Иргэний хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
60565 шийдвэр. (хуудас 6/1212)
2019.06.06 222 Увс аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нямжавын Гэрэлтуяа Б.Б УА-НЭ
2019.10.21 2081 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Баатарын Ууганбаяр Г.А ШС ХХК, Ш ХХК
2019.06.06 221 Увс аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нямжавын Гэрэлтуяа А.Ц УА-НЭ
2019.04.26 172 Увс аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нямжавын Гэрэлтуяа Х банк Б.О
2019.04.26 171 Увс аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нямжавын Гэрэлтуяа А.Ч Л.Б
2019.04.25 169 Увс аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нямжавын Гэрэлтуяа Н.Б УАУС ЗДТГ
2019.04.05 140 Увс аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нямжавын Гэрэлтуяа Ц.С М.Б
2019.03.29 135 Увс аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нямжавын Гэрэлтуяа С.Д УАНС ИТХ-д
2019.05.29 181/ШШ2019/01277 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Данжаадын Уранчимэг У з ХХК Б Х З Х Т Б А А
2019.09.23 181/ШШ2019/01854 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Данжаадын Уранчимэг Ц.Б Ш У Т И С
2019.05.07 181/ШШ2019/01067 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Данжаадын Уранчимэг Г.М Б И Д ХХК
2018.10.26 142/ШШ2019/01034 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг М.Л З.Б
2019.06.28 142/ШШ2019/00840 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг А.А М.Г
2019.09.19 142/ШШ2019/01079 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг Ч.О Б.С
2019.09.23 142/ШШ2019/01088 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг Ж.Т Ж.Б
2019.09.19 142/ШШ2019/01080 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг Ж.Э Х.С
2019.09.12 142/ШШ2019/01056 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг Н.Н Н.Ц
2019.07.25 142/ШШ2019/00940 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг Г.Э Н.Б
2019.07.30 142/ШШ2019/00957 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг Д.М Д.М
2019.07.25 142/ШШ2019/00957 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг Г.Э Н.Б
2019.08.05 142/ШШ2019/00966 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг С.Б Т.Б
2019.07.25 142/ШШ2019/00937 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Лхагвасүрэнгийн Ариунцэцэг Хаан банк О нар
2019.10.14 181/ШШ2019/02034 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Базаррагчаагийн Түмэнцэцэг Б.М Г.Б
2019.08.20 181/ШШ2019/01669 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Базаррагчаагийн Түмэнцэцэг Г.Г Б ХХК
2019.08.19 181/ШШ2019/01662 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Базаррагчаагийн Түмэнцэцэг С.Б 29 Д С
2019.08.12 181/ШШ2019/01654 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Базаррагчаагийн Түмэнцэцэг А.З Ж С
2019.08.07 181/ШШ2019/01645 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Базаррагчаагийн Түмэнцэцэг М.О Э Г Х ХХК
2019.06.25 181/ШШ2019/01427 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Базаррагчаагийн Түмэнцэцэг Р.О Ү.Т
2019.06.07 181/ШШ2019/01323 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Базаррагчаагийн Түмэнцэцэг Н.Г И Ө ХХК
2019.06.21 181/ШШ2019/01418 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Базаррагчаагийн Түмэнцэцэг Ш.Б Б.У Х Х Б ХХК
2019.05.13 181/ШШ2019/01131 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Базаррагчаагийн Түмэнцэцэг Д.Г С Б Д З Д Т Г
2019.10.09 310 Говь-Алтай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Намхайдоржийн Оюунбилэг Д.Б П.Х
2019.05.07 181/ШШ2019/01069 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Базаррагчаагийн Түмэнцэцэг В К ХХК Ц.Э
2019.10.24 119 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум дундын шүүх Самандаабазарын Өлзий-Отгон Ханбогд сумын ЗДТГ Э.О
2018.10.21 118 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум дундын шүүх Самандаабазарын Өлзий-Отгон Х.Г С.А
2019.10.21 116 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум дундын шүүх Самандаабазарын Өлзий-Отгон Ц.Ш Ө.Н
2019.04.24 181/ШШ2019/00946 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Базаррагчаагийн Түмэнцэцэг Н Д Е Г Т К ХХК
2019.04.15 181/ШШ2019/00888 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Базаррагчаагийн Түмэнцэцэг П О Э Э ХХК М Д ХХК, Ө П ХХК
2019.04.10 181/ШШ2019/00848 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Базаррагчаагийн Түмэнцэцэг Н.Ө Ц.И
2019.10.21 2082 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Баатарын Ууганбаяр Н.Ч НШШГГ
2019.04.01 181/ШШ2019/00760 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Базаррагчаагийн Түмэнцэцэг О.Н Г.Б
2019.02.25 181/ШШ2019/00491 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Базаррагчаагийн Түмэнцэцэг Г б А.Г, А.Ш, Л.М
2019.09.17 01818 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бавалын Баатар З.Г Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
2019.10.15 02048 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Бавалын Баатар Э.О Э.Ц
2019.01.24 181/ШШ2019/00279 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Базаррагчаагийн Түмэнцэцэг Л.З Ч.Б
2019.07.16 1534 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Базаррагчаагийн Түмэнцэцэг Б.Я Э М Я Т Н Б Д
2019.04.17 894 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Базаррагчаагийн Түмэнцэцэг Я.Б Э М Я Т Н Б Д
2019.07.29 1614 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Базаррагчаагийн Түмэнцэцэг Э А Э Э ХХК У Х ХХК Б.А
2019.03.13 630 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Базаррагчаагийн Түмэнцэцэг Э Г Г ХХК М Т З ТӨХК М У Х Б
2019.02.21 473 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Базаррагчаагийн Түмэнцэцэг Э Э С ХХК Б К ХХК Б.Б Н.М