Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
1738 шийдвэр. (хуудас 1/35)
2019.11.25 602 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн С.Б 27.10.2.4.
2019.12.04 640 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ч.У 11.6.1.
2019.11.20 596 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ү.Д 17.1.3.1.
2019.05.31 235 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ц.Т 17.1.2.1.
2019.04.19 178 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Б 11.6.1.
2020.02.12 85 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Д.Ш 11.6.1.
2020.02.12 86 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Ц.Н 11.6.1.
2020.01.22 48 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан С.Э, Г.Г 10.6.
2020.01.29 65 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан М.А 10.6.
2020.02.05 68 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Д.Ж 11.6.1.
2020.01.22 46 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Н.Э 11.6.2.
2020.01.27 57 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Ц.Ч 17.2.2.
2020.01.27 58 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Б.Б 11.6.1.
2020.01.22 47 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Ө.Г 17.1.2.1.
2019.01.08 27 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Б, Н.Н нар 17.1.2.1., 17.1.2.3., 17.1.2.4.
2020.01.08 25 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн С.Ө 11.6.1., 12.1.1.
2019.12.26 11 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ц.Ү 12.1.4.
2019.12.26 10 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн М.Э, Э.Л нар 12.1.2.1., 12.5.1.
2019.12.25 4 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн ЮЖ 15.1.2.
2019.12.25 3 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Т, Б.Т, Ч.П нарын 12 хүн 145.2., 11.1.2.4., 17.1.2.1., 17.1.2.4., 17.2.2., 10.1.2
2019.12.18 669 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Г 11.6.1.
2019.12.18 668 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.З 27.10.1.
2019.12.16 660 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ч.М 12.1.4.
2019.12.16 659 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ж.Г 10.2.
2019.12.16 658 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Ц 11.6.1.
2019.12.13 652 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр М.Э 24.2.1.
2019.12.13 651 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б 20.10.1.
2019.12.13 650 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр М.Ж 12.1.4.
2019.12.13 649 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Н, Б.Х 22.4.4.
2019.12.18 671 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Г.Г, Г.Г 17.1.2.1.
2019.12.18 670 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Г.Б, Ц.Н нар 17.12.2.
2019.12.16 657 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.Б 17.8.1.
2019.11.16 656 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Х.О 17.1.2.1.
2019.12.13 644 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Т.М 17.1.1., 17.3.1.
2019.12.13 643 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн С.Г 11.1.2.1., 11.1.2.4., 11.7.1.1., 17.3.1.
2019.12.13 642 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.У 11.1.2.4.
2019.12.04 641 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.Д 11.6.2., 12.1.4.
2019.12.02 627 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн М.Н 27.10.3.
2019.12.02 626 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Н, Д.М нар 17.1.2.1.
2019.12.02 625 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.Д.Д.Э 11.6.1.
2019.11.25 603 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Б 17.1.2.4.
2019.12.04 632 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Г.Б 11.7.2.1.
2019.12.04 630 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Э.Т 11.6.2., 11.7.1.1.
2019.11.29 612 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Т.П 17.3.3.1.
2019.11.29 610 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Т.Б 11.4.1.
2019.11.25 608 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр О.Д 27.10.3.
2019.11.25 601 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.Ш 17.3.2.2.
2019.11.25 600 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Г.Г, О.Б, Т.Б, Д.Б, Т.Д нарт 145.2., 17.12.1.
2019.12.26 15 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.Б 11.6.1.
2020.01.15 41 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Х.Е 11.1.1