Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
1567 шийдвэр. (хуудас 5/32)
2019.06.19 320 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ц.А, Ц.Б, Ц.О 11.6.1., 17.1.3.1., 17.1.3.2., 17.2.1.
2019.05.18 319 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ц.О 17.1.2.1.
2018.06.06 318 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн В.О 11.1.2.4.
2019.05.19 317 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн О.Ө 11.1.1
2019.06.19 316 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Б, Д.М 10.1.4., 10.7.
2018.06.14 311 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Г.Т 27.10.4.2.
2019.06.14 310 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Б 11.1.1
2019.06.14 309 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Б 11.1.1
2019.05.14 308 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Н.Б, Н.М, Н.Х 17.1.1., 17.1.2.1., 17.1.2.4.
2019.06.14 307 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.М Э.Э, Г.Ө 16.1.1., 17.2.2.
2019.06.12 289 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Я.А, Т.Э 17.3.3.1., 21.2.1.
2019.05.31 237 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Х.Г 091.2.2, 091.2.12, 125.1., 126.2.1., 126.2.3., 145.2., 147.2.
2018.06.07 274 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.Б 12.1.4.
2018.06.12 290 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн А.М, Д.Ч 17.1.2.1.
2018.06.12 288 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн М.Ч 11.6.1.
2019.06.12 287 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Л.А 17.1.2.1.
2019.06.12 286 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.Б 11.6.1.
2019.06.07 273 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Н.Б 27.10.2.1., 27.10.2.2., 27.10.2.3.
2019.06.05 252 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Л.Б, ЦЦ Ч.П Б.Д 11.4.2.1., 11.4.2.3., 11.6.2.
2019.06.05 251 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн О.Г 11.7.2.1.
2019.06.19 315 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг С.Б 12.1.1.
2019.05.31 239 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Н.С 11.6.2., 12.1.2.3.
2019.06.12 296 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Г.П 12.1.4.
2019.06.07 271 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг С.С 12.1.1.
2019.05.24 221 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Я.Б, Ч.Г 12.1.4.
2019.05.24 234 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Д.Ж, М.А 11.6.1., 12.1.4., 10.1.2
2019.05.31 250 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ш.Ц, Б.Б 20.7.1., 21.1.1.
2019.05.31 236 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Х.Н, Ц.А 21.1.1.
2019.05.31 235 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Т.Т 17.1.2.1.
2019.05.24 232 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн У.Б 11.6.1.
2019.05.24 230 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ц.Б 17.1.2.1.
2018.05.15 209 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Н.Б 10.1.1
2018.05.17 208 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Н 11.1.2.1.
2019.05.10 203 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.М 20.7.2.
2019.05.10 210 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.У 11.1.2.4.
2019.05.10 201 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Э.Б 18.5.3., 20.7.2.
2017.05.03 191 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Г.Г 11.1.1
2019.03.03 190 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Г.З 17.1.2.1., 17.2.2., 17.3.1.
2018.04.24 182 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Н.О 11.4.1.
2019.04.24 181 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн М.Г 11.1.1
2018.04.19 180 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Б, У.Г, М.Ч, О.О, Б.Б, Г.Ш, З.Х, О.Д, Б.С, Б.Б, У.С, М.Н 145.2., 17.1.2.1., 17.1.2.4., 17.1.3.1.
2019.04.19 178 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Б 11.6.1.
2018.04.12 167 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ж.Ц 11.6.1., 13.6.1.
2019.04.12 166 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Н.А 27.10.1.
2019.05.03 184 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн О.Б 17.7.1.
2019.02.15 68 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.У 17.3.1.
2019.06.28 362 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Р.Е, Б.Т, К.А, Ж.М 17.1.2.4.
2019.06.26 351 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.Г, Ц.С, Б.А, Ч.Б, М.Э 17.12.1., 17.12.2.
2019.06.26 349 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.Э 11.1.1
2019.06.26 348 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Б 11.1.1