Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
1430 шийдвэр. (хуудас 3/29)
2019.03.03 190 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Г.З 17.1.2.1., 17.2.2., 17.3.1.
2018.04.24 182 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Н.О 11.4.1.
2019.04.24 181 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн М.Г 11.1.1
2018.04.19 180 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Б, У.Г, М.Ч, О.О, Б.Б, Г.Ш, З.Х, О.Д, Б.С, Б.Б, У.С, М.Н 145.2., 17.1.2.1., 17.1.2.4., 17.1.3.1.
2019.04.19 178 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Б 11.6.1.
2018.04.12 167 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ж.Ц 11.6.1., 13.6.1.
2019.04.12 166 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Н.А 27.10.1.
2019.05.03 184 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн О.Б 17.7.1.
2019.02.15 68 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.У 17.3.1.
2019.06.28 362 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Р.Е, Б.Т, К.А, Ж.М 17.1.2.4.
2019.06.26 351 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.Г, Ц.С, Б.А, Ч.Б, М.Э 17.12.1., 17.12.2.
2019.06.26 349 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.Э 11.1.1
2019.06.26 348 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Б 11.1.1
2019.06.21 340 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Г.А 17.3.3.1.
2019.06.26 347 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Г 11.1.1
2019.06.21 334 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Л.Н 11.6.1., 17.8.1.
2019.06.21 341 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Г.Б 11.6.1.
2019.06.21 333 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Л.Ч 11.6.1.
2019.06.26 357 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Д.Ж 27.10.3., 27.11.1.
2019.06.21 332 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Г, Ж.Г 11.6.1.
2019.06.26 358 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг А.М, Д.Э 11.1.2.1.
2019.06.28 360 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Г.В 10.2.
2019.06.26 359 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ж.Г 10.2.
2019.06.21 342 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ч.М 11.3.1
2019.06.19 312 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Э.М 11.1.2.4.
2019.06.19 313 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг П.У 147.1., 17.1.1., 27.10.2.2.
2019.06.14 306 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Г.Б, Ч.Б 20.7.1.
2019.06.12 295 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Т.Л 215.3.
2019.06.21 339 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Т.Н 10.1.1
2019.06.12 297 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг П.М 11.6.1.
2019.06.19 314 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.М , Э.Б , О.Б , Т.О 17.3.2.2.
2019.06.14 298 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг С.Д 20.7.1.
2019.06.07 272 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.Б , Р.Х , О.И , Н.Б , Б.Э 145.2., 145.4.
2019.06.07 269 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Д.Э 17.2.2.
2019.06.07 270 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ж.Б , А.Т , Т.Т, Ө.Ж , С.А 145.2., 21.2.1.
2019.06.05 255 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Э.Б 145.2.
2019.06.05 256 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Л.Б , Б.Б , Б.Э , М.Д , Б.Л 23.1.1
2019.06.21 331 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.М 17.1.3.1.
2019.06.19 325 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.Д 27.10.1.
2019.06.19 324 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Б 27.10.2.3.
2019.06.19 323 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.А 27.10.1.
2019.06.19 322 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.А 27.10.4.2.
2019.06.19 321 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.А 17.3.2.2.
2019.06.05 254 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Д.Т, Г.Х 17.1.1.
2019.06.05 253 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Г.Э, Б.М 27.10.4.2.
2019.05.31 241 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Д.Э, А.Г, П.Б, Ц.Д, 263.2.
2019.05.31 240 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.М 17.1.2.1.
2019.05.31 238 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.Б, Б.Е, Ж.У, Э.М 11.6.1., 11.6.2., 20.16.1.
2019.05.24 233 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Т.Б 23.1.1, 27.10.2.1., 27.11.1.
2019.01.09 9 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Н.Б 11.6.1.