Иргэний хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
65430 шийдвэр. (хуудас 1/1309)
2020.01.16 296 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр Д Г
2020.05.07 1593 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр С ХХК У
2020.05.14 1718 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр Т Т
2020.05.09 1784 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр Ц ХХК Б
2020.05.05 1555 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр М Д ХХК
2020.04.30 1491 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр Ж М нар
2020.05.15 1540 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр Ж Л
2020.04.28 1459 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр Х ХХК Г нар
2020.04.28 1449 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр Ө ХХК О ХХК
2020.04.27 1424 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр О ХХК Б ХХК
2020.04.17 1322 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр А О нар
2020.04.16 1317 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр У Э
2020.04.14 1277 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр О Ү
2020.04.09 1227 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр Т ББСБ ХХК Т нар
2020.02.18 667 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр Н Б
2020.05.12 1673 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр Э А
2019.12.26 59 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр У И
2020.01.21 151/ШШ2020/00092 Төв аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дашын Мөнхбүрэн Ч.Д И.Б
2020.01.21 151/ШШ2020/00093 Төв аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дашын Мөнхбүрэн Б.Б Л.Н
2020.03.19 151/ШШ2020/00421 Төв аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дашын Мөнхбүрэн Төрийн банк ХХК Н ХХК
2020.01.31 151/ШШ2020/00146 Төв аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дашын Мөнхбүрэн Төв аймгийн Татварын хэлтэс АТ ххк
2020.01.20 151/ШШ2020/00085 Төв аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дашын Мөнхбүрэн А.Ш С.Ж
2020.04.27 181/ШШ2020/00883 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Намжилсүрэнгийн Оюунтуяа Ш.О НШШГГГШҮ
2020.04.27 181/ШШ2020/01103 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Намжилсүрэнгийн Оюунтуяа БМан ХХК Авэн ХХК
2020.04.30 181/ШШ2020/01139 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Намжилсүрэнгийн Оюунтуяа ИВ ХХК АБ ХХК
2020.04.22 181/ШШ2020/01076 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Намжилсүрэнгийн Оюунтуяа Г.Б АХ ХХК
2020.04.22 181/ШШ2020/01077 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Намжилсүрэнгийн Оюунтуяа ХТ ХХК ЭТ ХХК
2020.05.11 181/ШШ2020/01244 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Намжилсүрэнгийн Оюунтуяа П.А НЖТ ХХК
2020.05.19 181/ШШ2020/01348 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Алагаагийн Мөнхзул Ж ХХК Н т ХХК
2020.05.19 181/ШШ2020/01343 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Баатарын Ууганбаяр Ц.О А.Э
2020.05.15 181/ШШ2020/01297 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Баатарын Ууганбаяр С.Б ЗТХЯ, БНЛТХТН
2020.04.30 182/ШШ2020/00954 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Содномтүнрэвийн Буд Э.А ГБ ХХК
2020.03.23 182/ШШ2020/00884 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Содномтүнрэвийн Буд С.Б Л ББСБ ХК
2020.04.23 182/ШШ2020/00885 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Содномтүнрэвийн Буд М.Ю ГСАЗ ХХК
2020.04.21 182/ШШ2020/00852 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Содномтүнрэвийн Буд Б.О Ж.Н
2020.04.16 182/ШШ2020/00853 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Содномтүнрэвийн Буд А.Б ГМГ ХХК , П ХХК
2020.04.16 182/ШШ2020/00816 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Содномтүнрэвийн Буд ФС ХКК Ц.Л
2020.04.07 181/ШШ2020/00899 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сэнгээгийн Хишигбат САЗД В ХХК
2020.04.03 181/ШШ2020/00862 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сэнгээгийн Хишигбат Н ХЗХ Г.Б
2020.04.14 181/ШШ2020/00960 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сэнгээгийн Хишигбат М.Ц Б ХХК
2020.04.17 181/ШШ2020/01010 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сэнгээгийн Хишигбат М.Ц М ХХК
2020.04.16 182/ШШ2020/00825 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Содномтүнрэвийн Буд ТА ХХК ТБ ХХК
2020.04.14 182/ШШ2020/00791 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Содномтүнрэвийн Буд Ч.Л НДЕГ
2020.04.09 182/ШШ2020/00733 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Содномтүнрэвийн Буд Б.У С.О
2020.04.09 182/ШШ2020/00734 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Содномтүнрэвийн Буд ШӨ ХХК С.Л
2020.04.02 182/ШШ2020/00666 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Содномтүнрэвийн Буд Г. Т
2020.05.12 1262 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сэргэлэнгийн Энхбаяр Ө А У Г У Х ХХК
2020.05.05 181/ШШ2020/01183 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сэргэлэнгийн Энхбаяр Ц.Б Г.Б
2020.05.05 181/ШШ2020/01182 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сэргэлэнгийн Энхбаяр Б.Б Д.Б
2020.05.01 181/ШШ2020/01149 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сэргэлэнгийн Энхбаяр О.У Н.М