Иргэний хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
72923 шийдвэр. (хуудас 1/1459)
2021.05.20 101/ШШ2021/01451 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лувсандоржийн Энхжаргал П.Ц Д.Э
2021.05.20 101/ШШ2021/01452 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лувсандоржийн Энхжаргал Б.М Г.Б
2021.05.17 101/ШШ2021/01380 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лувсандоржийн Энхжаргал М.Н Г.Б
2021.05.17 101/ШШ2021/01381 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лувсандоржийн Энхжаргал Я.Д Б ХХК
2021.05.17 101/ШШ2021/01387 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лувсандоржийн Энхжаргал О.Ч З.Б
2021.05.20 101/ШШ2021/01453 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лувсандоржийн Энхжаргал О.С Н.Б
2021.06.02 101/ШШ2021/01652 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лувсандоржийн Энхжаргал Г.О Б.Б нар
2021.06.02 101/ШШ2021/01653 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лувсандоржийн Энхжаргал Э.Э Ж.А
2021.06.02 101/ШШ2021/01655 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лувсандоржийн Энхжаргал М ХХК УБ ЗЗАГ
2020.06.14 101/ШШ2021/01800 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лувсандоржийн Энхжаргал И.Н Д.Б
2021.06.14 101/ШШ2021/01806 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лувсандоржийн Энхжаргал Н.Т Э.Б
2020.06.17 101/ШШ2021/01876 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лувсандоржийн Энхжаргал Н.Т Э.Б
2021.06.21 101/ШШ2021/01919 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лувсандоржийн Энхжаргал Р.С Б.Б
2021.06.21 101/ШШ2021/01920 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лувсандоржийн Энхжаргал Г.Б М.Т
2021.06.21 101/ШШ2021/01922 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лувсандоржийн Энхжаргал Д.Д Б.Ц
2021.06.21 101/ШШ2021/01927 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лувсандоржийн Энхжаргал Зү Жиле Б.Ц
2021.06.23 101/ШШ2021/01953 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лувсандоржийн Энхжаргал М.Ц Л.М
2021.07.05 101/ШШ2021/01998 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лувсандоржийн Энхжаргал Г.Б Д.Т
2021.07.05 101/ШШ2021/02009 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лувсандоржийн Энхжаргал Б.А С.Б
2021.07.07 101/ШШ2021/02044 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лувсандоржийн Энхжаргал Г.С Э.Н
2021.06.15 101/ШШ2021/01829 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Цэрэндашийн Цэрэндулам Э.Т Т газар
2021.06.15 101/ШШ2021/01840 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Цэрэндашийн Цэрэндулам Д.Т Х.Д
2021.06.15 101/ШШ2021/01838 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Цэрэндашийн Цэрэндулам А.О Ж.Т
2021.04.05 101/ШШ2021/01067 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Цэрэндашийн Цэрэндулам Д.Н Б
2021.03.30 101/ШШ2021/00996 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Цэрэндашийн Цэрэндулам Д.Т М.Э
2021.03.26 101/ШШ2021/00974 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Цэрэндашийн Цэрэндулам Т.С Ж.Б
2021.03.09 101/ШШ2021/00745 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Цэрэндашийн Цэрэндулам “М” ХХК “П” ХХК
2021.01.21 182/ШШ2021/00205 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нямдоогийн Баярмаа Г.Б О.С
2020.01.21 182/ШШ2021/00206 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нямдоогийн Баярмаа О.Х Н.М
2021.01.26 182/ШШ2020/00260 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нямдоогийн Баярмаа Ч.Ц НШШГГ
2021.01.28 182/ШШ2021/00294 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нямдоогийн Баярмаа Г.С Ц.А
2021.02.02 182/ШШ2021/000351 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нямдоогийн Баярмаа Э.Б Б.Б
2021.05.19 182/ШШ2021/01099 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Чойдонгийн Даваасүрэн Д.Н Ж ХХК
2021.02.04 182/ШШ2021/000375 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нямдоогийн Баярмаа Б.Б М.Б
2021.05.12 182/ШШ2021/01022 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Чойдонгийн Даваасүрэн Б.Б НШШГГ
2021.02.04 182/ШШ2021/00373 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нямдоогийн Баярмаа МХС ТӨХХК УБХЗХУТөв
2021.05.10 182/ШШ2021/00978 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Чойдонгийн Даваасүрэн Ц.О Д.П
2021.05.10 182/ШШ2021/00977 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Чойдонгийн Даваасүрэн Т.М Г.А
2021.04.07 182/ШШ2021/00791 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Чойдонгийн Даваасүрэн А ХХК К ХХК
2021.02.05 182/ШШ2021/00385 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нямдоогийн Баярмаа Т.Э "Г" банк
2021.04.07 182/ШШ2021/00790 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Чойдонгийн Даваасүрэн Б.Ц А ХХК
2021.04.07 182/ШШ2021/00777 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Чойдонгийн Даваасүрэн Б.Д Н.Б
2021.04.05 182/ШШ2021/00761 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Чойдонгийн Даваасүрэн Т.Э А.А
2021.03.29 182/ШШ2021/00710 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Чойдонгийн Даваасүрэн Г.Б Д.Б
2021.03.29 182/ШШ2020/00700 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Чойдонгийн Даваасүрэн Ц.О Б.Б
2021.03.22 182/ШШ2021/00669 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Чойдонгийн Даваасүрэн Б.Д В ББСБ ХХК
2021.03.22 182/ШШ2021/00663 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Чойдонгийн Даваасүрэн Э.А Б.Д
2021.03.19 182/ШШ2021/00655 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Чойдонгийн Даваасүрэн А СӨХ С.Н
2021.03.19 182/ШШ2021/00654 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Чойдонгийн Даваасүрэн Т.О О.С
2021.03.10 182/ШШ2021/00606 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Чойдонгийн Даваасүрэн П.Х г ххк