Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2427 шийдвэр. (хуудас 29/49)
2018.10.17 449 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн С.М 17.4.2.1.
2018.10.12 439 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.А, Н.В 10.1.1
2018.12.05 516 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн М.О 10.1
2018.11.30 512 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн О.Г 27.10.4.1.
2018.11.30 511 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Н 27.10.4.1.
2018.11.30 510 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Г 17.1.1.
2018.11.28 495 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Н.Т 11.6.1.
2018.11.07 487 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.С, Л.Н 11.6.1., 11.7.1.
2018.11.07 486 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн О.Ш 18.5.1.
2018.11.07 485 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Э, Э.О 148.4., 150.3.
2018.10.31 481 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ү.Г 11.6.1.
2018.10.31 479 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Ш 10.1.1
2018.10.26 473 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ц.А, Ц.О 17.1.2.1.
2018.10.24 468 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Э, Б.Г, М.А, Н.Т 12.1.4.
2018.10.24 467 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Т 17.3.1.
2018.10.24 466 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Т.Б 27.10.2.1., 27.11.1.
2018.10.19 454 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Л, Ч.С, Г.Л 15.2.2.2., 10.1.2
2018.10.17 443 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Т.А 11.6.1.
2018.10.17 442 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Б 10.1.1
2018.10.17 441 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн М.З, А.О 11.1.2.1.
2018.10.12 431 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Х.Г 091.2.2, 091.2.12, 125.1., 126.2.1., 126.2.3., 145.2., 147.2.
2018.10.12 430 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Р.Г 12.1.1., 10.1.2
2018.10.10 420 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн А.Г 17.3.2.2.
2018.10.10 419 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн У.М 17.3.3.1.
2018.10.10 418 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.Б, С.О, Т.У 17.1.2.1.
2018.09.28 407 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.Б, Б.Б 098.2.
2018.09.28 406 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.Г 10.1
2018.09.28 405 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн М.Б 096.1.
2018.09.26 396 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.Б 17.3.2.2.
2018.09.26 395 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Б, Д.М 11.4.1., 11.6.1.
2018.09.26 394 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ч.Э 11.6.2.
2018.09.21 375 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Г.А 17.3.3.1.
2018.09.19 368 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн А.Ж 10.1.1
2018.12.19 565 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.М 11.1.2.1., 12.1.2.7., 12.1.2.10.
2018.12.19 564 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ц.Н, Б.Б, Л.Э, Ц.Н, Ө.М нар 11.6.1., 21.2.1., 10.1.2
2018.12.19 563 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг В.Б 11.6.1.
2018.12.14 554 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Г.А 10.1.1
2018.12.12 541 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Т.Ц 10.1.1
2018.12.12 540 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Д.Б 215.3., 27.11.1.
2018.12.12 539 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Т.Б 17.3.1.
2018.12.05 521 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.Х 17.2.1.
2018.12.05 520 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Л.Д  
2018.11.30 506 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг А.М 17.2.3.2.
2018.11.30 505 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Д.Х, Ц.Б нар 17.1.2.1.
2018.11.30 504 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ш.Ч 11.6.1.
2018.11.28 500 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.Х 11.4.1., 10.1
2018.11.28 496 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Н.Э, Э.Э, Х.Н нар 17.1.2.1.
2018.11.07 491 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Н.Г 17.1.2.4.
2018.11.07 490 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Д.Д 10.1.1
2018.11.07 489 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Н.Л 10.1.1