Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар asc Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
8336 шийдвэр. (хуудас 1/167)
2018.12.24 2018/ДШМ/01 Төв аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гэндэндоржийн Болормаа Б.Б 10.1.1
2017.05.10 2017/ДШМ/23 Төв аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гэндэндоржийн Болормаа М.Азжаргал 126.3.
2019.08.01 781 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Довдоны Очмандах Б.Б 17.1.2.1.
2018.01.10 000001 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэдэн-Ишийн Туяа О.Э 126.1.
2016.12.21 000001 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сандагийн Цэцэгмаа Д.Одончимэг 099.1.
2017.01.11 0000010 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сандагийн Цэцэгмаа Н.Г Ч.Б 126.2.4., 126.2.6.
2018.01.10 000002 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэдэн-Ишийн Туяа О.А 125.2.
2016.12.21 000002 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Зундуйн Хосбаяр Л.Түмэндэмбэрэл 099.1.
2018.01.10 000003 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Зундуйн Хосбаяр Б.Б 099.1.
2016.12.21 000003 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Зундуйн Хосбаяр Г.Идэрхангай 145.3.
2018.01.10 000004 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сандагийн Цэцэгмаа З.М, З.Э, Г.С 096.2.1
2016.12.20 000004 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Зундуйн Хосбаяр Н.Энхтөр 145.2.
2018.01.10 000005 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сандагийн Цэцэгмаа Б.Б 096.1.
2016.12.22 000005 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэдэн-Ишийн Туяа С.Долгормаа  
2018.01.17 000006 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэдэн-Ишийн Туяа С.Г 145.2.
2016.12.22 000006 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сандагийн Цэцэгмаа Д.Одгэрэл  
2018.01.17 000007 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сандагийн Цэцэгмаа С.Б, Б.Э 192.1.
2016.12.22 000007 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Зундуйн Хосбаяр С.Батсүрэн  
2018.01.17 000008 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэдэн-Ишийн Туяа Х.Д 091.1.
2017.01.03 000008 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сандагийн Цэцэгмаа Ч.Даржаа  
2018.01.17 000009 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэдэн-Ишийн Туяа С.Д 17.4.1.
2017.01.11 000009 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэдэн-Ишийн Туяа Д.Баялаг 153.1.
2020.01.23 00001 Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нямаагийн Баярхүү Ч.М 24.6.1.
2018.01.24 000010 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэдэн-Ишийн Туяа Г.Б, Б.Ба, Б.БЭ Ү.БУ, О.НМ, Ж.Д Э.М Б.Э, Б.Ээ 126.2.6.
2018.01.24 000011 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Зундуйн Хосбаяр Д.Б, Б.Д, З.Т, Н.М, М.Ө, Ц.М нар 145.2., 17.7.1.
2017.01.11 000011 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Зундуйн Хосбаяр Б.Оюунтөгс 096.1.
2018.02.07 000012 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Зундуйн Хосбаяр Б.M 27.10.3.
2017.01.11 000012 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сандагийн Цэцэгмаа Л.Г 126.2.3., 126.2.4.
2018.02.14 000013 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сандагийн Цэцэгмаа Д.Э 17.1.1.
2017.01.11 000013 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Зундуйн Хосбаяр Б.Нацагдорж  
2018.02.14 000014 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Зундуйн Хосбаяр О.К 17.1.2.1.
2017.01.18 000014 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сандагийн Цэцэгмаа Д.Болормаа 150.2., 152.1.
2018.02.14 000015 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэдэн-Ишийн Туяа П.Б, Д.Т нар 11.6.2.
2017.01.18 000015 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Зундуйн Хосбаяр Э.Чулуунбаатар 145.2.
2018.02.28 000016 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэдэн-Ишийн Туяа С.Г 17.1.1.
2017.01.18 000016 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сандагийн Цэцэгмаа А.Орхонсайхан 148.4.
2018.02.28 000017 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэдэн-Ишийн Туяа З.Э 11.6.1.
2017.01.18 000017 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Зундуйн Хосбаяр М.Галбадрах,Ц.Батхаан 147.2.
2017.01.18 000018 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэдэн-Ишийн Туяа Н.Хишигмаа 150.3.
2018.02.28 000019 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сандагийн Цэцэгмаа Ө.Д, Б.Б нарт 145.2.
2017.01.18 000019 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Зундуйн Хосбаяр Т.Отгонбаяр 091.1.
2020.01.23 00002 Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нямаагийн Баярхүү О.Х 27.10.3.
2018.02.28 000020 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Зундуйн Хосбаяр Х.Б 145.2.
2017.01.20 000020 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэдэн-Ишийн Туяа Б.Алзахгүй  
2018.03.07 000021 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэдэн-Ишийн Туяа Ж.Э 11.6.1.
2017.01.25 000021 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сандагийн Цэцэгмаа Ш.Баяртай 091.1.
2018.03.07 000022 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэдэн-Ишийн Туяа Г.М 17.4.1.
2017.01.25 000022 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сандагийн Цэцэгмаа Д.Батцоож, Ц.Батмөнх 211.1.
2018.03.07 000023 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сандагийн Цэцэгмаа Б.А, М.Э нар 20.7.1.
2017.01.25 000023 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Зундуйн Хосбаяр М.Б 126.3., 145.2.