Иргэний хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
57949 шийдвэр. (хуудас 2/1159)
2019.07.24 142/ШШ2019/00930 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг Ч.Н Б.С
2019.03.04 142/ШШ2019/00257 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг Х банк Э.Э нар
2019.07.23 142/ШШ2019/00923 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг Х банк Ш.Б нар
2019.06.12 142/ШШ2019/00787 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг Х банк С.С нар
2019.04.08 142/ШШ2019/00402 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг Х. Банк Б.Г нар
2019.07.25 142/ШШ2019/00937 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг Х банк Д.О нар
2019.07.08 142/ШШ2019/00885 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг М.У Э.А
2019.06.25 142/ШШ2019/00835 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг Т банк Н.Ж
2019.03.11 142/ШШ2019/00285 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг Татварын хэлтэс Б ХХК
2019.05.29 142/ШШ2019/00709 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг Т.С Л.Н
2019.03.05 142/ШШ2019/00264 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг Т.Н Т.Б
2019.05.21 142/ШШ2019/00660 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг Т.Д З.Д
2019.03.27 142/ШШ2019/00364 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг Ж.С О.Э
2019.06.11 142/ШШ2019/00781 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг С.Н нар М.Б
2019.04.10 142/ШШ2019/00411 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг Ө СӨХ Д.Ч
2019.04.08 142/ШШ2019/00398 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг Ө.Э Э.О
2019.05.29 142/ШШ2019/00714 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг Д.О С.П
2019.03.04 142/ШШ2019/00261 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг О.С Г.Б
2019.01.15 142/ШШ2019/00085 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг О.Б ШШГГ
2019.06.20 142/ШШ2019/00820 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг Н.Г нар
2019.07.25 142/ШШ2019/00936 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг Н.Болортуяа Э.Шинэтөр
2019.07.26 699 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Зоригтын Тунгалагмаа Д.М Ж.Э
2019.07.24 690 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Зоригтын Тунгалагмаа М.М Б.Б
2019.06.19 142/ШШ2019/00814 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг К банк Х.О нар
2019.07.22 676 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Зоригтын Тунгалагмаа Ч.Э Л ХХК
2019.07.17 663 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Зоригтын Тунгалагмаа Т.Г С.О
2019.07.08 651 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Зоригтын Тунгалагмаа Р.Ц Н.Б
2019.07.08 639 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Зоригтын Тунгалагмаа Л.Н, Р.А нар Я.Д
2019.04.02 142/ШШ2019/00382 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг Ж.Х М.О
2019.03.27 142/ШШ2019/00361 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг Ж.М М.Ц
2019.07.08 634 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Зоригтын Тунгалагмаа Б.С С.Ц
2019.03.13 142/ШШ2019/00303 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг Ж.Д Х.Хоршоо
2019.06.12 539 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Зоригтын Тунгалагмаа С.Ө, Ч.А нар Г.У, Ч.О нар
2019.06.05 523 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Зоригтын Тунгалагмаа Б.С П.С
2019.03.11 142/ШШ2019/00284 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг Ё.Н Г.Б
2019.04.25 142/ШШ2019/00522 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг Д.Т Б.Б
2019.06.25 142/ШШ2019/00837 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг Д.Д Б.Т
2019.07.25 142/ШШ2019/00940 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг Г.Э Н.Б
2019.06.28 603 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дулмаагийн Оюундарь Б.Т Б.Ш
2019.03.19 142/ШШ2019/00324 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг Н.Б Б.С
2019.06.12 142/ШШ2019/00786 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг З.Б Н.Б
2019.04.17 142/ШШ2019/00458 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг Б.С Э.Б
2019.06.25 592 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дулмаагийн Оюундарь “Т” ХХК Б.М
2019.03.05 142/ШШ2019/00262 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг Б.Н Б.М
2019.07.03 142/ШШ2019/00864 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг Б.Б
2019.06.25 591 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дулмаагийн Оюундарь М.А Г.М
2019.07.16 142/ШШ2019/00900 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг Б.Б О.У
2019.06.24 579 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дулмаагийн Оюундарь А.С Д.Э
2019.05.29 142/ШШ2019/00705 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг А.С А.Х
2019.02.27 101/2019/00636 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Цэрэндашийн Цэрэндулам Эрлиан И-Коммодитс Майнинг ХХК Ти Жэй Эн Плант ХХК