Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2354 шийдвэр. (хуудас 2/48)
2020.10.23 600 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ч.О 11.1.1, 21.5.1.
2020.11.06 643 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Я.Х, П.Э 12.1.2.1., 12.1.2.3.
2020.10.09 560 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.Д 27.10.3.
2020.11.06 642 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан М.Ж 17.8.1.
2020.11.04 640 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Д.М 22.1.1.
2020.10.14 572 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Г.Э 27.10.3.
2020.09.30 524 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн А.С 11.4.1.
2020.11.04 639 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Л.Ц 11.1.2.4.
2020.10.09 559 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Б 20.7.1.
2020.11.11 653 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр С.Б 17.5.1.
2020.10.30 625 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Э.Э 27.10.1.
2020.05.25 512 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ө.Ч 13.5.1.
2020.10.02 530 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ө.Л  
2020.10.30 624 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Э.Б, С.М, Д.О 22.4.4., 22.5.1.
2020.10.02 529 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Б 17.4.1.
2020.10.28 621 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Ч.Э 12.1.4.
2020.11.11 654 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Д.Д 10.1.1
2020.10.28 620 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан З.Д 17.4.1.
2020.10.28 619 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан С.А 13.11.1.
2020.10.30 626 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.И 10.1.1
2020.10.23 604 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Д.М 17.4.1.
2020.09.25 511 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн С.О 12.1.4.
2020.09.30 528 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Ж, М.Я нар 10.6.
2020.10.07 542 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Н.Т, Б.Н 17.1.2.1., 17.1.2.4.
2020.10.23 603 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Г.Э, М.Д, Э.Т 20.1.1., 23.1.1
2020.09.23 502 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ү.У 17.3.2.2.
2020.09.16 473 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б 10.1.1
2020.10.23 602 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Л.М 10.1.1
2020.09.23 501 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Т.М, Д.О нарт 21.2.1., 10.1.1
2020.10.23 597 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Т 11.6.2.
2020.10.23 601 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Б.Х 11.6.2., 12.1.2.7., 10.1.2.6., 10.1.2.7.
2020.10.21 594 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Ж.Э, Ж.Ц, Т.Т, О.Б 17.2.2.
2020.10.30 627 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.М 12.1.4.
2020.09.30 527 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Г 27.10.2.3.
2020.10.14 571 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Л 11.6.2., 11.7.2.1.
2020.10.21 593 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Г.М 17.3.3.1.
2020.09.30 526 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ч.Л 10.1.2.1.
2020.10.14 570 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Д 12.2.1., 10.1.2.8.
2020.09.23 500 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Х.У, Г.Т, О.Н, М.Х нарт 17.2.2.
2020.10.09 564 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр М.Б 10.1.1
2020.09.25 519 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Б, Г.Б нар 17.3.2.2.
2020.10.16 579 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Б.Ц 17.1.3.2., 17.8.3.1.
2020.10.07 543 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Г.Б, С.Г, Ж.Д, Н.Н, Ж.Ц 24.2.1.
2020.09.25 518 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ж.А-, Э.Х-, Я.Ө-, Д.Д- нарт 11.4.1., 11.6.2., 10.1.1
2020.10.16 578 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Э.О, А.Б 11.6.2.
2020.10.07 544 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Г.С 12.1.4.
2020.09.16 480 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Н.Ж 27.10.1.
2020.10.14 577 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Л.Д 10.1.1
2020.10.07 545 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр П.О 12.1.4.
2020.09.23 505 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Х, Г.М, Т.Д нар 12.1.2.2.