Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
1977 шийдвэр. (хуудас 5/40)
2019.12.18 673 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.А 11.6.1.
2020.01.29 59 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.Э 12.1.2.1.
2019.12.18 672 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ж.Б 215.4.
2019.12.16 655 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.С 11.4.1.
2020.01.27 54 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Т.О, Д.С 24.5.1., 10.6., 11.3.1
2020.01.15 37 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Э 24.6.1.
2019.12.16 654 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.Г 17.1.2.1.
2020.02.05 76 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг П.Д, П.О 22.4.4., 22.5.1.
2020.01.13 35 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн М.Т 12.1.4.
2020.01.15 38 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.С 17.1.3.1.
2020.01.08 26 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ц.А, Ч.Б нар 10.1.2.11.
2020.01.13 29 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ж.Б 27.10.1.
2020.01.22 42 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Л.Г 22.8.1.1.
2020.01.08 21 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Б, А.У-, А.Б-, Ч.М-, М.Б-, Г.М-, О.О- нарт 22.4.2., 22.5.1.
2020.01.08 24 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Х 17.1.2.1.
2019.12.26 20 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн С.А, Г.М нар 17.1.2.1., 17.1.3.1., 21.11.1.
2019.12.26 19 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Х 11.4.1.
2020.01.13 34 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Г.Б, Д.Б, Ч.У, Х 17.3.2.2.
2019.12.26 18 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.А 17.1.2.1.
2019.12.25 2 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Г 11.4.1.
2019.12.25 1 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.Э 27.10.2.3.
2020.03.02 126 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Б.М 12.1.4.
2019.12.02 624 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ш.Г 27.10.3.
2019.12.02 623 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Н.Э 12.1.4.
2019.12.02 622 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.Б 27.10.3.
2019.11.29 617 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Т.Ц 27.10.2.1., 27.11.1.
2019.11.29 616 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Н.Х 20.7.1.
2019.11.29 615 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Л.И 106.2.
2019.11.25 599 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Т.Т 17.3.1.
2019.11.25 598 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ш.М 17.1.2.1.
2019.11.25 597 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Х, Д.П нар 11.6.1.
2019.11.20 594 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.Б-, Д.С-, Б.М-, М.Г-, Д.Ш-, Г.Т-, Ц.О-, З.Н-,Т.Б-, Г.Х- нар 145.2., 151.1., 11.6.1., 17.1.2.1., 17.1.2.3., 17.1.2.4., 17.12.1.
2019.11.18 588 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Э, Ц.Б, Г.Э нар 269.1., 22.4.4.
2019.11.18 585 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Б  
2019.05.03 191 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Г.Г 11.1.1
2019.04.12 168 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Д.А 10.1
2019.04.12 167 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ж.Ц 11.6.1., 13.6.1.
2020.02.17 105 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Ц.О 10.1.1
2020.02.12 88 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Н.А 24.6.1.
2019.01.18 36 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Н.М 11.1.2.4., 11.6.1.
2020.02.12 87 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Д.Б 11.6.1., 11.6.2., 27.10.2.3.
2020.02.17 106 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Б.Ш, Г.Г, Ц.Э 11.1.1, 11.4.1., 11.6.2.
2020.02.05 67 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Ж.Г, Г.Б 10.1.2.1., 10.1.2.11.
2019.11.25 602 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн С.Б 27.10.2.4.
2019.12.04 640 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ч.У 11.6.1.
2019.11.20 596 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ү.Д 17.1.3.1.
2019.05.31 235 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ц.Т 17.1.2.1.
2020.02.12 85 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Д.Ш 11.6.1.
2020.02.12 86 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Ц.Н 11.6.1.
2020.01.22 48 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан С.Э, Г.Г 10.6.