Иргэний хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
56836 шийдвэр. (хуудас 4/1137)
2019.06.11 1331 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Баатарын Ууганбаяр Н ХХК
2019.04.26 969 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дашцоодолын Нямбазар Ю Ф ББСБ ХХК Д.Ч Г.Н нар
2019.04.29 974 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дашцоодолын Нямбазар Б А ХХК Э Б Э э ХХК
2019.04.29 976 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дашцоодолын Нямбазар Э.С Д.О
2019.06.11 1332 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Баатарын Ууганбаяр Д.Ц
2019.04.29 978 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дашцоодолын Нямбазар Ж.Б МУЗГ
2019.05.13 1130 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дашцоодолын Нямбазар Р.З Р.Н
2017.05.13 1132 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дашцоодолын Нямбазар Б.Б М-А ХХК, Г.Н
2019.05.17 1178 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дашцоодолын Нямбазар Б.Г ШУТС
2019.05.20 1183 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дашцоодолын Нямбазар И Н СӨХ Б.М
2019.05.28 1584 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр А Г
2019.05.16 1439 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр Г М
2019.05.14 1410 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр Б ХХК Н ХХК
2019.05.14 1404 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр Ш ХХК Т ХХК
2019.05.09 1370 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр О М
2019.05.07 1338 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр Д СӨХ Б
2019.05.07 1328 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр Х ХХК У нар
2019.05.02 1281 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр О Б
2019.04.16 1098 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр Б Э ХХК
2019.04.05 1005 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр М Б
2019.04.02 953 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр Ц Т
2019.02.19 84 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадарчийн Марина О.Б
2019.03.29 932 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр О нар З ХХК
2019.02.19 83 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадарчийн Марина И.С
2019.02.19 82 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадарчийн Марина Л.Ч
2019.02.18 81 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадарчийн Марина Б.Б Э.Б
2019.03.28 924 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр Д ХХК Ч
2019.02.15 80 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадарчийн Марина Л.А Ховд их сургууль
2019.02.15 79 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадарчийн Марина З.М
2019.02.14 77 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадарчийн Марина Л.Б Х.Э
2019.03.28 917 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр Т Ж
2019.02.01 71 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадарчийн Марина Ц.Б Ш.О
2019.03.22 864 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр О У
2019.03.21 857 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр Х ХК Х
2019.01.31 67 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадарчийн Марина Б.О
2019.01.28 51 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадарчийн Марина Б.Я
2019.03.21 850 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр Н К ХХК
2019.03.19 821 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр Ө Б
2019.01.25 49 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадарчийн Марина Төрийн банк Х.Н
2019.03.19 820 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр Б Х ХХК
2019.01.24 45 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадарчийн Марина Жи М.Т
2019.03.14 774 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр Ч Г ХХК
2019.01.22 37 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадарчийн Марина З.Б Б.Б
2019.03.12 745 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр А ХХК А
2019.01.18 24 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадарчийн Марина М.Б Д.Н
2019.03.05 690 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадамдоржийн Мандалбаяр Е ббсб ххк Л
2019.01.18 20 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадарчийн Марина А.П ховд аймаг төрийн байгуулага
2019.01.11 18 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадарчийн Марина Д.Б
2019.01.11 17 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадарчийн Марина Д.Д
2019.01.11 16 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бадарчийн Марина Б.Б