Иргэний хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
57932 шийдвэр. (хуудас 5/1159)
2019.06.20 184/ШШ2019/01685 Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Эрдэнэбатын Амин-Эрдэнэ Г.О У.Ч
2019.07.29 1613 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Баатарын Ууганбаяр А.Н Х.Б
2019.06.25 184/ШШ2019/01727 Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Эрдэнэбатын Амин-Эрдэнэ Т.Б НШШГГ
2019.06.25 184/ШШ2019/01738 Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Эрдэнэбатын Амин-Эрдэнэ П.О Б.Г
2019.07.30 1619 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Баатарын Ууганбаяр С.А
2019.07.25 1605 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Баатарын Ууганбаяр А.М Б.Э
2019.06.28 183/ШШ2019/01522 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Даваадоржийн Энхцэцэг О С
2019.06.28 183/ШШ2019/01521 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Даваадоржийн Энхцэцэг Н ХХК А ХХК
2019.06.27 183/ШШ2019/01511 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Даваадоржийн Энхцэцэг О Д, Э нар
2019.06.26 183/ШШ2019/01501 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Даваадоржийн Энхцэцэг А Т СӨХ
2019.06.25 183/ШШ2019/01485 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Даваадоржийн Энхцэцэг А Ж ХХК
2019.07.22 1635 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Жамъяанчойжилын Сэмжид Х.Ө Б.Б
2019.06.21 183/ШШ2019/01455 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Даваадоржийн Энхцэцэг М, М нар НШШГГ
2019.07.19 1624 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Жамъяанчойжилын Сэмжид Б.А ХХҮХ, ХНХЯ
2019.07.02 183/ШШ2019/01541 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Доржбалын Янжиндулам Н.Э
2019.06.14 183/ШШ2019/01381 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Даваадоржийн Энхцэцэг Х СӨХ Г
2019.07.25 101/ШШ2019/02072 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бямбаюугийн Цолмонгэрэл Г ХХК Д.Б
2019.06.12 183/ШШ2019/01359 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Даваадоржийн Энхцэцэг Н Б
2019.07.04 183/ШШ2019/01562 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Доржбалын Янжиндулам Ё.Г Төрийн байгууллага
2019.07.23 1576 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Баатарын Ууганбаяр ШУТИС ГХДС
2019.07.19 1623 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Жамъяанчойжилын Сэмжид Т аймгийн ПГ Ч.Г
2019.07.23 1575 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Баатарын Ууганбаяр Т ББСБ ХХК
2019.07.19 1622 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Жамъяанчойжилын Сэмжид Ү ХХК Б.Э
2019.05.20 396 Дорнод аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Ганбаатарын Уртнасан Ж.Э Э.Г
2019.07.19 1621 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Жамъяанчойжилын Сэмжид Э.Б Ч.Д
2019.07.05 183/ШШ2019/01569 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Доржбалын Янжиндулам Ц.З С.Э
2019.07.09 183/ШШ2019/01598 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Доржбалын Янжиндулам К.э СӨХ Г.Г
2019.07.17 1603 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Жамъяанчойжилын Сэмжид Ж.Д Б.О
2019.07.05 01576 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Жамъяанчойжилын Сэмжид Ч.А Н.Б
2019.07.03 01560 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Жамъяанчойжилын Сэмжид Г.Т НШШГ
2019.07.03 01559 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Жамъяанчойжилын Сэмжид Р ХХК Т ХХК
2019.06.05 183/ШШ2019/01308 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Даваадоржийн Энхцэцэг Г Э
2019.07.03 183/ШШ2019/01558 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Жамъяанчойжилын Сэмжид С.Б Н.Ч, Ц.Д
2019.05.31 183/ШШ2019/01256 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Даваадоржийн Энхцэцэг М Н ХХК
2019.05.29 183/ШШ2019/01238 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Даваадоржийн Энхцэцэг Ж ХХК О, А нар
2019.07.03 183/ШШ2019/01557 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Жамъяанчойжилын Сэмжид Ж СӨХ Д.Б
2019.05.24 183/ШШ2019/01217 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Даваадоржийн Энхцэцэг Н Г ХХК
2019.05.22 183/ШШ2019/01209 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Даваадоржийн Энхцэцэг Т Ж
2019.07.23 1577 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сэргэлэнгийн Энхбаяр Ц.А Б.Т
2019.07.23 1578 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сэргэлэнгийн Энхбаяр Б Д ХХК Г П ХХК
2019.07.18 1543 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сэргэлэнгийн Энхбаяр Э Т М С ХХК Е ХХК
2019.07.03 1482 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сэргэлэнгийн Энхбаяр Н.Э Д.О
2019.07.03 1485 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сэргэлэнгийн Энхбаяр Ш.М О О Г ХХК
2019.06.27 1441 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сэргэлэнгийн Энхбаяр Н.А Д.М
2019.06.25 1429 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сэргэлэнгийн Энхбаяр Ш Т ХХК БХЗХТБАА
2019.06.25 1428 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сэргэлэнгийн Энхбаяр Х.Б Р М ХХК
2019.06.13 297 Булган аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Ганбаатарын Мягмарсүрэн “Х” ХХК Булган аймгийн З
2019.06.11 1335 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сэргэлэнгийн Энхбаяр М Б ХХК А Р ХХК
2019.05.30 1288 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сэргэлэнгийн Энхбаяр Н К ХХК Н ХХК
2019.05.30 1289 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сэргэлэнгийн Энхбаяр Б.Т П.Д