Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
1567 шийдвэр. (хуудас 4/32)
2019.03.06 112 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ё.Х, Н.М, Б.З Б.Н, Б.Н нар 20.7.1.
2019.02.27 99 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Н.Э 12.1.4.
2019.02.27 98 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Л.И 15.1.3.
2019.02.22 89 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн С.Х 17.8.1.
2019.02.22 88 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн О.Э 11.7.2.1., 12.1.4.
2019.02.20 80 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн А.Э 27.10.2.3.
2019.02.20 79 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Т.Г 11.6.1.
2019.02.14 72 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Н 11.6.1.
2019.02.15 71 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Г.С, Ч.Б, Ч.Б 11.6.2.
2019.02.13 58 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн С.П 12.1.1.
2019.02.13 57 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн П.О 17.4.2.1., 17.4.2.2.
2019.01.25 56 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Э.А 10.1.3., 10.1.4., 10.11.
2019.01.23 48 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Н.Б 11.6.1.
2019.01.18 39 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Т.Г 11.1.1
2019.01.18 38 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн М.Б, Б.М 11.6.1.
2018.01.18 37 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн М.О, Б.Б 11.6.1.
2018.01.18 36 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Н.М 11.1.2.4., 11.6.1.
2019.01.16 31 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.У 11.1.1
2019.01.16 30 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Д 17.4.2.2.
2019.01.10 22 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн П.Г 12.1.3.
2019.01.11 21 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.Г 096.1.
2019.01.07 7 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн И.П 12.1.1., 15.2.2.2., 17.5.1.
2019.06.26 354 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.О 11.6.1.
2019.06.26 353 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ж.Л 17.4.2.1.
2019.06.26 352 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ө.У 11.6.1.
2018.06.07 275 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн БЖЁ, Т.Х 17.1.2.1., 17.1.2.3., 17.1.2.4.
2019.05.24 231 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Н.Б 27.10.3.
2018.05.17 211 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Э.Э 11.6.1.
2019.05.10 202 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.У 11.1.2.4.
2019.05.03 192 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ц.М 11.6.1.
2019.05.03 191 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Г.Г 11.1.1
2019.04.12 168 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.А 153.1.
2019.04.24 182 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Н.О 11.4.1.
2019.04.24 181 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн М.Г 11.1.1
2019.03.19 180 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Б, У.Г 145.2., 17.1.2.1., 17.1.2.4., 17.1.3.1.
2019.04.19 179 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ц.Б 12.1.1., 10.1.4.
2017.04.12 167 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ж.Ц 11.6.1., 13.6.1.
2019.07.08 366 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ж.Р 268.1., 22.1.1., 22.1.2., 22.4.4.
2019.06.28 365 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн А.Б, М.М 11.6.1., 10.1.1
2019.06.28 364 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Т.С 11.4.1.
2019.06.28 363 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.М 12.1.4.
2019.06.26 356 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Я 20.7.2.
2019.06.26 355 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн А.Х 11.6.1., 11.6.2.
2019.06.26 354 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.О 11.6.1.
2019.06.26 353 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ж.Л 17.4.2.1.
2018.06.26 352 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ө.У 11.6.1.
2018.06.21 344 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн К.А 17.3.2.2.
2018.06.26 346 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн С.М 11.6.1.
2018.05.21 345 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Н.О 17.5.1.
2019.06.21 343 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн С.С 11.6.1.