Иргэний хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
69578 шийдвэр. (хуудас 3/1392)
2020.06.30 183/ШШ2020/01813 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дарамбазарын Мөнхцэцэг М Д
2020.04.17 183/ШШ2020/00983 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дарамбазарын Мөнхцэцэг Б О
2020.04.17 183/ШШ2020/00984 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дарамбазарын Мөнхцэцэг Б Б
2020.04.17 183/ШШ2020/00985 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дарамбазарын Мөнхцэцэг У Б
2020.04.21 183/ШШ2020/01011 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дарамбазарын Мөнхцэцэг Р.Г, Д.А, Д.С, С.Г нар З.М, П.О нар
2020.06.19 183/ШШ2020/01701 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бүүвэйбаатарын Мөнхбаяр А ХХК А.Б
2020.04.21 183/ШШ2020/01012 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дарамбазарын Мөнхцэцэг М Б
2020.04.21 183/ШШ2020/01013 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дарамбазарын Мөнхцэцэг Т И
2020.04.24 183/ШШ2020/01060 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дарамбазарын Мөнхцэцэг А М
2020.04.28 183/ШШ2020/01084 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дарамбазарын Мөнхцэцэг М Ц
2020.06.11 183/ШШ2020/01605 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бүүвэйбаатарын Мөнхбаяр Р с СӨХ У.М
2020.04.28 183/ШШ2020/01089 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дарамбазарын Мөнхцэцэг С М
2020.09.08 146/ШШ2020/00450 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын шүүх Эрдэнэбазарын Дулмаа Н.Т Л.Б
2020.09.08 146/ШШ2020/00448 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын шүүх Эрдэнэбазарын Дулмаа Э.Т А.Б
2020.09.07 146/ШШ2020/00447 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын шүүх Эрдэнэбазарын Дулмаа Ш.Л Ж.Д
2020.04.28 183/ШШ2020/01091 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дарамбазарын Мөнхцэцэг О Д
2020.04.30 183/ШШ2020/01129 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дарамбазарын Мөнхцэцэг Ю С
2020.06.03 183/ШШ2020/01555 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бүүвэйбаатарын Мөнхбаяр Д д ББСБ ХХК С.Б
2020.05.01 183/ШШ2020/01146 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дарамбазарын Мөнхцэцэг Ш Х
2020.06.03 183/ШШ2020/01556 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бүүвэйбаатарын Мөнхбаяр Ю Б Э бюлдинг ХХК И а ХХК
2020.06.02 183/ШШ2020/01529/и Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бүүвэйбаатарын Мөнхбаяр О.Б А.Д
2020.05.05 183/ШШ2020/01192 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дарамбазарын Мөнхцэцэг М И
2020.05.26 183/ШШ2020/01458 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бүүвэйбаатарын Мөнхбаяр М.С Д.Ц
2020.05.05 183/ШШ2020/01192 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дарамбазарын Мөнхцэцэг М И
2020.05.27 183/ШШ2020/01486 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бүүвэйбаатарын Мөнхбаяр С С ББСБ ХХК Д о м ХХК
2020.05.05 183/ШШ2020/01193 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дарамбазарын Мөнхцэцэг Т С ХХК
2020.09.02 184/ШШ2020/02656 Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Жигжидийн Лхагвасүрэн Б.О Д.Б
2020.05.05 183/ШШ2020/01194 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дарамбазарын Мөнхцэцэг Ж Б
2020.05.08 183/ШШ2020/01228 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дарамбазарын Мөнхцэцэг А Г
2020.05.08 183/ШШ2020/01229 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дарамбазарын Мөнхцэцэг О ХУД цэцэрлэг
2020.09.01 184/ШШ2020/02649 Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Жигжидийн Лхагвасүрэн Н.Б Д.Э
2020.05.12 183/ШШ2020/01255 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дарамбазарын Мөнхцэцэг Б ХХК Б
2020.09.01 184/ШШ2020/02646 Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Жигжидийн Лхагвасүрэн Б.Э Т.Б
2020.05.15 183/ШШ2020/01307 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дарамбазарын Мөнхцэцэг Б Г
2020.09.01 184/ШШ2020/02650 Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Жигжидийн Лхагвасүрэн Т.М И.Х
2020.09.02 184/ШШ2020/02655 Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Жигжидийн Лхагвасүрэн А.М У.Д
2020.05.15 183/ШШ2020/01309 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дарамбазарын Мөнхцэцэг М Б
2020.03.27 183/ШШ2020/00769 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дарамбазарын Мөнхцэцэг Е Т, Б нар
2020.09.02 102/ШШ2020/02438 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Занагийн Доржнамжин СМ ХХК МОХНН УБТЗ
2020.09.03 101/ШШ2020/03011 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дамдингийн Батцэцэг Э Эр
2020.09.03 101/ШШ2020/03009 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дамдингийн Батцэцэг А М
2020.09.03 101/ШШ2020/03008 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дамдингийн Батцэцэг Б М
2020.09.03 101/ШШ2020/03006 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дамдингийн Батцэцэг Ц М
2020.08.27 101/ШШ2020/02962 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дамдингийн Батцэцэг Э М
2020.08.24 101/ШШ2020/02931 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дамдингийн Батцэцэг Э ХХК О, Л нар
2020.08.20 101/ШШ2020/02908 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дамдингийн Батцэцэг Х Э
2020.08.13 101/ШШ2020/02845 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дамдингийн Батцэцэг О Э
2020.08.06 101/ШШ2020/02783 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дамдингийн Батцэцэг О М, С нар
2020.08.06 101/ШШ2020/02782 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дамдингийн Батцэцэг М СӨХ Э
2020.07.27 101/ШШ2020/02676 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дамдингийн Батцэцэг Э ХХК У