Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
1977 шийдвэр. (хуудас 30/40)
2017.12.20 336 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.А 091.1.
2017.12.20 335 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Л.Ө 091.2.9, 091.2.10, 091.2.11, 091.2.16
2017.12.22 338 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.Га- 10.1
2017.12.20 332 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Т.Мө- 145.3.
2017.12.13 312 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ц.А 12.1.4.
2017.12.20 331 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн И.Ба- Б.Ар- нар 215.2.
2018.01.19 25 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Г.Б 145.2.
2018.01.19 24 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Т 17.1.2.1.
2018.01.17 22 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ц.Б 11.4.1.
2018.01.17 21 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ц.С 126.3.
2018.01.12 16 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Г.Г 12.1.4.
2017.12.22 339 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.О, А.Б 11.1.2.1.
2017.12.20 330 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг О.А 091.1.
2017.12.04 292 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Г.Б 091.2.1, 091.2.12, 091.2.15
2017.12.13 316 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Л.А 091.2.1, 091.2.15, 145.2.
2018.01.10 12 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ч.С 148.4.
2017.12.13 315 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Д.Г 091.2.2, 091.2.12, 100.1.
2018.01.10 13 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Г.Б 12.1.2.1.
2018.01.12 15 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Г.Г, М.Ч, Г.О, Д.Б, П.Д, Б.Ж нар 17.2.2.
2017.12.13 314 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг С.Б 091.2.12
2017.12.13 313 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг С.Б 091.2.2, 091.2.10
2017.12.08 301 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн С.До-, Д.Ня-, Ч.Мө-, Б.Ба- нар 272.2.
2017.11.24 283 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг П.Б, З.С 091.2.4, 091.2.15, 145.2., 16.1.2.
2017.12.06 298 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Н.Д 091.1.
2017.12.06 299 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг М.Э 091.1.
2017.11.22 275 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.Б 11.4.1.
2017.11.17 272 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Г.Т, А.Ж, Л.Э, Д.О, Б.Б, С.Ч, Д.Ц, Т.Г 20.7.2.
2017.11.15 270 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Э.Т 126.3.
2017.11.10 262 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Д.Б 093.1.
2017.11.08 255 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ж.Б 215.4.
2017.11.22 280 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Г.Б, Э.Э 096.1., 145.2.
2017.12.13 311 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Б, Н.Б, О.Л 145.2., 147.2.
2017.11.29 290 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ж.Б, Г.О 091.2.1, 091.2.11, 091.2.12
2017.11.24 282 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ц.А 091.2.12, 091.2.15
2017.11.22 279 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн М.Т 091.1.
2017.11.17 274 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн С.М 126.2.1., 126.2.2.
2017.11.15 269 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Ц 17.3.1.
2017.11.10 264 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Э.Б, Б.Т, С.Э, Г.Г 153.1., 192.1., 192.3.4., 194.1., 230.2.
2017.11.08 260 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн М.О, Б.А, О.Б, Л.Б, Ч.Б, Г.Б, Г.Б 148.4.
2017.12.13 310 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Га- 126.3., 145.2.
2017.12.13 309 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Л.Ба- 099.1.
2017.11.03 250 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Л.Б, Т.Ц 17.12.2.
2017.12.08 300 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.До- 099.1.
2017.12.06 294 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Тү- С.Ня- нар 145.2.
2017.11.03 249 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Х.Б 096.1.
2017.10.11 234 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ч.Б, Д.Ц, Б.М, О.О 145.3., 145.4.
2017.12.15 323 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Ш.С 138.1.
2017.12.15 327 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Ц.М 125.2.
2017.12.08 305 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Р МД А 125.2.
2017.12.15 324 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт М.Н, Р.Н, Г.М, Д.С 175.2.