Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2427 шийдвэр. (хуудас 30/49)
2018.10.12 438 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.На 11.4.1.
2018.11.07 488 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Г.А 23.1.1
2018.10.31 480 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Л.Б 12.1.4.
2018.10.26 472 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг З.Г, Д.А нар 148.4.
2018.10.10 423 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Жа, А.А, Н.Дэ, Т.Ба, Т.Э 20.7.1.
2018.10.24 460 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ч.Б 11.6.1.
2018.10.24 459 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Д.Б 17.3.1.
2018.10.19 458 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.П 11.6.2., 11.7.1.1., 11.7.1.2., 12.1.2.3.
2018.10.10 422 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Жа, Г.И, Г.Хү 17.2.1.
2018.10.19 457 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.Х 10.1.2
2018.10.10 421 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ш.Но, Б.А, Б.Мө 11.6.1., 11.6.2., 27.10.3.
2018.10.17 448 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг З.Г 145.2.
2018.10.17 447 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Л.Ё 12.1.2.1.
2018.10.12 437 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг О.Э 27.10.1.
2018.10.12 436 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг C 148.4., 261.1.
2018.10.12 435 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Д.Б 12.1.4.
2018.10.10 429 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ж.Б 215.4.
2018.10.10 428 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.А 11.1.2.1., 11.1.2.4.
2018.10.10 427 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.И 17.2.2.
2018.09.28 417 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ж.Б 17.1.2.1.
2018.09.27 404 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг А.Ц 11.1.2.4.
2018.09.27 403 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.Б, О.Б нар 17.1.2.1.
2018.09.27 402 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Э.М, Л.Ш нар 20.7.2.
2018.09.26 393 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Т.Г 27.10.4.1.
2018.09.26 392 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Х.Д 11.6.2.
2018.09.26 391 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Т.Г 27.10.2.3.
2018.09.21 382 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Д.А, Г.Б, Ц.Т нар 11.3.1
2018.09.21 381 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Д.Ө 10.1.1
2018.09.21 380 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Г.Б 12.1.1.
2018.09.21 379 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Н.Ч, Ц.П нар 145.2.
2018.09.19 374 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.А 11.6.1.
2018.09.19 373 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ж.Б 11.7.2.1., 12.2.1., 10.1.2
2018.09.19 372 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Д.Т 27.10.3.
2018.09.14 360 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.А 17.1.2.1.
2018.09.14 359 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ч.Д 145.2.
2018.09.28 416 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг М.Т 10.1.1
2018.09.28 415 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг С.Б 10.1.2
2018.09.12 349 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Д.М 091.2.12, 11.6.1.
2018.09.12 348 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг В.Б 27.10.1.
2018.12.19 561 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Г.Ц, Г.Б, Ц.Т 150.3., 263.2.
2018.12.19 560 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Л.О 12.1.4.
2018.12.14 553 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б 11.6.1.
2018.12.14 552 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Л.Э 11.6.2.
2018.12.14 551 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр С.П 17.3.1.
2018.12.14 550 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.П 10.1.1
2018.12.12 538 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Д.С, А.О 220.2.
2018.12.12 537 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Д.Ү 11.6.1.
2018.12.12 536 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.У, Б.Б, Б.Х 10.1.1
2018.12.12 535 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр З.А 27.10.4.1., 27.11.1.
2018.12.07 530 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Л.Ч 17.1.2.1.