Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
6173 шийдвэр. (хуудас 5/124)
2019.04.11 317 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ширэндэвийн Бат-Эрдэнэ Л.Ч 11.6.1.
2019.04.04 307 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ширэндэвийн Бат-Эрдэнэ Б.Б, Б.И, О.Э 17.1.1.
2019.04.04 306 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ширэндэвийн Бат-Эрдэнэ Ж.Г 10.1.2
2019.04.04 305 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ширэндэвийн Бат-Эрдэнэ П.З, Ө.Г, Ө.Д, О.Д, М.Г, Б.Ат 113.3., 11.6.2., 17.1.1., 21.1.1.
2019.07.16 715 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Г.Х 11.4.1.
2019.07.16 714 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг У.Х, У.Б 17.1.2.1.
2019.07.16 713 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Б.Ж, Б.Н,Б.Б 17.1.2.1., 17.1.2.4., 17.1.3.1.
2019.07.16 712 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Б.Э, Б.Г, М.Б 11.1.1, 11.6.1.
2019.07.16 711 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Б.Б 17.1.2.1., 17.3.1.
2019.07.16 710 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Д.Д 11.1.1
2018.07.09 690 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Д.Ж, Х 17.3.2.2.
2019.07.09 689 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Б.М 11.1.1
2019.07.09 688 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Ц.Н 11.1.2.4.
2019.07.25 36 Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Борын Дэнсмаа Г, П, О нар  
2019.07.25 35 Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Борын Дэнсмаа М  
2019.07.19 33 Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Борын Дэнсмаа А  
2019.07.23 34 Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Борын Дэнсмаа У  
2019.07.04 32 Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Борын Дэнсмаа Э  
2019.07.04 31 Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Борын Дэнсмаа С  
2019.07.03 30 Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Борын Дэнсмаа А, А, У, Б нар  
2019.07.03 29 Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Борын Дэнсмаа Д, Х, М, Э, Г нар  
2019.06.27 28 Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Базаргарьдын Сүхгомбо Г. нар  
2019.07.09 687 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Д.П 12.1.1.
2019.07.09 686 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Д.Б 10.6.
2019.07.09 685 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Б.Г 17.5.2.
2019.07.02 657 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Г.У, Д.Г 17.1.1.
2019.07.02 656 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Ц.Б 27.10.2.2., 27.10.2.3.
2019.07.02 655 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг О.Ж 17.3.1.
2019.07.02 654 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг М.Б 096.1.
2019.07.02 653 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Н.Н 17.2.1.
2019.07.23 2019/ДШМ/21 Дорнод аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Зундуйн Энхцэцэг Д.У 17.1.1.
2019.07.02 33 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ванд-Очир Цэцэнбилэг Л.Ц 11.7.1.1., 11.7.1.2., 10.1.2
2019.07.02 32 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ванд-Очир Цэцэнбилэг А.Х А.Д 17.12.1.
2019.07.02 31 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ванд-Очир Цэцэнбилэг А.Ц Т.Д 17.12.2.
2019.06.18 30 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ванд-Очир Цэцэнбилэг М.Э Ч.Б 096.1., 12.1.1.
2019.06.18 29 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ванд-Очир Цэцэнбилэг А.Б А.Б 11.6.2., 20.16.1.
2019.06.18 28 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ванд-Очир Цэцэнбилэг Т.С Д.Б 096.1., 12.1.1.
2019.06.03 27 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ванд-Очир Цэцэнбилэг Т.Б 27.10.2.3.
2019.06.03 26 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ванд-Очир Цэцэнбилэг Ч.Г 17.12.1.
2019.07.19 2019/ДШМ/20 Дорнод аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Лхүндэвийн Наранбаяр Ч.Ч 27.10.2.1., 27.11.1.
2019.06.05 18 Өмнөговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Халзанхүүгийн Гэрэлмаа Б.Б 11.1.2.4., 11.6.1.
2019.07.02 652 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баасанжавын Зориг Ж.Э 17.3.1.
2019.07.02 665 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сосорбурамын Соёмбо-Эрдэнэ М.Б, А.Н, Н.Г, О.Г 17.1.2.4.
2019.07.02 664 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сосорбурамын Соёмбо-Эрдэнэ Б.Г 17.1.1.
2019.07.02 663 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сосорбурамын Соёмбо-Эрдэнэ Э.У 27.10.2.3.
2019.06.25 628 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сосорбурамын Соёмбо-Эрдэнэ Д.Б, А.М 17.1.2.1., 17.4.1.
2019.06.25 627 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сосорбурамын Соёмбо-Эрдэнэ Б.З 11.6.1.
2019.06.25 626 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сосорбурамын Соёмбо-Эрдэнэ Д.С 11.6.1.
2019.03.20 0017 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Зундуйн Хосбаяр С.Х, Ч.Н 14.7.1.
2019.03.06 0014 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сандагийн Цэцэгмаа Т.Э 17.3.1.