Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
1738 шийдвэр. (хуудас 3/35)
2019.11.20 595 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн С.М 17.3.3.1.
2019.11.18 577 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ц.С, Н.Н, М.Б, Д.М, Э.Б, Б.Б, Д.Х 17.1.2.1., 17.1.2.2.
2019.10.18 576 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн , Б.М, Б.Б, М.Н 18.5.3., 20.7.2.
2019.11.18 575 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ц.Э 11.6.2.
2019.10.30 567 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн С.Э 17.3.1.
2019.09.30 566 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Х.Э нар 17.1.2.1., 17.1.2.4.
2019.10.30 565 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Н 17.2.1.
2019.10.30 564 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Т.С 10.1.2
2019.10.28 547 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Э.Э 12.1.4.
2019.10.28 546 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.Д 12.1.4.
2019.10.28 545 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Э 17.1.2.1.
2019.10.28 543 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн С.О 27.10.1.
2019.10.23 542 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Р.Э 12.1.4.
2019.10.23 541 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Б, Б.Э 11.1.2.1.
2019.10.23 540 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Э.Б, О.М, Г.З 11.6.2., 18.6.1.
2019.10.23 539 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн З.Б 12.1.3.
2019.10.23 538 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Э.М, Б.М 17.3.1.
2019.10.21 520 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Г.А 17.3.3.1.
2019.10.21 519 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Т.С 17.3.2.2.
2019.10.21 517 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн , А.Б, А.Б, С.Б 17.1.2.2.
2019.10.21 516 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн А.Б, А.Б 11.6.2., 20.16.1.
2019.10.16 502 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Т 27.10.3.
2019.10.16 501 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ц.Н 145.2., 10.1.2
2019.10.16 500 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Г 17.2.2., 17.5.1.
2019.11.18 581 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ц.А 233.2.
2019.10.30 569 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр С.Э 17.3.2.2.
2019.10.23 535 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр А.Г 11.6.1.
2019.10.23 534 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ж.Ж 17.3.1.
2019.10.23 532 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр С.М, С.М 17.2.1.
2019.10.16 512 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Т, Д.Э 12.5.2.1
2019.10.30 563 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн О.Н 17.3.2.2.
2019.10.30 562 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Б 18.5.3., 20.7.1.
2019.10.30 560 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.Д 13.6.1.
2019.10.30 559 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Д 27.10.1.
2019.10.28 557 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн С.Э 10.1
2019.10.28 556 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Б 10.6.
2019.10.28 555 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.Б 11.1.1
2019.10.28 554 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Н 11.6.1.
2019.10.23 530 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.В 17.1.2.1.
2019.10.23 529 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Б 11.6.2., 12.1.2.3.
2019.10.21 528 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Н.А 11.5.1., 10.6., 11.3.1
2019.10.21 527 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Г 17.5.2.
2019.10.21 526 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Г 10.1.1
2018.11.20 589 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг В.Б 10.1.1
2019.11.20 587 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.З Ц.Э Б.Г Т.О 10.1.2
2018.11.18 580 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг М.Н 17.3.3.1.
2019.10.21 525 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Г 10.1.1
2019.10.16 506 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ч.Б 11.6.2.
2019.11.18 579 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Г.Э 11.6.1.
2019.11.18 578 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Н.С 10.1.1