Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
1243 шийдвэр. (хуудас 2/25)
2019.05.31 249 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ө.Б 10.1.1
2019.05.31 248 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Д.О 11.6.1.
2019.05.31 247 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.П, Б.М 17.3.1., 21.2.1.
2019.05.31 246 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ж.Т 11.5.1.
2019.05.24 229 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр М.Г, Б.Ө, Б.Ч 17.1.2.1., 17.1.2.4.
2019.05.24 228 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр А.А, О.М 20.7.1.
2019.05.24 227 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр О.Ж 17.1.2.4.
2019.05.24 226 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б, С.Ц 11.6.1.
2019.05.17 214 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.М 11.1.1
2019.05.05 213 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.А 21.2.1.
2019.05.17 212 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Г.А 17.1.2.1., 17.1.2.3., 17.1.2.4.
2019.05.10 198 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Г.З 12.1.4., 17.1.2.1.
2019.05.10 197 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Х.Э 10.1.1
2019.05.10 196 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Г.Б 12.1.1.
2019.05.03 195 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр М.А 11.6.1.
2019.05.03 194 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Э.З 17.1.1.
2019.05.03 193 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Э.Э 11.1.1
2019.04.24 183 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Д.Д, П.Б, Б.Ц 20.16.1., 20.16.2.4.
2019.04.19 177 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Г.А 27.10.2.1., 27.10.2.3.
2019.04.19 176 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр З.Н 27.10.3.
2019.04.19 175 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Д.Б, В.Ц 22.4.2., 22.5.1.
2019.04.12 165 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр С.Г 27.10.3.
2019.04.12 164 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр В.О, А.Т 11.6.1.
2019.04.05 156 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр В.Р 099.1.
2019.01.04 4 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.Ч 11.6.2.
2018.12.21 3 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Х.Ө, Х.Ө, Х.Ө 11.6.1., 11.6.2.
2018.12.21 2 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.Т, П.Л 17.3.2.2., 17.4.1.
2018.12.21 1 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Т.Г Х.Ч 148.2., 150.2., 22.12.1.
2019.05.03 189 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг С.М 13.1.3.1.
2019.05.03 187 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ц.Т 17.2.2.
2019.04.05 163 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ц.Э 17.1.1., 17.3.1.
2019.03.29 152 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг З.Т 17.3.1.
2019.03.29 151 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Л.А, П.Н, Б.А, Р.Ж 150.2., 17.3.1.
2019.03.27 148 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Т.Б 17.4.2.2.
2019.03.27 147 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг А.О, Д.О 11.4.1., 11.6.1.
2019.03.22 138 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.Г 22.5.2.
2019.03.22 137 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Э.А 145.2.
2019.03.20 131 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Р.Г 17.3.2.2.
2019.03.13 121 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Р.Э, Ж.Г 22.10.1.
2019.03.06 111 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ш.Б, Х.Ц 268.1., 269.1.
2019.05.03 188 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг М.Н 12.1.4.
2019.04.05 162 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ц.Л 12.1.4.
2019.03.13 120 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг У.Э 12.1.4.
2019.03.13 119 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг О.Б, Э.Э, Б.Э, Б.Т 12.1.2.1., 12.1.2.2., 12.1.2.6.
2019.03.06 110 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг О.Б 12.1.4.
2019.03.06 109 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Д.С 11.6.1.
2019.02.27 97 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Г.Б, Д.Б, Ч.У Х нар 17.3.2.2.
2019.02.27 96 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Д.Б 17.1.2.1.
2019.02.22 87 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ө.Т 11.6.1.
2019.02.22 86 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Н.З 17.1.2.1.