Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
1321 шийдвэр. (хуудас 4/27)
2019.04.12 164 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр В.О, А.Т 11.6.1.
2019.04.05 156 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр В.Р 099.1.
2019.01.04 4 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.Ч 11.6.2.
2018.12.21 3 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Х.Ө, Х.Ө, Х.Ө 11.6.1., 11.6.2.
2018.12.21 2 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.Т, П.Л 17.3.2.2., 17.4.1.
2018.12.21 1 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Т.Г Х.Ч 148.2., 150.2., 22.12.1.
2019.05.03 189 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг С.М 13.1.3.1.
2019.05.03 187 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ц.Т 17.2.2.
2019.04.05 163 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ц.Э 17.1.1., 17.3.1.
2019.03.29 152 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг З.Т 17.3.1.
2019.03.29 151 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Л.А, П.Н, Б.А, Р.Ж 150.2., 17.3.1.
2019.03.27 148 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Т.Б 17.4.2.2.
2019.03.27 147 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг А.О, Д.О 11.4.1., 11.6.1.
2019.03.22 138 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.Г 22.5.2.
2019.03.22 137 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Э.А 145.2.
2019.03.20 131 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Р.Г 17.3.2.2.
2019.03.13 121 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Р.Э, Ж.Г 22.10.1.
2019.03.06 111 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ш.Б, Х.Ц 268.1., 269.1.
2019.05.03 188 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг М.Н 12.1.4.
2019.04.05 162 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ц.Л 12.1.4.
2019.03.13 120 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг У.Э 12.1.4.
2019.03.13 119 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг О.Б, Э.Э, Б.Э, Б.Т 12.1.2.1., 12.1.2.2., 12.1.2.6.
2019.03.06 110 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг О.Б 12.1.4.
2019.03.06 109 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Д.С 11.6.1.
2019.02.27 97 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Г.Б, Д.Б, Ч.У Х нар 17.3.2.2.
2019.02.27 96 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Д.Б 17.1.2.1.
2019.02.22 87 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ө.Т 11.6.1.
2019.02.22 86 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Н.З 17.1.2.1.
2019.02.20 78 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Д.Б 10.1.1
2019.02.20 77 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг З.О 10.1.1
2019.02.15 74 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ч.А 17.1.1.
2019.02.15 73 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.Ц 17.1.3.1.
2019.02.13 64 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ж.Б, А.Т, Т.Т, Ө.Ж, С.А 145.2., 21.2.1.
2019.02.13 63 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Д.А 27.10.2.2., 27.10.2.3.
2019.02.13 62 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.У 11.6.1.
2019.01.25 55 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ш.О, О.Н 15.1.3.
2019.01.25 54 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.Б, Т.Б 091.1., 11.6.1.
2019.01.25 53 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.С 11.5.1.
2019.01.23 44 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ч.Э, Б.Т, О.Б, Э.Э, Б.А 20.7.1.
2019.01.23 43 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.Э 17.2.1.
2019.01.18 33 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Д.Б 17.3.3.1.
2019.01.18 32 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.Г 17.1.2.1.
2019.01.16 28 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг У.Ө 17.1.2.1.
2019.01.16 27 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг П.Б 11.6.2.
2019.01.16 26 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Х.Г 12.1.1.
2019.01.11 19 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг С.Л 11.1.1
2019.01.09 13 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг С.Х 11.6.1.
2019.01.09 12 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Н.Г 11.6.1.
2019.01.23 41 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.М 11.4.1.
2019.01.23 40 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Х.Л 11.1.1