Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
1738 шийдвэр. (хуудас 2/35)
2020.01.15 40 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг С.Ш 11.1.1
2020.01.13 33 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.Х 11.1.1
2020.01.13 32 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Г.А 27.10.2.1., 27.10.2.3.
2019.01.08 23 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ц.Б, Э.Э, У.Б, Ц.Э 18.5.3., 20.7.1., 20.7.2.
2020.01.08 22 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ж.Б 24.6.1.
2019.12.26 14 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.Т 11.4.1.
2019.12.25 5 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ц.М, Ц.М 17.3.2.2.
2019.12.25 6 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.М 24.6.1.
2019.12.26 13 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Л.М 10.1.1
2019.12.26 12 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ж.Э 27.10.2.1., 27.10.2.3.
2019.12.18 664 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ж.Э 10.1.2
2019.11.18 664 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг Ж.Э 10.1.2
2019.12.16 663 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг А.С 17.1.2.1.
2019.12.18 665 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг К.Г 23.2.1.
2019.12.16 662 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Э.Б 20.7.1.
2019.12.04 634 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ч.Б 10.1.1
2019.12.13 648 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Д.Ч, Б.М, Т.М 11.6.1., 15.1.3., 10.1.1
2019.12.16 661 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.Б 17.3.1.
2019.12.18 666 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Т.А, О.Р 11.6.1.
2019.12.02 620 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.Б, Х.Б 11.6.1., 11.6.2.
2019.12.02 621 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Г.Б, М.Б, Б.М 145.2., 17.12.1.
2019.12.04 636 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг А.Б, А.С 17.6.1.
2019.12.04 635 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ж.Ш 12.1.2.4.
2019.12.02 618 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.Б 11.6.2.
2019.12.02 619 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг К.Т 11.6.1.
2019.12.04 633 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Э.Д 11.6.2.
2019.11.29 614 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Д.М 11.6.1., 10.1.2
2019.10.29 613 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Т.Е 11.7.1.1., 11.7.1.2., 11.7.2.1.
2019.11.25 606 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Д.Д 27.10.2.1.
2018.11.25 605 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ц.Б 10.1.1
2019.11.25 604 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг А.С 11.4.1.
2019.11.20 586 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.Б, Л.Б, Г.С 22.1.2.
2019.12.04 631 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр А.О 11.4.1.
2019.12.02 629 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.М 12.1.4.
2019.12.02 628 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Г.Я 17.3.1.
2019.11.29 611 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Х.Д 11.1.1
2020.11.29 610 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Т.Б 11.4.1.
2019.11.25 609 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Э.О 091.2.2
2019.11.25 607 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Х.Д 12.1.2.10., 17.3.1.
2019.11.20 591 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ц.Ц, О.М, А.Т 11.6.1., 12.1.2.2., 12.1.2.5., 12.1.2.7., 12.1.2.10.
2019.11.25 608 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр О.Д 27.10.3.
2019.11.20 590 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ж.Ц 24.2.1.
2019.11.18 584 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ш.Б 12.1.3.
2019.11.18 583 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр А.Н 11.6.2.
2019.11.18 582 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Д 10.1.1
2019.10.30 570 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Г.Н 17.2.1.
2019.10.30 568 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Д.Б, Г.Т 20.7.1., 20.7.2.
2019.10.23 533 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Э.Э, И.Т 20.7.1.
2019.10.23 531 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Г.Д, Д.И, Б.М, М.А 17.3.2.2.
2019.10.21 518 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Т.Б 11.4.1.