Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
1440 шийдвэр. (хуудас 1/29)
2019.09.13 386 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б, Б.Б 20.7.1.
2019.09.09 372 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б, Б.Т 17.12.1., 17.12.2.
2019.09.09 371 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Э, Э.Д 20.7.1.
2019.09.09 370 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр С.Б 10.1
2019.09.09 378 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Т.Г 11.6.1.
2019.09.16 396 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.И, О.Э 17.4.1.
2019.09.09 373 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Х.Э 17.1.2.1., 17.1.2.4.
2019.09.13 382 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ч.Н, Э.З нар 17.1.1.
2019.09.09 379 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн О.Г 10.1.2
2019.09.13 380 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.М 10.1.1
2019.05.10 203 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.М 20.7.2.
2019.04.05 161 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Х.Б 12.1.4.
2019.04.05 160 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Л.Т 12.1.2.1.
2019.03.29 154 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Н.Г 11.1.2.1.
2019.03.29 153 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ц.Б 17.1.1., 18.5.1., 19.14.2.1.
2019.03.27 146 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ш.Т 12.1.1.
2019.03.27 145 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Г.Г 11.6.2.
2018.03.03 140 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ч.Х 21.7.1.
2019.03.22 139 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ч.Г 17.1.1.
2019.03.20 124 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн С.А, Л.Д 22.4.2., 22.5.1.
2019.03.13 115 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн З.Ц, Г.Т, Б.Т, Л.П нар 11.6.1., 12.1.2.2., 13.3.2.2., 17.1.2.1., 17.2.3.2., 10.1.1, 10.1.4., 10.11.
2019.03.13 114 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн С.О 11.6.1.
2019.03.06 113 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн С.Г 11.6.2.
2019.03.06 112 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ё.Х, Н.М, Б.З Б.Н, Б.Н нар 20.7.1.
2019.02.27 99 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Н.Э 12.1.4.
2019.02.27 98 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Л.И 15.1.3.
2019.02.22 89 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн С.Х 17.8.1.
2019.02.22 88 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн О.Э 11.7.2.1., 12.1.4.
2019.02.20 80 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн А.Э 27.10.2.3.
2019.02.20 79 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Т.Г 11.6.1.
2019.02.14 72 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Н 11.6.1.
2019.02.15 71 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Г.С, Ч.Б, Ч.Б 11.6.2.
2019.02.13 58 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн С.П 12.1.1.
2019.02.13 57 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн П.О 17.4.2.1., 17.4.2.2.
2019.01.25 56 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Э.А 10.1.3., 10.1.4., 10.11.
2019.01.23 48 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Н.Б 11.6.1.
2019.01.18 39 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Т.Г 11.1.1
2019.01.18 38 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн М.Б, Б.М 11.6.1.
2018.01.18 37 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн М.О, Б.Б 11.6.1.
2018.01.18 36 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Н.М 11.1.2.4., 11.6.1.
2019.01.16 31 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.У 11.1.1
2019.01.16 30 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Д 17.4.2.2.
2019.01.10 22 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн П.Г 12.1.3.
2019.01.11 21 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.Г 096.1.
2019.01.07 7 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн И.П 12.1.1., 15.2.2.2., 17.5.1.
2019.06.26 354 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.О 11.6.1.
2019.06.26 353 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ж.Л 17.4.2.1.
2019.06.26 352 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ө.У 11.6.1.
2018.06.07 275 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн БЖЁ, Т.Х 17.1.2.1., 17.1.2.3., 17.1.2.4.
2019.05.24 231 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Н.Б 27.10.3.