Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
1430 шийдвэр. (хуудас 1/29)
2019.05.10 203 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.М 20.7.2.
2019.04.05 161 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Х.Б 12.1.4.
2019.04.05 160 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Л.Т 12.1.2.1.
2019.03.29 154 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Н.Г 11.1.2.1.
2019.03.29 153 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ц.Б 17.1.1., 18.5.1., 19.14.2.1.
2019.03.27 146 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ш.Т 12.1.1.
2019.03.27 145 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Г.Г 11.6.2.
2018.03.03 140 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ч.Х 21.7.1.
2019.03.22 139 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ч.Г 17.1.1.
2019.03.20 124 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн С.А, Л.Д 22.4.2., 22.5.1.
2019.03.13 115 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн З.Ц, Г.Т, Б.Т, Л.П нар 11.6.1., 12.1.2.2., 13.3.2.2., 17.1.2.1., 17.2.3.2., 10.1.1, 10.1.4., 10.11.
2019.03.13 114 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн С.О 11.6.1.
2019.03.06 113 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн С.Г 11.6.2.
2019.03.06 112 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ё.Х, Н.М, Б.З Б.Н, Б.Н нар 20.7.1.
2019.02.27 99 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Н.Э 12.1.4.
2019.02.27 98 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Л.И 15.1.3.
2019.02.22 89 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн С.Х 17.8.1.
2019.02.22 88 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн О.Э 11.7.2.1., 12.1.4.
2019.02.20 80 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн А.Э 27.10.2.3.
2019.02.20 79 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Т.Г 11.6.1.
2019.02.14 72 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Н 11.6.1.
2019.02.15 71 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Г.С, Ч.Б, Ч.Б 11.6.2.
2019.02.13 58 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн С.П 12.1.1.
2019.02.13 57 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн П.О 17.4.2.1., 17.4.2.2.
2019.01.25 56 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Э.А 10.1.3., 10.1.4., 10.11.
2019.01.23 48 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Н.Б 11.6.1.
2019.01.18 39 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Т.Г 11.1.1
2019.01.18 38 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн М.Б, Б.М 11.6.1.
2018.01.18 37 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн М.О, Б.Б 11.6.1.
2018.01.18 36 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Н.М 11.1.2.4., 11.6.1.
2019.01.16 31 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.У 11.1.1
2019.01.16 30 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Д 17.4.2.2.
2019.01.10 22 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн П.Г 12.1.3.
2019.01.11 21 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.Г 096.1.
2019.01.07 7 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн И.П 12.1.1., 15.2.2.2., 17.5.1.
2019.06.26 354 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.О 11.6.1.
2019.06.26 353 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ж.Л 17.4.2.1.
2019.06.26 352 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ө.У 11.6.1.
2018.06.07 275 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн БЖЁ, Т.Х 17.1.2.1., 17.1.2.3., 17.1.2.4.
2019.05.24 231 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Н.Б 27.10.3.
2018.05.17 211 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Э.Э 11.6.1.
2019.05.10 202 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.У 11.1.2.4.
2019.05.03 192 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ц.М 11.6.1.
2019.05.03 191 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Г.Г 11.1.1
2019.04.12 168 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.А 153.1.
2019.04.24 182 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Н.О 11.4.1.
2019.04.24 181 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн М.Г 11.1.1
2019.03.19 180 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Б, У.Г 145.2., 17.1.2.1., 17.1.2.4., 17.1.3.1.
2019.04.19 179 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ц.Б 12.1.1., 10.1.4.
2017.04.12 167 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ж.Ц 11.6.1., 13.6.1.