Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2157 шийдвэр. (хуудас 33/44)
2018.02.09 53 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Мө-, Б.Са-, Ш.Га- нар 145.2.
2018.02.09 52 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн О.Са- 148.4.
2018.02.07 48 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Эр- 096.1.
2018.02.07 47 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Т.Га-, З.Ян- нар 11.4.2.1.
2018.02.23 79 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ц В П, Т Г Н 214.2.
2018.03.07 101 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Т.Э 17.1.1.
2018.03.07 100 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр А.М 125.2., 147.2.
2018.03.02 92 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.А 11.1.1
2018.02.23 75 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Д.Г, Ү.Н, О.Б 21.2.1., 24.5.1.
2018.02.21 69 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Д.О 17.1.1.
2018.02.21 68 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.А, Б.Ө 091.2.1, 091.2.11, 091.2.12
2018.02.14 67 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Э.С, А.У 17.2.2.
2018.02.14 66 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Э.З 11.4.1.
2018.02.09 57 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр С.О, Н.Р 24.6.1.
2018.02.09 56 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ц.Т 11.1.1
2018.02.07 46 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр С 17.3.2.2.
2018.02.07 45 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Л, Ч.С, Г.Л 15.2.2.2., 10.1.2
2018.01.26 42 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр М.Б 27.10.3.
2018.01.26 41 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Н.Б 091.2.11, 091.2.17
2018.01.26 40 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Ам-, Б.Ца- нар 17.3.1.
2018.01.24 32 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Да-, А.Ам-, Д.Бя-, Э.Мя-, Б.Ба- нар 091.2.2, 181.2.1, 181.2.5., 254.1.
2018.01.24 30 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Д.С 17.3.1.
2018.01.24 31 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр С.М 27.10.2.1., 27.10.2.3.
2018.01.19 28 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Эр- 096.1.
2017.12.27 04 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн С.Гэ-, Н.Лх-, Э.Су-, Б.Ба-, Б.Чи-, Э.От- нар 126.3.
2017.12.15 322 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.Ба- 17.1.1., 18.5.1., 19.14.2.1.
2017.12.27 9 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Э 215.3.
2017.12.27 10 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ө.Б, А.Г 119.1.
2017.12.22 342 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн З.Г, Д.А 148.4.
2017.12.20 337 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Г.С 091.1.
2017.12.20 336 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.А 091.1.
2017.12.20 335 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Л.Ө 091.2.9, 091.2.10, 091.2.11, 091.2.16
2017.12.22 338 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.Га- 10.1
2017.12.20 332 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Т.Мө- 145.3.
2017.12.13 312 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ц.А 12.1.4.
2017.12.20 331 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн И.Ба- Б.Ар- нар 215.2.
2018.01.19 25 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Г.Б 145.2.
2018.01.19 24 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Т 17.1.2.1.
2018.01.17 22 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ц.Б 11.4.1.
2018.01.17 21 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ц.С 126.3.
2018.01.12 16 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Г.Г 12.1.4.
2017.12.22 339 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.О, А.Б 11.1.2.1.
2017.12.20 330 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг О.А 091.1.
2017.12.04 292 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Г.Б 091.2.1, 091.2.12, 091.2.15
2017.12.13 316 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Л.А 091.2.1, 091.2.15, 145.2.
2018.01.10 12 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ч.С 148.4.
2017.12.13 315 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Д.Г 091.2.2, 091.2.12, 100.1.
2018.01.10 13 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Г.Б 12.1.2.1.
2018.01.12 15 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Г.Г, М.Ч, Г.О, Д.Б, П.Д, Б.Ж нар 17.2.2.
2017.12.13 314 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг С.Б 091.2.12