Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
1911 шийдвэр. (хуудас 29/39)
2017.12.13 315 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Д.Г 091.2.2, 091.2.12, 100.1.
2018.01.10 13 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Г.Б 12.1.2.1.
2018.01.12 15 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Г.Г, М.Ч, Г.О, Д.Б, П.Д, Б.Ж нар 17.2.2.
2017.12.13 314 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг С.Б 091.2.12
2017.12.13 313 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг С.Б 091.2.2, 091.2.10
2017.12.08 301 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн С.До-, Д.Ня-, Ч.Мө-, Б.Ба- нар 272.2.
2017.11.24 283 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг П.Б, З.С 091.2.4, 091.2.15, 145.2., 16.1.2.
2017.12.06 298 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Н.Д 091.1.
2017.12.06 299 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг М.Э 091.1.
2017.11.22 275 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.Б 11.4.1.
2017.11.17 272 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Г.Т, А.Ж, Л.Э, Д.О, Б.Б, С.Ч, Д.Ц, Т.Г 20.7.2.
2017.11.15 270 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Э.Т 126.3.
2017.11.10 262 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Д.Б 093.1.
2017.11.08 255 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ж.Б 215.4.
2017.11.22 280 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Г.Б, Э.Э 096.1., 145.2.
2017.12.13 311 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Б, Н.Б, О.Л 145.2., 147.2.
2017.11.29 290 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ж.Б, Г.О 091.2.1, 091.2.11, 091.2.12
2017.11.24 282 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ц.А 091.2.12, 091.2.15
2017.11.22 279 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн М.Т 091.1.
2017.11.17 274 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн С.М 126.2.1., 126.2.2.
2017.11.15 269 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Ц 17.3.1.
2017.11.10 264 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Э.Б, Б.Т, С.Э, Г.Г 153.1., 192.1., 192.3.4., 194.1., 230.2.
2017.11.08 260 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн М.О, Б.А, О.Б, Л.Б, Ч.Б, Г.Б, Г.Б 148.4.
2017.12.13 310 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Га- 126.3., 145.2.
2017.12.13 309 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Л.Ба- 099.1.
2017.11.03 250 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Л.Б, Т.Ц 17.12.2.
2017.12.08 300 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.До- 099.1.
2017.12.06 294 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Тү- С.Ня- нар 145.2.
2017.11.03 249 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Х.Б 096.1.
2017.10.11 234 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ч.Б, Д.Ц, Б.М, О.О 145.3., 145.4.
2017.12.15 323 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Ш.С 138.1.
2017.12.15 327 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Ц.М 125.2.
2017.12.08 305 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Р МД А 125.2.
2017.12.15 324 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт М.Н, Р.Н, Г.М, Д.С 175.2.
2017.12.08 304 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Н.Г 096.1.
2017.12.08 303 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Д.С 096.1.
2017.12.06 296 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Т.П 096.1.
2017.12.06 297 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Ш.Н, Ц.Б 099.1.
2017.12.08 302 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Д.Г 145.2.
2017.12.04 293 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Б.Н, Б.Н 126.2.3., 126.2.4., 126.3.
2017.12.08 306 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Ю.М 148.2.
2017.11.29 291 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Ш.Д 181.2.1
2017.11.24 285 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Э.А 148.4.
2017.11.24 284 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Д.А 099.1.
2017.11.29 287 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Эн- 091.2.2
2017.11.29 286 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн К.Тэ-, П.Да-, Б.Ба- нар 147.2.
2017.11.22 276 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.На- 12.5.1.
2017.11.17 271 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Чо- 096.1.
2017.12.20 334 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр А.М, Б.Б 272.2.
2017.12.27 07 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Х.Н., Н.М 175.3.