Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
1586 шийдвэр. (хуудас 1/32)
2019.10.16 511 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Д.Д 17.1.2.1.
2019.10.14 485 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Э 17.12.1.
2019.10.14 487 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Д.Б, Б.Н 17.12.1.
2019.10.16 505 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн С.У, Ц.Б 145.2.
2019.10.16 504 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Н 17.12.2.
2019.10.16 503 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн З.Б 17.1.2.1.
2019.06.28 361 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Н.Э 12.1.4.
2019.06.26 350 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Л.Ч 12.1.4.
2019.06.05 264 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.Г 12.1.4.
2019.05.31 245 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Г 12.1.2.1.
2019.05.10 200 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Х 12.1.4.
2019.05.10 199 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.М, М.Е нар 11.6.1., 21.2.1.
2019.04.19 174 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.С 12.1.4.
2019.03.27 144 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.Б 12.1.2.1., 12.5.1.
2019.03.20 126 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.М, Д.М, Ж.Б, Б.Х, Б.Г, Н.Ж, Б.А, Д.Э, Н.Б, Н.Ц, Г.У, Б.Ж нар 12.1.2.2., 12.1.4., 17.1.2.1., 17.1.2.3., 17.1.2.4., 17.2.3.2., 17.8.3.1.
2019.03.20 125 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн С.Д 12.1.1.
2019.02.13 60 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Б 11.1.2.1., 12.1.4.
2019.01.25 50 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Н.Ш 12.1.4.
2019.01.11 18 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Д 12.1.4.
2019.10.14 499 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ц.Н, А.А 10.6.
2019.10.14 498 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.М, А.Л 11.1.1, 21.2.1.
2019.10.14 497 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.О 11.4.2.1., 23.1.2.2.
2019.10.09 479 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ц.Д 11.6.2.
2019.10.09 477 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Г.Б 10.1.2
2019.10.07 465 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Т 17.1.2.1.
2019.10.07 468 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Н.А, Ж.С нар 17.1.1., 17.3.2.2.
2019.10.09 474 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Г-, Б.Т-, Х.Б-, Б.Г-, Б.Т- нар 106.2., 11.1.2.1.
2019.10.02 449 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Я.У 10.1
2019.10.09 473 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн О.С-, С.М-, С.Т-, Т.О-, Д.Д-, Э.Ө-, Ц.Б- нар 17.1.2.1., 17.1.2.4.
2019.10.14 496 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.М 11.6.1.
2019.10.07 467 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ч.Б 12.1.4., 15.6.2.2.
2019.10.09 472 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Э.Д 17.1.2.1.
2019.09.30 441 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн О.Т 11.1.2.1.
2019.10.07 469 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.Ц 11.4.2.1., 12.1.4.
2019.09.30 442 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.А 10.1
2019.09.17 409 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Т.Т 17.3.1.
2019.10.02 450 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Х.Н 17.3.1.
2019.09.17 407 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Б 22.1.1.
2019.09.23 425 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн П.М 11.6.1.
2019.10.09 474 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Т, Д.Г, Х.Б, Б.Г-, Б.Т- нар 106.2., 11.1.2.1.
2019.09.13 388 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Н 12.1.4.
2019.10.14 488 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Э.Э 11.6.1.
2019.10.07 469 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.Ц 11.4.2.1., 12.1.4.
2019.10.09 483 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Л.Д 27.10.3.
2019.10.09 482 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр П.М 27.10.1.
2019.10.09 481 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ц.Г 11.1.1
2019.10.07 462 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б 11.1.2.4.
2019.10.07 461 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Ч 11.6.1.
2019.10.07 460 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Л.Ц, Л.М 24.5.1.
2019.10.02 453 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Ө 12.1.4.