Иргэний хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
72778 шийдвэр. (хуудас 1/1456)
2021.03.01 182/ШШ2021/00509 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Жагарын Байгалмаа Б.Ө Ө.О
2021.03.16 182/ШШ2021/00636 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Жагарын Байгалмаа Ц.Б Н.Г
2021.02.10 182/ШШ2021/00427 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Жагарын Байгалмаа Ч.Ц Ц.Г
2021.03.05 182/ШШ2021/00553 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Жагарын Байгалмаа Б.О А.Э
2021.02.05 182/ШШ2021/00379 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Жагарын Байгалмаа Г.Б Д.Н
2021.01.13 182/ШШ2021/00083 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Жагарын Байгалмаа Ё.О Б.Г
2021.03.03 181/ШШ2021/00474 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сэнгээгийн Хишигбат М.М А ХХК
2021.03.10 181/ШШ2021/00510 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сэнгээгийн Хишигбат Ж газар Х.Т, Х.Б
2021.03.12 181/ШШ2021/00537 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сэнгээгийн Хишигбат Ч.О Б.От
2021.03.17 181/ШШ2021/00619 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сэнгээгийн Хишигбат Б.Ө Н газар
2021.03.18 181/ШШ2021/00628 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сэнгээгийн Хишигбат А.А Б алба
2021.03.16 181/ШШ2021/00596 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Оюунчимэгийн Одгэрэл Х Х ХХК А.Б
2021.03.16 181/ШШ2021/00594 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Оюунчимэгийн Одгэрэл П.Г Х.Э
2021.03.15 181/ШШ2021/00559 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Оюунчимэгийн Одгэрэл Х У ХЗХ Б.М
2021.03.12 181/ШШ2021/00538 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Оюунчимэгийн Одгэрэл Х.Э У.М
2021.03.09 181/ШШ2021/00505 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Оюунчимэгийн Одгэрэл Ч.Ш А А ХХК
2021.03.04 181/ШШ2021/00489 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Оюунчимэгийн Одгэрэл Т.У ЗТГ ОНӨААТҮГ
2021.02.23 181/ШШ2021/00396 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Оюунчимэгийн Одгэрэл Н.С АӨСҮТ
2021.02.04 181/ШШ2021/00321 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Оюунчимэгийн Одгэрэл Т ХХК Б.Г
2021.02.10 181/ШШ2021/00386 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Чимэдцэрэнгийн Ичинхорлоо М ХХК, Ж ХХК Н ХХК
2021.03.17 181/ШШ2021/00618 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Базаррагчаагийн Түмэнцэцэг А Б ХХК В Э ХХК
2021.02.02 181/ШШ2021/00282 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Базаррагчаагийн Түмэнцэцэг Х.Д Б.Б
2021.01.29 181/ШШ2021/00257 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Базаррагчаагийн Түмэнцэцэг Д Д ХХК А.А
2021.01.25 181/ШШ2021/00169 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Базаррагчаагийн Түмэнцэцэг Д.М Э ХХК
2021.01.20 181/ШШ2021/00146 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Базаррагчаагийн Түмэнцэцэг К Б ХХК Н Б ХХК
2021.01.13 181/ШШ2021/00076 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Базаррагчаагийн Түмэнцэцэг Г.А Х Б ХХК
2021.01.13 181/ШШ2021/00076 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Базаррагчаагийн Түмэнцэцэг Г.А Х Б ХХК
2021.03.02 181/ШШ2021/00464 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Намжилсүрэнгийн Оюунтуяа Ц.Б нар БХЗХТБАА
2021.01.13 181/ШШ2021/00075 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Базаррагчаагийн Түмэнцэцэг С М Э У
2021.01.11 181/ШШ2021/00057 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Базаррагчаагийн Түмэнцэцэг ТБ Жи
2021.03.23 181/ШШ2021/00660 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Намжилсүрэнгийн Оюунтуяа З.О Н.Ж
2021.01.08 181/ШШ2021/00045 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Базаррагчаагийн Түмэнцэцэг С.Т Э
2021.02.25 181/ШШ2021/00411 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Намжилсүрэнгийн Оюунтуяа Т.Н Б.С
2021.01.06 181/ШШ2021/00034 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Базаррагчаагийн Түмэнцэцэг Г.Б Н
2021.01.04 181/ШШ2021/00021 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Базаррагчаагийн Түмэнцэцэг Э ББСБ Т.Х
2021.02.02 181/ШШ2021/00293 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Намжилсүрэнгийн Оюунтуяа Б.Б МД ХХК
2021.01.15 181/ШШ2021/00101 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Намжилсүрэнгийн Оюунтуяа Ц.Б Э.О
2021.03.09 181/ШШ2021/00503 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Намжилсүрэнгийн Оюунтуяа С.Б Б.Д
2021.03.18 181/ШШ2021/00629 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Намжилсүрэнгийн Оюунтуяа Д.Я СМГ ХХК
2021.03.30 181/ШШ2021/00749 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Намжилсүрэнгийн Оюунтуяа Н.Э С.Ц
2021.03.23 181/ШШ2021/00659 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Намжилсүрэнгийн Оюунтуяа Л.Ж Ж.О
2021.03.09 181/ШШ2021/00504 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Намжилсүрэнгийн Оюунтуяа Б.Х нар Б.У нар
2021.02.23 181/ШШ2021/00397 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Намжилсүрэнгийн Оюунтуяа А.Л МЧ ХХК
2021.01.26 181/ШШ2021/00224 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Намжилсүрэнгийн Оюунтуяа А.Х ӨСС
2020.12.21 181/ШШ2020/02974 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Намжилсүрэнгийн Оюунтуяа Ц.Э НШШГГ
2020.12.18 181/ШШ2020/02960 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Намжилсүрэнгийн Оюунтуяа Г.Э Б.Ө
2021.01.26 181/ШШ2021/00223 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Намжилсүрэнгийн Оюунтуяа Ц.Ж ГЁО ОНӨААТҮГ
2021.02.03 181/ШШ2021/00317 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Базаррагчаагийн Түмэнцэцэг Төр з Б НБ ХХК
2021.02.05 181/ШШ2021/00327 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Базаррагчаагийн Түмэнцэцэг М.С 116-р сургууль
2021.02.24 181/ШШ2021/00398 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Базаррагчаагийн Түмэнцэцэг О.Б Г.С