Иргэний хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
72903 шийдвэр. (хуудас 3/1459)
2021.03.26 182/ШШ2021/00693 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Төмөрсүхийн Энхтуяа Д.Э Л.Н, Л.Г
2021.03.25 182/ШШ2021/00690 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Төмөрсүхийн Энхтуяа АӨБ ХХК У.О, Б.Б
2021.04.09 182/ШШ2021/00834 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Жагарын Байгалмаа "АКК ББСБ" ХХК Б.Б
2021.03.26 182/ШШ2021/00696 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Намсрайн Нарангэрэл О.Ш Ц.Э
2021.03.19 182/ШШ2021/00651 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Намсрайн Нарангэрэл Т банк Ц ХХК нар
2021.03.17 182/ШШ2021/00644 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Намсрайн Нарангэрэл Л.Д Л.Б
2021.03.12 182/ШШ2021/00622 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Намсрайн Нарангэрэл С.Г Г ХХК
2021.03.03 182/ШШ2021/00524 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Намсрайн Нарангэрэл А ХХК Ч.О
2021.03.05 182/ШШ2021/00556 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Намсрайн Нарангэрэл Ш.А Т ХХК
2021.03.03 182/ШШ2021/00523 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Намсрайн Нарангэрэл Ц.Ц нар С ХХК
2021.02.24 182/ШШ2021/0474 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Намсрайн Нарангэрэл Э ХХК Э ХХК
2021.02.10 182/ШШ2021/00435 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Намсрайн Нарангэрэл А.М Г банк
2021.02.03 182/ШШ2021/00358 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Намсрайн Нарангэрэл Э ХХХ М ХХК
2021.02.03 182/ШШ2021/00357 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Намсрайн Нарангэрэл Б.О Э.Т
2021.01.29 182/ШШ2021/00316 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Намсрайн Нарангэрэл Ц.У НШШГГ
2021.01.29 182/ШШ2021/00315 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Намсрайн Нарангэрэл Г.А Г банк
2021.01.29 182/ШШ2021/00314 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Намсрайн Нарангэрэл Ч хэлтэс Д.О
2021.01.27 182/ШШ2021/00279 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Намсрайн Нарангэрэл Э.А Т банк
2021.01.20 182/ШШ2021/00172 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Намсрайн Нарангэрэл Н.А Д.Г
2021.01.05 182/ШШ2021/00125 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Намсрайн Нарангэрэл Э.Г Б.Н
2021.01.13 182/ШШ2021/00091 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Намсрайн Нарангэрэл Т ХХК Ч хэлтэс
2020.12.23 182/ШШ2021/00005 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Намсрайн Нарангэрэл Н.А Р.Д
2020.12.23 182/ШШ2021/00004 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Намсрайн Нарангэрэл Д.М Б.Э
2020.12.23 182/ШШ2021/00003 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Намсрайн Нарангэрэл Ч хэлтэс Ц.Ө
2020.12.18 182/ШШ2020/02862 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Намсрайн Нарангэрэл Г ХХК
2021.03.01 182/ШШ2021/00509 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Жагарын Байгалмаа Б.Ө Ө.О
2021.03.16 182/ШШ2021/00636 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Жагарын Байгалмаа Ц.Б Н.Г
2021.02.10 182/ШШ2021/00427 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Жагарын Байгалмаа Ч.Ц Ц.Г
2021.03.05 182/ШШ2021/00553 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Жагарын Байгалмаа Б.О А.Э
2021.02.05 182/ШШ2021/00379 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Жагарын Байгалмаа Г.Б Д.Н
2021.01.13 182/ШШ2021/00083 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Жагарын Байгалмаа Ё.О Б.Г
2021.03.03 181/ШШ2021/00474 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сэнгээгийн Хишигбат М.М А ХХК
2021.03.10 181/ШШ2021/00510 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сэнгээгийн Хишигбат Ж газар Х.Т, Х.Б
2021.03.12 181/ШШ2021/00537 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сэнгээгийн Хишигбат Ч.О Б.От
2021.03.17 181/ШШ2021/00619 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сэнгээгийн Хишигбат Б.Ө Н газар
2021.03.18 181/ШШ2021/00628 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сэнгээгийн Хишигбат А.А Б алба
2021.03.16 181/ШШ2021/00596 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Оюунчимэгийн Одгэрэл Х Х ХХК А.Б
2021.03.16 181/ШШ2021/00594 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Оюунчимэгийн Одгэрэл П.Г Х.Э
2021.03.15 181/ШШ2021/00559 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Оюунчимэгийн Одгэрэл Х У ХЗХ Б.М
2021.03.12 181/ШШ2021/00538 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Оюунчимэгийн Одгэрэл Х.Э У.М
2021.03.09 181/ШШ2021/00505 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Оюунчимэгийн Одгэрэл Ч.Ш А А ХХК
2021.03.04 181/ШШ2021/00489 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Оюунчимэгийн Одгэрэл Т.У ЗТГ ОНӨААТҮГ
2021.02.23 181/ШШ2021/00396 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Оюунчимэгийн Одгэрэл Н.С АӨСҮТ
2021.02.04 181/ШШ2021/00321 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Оюунчимэгийн Одгэрэл Т ХХК Б.Г
2021.02.10 181/ШШ2021/00386 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Чимэдцэрэнгийн Ичинхорлоо М ХХК, Ж ХХК Н ХХК
2021.03.17 181/ШШ2021/00618 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Базаррагчаагийн Түмэнцэцэг А Б ХХК В Э ХХК
2021.02.02 181/ШШ2021/00282 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Базаррагчаагийн Түмэнцэцэг Х.Д Б.Б
2021.01.29 181/ШШ2021/00257 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Базаррагчаагийн Түмэнцэцэг Д Д ХХК А.А
2021.01.25 181/ШШ2021/00169 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Базаррагчаагийн Түмэнцэцэг Д.М Э ХХК
2021.01.20 181/ШШ2021/00146 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Базаррагчаагийн Түмэнцэцэг К Б ХХК Н Б ХХК