Иргэний хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
63853 шийдвэр. (хуудас 4/1278)
2019.10.23 102/ШШ2019/02804 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дансрангийн Наранцэцэг Г.Э Д.О
2019.10.23 102/ШШ2019/02800 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дансрангийн Наранцэцэг С.С О ХХК
2019.10.23 102/ШШ2019/02807 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дансрангийн Наранцэцэг б.с Г.Г
2020.01.31 102/ШШ2020/00398 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Маанийн Мөнхтөр Н.Х.О.Г-ОНӨААТҮГ М.А.К ХХК
2019.11.06 102/ШШ2019/02959 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дансрангийн Наранцэцэг И.Ц Б.Т
2020.01.13 102/ШШ2020/00230 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Маанийн Мөнхтөр М.О Т.Ө
2020.02.05 102/ШШ2020/00433 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Маанийн Мөнхтөр Д.Б С.И ХХК
2020.01.20 102/ШШ2020/00282 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Маанийн Мөнхтөр Э.М Н.Т
2019.12.25 102/ШШ2020/00041 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Маанийн Мөнхтөр Б.И.Н.К ХХК М ХХК
2020.01.23 Дугаар 102/ШШ2020/00319 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Маанийн Мөнхтөр Ц.Б Д.Ч
2020.03.06 108 Өмнөговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лувсанноровын Угтахбаяр Э.Н Ш.О
2020.01.22 Дугаар 102/ШШ2020/00305 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Маанийн Мөнхтөр Б.А Б.Э
2020.02.28 102/ШШ2020/00644 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Тогтохын Гандиймаа Ц.Б С.Н
2020.01.21 Дугаар 102/ШШ2020/00297 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Маанийн Мөнхтөр А.Ц Б.С
2019.12.27 102/ШШ2020/00052 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Тогтохын Гандиймаа Х СӨХ А.О
2020.03.05 198 Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Батсайханы Мөнхзул Сэ ЦГ Д.Г
2020.03.03 Дугаар 102/ШШ2020/00664 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Маанийн Мөнхтөр Ц.М Б.Б
2020.03.05 197 Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Батсайханы Мөнхзул СЭ ЦГ О.Б
2020.01.15 88 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нямсамбуугийн Гантуяа Э.Б Г.С
2020.03.03 190 Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Батсайханы Мөнхзул ХБ ХХК Ц.Н
2020.03.05 102/ШШ2020/00697 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Тогтохын Гандиймаа А.Д Ц.Т
2020.02.13 134 Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Батсайханы Мөнхзул С.С Я.Л
2020.02.28 Дугаар 102/ШШ2020/00636 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Маанийн Мөнхтөр Б.Ц А.И ХХК
2020.02.12 133 Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Батсайханы Мөнхзул Д.Б Д.Э
2020.02.04 93 Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Батсайханы Мөнхзул Т.Н Б.Б
2020.01.07 102/ШШ2020/00103 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Тогтохын Гандиймаа Г.Э Ч.О
2020.01.23 Дугаар 102/ШШ2020/00318 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Маанийн Мөнхтөр Х.Х.З.Х А ХХК
2020.01.29 80 Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Батсайханы Мөнхзул Д.Б СЭ ШШГГ
2020.02.15 91 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дашгай Отгончулуун Б.Д Капитал банк ХХК
2020.03.04 102/ШШ2020/00679 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Тогтохын Гандиймаа З.З М.П
2020.01.21 Дугаар 102/ШШ2020/00296 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Маанийн Мөнхтөр Ж.Э А.Н
2020.01.27 102/ШШ2020/00337 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Тогтохын Гандиймаа Б.Б Д.Г
2020.01.21 56 Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Батсайханы Мөнхзул Б.Э СА ХХК
2020.01.20 49 Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Батсайханы Мөнхзул Д.Б Б.Б
2020.02.14 102/ШШ2020/00557 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Тогтохын Гандиймаа Б.Ц А.Б
2020.01.29 102/ШШ2020/00373 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Маанийн Мөнхтөр С.Э.С.Г ХХК Б.М ХХК
2020.01.14 40 Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Батсайханы Мөнхзул ГБ ХХК Ж.Б, Ж.Б
2020.02.05 131/шш2020/00179 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дашгай Отгончулуун Т.Д Б.Н
2020.01.14 40 Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Батсайханы Мөнхзул Д.Г М.О
2020.01.13 38 Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвын Энхтайван Ц.Х Ч.Б
2020.01.10 102/ШШ2020/00199 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Тогтохын Гандиймаа А.О М.Э
2020.01.08 30 Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Батсайханы Мөнхзул Ч.Ч Б.Б
2020.01.31 85 Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвын Энхтайван АБЧБ БК ХХК
2020.01.24 324 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Тогтохын Гандиймаа Г.Э Д.О
2020.01.08 31 Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвын Энхтайван Б.А СА ТӨХК
2020.02.17 146 Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвын Энхтайван Ц.Б А.Д
2020.02.12 129 Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвын Энхтайван ГБ ХХК Э.Ц, В.С
2020.03.06 206 Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвын Энхтайван ХБ ХХК Н.Б, Б.С
2020.02.20 165 Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвын Энхтайван А.А Б.Б
2019.12.30 102/ШШ2020/00065 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Маанийн Мөнхтөр М ХХК Ш ХХК