Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2157 шийдвэр. (хуудас 29/44)
2018.03.14 119 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Н.Б 11.7.1.
2018.03.09 113 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.Т, С.О, Д.Б 18.5.1., 18.5.2.1.
2018.03.07 99 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн С.О, Т.О, Ж.Э 145.2.
2018.03.07 98 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Х.О 11.4.1.
2018.03.02 97 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Р.О, Э.О, Н.О 091.2.2, 091.2.11
2018.02.28 90 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн О.Л 17.1.2.4.
2018.02.28 89 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Г.С 12.1.1.
2018.02.23 78 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ц.М 18.5.3., 20.7.1.
2018.02.23 77 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ч.Б 11.4.1.
2018.02.14 59 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.Г 11.1.2.1.
2018.02.09 58 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Г.Ш, О.Д, Э.Г, Г.Г 268.1., 268.2., 269.1.
2018.02.07 49 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.А 126.3.
2018.01.26 44 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Л.С 27.10.2.2., 27.10.2.3.
2018.01.26 43 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.Б 148.3.
2018.01.24 36 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Т.Ц 11.1.1
2018.04.27 188 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Н.Ц, Д.О 091.1., 11.6.1.
2018.04.27 187 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Г.Б, Б.Э, Ж.Д, Б.Э, Б.Б, Э.М, Б.Б, Ү.Б, О.Н 12.1.2.1., 12.1.2.2., 12.1.4.
2018.04.27 186 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.А 125.2.
2018.04.25 183 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Г.Э 17.4.2.1., 17.4.2.2.
2018.04.25 182 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг И.Г 152.1.
2018.04.20 178 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Г.Д 094.1.
2018.04.18 170 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Д.А 17.1.2.1.
2018.04.13 163 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ж.А 17.3.2.2.
2018.04.13 162 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг С.М 094.1.
2018.04.13 161 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ж.Т 12.1.1.
2018.04.11 158 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг М.У 17.3.2.2.
2018.04.11 157 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Х.П, Ц.З 22.4.4., 22.5.1.
2018.04.11 156 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг С.О 11.2.1.
2018.04.06 147 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Д.Э 11.6.1.
2018.04.06 146 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ч.Д 27.10.4.2.
2018.01.25 37 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Б.Ц нарын 34 хүн 22.1.1., 22.1.2., 22.1.3.
2018.04.04 141 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Г.Ц, Г.Б, Ц.Т 150.3., 22.1.1.
2017.12.27 03 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Ж.Д 10.2.
2017.12.27 02 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт С.Б 10.1, 10.1.1
2017.12.27 01 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Э.У, Э.Б 263.2.
2018.01.19 27 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.В 11.6.1., 11.7.2.1.
2018.01.24 35 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Э.Э 17.4.1.
2018.01.17 23 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн М.Ц 091.1.
2018.01.12 19 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ц.М, Б.Б, Ц.Б 268.1., 269.1., 270.1.
2018.01.10 14 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Т.Б, С.М 211.1.
2018.04.04 140 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.Б 11.6.1.
2018.04.02 134 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Л.Ш 12.1.4.
2018.03.16 124 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Т.С 215.3.
2018.03.14 118 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Д.Г, О.Т 17.3.2.2.
2018.03.14 117 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Л.Г 27.10.2.3.
2018.03.09 110 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Т.Ж, Д.Б, Г.Б 17.1.2.1.
2018.03.07 103 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Н.Ч, Ц.П 145.2.
2018.03.07 102 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг А.З 11.6.1., 17.8.1.
2018.03.02 96 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Л.Г 11.1.2.5.
2018.03.02 95 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ж.Б 11.6.1.