Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
1567 шийдвэр. (хуудас 1/32)
2019.10.14 499 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ц.Н, А.А 10.6.
2019.10.14 498 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.М, А.Л 11.1.1, 21.2.1.
2019.10.14 497 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.О 11.4.2.1., 23.1.2.2.
2019.10.09 479 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ц.Д 11.6.2.
2019.10.09 477 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Г.Б 10.1.2
2019.10.07 465 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Т 17.1.2.1.
2019.10.07 468 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Н.А, Ж.С нар 17.1.1., 17.3.2.2.
2019.10.09 474 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Г-, Б.Т-, Х.Б-, Б.Г-, Б.Т- нар 106.2., 11.1.2.1.
2019.10.02 449 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Я.У 10.1
2019.10.09 473 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн О.С-, С.М-, С.Т-, Т.О-, Д.Д-, Э.Ө-, Ц.Б- нар 17.1.2.1., 17.1.2.4.
2019.10.14 496 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.М 11.6.1.
2019.10.07 467 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ч.Б 12.1.4., 15.6.2.2.
2019.10.09 472 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Э.Д 17.1.2.1.
2019.09.30 441 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн О.Т 11.1.2.1.
2019.10.07 469 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.Ц 11.4.2.1., 12.1.4.
2019.09.30 442 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.А 10.1
2019.09.17 409 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Т.Т 17.3.1.
2019.10.02 450 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Х.Н 17.3.1.
2019.09.17 407 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Б 22.1.1.
2019.09.23 425 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн П.М 11.6.1.
2019.10.09 474 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Т, Д.Г, Х.Б, Б.Г-, Б.Т- нар 106.2., 11.1.2.1.
2019.09.13 388 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Н 12.1.4.
2019.10.14 488 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Э.Э 11.6.1.
2019.10.07 469 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.Ц 11.4.2.1., 12.1.4.
2019.10.09 483 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Л.Д 27.10.3.
2019.10.09 482 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр П.М 27.10.1.
2019.10.09 481 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ц.Г 11.1.1
2019.10.07 462 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б 11.1.2.4.
2019.10.07 461 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Ч 11.6.1.
2019.10.07 460 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Л.Ц, Л.М 24.5.1.
2019.10.02 453 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Ө 12.1.4.
2019.10.02 452 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр П.О 17.1.2.1.
2019.10.02 451 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ж.С 17.1.2.4.
2019.09.30 448 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Г.Г 10.1.1
2019.09.30 447 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б 17.12.2.
2019.09.30 446 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Э.А 17.4.1.
2019.09.25 430 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б 17.3.1.
2019.09.25 429 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Д.М, Ц.Э, А.Б 11.1.2.1.
2019.09.25 428 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Т.М 21.2.1.
2019.09.23 422 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Р.С 12.1.1.
2019.09.23 421 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Г.А 27.10.2.1., 27.11.1.
2019.09.17 405 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Н.Г 16.8.1.
2019.09.17 404 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Э.А, Н.Б 17.1.2.1., 17.1.3.1.
2019.09.16 393 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Д.Б 17.1.2.1.
2019.09.16 392 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Г.А 27.10.4.1., 27.11.1.
2019.10.21 515 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ж.Э 22.12.1.
2019.10.23 536 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг С.Б 22.12.1.
2019.10.21 513 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг И.Б 10.1.1
2019.10.21 514 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ч.Н, Ч.Х 21.2.1., 10.1.2
2019.10.14 492 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Д.О 17.1.2.1.