Эрүүгийн хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч asc Зүйл хэсэг
1567 шийдвэр. (хуудас 1/32)
2016.11.23 296 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт Х.Үүрцайх 145.4.
2019.06.05 256 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Л.Б , Б.Б , Б.Э , М.Д , Б.Л 23.1.1
2018.01.24 32 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Да-, А.Ам-, Д.Бя-, Э.Мя-, Б.Ба- нар 091.2.2, 181.2.1, 181.2.5., 254.1.
2018.04.20 175 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Од- 27.10.1.
2018.05.09 204 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Цо- 091.1.
2018.04.27 184 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Чи- 091.1.
2018.04.11 153 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Чо- 145.2.
2018.05.02 195 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Лх-, О.Са- нар 11.6.1.
2016.06.08 163 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт М.Энхжаргал 148.4.
2018.04.13 164 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Н.Га- 12.1.4.
2017.06.14 171 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн О.Баатархүү, А.Серикбол, О.Норовсамбуу, Ж.Цогт-Очир 138.2.
2018.03.02 97 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Р.О, Э.О, Н.О 091.2.2, 091.2.11
2019.03.29 155 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн С.Б 11.1.2.4.
2018.01.12 19 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн Ц.М, Б.Б, Ц.Б 268.1., 269.1., 270.1.
2019.06.19 329 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Ч.Э, Ц.Б, Б.А, С.Б 17.1.2.1.
2019.02.15 70 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр "Х" ХХК болон Г.Х 24.2.3.
2018.10.12 436 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг C 148.4., 261.1.
2019.06.19 322 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.А 27.10.4.2.
2019.09.30 442 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.А 10.1
2018.06.22 290 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг А.А 18.5.1.
2019.02.13 65 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр А.А 11.3.1
2018.04.27 185 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр А.А 11.6.1., 23.1.1
2018.09.28 412 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.А 145.2.
2018.09.14 355 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн А.А 145.2.
2019.05.24 228 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр А.А, О.М 20.7.1.
2018.06.20 274 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн А.А.А 18.7.2.
2019.02.22 84 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.Б 11.1.1
2019.09.16 397 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.Б 11.6.1.
2018.09.19 369 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.Б 11.1.1
2019.09.23 420 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн А.Б, А.Ц, Ц.Г 145.2., 17.1.2.1., 17.1.2.4.
2019.06.28 365 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн А.Б, М.М 11.6.1., 10.1.1
2019.05.10 206 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг А.Б, Ц.Б, Б.Э 24.6.2.2.
2018.05.30 250 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг А.Б, Э.Э, З.С, Ц.Т 27.3.1.
2017.11.01 241 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.Ба- 17.3.1.
2018.06.13 255 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.Ба- 18.5.1.
2017.05.10 128 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр А.Батсайхан, Н.Даваадорж 091.2.2, 181.2.1, 181.3.
2017.11.10 261 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.Бу- 091.1.
2018.05.02 194 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.Бу- 091.1., 11.4.1.
2017.04.12 89 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт А.Бямбаа, Б.Одхүү, Э.Эрдэнэбаяр, С.Мөнхбат, Ё.Батцэнгэл 192.1., 192.3.4., 192.3.5.
2018.10.10 420 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн А.Г 17.3.2.2.
2018.03.14 115 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.Га- 11.1.2.4.
2019.03.22 133 Улсын дээд шүүх Чагдаагийн Хосбаяр А.Д 11.6.1., 20.7.1.
2019.10.16 510 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг А.Д, Д.Х, С.М, А.Э, Ц.Г 24.6.2.2.
2018.09.07 328 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн А.Д, О.Б 20.16.1.
2017.05.05 120 Улсын дээд шүүх Баттогоогийн Цогт А.Даваадорж 145.2.
2018.09.19 368 Улсын дээд шүүх Батаагийн Батцэрэн А.Ж 10.1.1
2019.01.25 49 Улсын дээд шүүх Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.Ж 27.10.3.
2018.03.07 102 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг А.З 11.6.1., 17.8.1.
2016.09.14 222 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг А.Зоригтбаатар 215.4.
2018.11.30 506 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг А.М 17.2.3.2.