Иргэний хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
60102 шийдвэр. (хуудас 1/1203)
2019.09.19 384 Дундговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Гүнбаярын Баярдаваа Р.Н
2019.09.19 383 Дундговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Гүнбаярын Баярдаваа Ц.Б Т.Т
2019.09.16 374 Дундговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Гүнбаярын Баярдаваа АХ ХХК Б.Ж
2019.09.16 373 Дундговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Гүнбаярын Баярдаваа Н.О
2019.09.16 372 Дундговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Гүнбаярын Баярдаваа Г ХХК
2019.09.11 371 Дундговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Гүнбаярын Баярдаваа Х банк Б.Н Л.Б
2019.09.11 370 Дундговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Гүнбаярын Баярдаваа Т.Д ГТ ХХК
2019.09.10 366 Дундговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Гүнбаярын Баярдаваа Х.С
2019.09.10 365 Дундговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Гүнбаярын Баярдаваа Л.Л
2019.09.10 364 Дундговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Гүнбаярын Баярдаваа Б.Ц
2019.09.10 363 Дундговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Гүнбаярын Баярдаваа Б.Д
2019.09.10 362 Дундговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Гүнбаярын Баярдаваа Х.М
2019.09.06 361 Дундговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Гүнбаярын Баярдаваа ЦГазар
2019.04.29 00544 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Балдангомбын Хишигдаваа Ө СӨХ Д.Н
2019.09.04 360 Дундговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Гүнбаярын Баярдаваа Ж.Д
2019.05.14 00620 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Балдангомбын Хишигдаваа Н.Э Л.Э
2019.05.22 00678 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Балдангомбын Хишигдаваа КБ ХХК Н.М, Х.Н нар
2019.04.18 00480 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Балдангомбын Хишигдаваа Г.М Н.Т
2019.06.19 00816 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Балдангомбын Хишигдаваа Л.О Э.Ө нар
2019.06.10 00773 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Балдангомбын Хишигдаваа С ХХК Н.Б
2019.06.12 00785 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Балдангомбын Хишигдаваа О.М А.Н
2019.04.16 00453 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Балдангомбын Хишигдаваа Б Г.Е ЭҮ ХХК
2019.04.26 00531 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Балдангомбын Хишигдаваа Г аймгийн ИТХ Д.Т
2019.04.30 182/ШШ2019/00749 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нямдоогийн Баярмаа Д.Д Б.М
2018.11.12 01087 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Балдангомбын Хишигдаваа Ц.Б ЭҮ ХХК
2019.04.30 182/ШШ2019/00750 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нямдоогийн Баярмаа Н.О "Н З" ХХК
2019.04.15 182/ШШ2019/00658 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нямдоогийн Баярмаа Х.П ХНХЯ
2019.05.27 00585 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Балдангомбын Хишигдаваа Э.З И.Б
2019.05.15 00633 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Балдангомбын Хишигдаваа Б.М Х.У
2019.05.23 00684 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Балдангомбын Хишигдаваа Х банкны Орхон салбар Н.Б
2018.10.29 01040 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Балдангомбын Хишигдаваа Б.Э ЭҮ ХХК-ийн ҮЭХ
2019.04.15 182/ШШ2019/00660 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нямдоогийн Баярмаа Л.М Л.Б
2019.04.15 182/ШШ2019/00660 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нямдоогийн Баярмаа Л.М Л.Б
2019.04.15 182/ШШ2019/00667 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нямдоогийн Баярмаа Д.Э "Б Д" ХХК
2019.05.07 00584 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Балдангомбын Хишигдаваа Д.У Д.Д
2019.10.15 2060 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Баатарын Ууганбаяр Ч Х С ТББ Ж ж ХХК
2019.04.19 00484 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Балдангомбын Хишигдаваа Г.М Б.О
2019.04.19 00484 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Балдангомбын Хишигдаваа Г.М Б.О
2019.04.09 182/ШШ2019/00625 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нямдоогийн Баярмаа Х.А "Т Б" ХХК
2019.04.22 00496 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Балдангомбын Хишигдаваа Ч.Ц Б.Г
2019.04.22 00496 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Балдангомбын Хишигдаваа Ч.Ц Б.Г
2019.04.17 00462 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Балдангомбын Хишигдаваа Х банк Орхон салбар З.Л, Ж.Х нар
2019.04.08 182/ШШ2019/00620 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нямдоогийн Баярмаа "М С" ХХК "Э Б Э" ХХК
2019.04.16 00452 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Балдангомбын Хишигдаваа Б.Л Д.Ц
2019.03.26 182/ШШ2019/00549 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нямдоогийн Баярмаа Д.Г
2019.04.17 00461 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Балдангомбын Хишигдаваа ХХҮГ Я.У
2019.03.11 182/ШШ2019/00438 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нямдоогийн Баярмаа Ш.А НХОГ
2019.04.22 00497 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Балдангомбын Хишигдаваа ОА-ийн ХХҮГ Г.А
2019.05.02 00559 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Балдангомбын Хишигдаваа ТБ ХХК Х.У, Д.Ц нар
2019.02.14 182/ШШ2019/00285 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нямдоогийн Баярмаа Ч.А НЗД