Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
1977 шийдвэр. (хуудас 31/40)
2017.12.08 304 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Н.Г 096.1.
2017.12.08 303 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Д.С 096.1.
2017.12.06 296 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Т.П 096.1.
2017.12.06 297 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Ш.Н, Ц.Б 099.1.
2017.12.08 302 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Д.Г 145.2.
2017.12.04 293 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Б.Н, Б.Н 126.2.3., 126.2.4., 126.3.
2017.12.08 306 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Ю.М 148.2.
2017.11.29 291 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Ш.Д 181.2.1
2017.11.24 285 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Э.А 148.4.
2017.11.24 284 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Д.А 099.1.
2017.11.29 287 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Эн- 091.2.2
2017.11.29 286 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн К.Тэ-, П.Да-, Б.Ба- нар 147.2.
2017.11.22 276 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.На- 12.5.1.
2017.11.17 271 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Чо- 096.1.
2017.12.20 334 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр А.М, Б.Б 272.2.
2017.12.27 07 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Х.Н., Н.М 175.3.
2017.11.15 266 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.Ад- 098.1.
2017.11.10 261 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.Бу- 091.1.
2017.11.17 273 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Ц.Б, М.Г 114.1., 147.2.
2017.11.15 265 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт О.Д 126.3., 147.1., 261.1.
2017.11.10 263 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Б.Б 096.1., 100.1.
2017.11.08 252 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт А.Э, Г.Б 094.1.
2017.11.08 251 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Б.Э, О.Г 126.2.1., 126.2.6., 145.2.
2017.11.01 243 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Б.С 091.1.
2017.12.22 314 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б, Б.Б нар 126.2.4., 126.2.6.
2017.12.22 340 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б 148.3.
2017.12.20 333 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ш.О 091.2.2, 091.2.15, 181.2.1
2017.12.13 321 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Д.Б 091.2.12
2017.12.13 320 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ш.З 091.2.2, 091.2.12
2017.12.13 319 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Д.А 091.2.1, 091.2.7, 091.2.11
2017.12.27 06 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ц.У, Ц.Б нар 126.3.
2017.12.15 326 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Т 099.1.
2017.12.15 325 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ж.А 148.2.
2017.12.13 318 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ц.Г 091.1.
2017.12.13 317 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Т.Ц 091.2.2, 091.2.12, 091.2.15
2017.12.27 05 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Д.Т 091.1.
2017.11.03 245 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Л.Н, Ц.С 270.2.
2017.11.03 248 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Э.М 147.1.
2017.11.03 247 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ж.А 148.4.
2017.10.27 238 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Г.М, Т.Ц 091.2.11, 091.2.12, 091.2.15, 100.1.
2017.12.20 329 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр М.Б 215.1.
2017.12.20 328 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр А.С 145.4.
2017.12.13 308 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр Л.Б, Б.М, Б.П, Б.А нар 098.1.
2017.12.13 307 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр Д.Б 181.2.5.
2017.12.06 295 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр Б.Ч 091.2.12
2017.11.29 289 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр С.Н 148.4.
2017.11.29 288 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр Ц.А 233.1.
2017.10.11 233 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Д.М 148.4.
2017.11.03 246 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.Х 148.4.
2017.11.03 244 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг О.Д, Ю.С 091.2.15, 098.1.