Иргэний хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
62449 шийдвэр. (хуудас 5/1249)
2019.12.05 506 Дундговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Гүнбаярын Баярдаваа Б.Б
2019.12.05 505 Дундговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Гүнбаярын Баярдаваа И.О
2019.12.05 504 Дундговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Гүнбаярын Баярдаваа Н.С
2019.12.05 503 Дундговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Гүнбаярын Баярдаваа Ш.Ч
2019.12.02 498 Дундговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Гүнбаярын Баярдаваа Н.П
2019.12.02 497 Дундговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Гүнбаярын Баярдаваа С Сум
2019.12.02 496 Дундговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Гүнбаярын Баярдаваа Ж.Д Ц.М
2019.12.02 495 Дундговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Гүнбаярын Баярдаваа А.Л
2019.12.02 494 Дундговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Гүнбаярын Баярдаваа Н.Р
2019.12.02 480 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Цамбын Эрдэнэзуу С Т ХХК
2019.12.02 479 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Цамбын Эрдэнэзуу Т.Б С
2019.11.18 456 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Цамбын Эрдэнэзуу Л.У Д.Б
2019.11.29 477 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Цамбын Эрдэнэзуу Б.Б Г.У
2019.12.09 492 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Цамбын Эрдэнэзуу С.А М
2019.10.11 394 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Цамбын Эрдэнэзуу Д.М Ш.А
2019.10.16 402 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Цамбын Эрдэнэзуу Л ХХК Н.Т
2019.11.20 460 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Цамбын Эрдэнэзуу Д.м Р.У
2019.12.11 500 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Цамбын Эрдэнэзуу Г.Б Б.Б
2019.12.19 515 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Шарын Оюунгэрэл Ц.С М
2020.01.06 075 Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Баяраагийн Баярмаа Ж.Д Д.Б
2019.12.12 184/ШШ2019/03229 Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагваагийн Оюунцэцэг Д.О-Э А.О
2019.12.05 184/ШШ2019/03171 Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагваагийн Оюунцэцэг Ч.А С.Ч
2019.11.18 142/ШШ2019/01333 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бат-Очирын Бямбасүрэн Б.Н А.Х
2019.10.14 1167 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бат-Очирын Бямбасүрэн Д.Н Ө.Т
2019.10.16 142/ШШ2019/01180 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бат-Очирын Бямбасүрэн Б.З Л.С
2018.11.12 142/ШШ2019/01312 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бат-Очирын Бямбасүрэн Ж ХХК В.У
2019.10.15 142/ШШ2019/01174 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бат-Очирын Бямбасүрэн Д ХХК М.М
2019.09.24 142/ШШ2019/01097 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бат-Очирын Бямбасүрэн Д.Э Д.Д
2018.10.23 142/ШШ2019/01228 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бат-Очирын Бямбасүрэн Ж.Г Э ТӨҮГ
2019.10.17 142/ШШ2019/01189 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бат-Очирын Бямбасүрэн Б.Б Т.М
2019.11.14 142/ШШ2019/01325 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг Э.Д Д.Ж
2019.11.11 142/ШШ2019/01293 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг Х банк П.С
2019.11.13 142/ШШ2019/01319 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бат-Очирын Бямбасүрэн Э.Б Р.Б
2019.12.09 142/ШШ2019/01474 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг О.А ЗД
2019.10.21 142/ШШ2019/01199 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бат-Очирын Бямбасүрэн Н.Б Л.Б
2019.12.17 142/ШШ2019/01533 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг М.Б Б.Э
2019.11.29 142/ШШ2019/01401 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бат-Очирын Бямбасүрэн Л.Б Д.Ж
2019.11.29 142/ШШ2019/01401 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бат-Очирын Бямбасүрэн Л.Б Д.Ж
2019.10.21 142/ШШ2019/01200 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бат-Очирын Бямбасүрэн Д.А Д.Б
2019.10.16 142/ШШ2019/01179 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бат-Очирын Бямбасүрэн А.А А.Б
2019.12.06 617 Булган аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Хишигдэлгэр Р.Б Д.У
2019.10.16 496 Булган аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Ганбаатарын Мягмарсүрэн С.Б Ц.Я
2019.10.27 477 Булган аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Ганбаатарын Мягмарсүрэн Ж.Э БАШШГГ
2019.11.14 142/ШШ2019/01323 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Балдангомбын Хишигдаваа ТБ ХХК БУ ХХК
2019.11.25 142/ШШ2019/01380 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Балдангомбын Хишигдаваа Н.Ц Б.О
2019.10.17 142/ШШ2019/01188 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Балдангомбын Хишигдаваа В.Э Х цэцэрлэг
2019.09.27 142/ШШ2019/01116 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Балдангомбын Хишигдаваа Б.С А.Б
2019.10.13 142/ШШ2019/01225 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Балдангомбын Хишигдаваа М.Э Э.М
2019.10.23 142/ШШ2019/01226 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Балдангомбын Хишигдаваа ЭСН ББСБ ХХК Б.Ч, Н.Х, Н.Л нар
2019.10.22 142/ШШ2019/01215 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Балдангомбын Хишигдаваа Т.М Х.У