Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
1817 шийдвэр. (хуудас 5/37)
2019.10.21 519 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Т.С 17.3.2.2.
2019.10.21 517 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн , А.Б, А.Б, С.Б 17.1.2.2.
2019.10.21 516 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн А.Б, А.Б 11.6.2., 20.16.1.
2019.10.16 502 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Т 27.10.3.
2019.10.16 501 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ц.Н 145.2., 10.1.2
2019.10.16 500 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Б.Г 17.2.2., 17.5.1.
2019.11.18 581 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ц.А 233.2.
2019.10.30 569 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр С.Э 17.3.2.2.
2019.10.23 535 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр А.Г 11.6.1.
2019.10.23 534 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ж.Ж 17.3.1.
2019.10.23 532 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр С.М, С.М 17.2.1.
2019.10.16 512 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Т, Д.Э 12.5.2.1
2019.10.30 563 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн О.Н 17.3.2.2.
2019.10.30 562 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Б 18.5.3., 20.7.1.
2019.10.30 560 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.Д 13.6.1.
2019.10.30 559 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Д 27.10.1.
2019.10.28 557 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн С.Э 10.1
2019.10.28 556 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Б 10.6.
2019.10.28 555 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.Б 11.1.1
2019.10.28 554 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Н 11.6.1.
2019.10.23 530 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.В 17.1.2.1.
2019.10.23 529 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Б 11.6.2., 12.1.2.3.
2019.10.21 528 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Н.А 11.5.1., 10.6., 11.3.1
2019.10.21 527 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Г 17.5.2.
2019.10.21 526 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Г 10.1.1
2018.11.20 589 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг В.Б 10.1.1
2019.11.20 587 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Б.З Ц.Э Б.Г Т.О 10.1.2
2018.11.18 580 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг М.Н 17.3.3.1.
2019.10.21 525 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Г 10.1.1
2019.10.16 506 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ч.Б 11.6.2.
2019.11.18 579 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Г.Э 11.6.1.
2019.11.18 578 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Н.С 10.1.1
2017.10.30 574 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Х.Л 11.1.1
2019.10.30 573 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Д.А 12.1.4.
2019.10.30 572 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Л.Э 11.7.1.2.
2019.10.28 550 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Д.Б 10.1.1
2019.10.28 549 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Ч.Э 12.1.4.
2019.10.28 548 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Д.М 12.1.4.
2019.11.20 592 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр С.Б, Д.Э 24.5.1., 24.8.1.
2019.10.28 553 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Г.А 12.1.1., 13.5.1.
2019.10.28 552 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Т 11.1.2.1., 11.1.2.3.
2019.10.28 551 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ч.П 27.10.3.
2019.10.21 524 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр О.М 27.10.3.
2019.10.21 523 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр И.П 12.1.1., 15.2.2.2., 17.5.1.
2019.10.21 522 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Г.Ж 11.6.1., 10.1.1
2019.10.21 521 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Д.А, А.У, Ц.А, Б.Б 17.3.2.1., 17.3.2.2., 17.3.3.2.
2019.10.14 486 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр М.А, Г Ф Э 17.1.1., 18.7.1.
2019.10.16 511 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Д.Д 17.1.2.1.
2019.10.14 485 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Э 17.12.1.
2019.10.14 487 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Д.Б, Б.Н 17.12.1.