Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2157 шийдвэр. (хуудас 4/44)
2020.06.02 274 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Г:Д 12.1.1.
2020.06.02 273 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Т.Б 24.2.1.
2020.05.25 254 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Т, Г.А нар 22.5.2.
2020.05.25 253 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн М.Г 12.1.2.1., 12.1.4.
2020.05.18 252 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Н.А, Б.Д, Д.Д, Г.Б нар 20.16.1., 10.1.2.11.
2020.05.18 251 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ц.Ж, С.О нар 22.4.2., 22.5.1.
2020.05.11 229 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.А 10.1.1
2020.07.10 408 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан А.Т, Э.Н, Т.Ө 13.3.2.2., 17.2.2.
2020.07.10 407 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан И.Э, Б.Л 17.3.2.1., 17.3.2.2., 17.10.1.
2020.07.06 384 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Ц.Е 10.1.1
2020.07.06 385 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Р.С 12.1.4.
2020.07.06 386 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан С.С 17.3.2.2.
2020.04.06 169 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ү.Э, О.А, С.Б нар 17.1.3.1., 10.1.1
2020.04.06 168 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.С, П.С, Д.Х, С.В нар 21.2.1.
2020.03.30 154 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн О.О 22.1.1.
2020.03.30 153 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн О.М 23.1.1
2020.03.30 152 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн О.Н 17.3.2.2.
2020.03.25 151 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.С, П.С, Б.Э нар 17.3.1.
2020.03.25 150 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Д, Н.Г, П.О, Б.А, Ц.О нар 15.1.2.
2020.03.02 119 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.М 17.1.3.1.
2020.03.09 137 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Э 17.3.2.2.
2020.03.09 136 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Т.Л 17.3.1.
2020.03.09 135 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Э.У, М.Э, Ч.Г 27.10.4.2.
2020.03.02 121 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Б, Л.Г.М 18.7.1.
2020.03.02 120 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн О.А 17.1.1.
2020.07.03 381 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан У.Б 27.10.2.3.
2020.07.03 380 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Ж.С, Э.А 12.1.2.1., 12.1.2.2., 12.1.2.4.
2020.07.03 379 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Б.Б 11.1.1, 12.1.2.6., 17.2.2., 10.1.2.1., 10.1.2.4.
2020.06.19 327 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Ц.Б, Д.Б, Н.Б, Б.Н, Д.А 21.1.1., 22.4.2., 22.5.1.
2020.06.12 304 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Н.Б 27.10.4.2.
2020.06.08 290 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Г.Н, У.Ж, Д.С, Б.Б 11.1.1, 11.6.2.
2020.06.08 289 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Г.Д, Н.Т 20.7.1.
2020.06.08 288 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Б.М, Э.Б, Т.О, О.Б 17.3.2.2.
2020.06.19 326 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Б.Б, Д.Б 17.3.2.2.
2020.06.15 308 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Э.Э 12.1.4.
2020.06.12 305 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Б.Г, С.Э, Ц.Т 22.1.1.
2020.06.29 365 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Б.Т, Б.Ё, Г.Н 17.12.1.
2020.06.29 364 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Д.С, Э.А, Б.Г, Б.Ш, Н.А 17.12.2.
2020.06.26 351 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Н.З 27.10.1.
2020.06.26 350 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Б.Г 27.10.4.2.
2020.06.22 347 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан А.О, Ч.М 18.5.1.
2020.06.26 352 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан А.Б 27.10.3.
2020.06.22 345 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан М.М 11.6.1.
2020.06.26 354 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр Х.Н, Ш.Н, Д.Ш нар 12.5.1.
2020.06.26 353 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр Д.А 17.2.1.
2020.06.15 310 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Ж.Х 27.10.2.3.
2020.06.15 309 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Ц.И 11.1.1
2020.06.15 307 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Д.М, Б.А, М.Б, М.Ж, М.Б, С.М 17.1.2.1., 17.1.2.4.
2020.06.12 306 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан З.Т 17.1.2.4.
2020.06.22 337 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр Б.Х 11.6.1.