Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
1430 шийдвэр. (хуудас 5/29)
2019.02.27 92 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Б 24.6.1.
2019.02.22 85 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.Б, Д.Б 17.3.1.
2019.02.22 84 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.Б 11.1.1
2019.02.20 83 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Б, Н.А 17.4.1.
2019.02.20 82 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.П 24.6.3.
2019.02.20 81 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ш.Ж 17.1.2.1.
2019.02.18 65 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.У 17.3.1.
2019.02.13 61 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.Н 215.3.
2019.06.21 337 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр О.Ц 10.1.1
2019.02.13 59 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Б 17.1.1.
2019.06.21 336 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Д.Б 11.6.1.
2019.06.21 335 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Н.Н 11.4.1., 11.6.1., 17.2.2.
2019.01.25 49 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.Ж 27.10.3.
2019.06.19 330 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Д.Э 17.1.1.
2019.06.19 329 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ч.Э, Ц.Б, Б.А, С.Б 17.1.2.1.
2019.01.23 42 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Б 11.6.2.
2019.06.21 338 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр А.У 17.3.2.2.
2019.06.19 328 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б 12.1.2.1.
2019.06.19 327 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Д.О 11.6.1.
2019.06.19 326 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Г.А, Б.С, Э.У 11.1.1, 20.16.1.
2019.06.14 301 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ж.О 11.6.1.
2019.06.14 300 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Д.П 24.2.1.
2019.06.14 299 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.М, Б.Х 11.6.1., 17.2.2.
2019.06.12 294 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр С.М 17.3.3.1.
2019.06.12 293 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр М.Р 12.1.4.
2019.06.12 292 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ш.О 17.1.2.1.
2019.06.12 291 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ш.А, П.Б 11.6.1.
2019.06.07 280 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Д.Б, Ц.Б 17.3.2.2.
2019.06.07 279 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр З.А 27.10.4.1., 27.11.1.
2019.06.07 278 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Л.А 24.6.2.4.
2019.06.07 277 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ч.М 11.6.1.
2019.06.07 276 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр С.А, З.Б, Т.А 17.1.2.1., 17.1.2.4., 17.2.3.1.
2019.06.05 261 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Д.О 11.6.1., 10.1.1
2019.06.05 260 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Л.Б, Б.А 145.2., 11.6.1., 17.2.1., 17.7.1., 27.10.2.2., 27.10.2.3.
2019.06.05 259 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Л.Д 27.10.4.2., 27.11.1.
2019.06.05 258 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Г.Г 17.3.2.2.
2019.06.05 257 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Д.О, С.Б 17.3.3.1.
2019.05.31 249 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ө.Б 10.1.1
2019.05.31 248 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Д.О 11.6.1.
2019.05.31 247 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.П, Б.М 17.3.1., 21.2.1.
2019.05.31 246 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ж.Т 11.5.1.
2019.05.24 229 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр М.Г, Б.Ө, Б.Ч 17.1.2.1., 17.1.2.4.
2019.05.24 228 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр А.А, О.М 20.7.1.
2019.05.24 227 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр О.Ж 17.1.2.4.
2019.05.24 226 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б, С.Ц 11.6.1.
2019.05.17 214 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.М 11.1.1
2019.05.05 213 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.А 21.2.1.
2019.05.17 212 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Г.А 17.1.2.1., 17.1.2.3., 17.1.2.4.
2019.05.10 198 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Г.З 12.1.4., 17.1.2.1.
2019.05.10 197 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Х.Э 10.1.1