Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2354 шийдвэр. (хуудас 3/48)
2020.10.09 555 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан С.Г 17.1.1.
2020.09.28 513 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр П.Б 11.6.2., 11.7.2.1.
2020.09.16 479 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн М.О 11.1.2.4., 20.16.2.1., 20.16.2.4.
2020.09.23 504 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Н.Ж 10.1.1
2020.09.23 497 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Н.Н, “ӨТО” нөхөрлөл 24.2.1., 24.2.3.
2020.10.09 554 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Ц.Г, Ц.О 17.12.2.
2020.09.25 515 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.М, Б.А 11.6.2., 10.1.2
2020.09.23 503 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Б, Б.Б нар 20.7.1.
2020.10.09 553 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Э.М 12.1.4.
2020.10.07 547 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Э.Т 27.10.3.
2020.09.23 499 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр С.О, Б.Ц, Г.Б, Я.Э 23.1.1
2020.09.18 486 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн К.С 17.4.1.
2020.10.07 546 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Н.М 11.6.1., 12.1.1.
2020.09.18 495 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ч.О, С.С нар 22.4.2., 22.4.4.
2020.10.02 535 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан С.М, С.Ц, С.Л 17.3.2.2.
2020.09.18 485 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Б 11.1.2.4.
2020.09.16 478 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.Б 10.6.
2020.09.16 472 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ч.Л, Д.П нар 11.6.1.
2020.09.30 523 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Б.И 10.6.
2020.09.16 484 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ж.А 11.6.1., 12.1.4.
2020.09.16 483 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн З Ю 24.3.1.
2020.09.18 494 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ш.Э 11.6.1., 10.1.1
2020.09.30 522 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Б.Л, Ө.Г, Д.Л, С.Н  
2020.09.25 517 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Э.М 12.1.4.
2020.09.23 498 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр М.М 12.1.2.1.
2020.09.16 482 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.Б 12.1.4.
2020.09.25 516 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан М.Э 12.1.4.
2020.09.16 477 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Г.Е 17.1.1.
2020.09.25 514 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Н 17.4.1.
2020.09.23 506 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Э.Х, Ж.М, Э.Н 11.4.1.
2010.09.16 481 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Л.У 11.6.1.
2020.09.18 493 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр М.С, Б.Н нар 15.2.2.2., 10.1.1
2020.09.18 492 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан И.И 20.7.1.
2020.09.18 491 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Н.Х 11.6.1.
2020.09.16 475 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Д.Д-О 11.4.1., 12.1.2.3.
2020.09.16 474 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Р.Э, Х.М, Т.А, Т.Б 17.1.1., 17.12.1.
2020.09.30 467 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан П.Э 10.1.1
2020.11.04 634 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр Э.Б, Б.С нар 22.4.4., 22.5.1.
2020.11.04 633 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр Б.А 11.1.2.5.
2020.10.28 613 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр Д.Э 17.3.3.1.
2020.10.28 612 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр С.Э, Г.Г нар 10.6.
2020.10.28 611 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр Л.Э 11.6.1.
2020.10.28 610 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр С.Э 11.4.2.1.
2020.10.23 596 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр А.Д 17.3.1.
2020.10.23 595 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр Н.М 12.1.4.
2020.10.21 592 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр Ч.Г 11.6.1., 10.1.1
2020.10.21 591 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр Г.Г 22.4.2.
2020.10.14 573 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр А.А 17.3.3.1., 17.3.3.2.
2020.10.14 576 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр Б.Г, Б.Б нар 17.12.1.
2020.10.14 575 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр К.С 27.10.4.1.