Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2099 шийдвэр. (хуудас 2/42)
2020.07.03 373 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр П.Н 12.1.2.1.
2020.07.03 376 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.А 17.1.1., 17.1.2.1., 17.1.2.4., 17.2.1., 17.3.1., 17.8.1., 10.1.2.1., 10.1.2.2.,
2020.05.11 236 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.О 17.4.2.1.
2020.06.15 314 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр С.З, Б.Э, Г.Н нар 17.3.1., 23.2.1., 23.3.1.
2020.06.19 333 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ч.О 11.6.2.
2020.06.19 332 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Х.Т 27.10.2.3.
2020.05.04 218 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Г 17.1.1.
2020.06.19 331 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Г 17.12.2.
2020.06.05 316 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр С.С 17.3.1., 17.12.1.
2020.06.15 315 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Л.Ц 17.1.1.
2020.06.12 299 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр М.О, О.Ц нар 17.2.1.
2020.06.08 285 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Д.А 27.10.4.1.
2020.06.08 284 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Д.А 11.6.1.
2020.06.02 281 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Т.М 27.10.2.3.
2020.05.04 217 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Ө 27.10.3.
2020.06.02 280 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Р.Э, Э.У, Б.Б нар 17.4.2.2.
2020.04.27 199 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Т.Б, Ц.О, Ч.Ч, У.Ж нар 17.1.2.1., 17.2.2.
2020.04.20 194 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ч.Г 27.10.2.3.
2020.04.20 193 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.М, Э.С нар 11.4.1.
2020.04.20 192 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн П.А 11.6.1.
2020.07.17 428 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Б.Ч 17.1.2.1.
2020.07.17 427 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Н.Ш 10.4.
2020.04.13 184 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Э.Б, П.Ж, Б.Г, Г.Г, Б.Х, М.Э, Н.Ө нар 147.2.
2020.04.13 183 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.М 17.2.1.
2020.04.13 182 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.М 123.1.
2020.06.22 344 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Г.Д 263.2.
2020.06.22 343 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Ө 11.6.1., 13.5.2.2., 13.6.1.
2020.06.22 342 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Г.Б 11.7.1.1.
2020.06.22 341 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Э.М, Х.М нар 11.6.1.
2020.06.19 330 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн С.Б 22.12.1.
2020.06.19 329 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Ч, П.Х, Б.У нар 17.3.1., 17.4.1., 17.4.2.1.
2020.06.19 328 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ш.Ш, Н.А, Э.Б нар 17.2.2., 17.3.1., 18.7.2.
2020.06.15 313 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ч.З 22.1.1.
2020.06.15 312 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Э.Н 17.4.2.1., 17.4.2.2.
2020.06.15 311 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Т.Ц, Б.Т нар 17.2.3.2.
2020.06.12 298 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Л, З.И, С.М нар 17.1.2.4.
2020.06.12 297 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн З.Б 17.1.2.1.
2020.06.12 296 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.Б 24.6.2.2.
2020.06.08 293 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.О, Н.Д нар 17.1.2.1.
2020.06.08 292 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Ө, Б.Т нар 145.2.
2020.06.08 291 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ш.Б, Б.Б нар 20.7.1., 20.7.2.
2020.06.02 275 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Н.Б, П.Ц нар 27.10.3.
2020.06.02 274 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Г:Д 12.1.1.
2020.06.02 273 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Т.Б 24.2.1.
2020.05.25 254 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Т, Г.А нар 22.5.2.
2020.05.25 253 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн М.Г 12.1.2.1., 12.1.4.
2020.05.18 252 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Н.А, Б.Д, Д.Д, Г.Б нар 20.16.1., 10.1.2.11.
2020.05.18 251 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ц.Ж, С.О нар 22.4.2., 22.5.1.
2020.05.11 229 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.А 10.1.1
2020.07.10 408 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан А.Т, Э.Н, Т.Ө 13.3.2.2., 17.2.2.