Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх



// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
1430 шийдвэр. (хуудас 4/29)
2019.01.09 8 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.А 11.6.1.
2019.06.14 305 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Р.Б, Д.Б 17.3.2.2.
2019.06.14 304 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Э, М.М 20.7.1.
2019.06.14 303 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Х, Э.О 20.7.1.
2019.06.14 302 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Ү 17.3.2.2.
2019.06.12 285 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Ч, Б.М, Т.М 11.6.1., 10.1.1
2019.06.12 283 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Н.Б 11.1.1
2019.06.12 282 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ж.Б, Т.Б 21.2.1., 27.10.2.2., 27.10.2.3.
2019.06.12 281 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Д  
2019.06.05 268 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Б 17.1.2.1.
2019.06.05 266 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Б 10.1.1
2019.06.05 265 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.А 17.3.2.2.
2019.06.05 263 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн П.Т 17.1.1.
2019.06.05 262 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.М 27.10.3.
2019.05.31 244 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Э 17.3.3.1.
2019.05.31 243 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Н.Ш 10.1.1
2019.05.31 242 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.Э 10.6.
2019.05.24 225 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Н.З, М.Г 18.5.3., 20.7.1., 20.7.2.
2019.05.24 224 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ө.И 11.6.1.
2019.05.24 223 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.Х /H/, С.Ц /Q/, Г.Г /G/, А.Э /E/ 11.6.2.
2019.05.24 222 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ч.Д, Ц.Г 11.6.1.
2019.05.17 220 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б:М 27.10.4.2.
2019.05.17 219 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Э, Б.Б, А.Б 11.4.1., 11.6.2.
2019.05.03 186 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.Т 11.1.1
2019.05.03 185 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Г 27.10.1.
2019.04.19 173 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Т, О.З 11.6.1.
2019.04.19 172 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ш.М, Л.Б 11.4.1., 11.6.1.
2019.04.12 171 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Д, Б.М, Д.И, М.А нар 17.3.2.2.
2019.04.12 170 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.З, Г.Э, Н.Д, З.Э 11.6.1.
2019.04.12 169 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн С.Б 10.1.1
2019.04.05 158 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.М, Б.Г 24.2.1., 24.2.3.
2019.03.29 155 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн С.Б 11.1.2.4.
2019.03.27 143 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.А, Н.Б 11.6.1., 27.10.3., 27.11.1.
2019.03.22 136 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.А 17.3.2.2.
2019.03.22 135 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн П.О 24.6.1.
2019.03.22 134 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Н.Б 17.1.2.1.
2019.03.13 123 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Н.Б, Х.Ш, Б.Ц, Б.Я, Т.Д, Г.Ч, Т.Э нар 18.5.3., 20.7.1., 20.7.2.
2019.05.17 216 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.Д 17.1.2.1.
2019.05.17 218 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Г.Б 27.10.1.
2019.05.17 215 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Э.Э 27.10.4.1.
2019.05.10 217 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Э.А 17.1.3.1.
2019.05.10 206 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг А.Б, Ц.Б, Б.Э 24.6.2.2.
2019.05.10 206 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ц.А, Ч.Б 10.2.
2019.05.10 207 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Г.Ш 24.2.1.
2019.05.10 204 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг М.О, И.Н 17.2.2.
2019.03.13 122 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Б 24.2.1.
2019.03.06 105 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Б, Э.О 113.2.2., 113.2.3.
2019.03.06 104 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.А 17.2.1.
2019.03.01 103 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.М 11.4.1.
2019.02.27 93 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.Ч 17.3.2.2.