Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
1430 шийдвэр. (хуудас 2/29)
2019.07.08 366 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ж.Р 268.1., 22.1.1., 22.1.2., 22.4.4.
2019.06.28 365 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн А.Б, М.М 11.6.1., 10.1.1
2019.06.28 364 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Т.С 11.4.1.
2019.06.28 363 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.М 12.1.4.
2019.06.26 356 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Я 20.7.2.
2019.06.26 355 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн А.Х 11.6.1., 11.6.2.
2019.06.26 354 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.О 11.6.1.
2019.06.26 353 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ж.Л 17.4.2.1.
2018.06.26 352 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ө.У 11.6.1.
2018.06.21 344 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн К.А 17.3.2.2.
2018.06.26 346 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн С.М 11.6.1.
2018.05.21 345 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Н.О 17.5.1.
2019.06.21 343 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн С.С 11.6.1.
2019.06.19 320 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ц.А, Ц.Б, Ц.О 11.6.1., 17.1.3.1., 17.1.3.2., 17.2.1.
2019.05.18 319 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ц.О 17.1.2.1.
2018.06.06 318 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн В.О 11.1.2.4.
2019.05.19 317 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн О.Ө 11.1.1
2019.06.19 316 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Б, Д.М 10.1.4., 10.7.
2018.06.14 311 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Г.Т 27.10.4.2.
2019.06.14 310 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Б 11.1.1
2019.06.14 309 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Б 11.1.1
2019.05.14 308 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Н.Б, Н.М, Н.Х 17.1.1., 17.1.2.1., 17.1.2.4.
2019.06.14 307 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.М Э.Э, Г.Ө 16.1.1., 17.2.2.
2019.06.12 289 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Я.А, Т.Э 17.3.3.1., 21.2.1.
2019.05.31 237 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Х.Г 091.2.2, 091.2.12, 125.1., 126.2.1., 126.2.3., 145.2., 147.2.
2018.06.07 274 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.Б 12.1.4.
2018.06.12 290 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн А.М, Д.Ч 17.1.2.1.
2018.06.12 288 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн М.Ч 11.6.1.
2019.06.12 287 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Л.А 17.1.2.1.
2019.06.12 286 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.Б 11.6.1.
2019.06.07 273 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Н.Б 27.10.2.1., 27.10.2.2., 27.10.2.3.
2019.06.05 252 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Л.Б, ЦЦ Ч.П Б.Д 11.4.2.1., 11.4.2.3., 11.6.2.
2019.06.05 251 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн О.Г 11.7.2.1.
2019.06.19 315 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг С.Б 12.1.1.
2019.05.31 239 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Н.С 11.6.2., 12.1.2.3.
2019.06.12 296 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Г.П 12.1.4.
2019.06.07 271 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг С.С 12.1.1.
2019.05.24 221 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Я.Б, Ч.Г 12.1.4.
2019.05.24 234 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Д.Ж, М.А 11.6.1., 12.1.4., 10.1.2
2019.05.31 250 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ш.Ц, Б.Б 20.7.1., 21.1.1.
2019.05.31 236 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Х.Н, Ц.А 21.1.1.
2019.05.31 235 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Т.Т 17.1.2.1.
2019.05.24 232 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн У.Б 11.6.1.
2019.05.24 230 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ц.Б 17.1.2.1.
2018.05.15 209 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Н.Б 10.1.1
2018.05.17 208 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Н 11.1.2.1.
2019.05.10 203 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.М 20.7.2.
2019.05.10 210 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.У 11.1.2.4.
2019.05.10 201 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Э.Б 18.5.3., 20.7.2.
2017.05.03 191 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Г.Г 11.1.1