Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
1977 шийдвэр. (хуудас 27/40)
2018.05.16 221 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Пү-, Ч.Эр-, Р.Ба- нар 150.2., 150.3.
2018.05.16 220 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн С.Ба-, Г.Со- нар 11.6.1., 17.8.1.
2018.05.11 211 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Н.Да- 17.4.2.2., 17.8.1.
2018.05.11 210 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн С.Гэ- 11.6.1.
2018.05.09 205 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.От- 091.2.15
2018.05.09 204 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Цо- 091.1.
2018.05.04 203 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Да- 17.2.2.
2018.05.02 195 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Лх-, О.Са- нар 11.6.1.
2018.05.02 194 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.Бу- 091.1., 11.4.1.
2018.04.27 184 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Чи- 091.1.
2018.04.25 181 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.Со-, С.Ад- нар 27.10.2.3.
2018.04.25 180 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Л.Лх- 12.1.4.
2018.04.20 177 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Т.Га-, Я.Ня- нар 17.3.2.2.
2018.04.20 176 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ж.Эр- 11.1.2.1.
2018.04.20 175 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Од- 27.10.1.
2018.04.18 169 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Тү- 17.1.2.1., 17.1.2.4.
2018.04.18 168 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ч.Га- 10.1
2018.04.13 165 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Т.Мө- 126.1.
2018.04.13 164 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Н.Га- 12.1.4.
2018.04.11 153 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Чо- 145.2.
2018.04.11 152 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн У.Ба- 17.3.2.2.
2018.04.06 151 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Ба- 150.3.
2018.04.06 145 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ц.Г 11.3.1
2018.06.25 300 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Г.Б 11.1.1
2018.06.25 299 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Т.О, Б.Х 17.1.2.4.
2018.06.25 298 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ц.Т 11.1.1
2018.06.25 297 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.М, Б.Г, А.Г, Д.Т, Ц.Ц 24.8.1.
2018.06.25 296 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ц.Т, Л.О 17.3.2.2.
2018.06.22 289 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ж.Д, Б.Д, Ц.Б, М.Б 20.16.1.
2018.06.22 288 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Л.О 091.1.
2018.06.22 287 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ө.Б, А.Г 119.1.
2018.06.22 286 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр К.А, Б.С 17.1.2.1.
2018.06.22 285 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр У.У, Б.Б 17.12.2., 19.14.2.1.
2018.06.20 281 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Е.А 11.1.2.4.
2018.06.20 280 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр С.Г 091.2.1, 091.2.7, 091.2.11, 091.2.12, 091.2.16
2018.06.20 279 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ц.О 12.1.4.
2018.06.20 278 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Л.Х, О.И, Н.Б, Б.Э, Б.Б 11.1.1, 17.1.2.1., 17.12.2.
2018.05.30 249 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Г.Б 270.2.
2018.05.30 248 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр С.Г 11.1.1
2018.05.30 247 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.М 17.1.2.1.
2018.05.28 237 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Г 17.3.2.2.
2018.05.28 236 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Л.Л 11.6.2.
2018.05.28 235 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Т 24.8.1.
2018.05.21 229 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Л 215.3.
2018.05.21 228 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.У, Т.А, Б.М нар 17.1.2.4.
2018.05.18 224 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ж.Б 11.1.1
2018.05.18 223 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ш.Б, Х.Ц нар 268.1., 269.1.
2018.05.18 222 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.А 17.3.2.2.
2018.05.16 217 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.У 11.7.1.1., 11.7.1.2., 11.7.2.3.
2018.05.16 216 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр М.Э 17.3.2.1.