Иргэний хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
67314 шийдвэр. (хуудас 5/1347)
2020.04.15 00262 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сайнбаярын Оюунжаргал Э.Б Б.М
2019.04.13 00256 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сайнбаярын Оюунжаргал Ц.Т АБ ХХК
2020.04.10 00255 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сайнбаярын Оюунжаргал Г. ХХК Б.Д
2020.04.10 00254 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сайнбаярын Оюунжаргал Д.Б
2020.04.10 00253 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сайнбаярын Оюунжаргал Ш.Ж
2020.04.07 00219 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сайнбаярын Оюунжаргал П.Х
2020.05.12 00325 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Цэдэвдоржийн Оюун-Эрдэнэ Ц.Б
2019.04.07 /00218 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сайнбаярын Оюунжаргал А.Д
2020.05.12 00324 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Цэдэвдоржийн Оюун-Эрдэнэ З.О
2020.04.07 /00217 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сайнбаярын Оюунжаргал Б.Н
2020.04.06 00216 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сайнбаярын Оюунжаргал Б.Д Э.О
2020.05.12 00323 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Цэдэвдоржийн Оюун-Эрдэнэ Н.А
2020.05.12 00322 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Цэдэвдоржийн Оюун-Эрдэнэ П.Г
2020.04.06 00215 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сайнбаярын Оюунжаргал Төрийн байгууллага Д.Ц
2020.05.12 00321 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Цэдэвдоржийн Оюун-Эрдэнэ Я.Б
2020.04.28 00303 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Цэдэвдоржийн Оюун-Эрдэнэ Г.ХХК Ц.Б
2020.04.28 00288 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Цэдэвдоржийн Оюун-Эрдэнэ К ХХК Х ХХК Б Б нар
2020.04.28 00287 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Цэдэвдоржийн Оюун-Эрдэнэ Л.С
2020.04.28 00286 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Цэдэвдоржийн Оюун-Эрдэнэ Ч.Н
2020.04.28 00285 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Цэдэвдоржийн Оюун-Эрдэнэ Ц.С
2020.04.28 00284 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Цэдэвдоржийн Оюун-Эрдэнэ Д.О
2020.04.28 00283 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Цэдэвдоржийн Оюун-Эрдэнэ Б.Б
2020.06.30 182/ШШ2020/01527 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Жагарын Байгалмаа Ч.У М.М, А.О
2020.04.23 00281 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Цэдэвдоржийн Оюун-Эрдэнэ Х Д.С
2020.04.06 00214 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сайнбаярын Оюунжаргал Төрийн байгуллага Э.Ш
2020.04.23 00280 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Цэдэвдоржийн Оюун-Эрдэнэ Т ХХК Л.Г
2019.04.06 /00213 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сайнбаярын Оюунжаргал Төрийн байгууллага Ц.Ж
2019.04.06 /00212 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сайнбаярын Оюунжаргал МБ ХХК Ц.Ц
2020.04.06 /00211 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сайнбаярын Оюунжаргал ЭС ХХК Төрийн байгуллага
2020.04.23 00279 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Цэдэвдоржийн Оюун-Эрдэнэ М У.Х
2020.04.23 00278 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Цэдэвдоржийн Оюун-Эрдэнэ М О.Б
2020.04.06 00210 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сайнбаярын Оюунжаргал Б.Б С.Б
2020.04.02 00209 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сайнбаярын Оюунжаргал Т.А Т.Э
2020.04.02 00208 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сайнбаярын Оюунжаргал Р.О ББ. ХХК
2019.03.31 00204 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сайнбаярын Оюунжаргал Н.П Б.О
2019.03.31 00203 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сайнбаярын Оюунжаргал Б.О
2020.03.31 00202 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сайнбаярын Оюунжаргал Ж.Б
2020.04.23 00277 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Цэдэвдоржийн Оюун-Эрдэнэ Х М Э.Ч
2020.03.31 /00201 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сайнбаярын Оюунжаргал Д.А
2020.04.22 00274 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Цэдэвдоржийн Оюун-Эрдэнэ К ББСБ Ц.О
2020.03.31 00200 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сайнбаярын Оюунжаргал Э.Т
2020.03.31 00199 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сайнбаярын Оюунжаргал Д.Н
2020.03.31 153/ШШ2020/00198 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сайнбаярын Оюунжаргал Ш.Д
2020.03.31 153/ШШ2020/00197 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сайнбаярын Оюунжаргал Д.Р
2020.03.31 153/ШШ2020/00197 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сайнбаярын Оюунжаргал Д.Р
2020.04.22 309 Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Ламжавын Соёлмаа О.Э М.П
2020.06.25 103/ШШ2020/00409 Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Пунцагийн Цэцэгдулам Н.Т БХК
2020.06.22 103/ШШ2020/00405 Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Пунцагийн Цэцэгдулам Б.А Г.Н
2020.06.25 103/ШШ2020/00395 Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Галбадрахын Солонго П.Н Б.М
2020.06.15 103/ШШ2020/00379 Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Пунцагийн Цэцэгдулам Ж.М БХК