Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
1977 шийдвэр. (хуудас 28/40)
2018.05.16 215 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Д.Г 10.1.1
2018.05.04 201 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр О.Г 11.1.2.1., 10.1.2
2018.05.02 197 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ж.Ж, Б.Э 11.6.1.
2018.05.02 196 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Г.Д 11.6.2.
2018.04.20 173 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.М 27.10.3.
2018.04.20 174 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ч.Ө 10.6.
2018.03.14 122 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр М.И.М 148.4.
2018.04.13 159 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр П.Ө 215.4.
2018.04.06 150 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Тү-, Д.Га-, Н.Эр-, С.Эн-, З.Эн- нар 091.2.2, 181.1., 181.2.1, 254.2.
2018.04.04 143 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Эн- 17.4.2.1.
2018.04.04 142 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Уу-, Н.Аз- нар 17.1.2.1.
2018.04.02 130 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Га-, Т.Од-, С.Тө- нар 145.2.
2018.04.02 129 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Ер- 10.6.
2018.04.27 185 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр А.А 11.6.1., 23.1.1
2018.04.25 179 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.А 27.10.3.
2018.04.18 172 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ч.Б 145.2.
2018.04.18 171 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Д 17.1.2.1.
2018.04.13 160 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Г.Б 11.4.2.1.
2018.04.11 155 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Э.Б 11.6.1.
2018.04.11 154 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр О.А 125.2.
2018.04.06 144 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр О.А 24.2.1.
2018.04.04 139 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Д.С, А.О 27.10.3.
2018.04.04 138 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Х.Б 15.1.1.
2018.04.02 133 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Т.Г 12.1.4.
2018.03.16 123 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Г.М 17.1.2.1.
2018.03.14 121 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр У.Б 11.6.2.
2018.03.14 120 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр О.Г 12.1.4.
2018.03.09 112 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Г.Г, Д.Б 17.4.2.1., 17.4.2.2.
2018.03.09 111 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б 148.2.
2018.03.02 91 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Д.А, С.Э 21.2.1., 10.1.1
2018.02.28 83 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Н.А 11.6.1.
2018.02.28 82 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Ө 10.1.1
2018.03.16 126 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Цо- 125.2.
2018.03.14 116 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Ба-, Б.Өн- нар 091.2.2, 091.2.10, 091.2.11, 091.2.12, 098.2.
2018.03.14 115 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.Га- 11.1.2.4.
2018.03.14 114 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Эн- 11.6.1.
2018.03.09 109 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Мө- 11.1.1
2018.03.09 108 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Ба- 11.6.1.
2018.03.07 107 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Л.Эн- 27.10.1.
2018.03.07 106 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Да-, Л.Ба-, Х.Ха- нар 091.2.11, 091.2.12, 145.2., 17.1.2.1.
2018.03.07 105 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Лх- 094.1.
2018.03.07 104 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Р.Га- 091.2.2, 091.2.12, 145.2., 148.3.
2018.03.02 94 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Ба-, Б.Га-, С.Дө- нар 20.16.1.
2018.03.02 93 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Их- 17.3.2.2.
2018.02.14 64 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.С 17.3.2.2.
2018.02.14 63 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Х.З 17.3.2.2.
2018.02.14 62 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг С.Ц 11.6.1.
2018.02.09 55 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.Э, Э.О 17.3.2.1., 17.4.2.1.
2018.02.09 54 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг А.М 11.1.1
2018.02.07 51 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг М.М 27.10.3.