Иргэний хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
60102 шийдвэр. (хуудас 3/1203)
2019.06.19 00316 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Цэдэвдоржийн Оюун-Эрдэнэ Ч.Д
2019.06.19 00315 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Цэдэвдоржийн Оюун-Эрдэнэ Ц.Г
2018.05.24 981 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хувсааралын Дашдэчмаа С.Б НШШГГ
2019.09.02 182/ШШ2019/01464 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Жагарын Байгалмаа Д.Ч ПД ХХК
2019.06.16 1253 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хувсааралын Дашдэчмаа Т.Э МҮБА
2019.01.04 0043 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Балдангомбын Хишигдаваа Б.О Ж.О
2019.01.08 0061 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Балдангомбын Хишигдаваа П.Д Р.Э
2019.08.29 182/ШЗ2019/01456 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Жагарын Байгалмаа “БУЧХОУНБ” ТӨААТҮГ “УА” ХХК
2019.06.11 1086 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хувсааралын Дашдэчмаа Д.М ХНХЯ
2019.02.26 335 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хувсааралын Дашдэчмаа Д.З ХНХЯ
2019.01.16 0092 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Балдангомбын Хишигдаваа Б.Т Ц.О
2019.03.26 541 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хувсааралын Дашдэчмаа Н.У С.Э
2018.04.24 981 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хувсааралын Дашдэчмаа С.Б НШШГГ
2018.12.18 01269 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Балдангомбын Хишигдаваа Б.Э Д.Б
2019.05.07 00803 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хувсааралын Дашдэчмаа П.О ХХК Д.М
2018.12.28 008 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Балдангомбын Хишигдаваа Г аймгийн ИТХ Д.Т
2019.05.14 00900 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хувсааралын Дашдэчмаа Б.Н А ХХК
2019.01.04 0037 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Балдангомбын Хишигдаваа А.Б Л.С
2018.05.24 981 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хувсааралын Дашдэчмаа С.Б НШШГГ
2018.12.28 0027 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Балдангомбын Хишигдаваа Г.Б Г.А
2019.12.25 182/ШШ2019/00026 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нямдоогийн Баярмаа Ө.А НЗД
2018.06.10 1086 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хувсааралын Дашдэчмаа Д.М ХНХЯ
2019.07.03 1219 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хувсааралын Дашдэчмаа С.С нарын КБЭХА
2019.08.07 182/ШШ2019/01392 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Жагарын Байгалмаа Б.Л Э.Ч
2019.07.05 182/ШШ2019/01234 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Жагарын Байгалмаа КБ ХХК дахь БЭХА ЭЛБТ ХХК Э.Б Е.Т
2019.12.24 182/ШШ2019/00003 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нямдоогийн Баярмаа Б.Э Ш.Х
2019.05.27 182/ШШ2019/00992 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Жагарын Байгалмаа "МХ" ХХК "ЗМ" ХХК
2019.04.26 182/ШШ2019/00731 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Жагарын Байгалмаа У.Г А.С
2019.12.24 182/ШШ2019/00006 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нямдоогийн Баярмаа МБ "С Д Б" ХХК
2019.04.10 182/ШШ2019/00638 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Чойдонгийн Даваасүрэн Б.М М Н ХХК, З Г ХХК, М Х Г ХХК нарт
2019.04.24 182/ШШ2019/00722 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Жагарын Байгалмаа Л.Д Ц.М
2018.07.16 1253 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хувсааралын Дашдэчмаа Т.Э МҮБА
2019.03.06 182/ШШ2019/00419 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Жагарын Байгалмаа Б.М "ТБ" ХХК
2019.02.18 182/ШШ2019/00299 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Жагарын Байгалмаа "Ц" ХХК Э.Э
2019.01.14 182/ШШ2019/00106 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Жагарын Байгалмаа Н.Ж ҮГТМ
2019.10.14 02041 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Баатарын Ууганбаяр Ж.У С ХХК
2019.01.07 182/ШШ2019/00065 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Жагарын Байгалмаа Ж.Э Э.А
2019.07.19 1559 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Өлзийн Уянга С.Б С.Д
2019.07.17 1536 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Өлзийн Уянга МД ХХК Х.О
2019.09.25 1865 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Өлзийн Уянга МБ ҮЗ ХХК
2019.09.20 1845 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Өлзийн Уянга Г.А О ХХК, Д.Н нар
2019.09.16 1808 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Өлзийн Уянга Н.А М.Х
2019.07.08 1520 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Өлзийн Уянга Г.Э В ХХК
2019.10.16 2065 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Өлзийн Уянга Б.Т МУЗ
2019.10.09 182/ШШ2019/01729 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Чойдонгийн Даваасүрэн Б.Б Т ХХК
2019.10.02 182/ШШ2019/01691 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Чойдонгийн Даваасүрэн Б.Д К А
2019.10.02 182/ШШ2019/01690 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Чойдонгийн Даваасүрэн С.Д К А
2019.09.25 182/ШШ2019/01647 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Чойдонгийн Даваасүрэн А Г М А ХХК
2019.09.23 182/ШШ2019/01588 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Чойдонгийн Даваасүрэн Ц.А Н Д
2019.09.18 182/ШШ2019/01568 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Чойдонгийн Даваасүрэн Ц.Б Б Я