Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
892 шийдвэр. (хуудас 1/18)
2018.09.19 367 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.С, Б.Б, Г.Б, Э.З 17.1.2.1.
2018.09.14 355 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн А.А 145.2.
2018.09.14 354 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.С 145.2.
2018.09.14 353 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн М.С 17.1.1.
2018.09.12 342 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.М, Ч.Д 10.1.2
2018.09.12 341 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Б 17.3.1.
2018.09.12 340 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Т.Б 10.1.1
2018.09.07 330 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн С.Г, Б.П 27.10.3.
2018.09.07 329 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Н.Х 27.10.1.
2018.09.07 328 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн А.Д, О.Б 20.16.1.
2018.09.12 347 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ч.У 091.1.
2018.09.07 333 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.Б, Э.М, Ж.У, Б.Е 11.6.1., 20.16.1.
2018.09.07 332 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг М.Б, Ц.Д, Б.Д 23.2.1.
2018.09.07 331 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.Б 17.3.1.
2018.09.05 323 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Д.О 12.1.4.
2018.09.05 322 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг А.О 11.1.2.1.
2018.09.05 321 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Г.Ө 13.1.2.2., 13.1.2.3.
2018.09.05 327 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Л.Б, Э.М 11.6.2.
2018.09.05 326 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Э 12.1.4.
2018.09.05 325 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн В.Г 21.7.1.
2018.09.28 413 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн С.Ө 27.10.1.
2018.09.28 412 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.А 145.2.
2018.09.26 387 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ц.Б 11.4.1.
2018.09.21 378 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Х 11.6.1., 10.1.1
2018.09.21 376 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б 12.1.4.
2018.09.21 376 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Д.Э 17.3.3.1.
2018.09.19 366 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Г.М 10.1.2
2018.09.19 365 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б 10.1.2
2018.09.19 364 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Д.А 17.1.2.1.
2018.09.14 358 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Х.Б, Г.Э, Я.Х, Ш.Т, Г.Г, Б.Ш 17.3.1., 17.3.2.2.
2018.09.14 357 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Д.Э 27.10.3., 27.11.1.
2018.09.13 356 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ж.О, Я.П 11.1.1, 11.6.1.
2018.09.12 352 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр С.Э 10.1.1
2018.09.09 351 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ц.Б 17.1.2.1.
2018.09.12 350 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Л, М, Г.Б 11.1.2.1.
2018.09.07 339 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр А.Т 17.1.2.1., 17.1.2.3., 17.1.2.4.
2018.09.07 338 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б 11.1.1
2018.09.07 337 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ш.Б 10.1.1
2018.09.05 324 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б, Ш.Т, Л.М 11.6.2.
2018.09.27 401 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Ч 27.10.1.
2018.09.26 390 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Х.У 17.3.2.2.
2018.09.26 389 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Д 12.1.4.
2018.09.26 388 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Х.Г 12.1.4.
2018.09.21 384 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.Б  
2018.09.21 383 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.Н 10.1.1
2018.09.19 370 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.М, О.Ө, Б.Л нар 11.1.1, 12.1.2.2.
2018.09.19 369 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.Б 11.1.1
2018.09.19 363 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Т.Г 17.1.2.1.
2018.09.14 362 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн О.Б 17.12.1.
2018.09.19 371 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ш.Д 150.3.