Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
1817 шийдвэр. (хуудас 1/37)
2020.03.09 132 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Р.В, А.Э, П.Б 28.3.1., 10.6.
2020.02.12 97 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Н.А, С.С нар 12.1.4.
2020.02.12 96 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.М 20.7.1.
2020.02.12 95 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Б 11.1.2.4.
2020.02.12 94 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ө.А 27.10.4.1., 27.11.1.
2020.02.05 73 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Э.М 11.4.1.
2020.02.05 70 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.Б 11.6.1.
2020.02.05 71 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Х.Я 11.6.1.
2020.01.13 31 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.Ц-, Э.Б-, Ж.Т-, У.П- нар 24.3.1.
2020.01.15 39 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн О.С 17.3.2.2.
2020.01.13 30 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн П.А 17.2.3.2.
2020.02.17 109 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Б 20.4.1., 10.1.2.2.
2020.02.17 108 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.А 10.1.2.1.
2020.02.12 90 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Х.Ц 20.7.1.
2020.02.12 89 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.Б 27.10.2.1.
2020.02.05 70 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Г.Б 10.1.1
2020.02.05 69 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ч.Х 21.7.1.
2020.01.29 64 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ц.А 24.6.1.
2020.03.09 134 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан О.Г, А.Ц 20.7.1.
2020.03.09 133 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Э.Т 27.10.3.
2020.03.02 127 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан З.Г, Д.А 17.3.2.2.
2020.01.29 63 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ц.М 11.1.2.5.
2019.12.13 646 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ү.С 17.3.2.2.
2019.12.13 645 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ч.Х, А.Г нар 10.1.1
2019.12.13 647 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Э, Т.Л нар 17.3.2.2., 10.1.2.9., 10.1.2.11.
2020.01.27 56 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Б, Г.Л нар 17.1.2.1.
2020.01.27 55 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.Г 27.10.2.3.
2020.02.12 93 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ц.О, Д.Н 097.1., 187.1.
2019.12.04 639 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Т.Б, Ө.Г, Б.Т нар 17.2.3.2.
2020.01.22 45 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Л.П 12.1.4.
2019.12.04 638 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.О-, Ч.З-, Э.Ү- нар 21.2.1., 21.5.1., 22.1.1.
2020.02.12 92 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.Б 17.3.2.2.
2020.01.22 44 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.О, Г.П, Н.О 17.1.2.4.
2019.02.12 91 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Г.Г 11.6.1.
2019.12.04 637 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.П, Б.М нар 17.3.1.
2020.01.22 43 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн А.Д 11.6.2., 11.7.1.1., 11.7.1.2., 11.7.2.1.
2020.02.05 75 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Н.Б 27.10.2.1., 27.10.2.2., 27.10.2.3.
2019.12.16 653 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн О.Ж 12.1.2.1.
2019.12.18 674 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн С.Н 093.1.
2020.02.05 74 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.М 27.10.3.
2019.12.18 673 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.А 11.6.1.
2020.01.29 59 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.Э 12.1.2.1.
2019.12.18 672 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ж.Б 215.4.
2019.12.16 655 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.С 11.4.1.
2020.01.27 54 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Т.О, Д.С 24.5.1., 10.6., 11.3.1
2020.01.15 37 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Э 24.6.1.
2019.12.16 654 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.Г 17.1.2.1.
2020.02.05 76 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг П.Д, П.О 22.4.4., 22.5.1.
2020.01.13 35 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн М.Т 12.1.4.
2020.01.15 38 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.С 17.1.3.1.