Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
1977 шийдвэр. (хуудас 32/40)
2017.11.01 242 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ч.О 091.1.
2017.10.11 236 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.Б 091.2.2, 091.2.12
2017.10.09 232 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Г.Г 11.4.1.
2017.10.06 225 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.У, У.Г, О.А, Г.У, М.Б, Г.Б, Б.Б 126.2.4., 126.2.6., 145.2.
2017.11.08 254 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Т.Се 17.6.1.
2017.09.27 215 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.С, Б.Э, С.О 272.2.
2017.11.08 253 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Э.Чи- 153.1.
2017.11.01 241 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.Ба- 17.3.1.
2017.10.13 237 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Дэ-, Я.Ба-, Г.Тү-, Т.Тө-, Д.Ба- нарт 150.3., 263.2.
2017.09.20 210 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.О, Н.А 091.2.1, 091.2.7, 091.2.11, 091.2.12
2017.09.13 199 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ц.О 181.2.1, 181.2.4.
2017.11.22 277 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр О.Б, Ж.Э 094.1.
2017.11.22 278 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр Б.А 091.2.2, 091.2.10, 091.2.12, 091.2.15, 125.2.
2017.11.15 268 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр Б.А 11.1.1
2017.11.15 267 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр Ц.Н 215.4.
2017.11.08 259 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр М.Б 126.3.
2017.11.08 258 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр Э.Ө 181.3.
2017.11.08 257 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр Д.Б 091.1.
2017.11.08 256 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр Д.Ө 091.1.
2017.10.27 240 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Э.Б 091.1.
2017.10.11 235 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Н.Ц, Б.С, Х.М 181.2.1, 181.2.5.
2017.10.09 231 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт М.П 145.2.
2017.10.04 220 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Э.М, Н.С 145.1., 253.2.
2017.10.06 228 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт С.Б 096.1.
2017.10.06 227 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт М.Ц, Н.Х, З.Т, М.Э 214.2.
2017.09.15 205 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Д.Х 12.1.4.
2017.10.04 222 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Б.С 091.1.
2017.10.04 221 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Д.У, Ч.О, Ө.Г 150.3., 268.2.
2017.09.15 204 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг С.М 091.2.2
2017.09.27 213 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Ц.М, Д.Г, Д.Т 096.1., 181.2.1, 181.2.5.
2017.09.27 214 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Б.Д 096.2.1
2017.09.13 198 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Х.Б, М.Б, С.Т 096.2.1, 181.2.1, 181.2.5.
2017.09.27 211 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт С.Б 091.1.
2017.09.08 193 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг П.Б 148.2.
2017.09.08 192 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг С.М 096.1.
2017.09.06 187 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Р.Б 126.1.
2017.09.06 186 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Г.Т 215.1.
2017.10.09 230 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.М 091.2.2, 091.2.12, 091.2.15
2017.10.06 226 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Т.Б 091.2.2, 181.3.
2017.09.20 209 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.З 126.3.
2017.09.15 203 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ө.М 099.1., 153.1.
2017.09.13 194 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.С, Г.Х 153.1., 181.2.1, 181.2.5., 230.1.
2017.09.06 223 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Ба- 091.1.
2017.10.04 219 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.От- 150.3.
2017.09.27 216 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн С.Г, Л.Б, Б.Г 145.2.
2017.10.04 218 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн С.Оч- 096.2.6, 098.1., 100.1.
2017.09.27 212 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн П.Бя 098.1.
2017.09.15 202 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Э.С 153.1., 181.3., 261.1.
2017.09.13 195 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Т.Т 096.1.
2017.09.15 208 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Ба-, Б.Ба- нар 098.2.