Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2189 шийдвэр. (хуудас 5/44)
2020.03.25 150 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Д, Н.Г, П.О, Б.А, Ц.О нар 15.1.2.
2020.03.02 119 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.М 17.1.3.1.
2020.03.09 137 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Э 17.3.2.2.
2020.03.09 136 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Т.Л 17.3.1.
2020.03.09 135 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Э.У, М.Э, Ч.Г 27.10.4.2.
2020.03.02 121 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Б, Л.Г.М 18.7.1.
2020.03.02 120 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн О.А 17.1.1.
2020.07.03 381 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан У.Б 27.10.2.3.
2020.07.03 380 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Ж.С, Э.А 12.1.2.1., 12.1.2.2., 12.1.2.4.
2020.07.03 379 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Б.Б 11.1.1, 12.1.2.6., 17.2.2., 10.1.2.1., 10.1.2.4.
2020.06.19 327 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Ц.Б, Д.Б, Н.Б, Б.Н, Д.А 21.1.1., 22.4.2., 22.5.1.
2020.06.12 304 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Н.Б 27.10.4.2.
2020.06.08 290 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Г.Н, У.Ж, Д.С, Б.Б 11.1.1, 11.6.2.
2020.06.08 289 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Г.Д, Н.Т 20.7.1.
2020.06.08 288 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Б.М, Э.Б, Т.О, О.Б 17.3.2.2.
2020.06.19 326 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Б.Б, Д.Б 17.3.2.2.
2020.06.15 308 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Э.Э 12.1.4.
2020.06.12 305 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Б.Г, С.Э, Ц.Т 22.1.1.
2020.06.29 365 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Б.Т, Б.Ё, Г.Н 17.12.1.
2020.06.29 364 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Д.С, Э.А, Б.Г, Б.Ш, Н.А 17.12.2.
2020.06.26 351 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Н.З 27.10.1.
2020.06.26 350 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Б.Г 27.10.4.2.
2020.06.22 347 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан А.О, Ч.М 18.5.1.
2020.06.26 352 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан А.Б 27.10.3.
2020.06.22 345 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан М.М 11.6.1.
2020.06.26 354 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр Х.Н, Ш.Н, Д.Ш нар 12.5.1.
2020.06.26 353 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр Д.А 17.2.1.
2020.06.15 310 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Ж.Х 27.10.2.3.
2020.06.15 309 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Ц.И 11.1.1
2020.06.15 307 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Д.М, Б.А, М.Б, М.Ж, М.Б, С.М 17.1.2.1., 17.1.2.4.
2020.06.12 306 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан З.Т 17.1.2.4.
2020.06.22 337 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр Б.Х 11.6.1.
2020.06.22 336 Улсын дээд шүүх Содномдаржаагийн Батдэлгэр Г.Б, Ж.У 22.1.1.
2020.06.02 250/б Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Э 17.3.2.2.
2020.05.18 250 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.У, Б.Х, Ё.Ц, С.Б, Н.М, С.Т нар 17.3.2.2.
2020.06.02 279 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ж.О, Б.Ү, Р.Б нар 263.2.
2020.06.02 282 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.О 10.1.1
2020.05.25 264 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ц.Б 17.3.1.
2020.05.25 263 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ж.М 27.10.3.
2020.05.25 260 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.С 11.6.1.
2020.05.18 249 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ш.Д 11.6.1.
2020.05.18 248 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б 17.1.2.1., 17.3.1.
2020.05.11 233 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр С.Г 11.6.1.
2020.05.11 232 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр З.Г, Э.Ш 17.1.2.1.
2020.05.11 231 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Р.Г 17.3.2.2.
2020.03.25 143 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.А 20.7.1.
2020.05.11 230 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Г 17.4.1.
2020.05.04 215 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр З.Д 24.6.1.
2020.06.02 272 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Д.О, П.О 11.6.1.
2020.06.02 270 Улсын дээд шүүх Болдын Амарбаясгалан Т.Н, Ж.Н 17.2.2.