Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
1074 шийдвэр. (хуудас 1/22)
2018.01.19 29 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М Р А, Ц.Ц, Б.Б, Л.Б 17.3.2.2.
2018.12.14 555 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Л.Ж.Ё, Г.Д.Х нар 17.3.2.1., 17.3.2.2., 17.4.2.1., 17.4.2.2.
2018.09.07 336 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.Г, У.Н, Б.М 17.3.1., 17.3.2.2.
2018.09.28 414 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ж.М 27.10.4.1.
2018.09.19 371 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн К.С-, К.Ө 11.4.1., 11.6.2.
2018.12.12 546 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ш.У, М.Б 27.10.3.
2018.12.19 570 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Н.А, Б.Н, Л.А, М.А, Д.А, Н.Б, С.Г 11.1.2.4., 17.2.3.2.
2018.12.19 567 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн П.Б, Б.П 11.6.1.
2018.12.19 568 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ө.Б 21.1.2.
2018.12.19 566 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Б 27.10.1.
2018.12.14 549 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Б 27.10.2.3.
2018.12.12 548 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Д 11.6.1.
2018.12.12 547 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Т 27.10.2.3.
2018.12.07 534 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Л.Ш 12.1.3.
2018.12.05 515 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.В  
2018.12.05 514 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн П.Л 11.1.1
2018.12.05 513 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Г 11.6.1.
2018.11.30 503 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Н.Б, Н.М, Н.Х 17.1.2.1., 17.1.2.4.
2018.12.07 533 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Х.Х 21.7.1.
2018.12.07 532 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ц.Б 11.6.1.
2018.12.07 531 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Х.Б 19.14.1.
2018.11.30 494 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.Ц 12.1.4.
2018.11.28 492 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Ө 12.1.2.1.
2018.11.30 502 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.О 17.1.1.
2018.11.30 501 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Г, Д.Б 17.4.2.1., 17.4.2.2.
2018.11.28 493 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Х.Д 11.6.1.
2018.11.07 484 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.М 24.2.1.
2018.11.07 483 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.У 17.1.2.1.
2018.11.07 482 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн З.Э 11.4.1.
2018.10.31 478 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Г 091.1.
2018.10.31 477 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.А 11.1.1
2018.10.31 476 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ж.Г 091.2.12, 091.2.15
2018.10.26 471 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.О 17.1.2.1., 21.11.1., 10.1.2
2018.10.26 470 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Б 11.4.1.
2018.10.26 469 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Т.Э 27.10.3.
2018.10.24 465 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн С.М, В.Б 22.1.2.
2018.10.24 464 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Э.Д-, Г.Г-, М.А- 17.1.2.1.
2018.10.24 463 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Н.Н 18.5.1.
2018.10.19 456 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн П.Б 094.1.
2018.11.28 497 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Д.Б 27.10.4.1.
2018.12.19 562 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Г.Ц 27.10.1.
2018.10.17 455 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Э.Т 10.1.2
2018.10.17 451 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Н.У, Г.О 268.1., 269.1.
2018.10.12 440 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн П.Ч, Я.А 22.1.1.
2018.10.17 450 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Б, Б.Б 12.1.1., 12.1.2.1.
2018.10.17 449 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн С.М 17.4.2.1.
2018.10.12 439 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.А, Н.В 10.1.1
2018.12.05 516 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн М.О 10.1
2018.11.30 512 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн О.Г 27.10.4.1.
2018.11.30 511 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Н 27.10.4.1.