Т 17.1.2.1.
2020.03.17 311 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сосорбурамын Соёмбо-Эрдэнэ Д.А 11.6.2.
2020.03.17 310 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сосорбурамын Соёмбо-Эрдэнэ Д.Ц, Б.Б, Ц.Б, Ж.С 22.4.4., 22.5.1.
2020.03.10 299 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сосорбурамын Соёмбо-Эрдэнэ Н.Э 17.8.1.
2020.03.10 298 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сосорбурамын Соёмбо-Эрдэнэ Н.Б, П.Ц 27.10.3.
2020.03.17 297 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сосорбурамын Соёмбо-Эрдэнэ Г.О, С.Т 11.6.1.
2020.06.02 712 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Дарьсүрэн А.Б 12.1.1.
2019.06.02 711 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Дарьсүрэн Б.У 11.5.1.
2020.06.02 710 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Дарьсүрэн Л.Ц, Л.Э 11.1.2.4., 11.6.1.
2020.06.02 708 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Дарьсүрэн Э.Э 11.6.1.
2020.06.02 709 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Дарьсүрэн И.М 17.1.2.1.
2020.05.28 691 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ширэндэвийн Бат-Эрдэнэ О.А, О.Ч, Б.Ч нар 17.1.1.
2020.05.20 39 Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Банзайн Манлайбаатар Н.М- 13.11.2.
2020.05.26 675 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Жанчивсүрэнгийн Эрдэнэчимэг Ш.О, О.Г, А.А, Б.Б 11.4.1., 11.6.1.
2020.05.12 585 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Жанчивсүрэнгийн Эрдэнэчимэг Г.Э 17.3.1.
2020.05.12 584 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Жанчивсүрэнгийн Эрдэнэчимэг С.Э 17.3.2.2.
2020.05.12 583 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Жанчивсүрэнгийн Эрдэнэчимэг Г.О 20.7.1.
2020.05.05 566 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Жанчивсүрэнгийн Эрдэнэчимэг Х.Ж 11.6.1., 17.2.2.