Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
1567 шийдвэр. (хуудас 3/32)
2019.09.09 375 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Л.Б 17.3.1.
2019.09.25 434 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Н.Э 11.6.1.
2019.09.09 374 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.А 17.3.2.2.
2018.09.25 433 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Н.Л 27.1.1.
2019.09.13 383 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.Т 18.5.3., 20.7.3.1.
2016.09.13 385 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Г.О 11.6.2.
2019.09.23 420 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн А.Б, А.Ц, Ц.Г 145.2., 17.1.2.1., 17.1.2.4.
2019.09.13 381 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Ш, Н.Х нар 23.5.2.
2019.09.09 377 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Г.Б 11.4.1., 12.1.2.1.
2019.09.23 419 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ц.Г, Б.А 17.1.2.1., 17.2.3.2.
2019.09.09 376 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Н.Э 11.1.2.1.
2019.09.23 418 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Т 11.6.2.
2019.09.23 424 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Л.Э, В.О, С.Э, Х.Д, Б.И нар 17.1.1., 17.1.2.1., 17.2.2.
2019.09.17 414 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ш.О 12.1.2.4.
2019.09.17 413 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ж.М 11.1.1
2019.09.17 412 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.У 17.1.2.1.
2019.09.16 399 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ш.Г 10.1.2
2019.09.16 398 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн П.Х 17.5.1.
2019.09.13 391 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн О.А 10.1.1
2019.09.13 390 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ш.Б, Ж.Э, Ш.О 17.3.2.2.
2019.09.13 389 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн М.А, М.Э, О.О, О.О, Д.Н, Б.Б 17.1.2.1., 17.1.2.4.
2019.09.09 369 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ш.А 17.1.2.4., 17.12.1.
2019.09.09 368 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Э.Б, Н.М нар 145.2.
2019.09.09 367 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Э.Н 16.8.1.
2019.09.17 406 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ж.Р 11.1.2.4.
2019.09.16 394 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.М  
2019.09.13 387 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр О.Б, Х.Ү, З.Б, Т.Б, Х.Б 17.1.2.1.
2019.09.13 386 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б, Б.Б 20.7.1.
2019.09.09 372 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б, Б.Т 17.12.1., 17.12.2.
2019.09.09 371 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Э, Э.Д 20.7.1.
2019.09.09 370 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр С.Б 10.1
2019.09.09 378 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Т.Г 11.6.1.
2019.09.16 396 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.И, О.Э 17.4.1.
2019.09.09 373 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Х.Э 17.1.2.1., 17.1.2.4.
2019.09.13 382 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ч.Н, Э.З нар 17.1.1.
2019.09.09 379 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн О.Г 10.1.2
2019.09.13 380 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.М 10.1.1
2019.05.10 203 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.М 20.7.2.
2019.04.05 161 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Х.Б 12.1.4.
2019.04.05 160 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Л.Т 12.1.2.1.
2019.03.29 154 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Н.Г 11.1.2.1.
2019.03.29 153 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ц.Б 17.1.1., 18.5.1., 19.14.2.1.
2019.03.27 146 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ш.Т 12.1.1.
2019.03.27 145 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Г.Г 11.6.2.
2018.03.03 140 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ч.Х 21.7.1.
2019.03.22 139 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ч.Г 17.1.1.
2019.03.20 124 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн С.А, Л.Д 22.4.2., 22.5.1.
2019.03.13 115 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн З.Ц, Г.Т, Б.Т, Л.П нар 11.6.1., 12.1.2.2., 13.3.2.2., 17.1.2.1., 17.2.3.2., 10.1.1, 10.1.4., 10.11.
2019.03.13 114 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн С.О 11.6.1.
2019.03.06 113 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн С.Г 11.6.2.