Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
1894 шийдвэр. (хуудас 3/38)
2019.12.13 645 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ч.Х, А.Г нар 10.1.1
2019.12.13 647 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Э, Т.Л нар 17.3.2.2., 10.1.2.9., 10.1.2.11.
2020.01.27 56 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Б, Г.Л нар 17.1.2.1.
2020.01.27 55 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.Г 27.10.2.3.
2020.02.12 93 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ц.О, Д.Н 097.1., 187.1.
2019.12.04 639 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Т.Б, Ө.Г, Б.Т нар 17.2.3.2.
2020.01.22 45 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Л.П 12.1.4.
2019.12.04 638 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.О-, Ч.З-, Э.Ү- нар 21.2.1., 21.5.1., 22.1.1.
2020.02.12 92 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.Б 17.3.2.2.
2020.01.22 44 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.О, Г.П, Н.О 17.1.2.4.
2019.02.12 91 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Г.Г 11.6.1.
2019.12.04 637 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.П, Б.М нар 17.3.1.
2020.01.22 43 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн А.Д 11.6.2., 11.7.1.1., 11.7.1.2., 11.7.2.1.
2020.02.05 75 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Н.Б 27.10.2.1., 27.10.2.2., 27.10.2.3.
2019.12.16 653 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн О.Ж 12.1.2.1.
2019.12.18 674 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн С.Н 093.1.
2020.02.05 74 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.М 27.10.3.
2019.12.18 673 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.А 11.6.1.
2020.01.29 59 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.Э 12.1.2.1.
2019.12.18 672 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ж.Б 215.4.
2019.12.16 655 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.С 11.4.1.
2020.01.27 54 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Т.О, Д.С 24.5.1., 10.6., 11.3.1
2020.01.15 37 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Э 24.6.1.
2019.12.16 654 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.Г 17.1.2.1.
2020.02.05 76 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг П.Д, П.О 22.4.4., 22.5.1.
2020.01.13 35 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн М.Т 12.1.4.
2020.01.15 38 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.С 17.1.3.1.
2020.01.08 26 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ц.А, Ч.Б нар 10.1.2.11.
2020.01.13 29 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ж.Б 27.10.1.
2020.01.22 42 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Л.Г 22.8.1.1.
2020.01.08 21 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Б, А.У-, А.Б-, Ч.М-, М.Б-, Г.М-, О.О- нарт 22.4.2., 22.5.1.
2020.01.08 24 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Х 17.1.2.1.
2019.12.26 20 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн С.А, Г.М нар 17.1.2.1., 17.1.3.1., 21.11.1.
2019.12.26 19 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Х 11.4.1.
2020.01.13 34 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Г.Б, Д.Б, Ч.У, Х 17.3.2.2.
2019.12.26 18 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.А 17.1.2.1.
2019.12.25 2 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Г 11.4.1.
2019.12.25 1 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.Э 27.10.2.3.
2020.03.02 126 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Б.М 12.1.4.
2019.12.02 624 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ш.Г 27.10.3.
2019.12.02 623 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Н.Э 12.1.4.
2019.12.02 622 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.Б 27.10.3.
2019.11.29 617 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Т.Ц 27.10.2.1., 27.11.1.
2019.11.29 616 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Н.Х 20.7.1.
2019.11.29 615 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Л.И 106.2.
2019.11.25 599 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Т.Т 17.3.1.
2019.11.25 598 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ш.М 17.1.2.1.
2019.11.25 597 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Х, Д.П нар 11.6.1.
2019.11.20 594 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.Б-, Д.С-, Б.М-, М.Г-, Д.Ш-, Г.Т-, Ц.О-, З.Н-,Т.Б-, Г.Х- нар 145.2., 151.1., 11.6.1., 17.1.2.1., 17.1.2.3., 17.1.2.4., 17.12.1.
2019.11.18 588 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Э, Ц.Б, Г.Э нар 269.1., 22.4.4.