Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2427 шийдвэр. (хуудас 1/49)
2020.12.18 684 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Т.А, Б.Б, Д.М, М.П, С.Э нар 17.3.1., 17.3.3.1.
2021.01.15 39 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр Г.Э 11.6.1., 10.1.1
2021.01.15 34 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр О.Б 12.1.4.
2020.06.26 349 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Л.О 24.6.1.
2020.12.18 680 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт М.Н 17.3.1.
2020.12.18 674 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Э.Д 11.6.1.
2020.12.11 663 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт И.У 12.1.2.1.
2020.12.11 658 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Ш.Т-, Э.Б-нарт 10.1
2020.11.11 650 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт П.О 10.1
2020.11.06 641 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Х.А-, С.Э-, Л.Б-, Б.М-У.Т-, Ш.Х-, А.Н-, Б.Б-, Б.Б-, Б.Н-, Д.Н-, Б.П-, М.П-, Г.Ц-, Б.Ц- нарт 17.1.1., 17.1.2.2., 17.1.3.1.
2021.01.08 31 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Э 10.1.1
2020.12.25 18 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.А 17.3.2.2.
2020.12.25 15 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ө.Г, Ө.О нар 17.1.2.1., 17.2.2., 10.1.2.1., 10.1.2.7., 10.1.2.11.
2020.01.08 30 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Р.Ж 11.6.1.
2020.12.25 16 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Ц.Г, О.Т нар 12.1.4.
2020.12.23 2 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Ш.Б 13.4.3.2.
2020.12.23 2 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Ш.Б 13.4.3.2.
2020.12.25 24 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Л.Ш 10.1.1
2020.12.23 1 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Н.Б, Д.Э нар 23.1.1
2020.12.25 22 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.А, Д.Б, Н.Б, Д.Г, Н.Д, О.М нар 17.4.2.1.
2020.12.18 685 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.С 22.1.3.
2020.12.23 9 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Г.Б, Б.Г, О.Т, У.Ө нар 13.2.1., 16.1.1., 17.2.3.2.
2020.12.18 683 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Б 10.1.1
2020.12.23 10 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Н.Б, С.Г нар 17.1.2.1., 17.1.2.4.
2020.12.18 678 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн И.Б 17.1.2.1.
2020.12.18 681 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Э.А, Б.М нар 17.1.2.4.
2020.12.18 676 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн С.О 20.7.2.
2020.12.11 666 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.Г, Ц.У 11.6.1.
2020.12.11 661 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.О 10.1.1
2020.12.23 7 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Б.Б, Л.Б, Г.С 22.1.2.
2020.12.25 14 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Ч.У 17.3.1.
2020.12.18 679 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Ж.Н 17.1.2.4.
2020.11.11 649 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн М.Э 19.6.1., 22.1.1., 22.1.2.
2020.12.18 672 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Б.Ж 13.14.1
2020.12.11 669 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Э.Э, А.Б 20.7.1.
2020.12.11 660 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Ш.Ч 11.6.1.
2020.12.11 665 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан С.Х, Н.О 11.6.1.
2020.11.06 647 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ж.Д 12.1.4.
2020.10.09 563 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Х, Д.Г, Т.А, Э.Ч.Ж нар 17.3.3.1., 17.3.3.2., 18.6.2.2., 20.3.1.
2020.12.18 682 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Г.Б 17.1.2.1., 17.3.1., 10.1.2.1., 10.1.2.5.
2020.12.18 677 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Г.Ц 17.3.2.2.
2020.12.25 23 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.М, Б.Э нар 22.8.1.1.
2020.12.25 20 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ц.Д 11.1.2.4.
2020.12.23 04 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Л.Б, Л.Т нар 17.12.2.
2020.12.11 670 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Е 21.1.2.
2020.12.11 662 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Г.Г 17.3.2.2.
2020.11.11 655 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Г нар 24.2.1., 24.2.3.
2020.10.30 627 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.М 12.1.4.
2020.10.23 598 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Х.Х 22.1.1.
2020.10.23 597 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Т 11.6.1.