Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх



// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
1243 шийдвэр. (хуудас 5/25)
2018.10.31 476 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ж.Г 091.2.12, 091.2.15
2018.10.26 471 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.О 17.1.2.1., 21.11.1., 10.1.2
2018.10.26 470 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Б 11.4.1.
2018.10.26 469 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Т.Э 27.10.3.
2018.10.24 465 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн С.М, В.Б 22.1.2.
2018.10.24 464 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Э.Д-, Г.Г-, М.А- 17.1.2.1.
2018.10.24 463 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Н.Н 18.5.1.
2018.10.19 456 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн П.Б 094.1.
2018.11.28 497 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Д.Б 27.10.4.1.
2018.12.19 562 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Г.Ц 27.10.1.
2018.10.17 455 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Э.Т 10.1.2
2018.10.17 451 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Н.У, Г.О 268.1., 269.1.
2018.10.12 440 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн П.Ч, Я.А 22.1.1.
2018.10.17 450 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Б, Б.Б 12.1.1., 12.1.2.1.
2018.10.17 449 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн С.М 17.4.2.1.
2018.10.12 439 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.А, Н.В 10.1.1
2018.12.05 516 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн М.О 10.1
2018.11.30 512 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн О.Г 27.10.4.1.
2018.11.30 511 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Н 27.10.4.1.
2018.11.30 510 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Г 17.1.1.
2018.11.28 495 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Н.Т 11.6.1.
2018.11.07 487 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.С, Л.Н 11.6.1., 11.7.1.
2018.11.07 486 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн О.Ш 18.5.1.
2018.11.07 485 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Э, Э.О 148.4., 150.3.
2018.10.31 481 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ү.Г 11.6.1.
2018.10.31 479 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Ш 10.1.1
2018.10.26 473 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ц.А, Ц.О 17.1.2.1.
2018.10.24 468 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Э, Б.Г, М.А, Н.Т 12.1.4.
2018.10.24 467 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Т 17.3.1.
2018.10.24 466 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Т.Б 27.10.2.1., 27.11.1.
2018.10.19 454 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Л, Ч.С, Г.Л 15.2.2.2., 10.1.2
2018.10.17 443 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Т.А 11.6.1.
2018.10.17 442 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Б 10.1.1
2018.10.17 441 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн М.З, А.О 11.1.2.1.
2018.10.12 431 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Х.Г 091.2.2, 091.2.12, 125.1., 126.2.1., 126.2.3., 145.2., 147.2.
2018.10.12 430 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Р.Г 12.1.1., 10.1.2
2018.10.10 420 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн А.Г 17.3.2.2.
2018.10.10 419 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн У.М 17.3.3.1.
2018.10.10 418 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.Б, С.О, Т.У 17.1.2.1.
2018.09.28 407 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.Б, Б.Б 098.2.
2018.09.28 406 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.Г 10.1
2018.09.28 405 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн М.Б 096.1.
2018.09.26 396 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.Б 17.3.2.2.
2018.09.26 395 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Б, Д.М 11.4.1., 11.6.1.
2018.09.26 394 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ч.Э 11.6.2.
2018.09.21 375 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Г.А 17.3.3.1.
2018.09.19 368 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн А.Ж 10.1.1
2018.12.19 565 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.М 11.1.2.1., 12.1.2.7., 12.1.2.10.
2018.12.19 564 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ц.Н, Б.Б, Л.Э, Ц.Н, Ө.М нар 11.6.1., 21.2.1., 10.1.2
2018.12.19 563 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг В.Б 11.6.1.