Иргэний хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
70090 шийдвэр. (хуудас 1/1402)
2020.10.06 3030 Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Баяраагийн Баярмаа ПД ХХК Д.Н
2020.03.17 385 Төв аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бямбаюугийн Цолмон Т Х А ХХК
2020.08.24 181/ШШ2020/02131 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Чимэдцэрэнгийн Ичинхорлоо Д.Р С.Д, Ч.Б
2020.07.21 181/ШШ2020/02121 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Чимэдцэрэнгийн Ичинхорлоо А Ч.Х
2020.08.19 181/ШШ2020/02111 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Чимэдцэрэнгийн Ичинхорлоо Э ХХК НШШГГ
2020.08.17 181/ШШ2020/02095 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Чимэдцэрэнгийн Ичинхорлоо О ХХК Б.Ц
2020.08.10 181/ШШ2020/02053 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Чимэдцэрэнгийн Ичинхорлоо Ч.А АК ХХК
2020.08.10 181/ШШ2020/02050 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Чимэдцэрэнгийн Ичинхорлоо НТ ХХК АС ХХК
2020.09.29 2956 Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Баяраагийн Баярмаа М.О Б.М
2020.09.28 184/ШШ2020/02926 Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Аюурзанын Энхтөр Д.Б Г.Г
2020.09.28 184/ШШ2020/02925 Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Аюурзанын Энхтөр Х.Ц “Х” ХХК
2020.09.25 184/ШШ2020/02918 Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Түмэндэлгэрийн Батсүх Ц.Т А.М
2020.10.19 3599 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нарантуяагийн Сарангүн Д.Д Б.Г
2020.10.05 3426 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нарантуяагийн Сарангүн МР ШГ
2020.09.28 3318 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нарантуяагийн Сарангүн КС ХХК А.К
2020.09.30 3358 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нарантуяагийн Сарангүн АФ ХХК О.Г
2020.09.29 2415 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр Н.Б Б.С
2020.08.10 2810 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр Б.Ц Б.Т
2020.09.24 3300 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр Б.Ц Г.А
2020.08.04 2761 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр Н.Н Г.Х
2020.07.21 2591 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр Б.С Д.Б
2020.10.01 3378 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр М.Ц Д.М
2020.09.09 184/ШШ2020/02718 Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Аюурзанын Энхтөр “Б” ХХК "А"
2020.09.29 3341 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр Ц.С НШШГ
2020.09.16 184/ШШ2020/02803 Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Аюурзанын Энхтөр Н.А Г.Ж
2020.09.16 184/ШШ2020/02802 Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Аюурзанын Энхтөр Н.У С.Б
2020.10.01 3382 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр Ц.Л НШШГГ
2020.09.14 184/ШШ2020/02768 Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Аюурзанын Энхтөр Б.М Б.Б
2020.10.06 3446 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр Ш.Д НШШГ
2020.08.07 2786 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр Д ХХК О.Б
2020.09.29 3333 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр С.Ч О.Л
2020.09.29 3342 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр А М
2020.09.24 3299 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр Д.Ц С.М
2020.07.23 2631 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр С ХХК С.С нар
2020.10.06 3445 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр М.Э Ц.Б
2020.08.06 2781 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр С.А Ц.З
2020.10.06 3444 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр Т банк Ц.М, Л.Б, А.Б
2020.07.08 2512 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр Т.Э Ч.О нар
2020.09.29 3334 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр Д.Л Ш цогцолбор
2019.06.22 101/ШШ2020/02267 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Гончигжанцангийн Бямбажаргал Б.Э НХСО
2020.03.15 101/ШШ2020/00878 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Цэрэндашийн Цэрэндулам Г.Б Б.О
2020.06.17 101/ШШ2020/02215 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Гончигжанцангийн Бямбажаргал Ө.Г МТ ХХК
2020.10.14 101/ШШ2020/03567 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Гончигжанцангийн Бямбажаргал Д ХХК ӨМГ ХХК
2019.10.09 101/ШШ2020/03508 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Гончигжанцангийн Бямбажаргал ГБ ХХК Э.Т
2020.09.09 101/ШШ2020/03096 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Гончигжанцангийн Бямбажаргал Ж.Д Р.Э
2020.08.27 101/ШШ2020/02966 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Гончигжанцангийн Бямбажаргал Г.О Г.О, Ж.О
2020.08.20 101/ШШ2020/02916 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Гончигжанцангийн Бямбажаргал С.Л С.Б, Ш.Б
2020.08.19 101/ШШ2020/02894 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Гончигжанцангийн Бямбажаргал ЖДҮХС Н.Б нар
2020.08.03 101/ШШ2020/02751 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Гончигжанцангийн Бямбажаргал М.Г Б.Ч
2020.07.30 101/ШШ2020/02721 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Гончигжанцангийн Бямбажаргал ЧХА ХХК А ХХК