Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
1859 шийдвэр. (хуудас 29/38)
2017.11.17 273 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Ц.Б, М.Г 114.1., 147.2.
2017.11.15 265 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт О.Д 126.3., 147.1., 261.1.
2017.11.10 263 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Б.Б 096.1., 100.1.
2017.11.08 252 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт А.Э, Г.Б 094.1.
2017.11.08 251 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Б.Э, О.Г 126.2.1., 126.2.6., 145.2.
2017.11.01 243 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Б.С 091.1.
2017.12.22 314 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б, Б.Б нар 126.2.4., 126.2.6.
2017.12.22 340 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б 148.3.
2017.12.20 333 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ш.О 091.2.2, 091.2.15, 181.2.1
2017.12.13 321 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Д.Б 091.2.12
2017.12.13 320 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ш.З 091.2.2, 091.2.12
2017.12.13 319 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Д.А 091.2.1, 091.2.7, 091.2.11
2017.12.27 06 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ц.У, Ц.Б нар 126.3.
2017.12.15 326 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Т 099.1.
2017.12.15 325 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ж.А 148.2.
2017.12.13 318 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ц.Г 091.1.
2017.12.13 317 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Т.Ц 091.2.2, 091.2.12, 091.2.15
2017.12.27 05 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Д.Т 091.1.
2017.11.03 245 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Л.Н, Ц.С 270.2.
2017.11.03 248 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Э.М 147.1.
2017.11.03 247 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ж.А 148.4.
2017.10.27 238 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Г.М, Т.Ц 091.2.11, 091.2.12, 091.2.15, 100.1.
2017.12.20 329 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр М.Б 215.1.
2017.12.20 328 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр А.С 145.4.
2017.12.13 308 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр Л.Б, Б.М, Б.П, Б.А нар 098.1.
2017.12.13 307 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр Д.Б 181.2.5.
2017.12.06 295 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр Б.Ч 091.2.12
2017.11.29 289 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр С.Н 148.4.
2017.11.29 288 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр Ц.А 233.1.
2017.10.11 233 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Д.М 148.4.
2017.11.03 246 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.Х 148.4.
2017.11.03 244 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг О.Д, Ю.С 091.2.15, 098.1.
2017.11.01 242 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ч.О 091.1.
2017.10.11 236 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.Б 091.2.2, 091.2.12
2017.10.09 232 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Г.Г 11.4.1.
2017.10.06 225 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.У, У.Г, О.А, Г.У, М.Б, Г.Б, Б.Б 126.2.4., 126.2.6., 145.2.
2017.11.08 254 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Т.Се 17.6.1.
2017.09.27 215 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.С, Б.Э, С.О 272.2.
2017.11.08 253 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Э.Чи- 153.1.
2017.11.01 241 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.Ба- 17.3.1.
2017.10.13 237 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Дэ-, Я.Ба-, Г.Тү-, Т.Тө-, Д.Ба- нарт 150.3., 263.2.
2017.09.20 210 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.О, Н.А 091.2.1, 091.2.7, 091.2.11, 091.2.12
2017.09.13 199 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ц.О 181.2.1, 181.2.4.
2017.11.22 277 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр О.Б, Ж.Э 094.1.
2017.11.22 278 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр Б.А 091.2.2, 091.2.10, 091.2.12, 091.2.15, 125.2.
2017.11.15 268 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр Б.А 11.1.1
2017.11.15 267 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр Ц.Н 215.4.
2017.11.08 259 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр М.Б 126.3.
2017.11.08 258 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр Э.Ө 181.3.
2017.11.08 257 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр Д.Б 091.1.