Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2426 шийдвэр. (хуудас 4/49)
2020.09.23 501 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Т.М, Д.О нарт 21.2.1., 10.1.1
2020.10.23 597 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Т 11.6.2.
2020.10.23 601 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Б.Х 11.6.2., 12.1.2.7., 10.1.2.6., 10.1.2.7.
2020.10.21 594 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Ж.Э, Ж.Ц, Т.Т, О.Б 17.2.2.
2020.10.30 627 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.М 12.1.4.
2020.09.30 527 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Г 27.10.2.3.
2020.10.14 571 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Л 11.6.2., 11.7.2.1.
2020.10.21 593 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Г.М 17.3.3.1.
2020.09.30 526 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ч.Л 10.1.2.1.
2020.10.14 570 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Д 12.2.1., 10.1.2.8.
2020.09.23 500 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Х.У, Г.Т, О.Н, М.Х нарт 17.2.2.
2020.10.09 564 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр М.Б 10.1.1
2020.09.25 519 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Б, Г.Б нар 17.3.2.2.
2020.10.16 579 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Б.Ц 17.1.3.2., 17.8.3.1.
2020.10.07 543 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Г.Б, С.Г, Ж.Д, Н.Н, Ж.Ц 24.2.1.
2020.09.25 518 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ж.А-, Э.Х-, Я.Ө-, Д.Д- нарт 11.4.1., 11.6.2., 10.1.1
2020.10.16 578 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Э.О, А.Б 11.6.2.
2020.10.07 544 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Г.С 12.1.4.
2020.09.16 480 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Н.Ж 27.10.1.
2020.10.14 577 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Л.Д 10.1.1
2020.10.07 545 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр П.О 12.1.4.
2020.09.23 505 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Х, Г.М, Т.Д нар 12.1.2.2.
2020.10.09 555 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан С.Г 17.1.1.
2020.09.28 513 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр П.Б 11.6.2., 11.7.2.1.
2020.09.16 479 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн М.О 11.1.2.4., 20.16.2.1., 20.16.2.4.
2020.09.23 504 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Н.Ж 10.1.1
2020.09.23 497 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Н.Н, “ӨТО” нөхөрлөл 24.2.1., 24.2.3.
2020.10.09 554 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Ц.Г, Ц.О 17.12.2.
2020.09.25 515 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.М, Б.А 11.6.2., 10.1.2
2020.09.23 503 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Б, Б.Б нар 20.7.1.
2020.10.09 553 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Э.М 12.1.4.
2020.10.07 547 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Э.Т 27.10.3.
2020.09.23 499 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр С.О, Б.Ц, Г.Б, Я.Э 23.1.1
2020.09.18 486 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн К.С 17.4.1.
2020.10.07 546 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Н.М 11.6.1., 12.1.1.
2020.09.18 495 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ч.О, С.С нар 22.4.2., 22.4.4.
2020.10.02 535 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан С.М, С.Ц, С.Л 17.3.2.2.
2020.09.18 485 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Б 11.1.2.4.
2020.09.16 478 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.Б 10.6.
2020.09.16 472 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ч.Л, Д.П нар 11.6.1.
2020.09.30 523 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Б.И 10.6.
2020.09.16 484 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ж.А 11.6.1., 12.1.4.
2020.09.16 483 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн З Ю 24.3.1.
2020.09.18 494 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ш.Э 11.6.1., 10.1.1
2020.09.30 522 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Б.Л, Ө.Г, Д.Л, С.Н  
2020.09.25 517 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Э.М 12.1.4.
2020.09.23 498 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр М.М 12.1.2.1.
2020.09.16 482 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.Б 12.1.4.
2020.09.25 516 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан М.Э 12.1.4.
2020.09.16 477 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Г.Е 17.1.1.