Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
821 шийдвэр. (хуудас 1/17)
2018.04.02 135 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг С.Э нарын 16 хүн 145.2., 17.1.2.1., 17.1.2.3., 17.1.2.4., 17.2.3.2., 17.3.2.2., 23.1.1
2018.05.21 232 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.Б 174.1.
2018.06.27 318 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Д.Э, А.Г, П.Б, Ц.Д 263.2.
2018.06.27 317 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ж.Т 27.10.2.3.
2018.06.25 302 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Д.Ө, Г.Г 268.1.
2018.06.25 301 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Д.Д 091.2.12, 091.2.13, 091.2.15
2018.06.22 291 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг М.Г, Б.Ө, Б.Ч, Ж.Е 17.1.2.1., 17.1.2.4.
2018.06.22 290 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг А.А 18.5.1.
2018.06.20 277 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.Д 12.1.4.
2018.06.20 273 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ц.Н 11.6.1.
2018.06.20 272 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.Ц 10.2.
2018.06.20 271 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Н.Б 11.6.1.
2018.06.20 270 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн А.Х, М.С 27.10.3.
2018.06.15 262 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Н.Б, Д.Б 17.3.2.2.
2018.06.15 261 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Б, Б.Ц, Б.Э 091.1., 254.1.
2018.06.13 258 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн У.А 11.6.1.
2018.06.13 257 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Т.П 11.6.1., 17.8.3.1.
2018.05.30 253 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн М.Б 10.1.1
2018.05.30 252 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн А.О 11.3.1
2018.06.20 276 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ж.Б 203.1.
2018.06.20 275 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ч.Б, Н.Г 126.2.4., 126.2.6.
2018.06.15 264 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Д.А 091.1.
2018.06.15 263 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Г.Б 097.1.
2018.06.13 260 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Г.Ц 15.2.2.2.
2018.06.13 259 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Д.Б 27.10.3.
2018.05.30 250 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг А.Б, Э.Э, З.С, Ц.Т 27.3.1.
2018.05.30 251 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Н.Б, А.Б 148.4.
2018.05.28 244 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Г 10.1
2018.05.28 243 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Г 11.6.1.
2018.05.28 242 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Н.Ж, С.Б 11.4.1., 11.6.1.
2018.05.28 241 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Э.А, М.М 17.3.1., 17.3.2.2.
2018.05.11 214 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Э.Н 091.2.2
2018.05.11 213 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Б 12.1.4.
2018.05.09 209 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Б 091.2.1
2018.05.09 208 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Х.С 27.10.1.
2018.05.04 200 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн М.О, М.Е, Б.О 148.4.
2018.05.02 193 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Х.Д 091.1.
2018.05.02 192 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Э.Э, Л.А, Ж.Б 091.1., 11.6.2., 20.16.1.
2018.05.28 240 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ц.Ц 091.1.
2018.05.28 239 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Д.О 27.10.1.
2018.05.28 238 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Н.М, Б.Д 17.3.2.2.
2018.05.21 231 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.Н 12.1.4.
2018.05.18 227 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.Ц 215.4.
2018.05.16 219 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг В.Д 091.1.
2018.05.16 218 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ц.Г 12.1.4.
2018.05.11 212 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Н.Г 18.5.1., 24.8.1.
2018.05.09 207 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.Р 27.10.4.1., 27.10.4.2.
2018.05.09 206 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Д.Т 11.6.1.
2018.05.04 202 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Я.А, Т.Э 17.3.2.2., 21.2.1.
2018.05.02 199 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг О.М 145.2.