Иргэний хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
11033 шийдвэр. (хуудас 1/221)
2019.11.06 210/МА2019/01880 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Н ХХК ТО ХХК
2019.11.08 210/МА2019/01893 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж О.Н ИНЕГ
2019.11.08 210/МА2019/01891 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж О.Н ИНЕГ
2019.11.08 210/МА2019/01892 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж “ЧХОУНБ” ТӨААТҮГ “УА” ХХК
2019.11.06 210/МА2019/01883 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Г.Г Н.Б
2019.11.06 210/МА2019/01882 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж ХЦ ХХК Г.Х
2019.11.06 210/МА2019/01881 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж ХБ ХХК Ш.О, Ц.Т
2019.11.01 210/МА2019/01851 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж “НСТ” ХХК Л.Х, “СМ” ХХК
2019.11.01 210/МА2019/01850 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Г.М, Ц.А “О” ХХК
2019.11.01 210/МА2019/01849 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж “ТЭТП” ХХК Н.Д
2019.10.30 210/МА2019/01839 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж ӨОМ ХХК Ч.О, “Т” ХХК
2019.10.30 210/МА2019/01838 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Н.О Д.Н, Х.Г
2019.10.30 210/МА2019/01837 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж П.Д НШШГГ, “ХЭ” ХХК
2019.10.30 210/МА2019/01836 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Ц.Б НШШГГ
2019.10.09 210/МА2019/01784 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж СХДЦНХ
2019.10.09 210/МА2019/01783 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Б.М
2019.10.09 210/МА2019/01782 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж А.Г “Я” ХХК, Г.Б, Ө.Н
2019.09.27 210/МА2019/01751 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Б.С МСМГ ХХК
2019.09.20 210/МА2019/01719 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Г.А МОХНН УБТЗ
2019.09.20 210/МА2019/01718 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж “ЭАЭЭ” ХХК “УХ” ХХК, Б.А
2019.09.20 210/МА2019/01717 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Д.Б Д.О, Ж.Б
2019.09.11 210/МА2019/01670 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Д.А “ТА” ХХК
2019.09.11 210/МА2019/01669 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж П.Н, А.Н, Б.С, Б.Са, Г.С, Я.П, Б.П, Д.Ө, Д.О, Ц.О, Ш.О, А.О, П.О, И.Н, Д.Н “ЗТН” ОНӨААТҮГ
2019.09.06 210/МА2019/01640 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж ХБ ХХК Н.Д, Б.Г
2019.09.06 210/МА2019/01639 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж УЗ ХХК ШШГЕГ-ын БХЗХТБАА
2019.08.30 210/МА2019/01596 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж ХИБ ХХК А ХХК
2019.08.30 210/МА2019/01595 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж “ТХ ББСБ” ХХК С.Б, Н.Б, Н.Би
2019.08.28 210/МА2019/01584 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж “ЕЭ” ХХК “ОШ” ХХК
2019.08.28 210/МА2019/01583 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж “ЭЭЭ” ХХК Д.Р
2019.08.28 210/МА2019/01582 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж А.Н Х.Б, Н.Б
2019.08.28 210/МА2019/01581 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж ЖТ СӨХ Д.Б
2019.08.23 210/МА2019/01564 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж ЖЭС ХХК ЭСК ХХ
2019.08.23 210/МА2019/01563 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Г.Б, М.Т “ЖЭБК ББСБ” ХХК
2019.08.23 210/МА2019/01562 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж О.О НШШГГ
2019.08.23 210/МА2019/01561 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Ш.Д Б.Э
2019.08.21 210/МА2019/01551 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Б.Х Д.Б
2019.08.21 210/МА2019/01550 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Ж.Т БА ХХК
2019.08.21 210/МА2019/01549 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Д ХХК С.А.А
2019.08.21 210/МА2019/01548 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж ОИ ББСБ ХХК НШШГГ
2019.08.21 210/МА2019/01547 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Ш.Б Б.М
2019.08.16 210/МА2019/01530 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж В ХХК МСТ ХХК
2019.08.16 210/МА2019/01529 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж ДО ББСБ ХХК А.Ц
2019.08.16 210/МА2019/01528 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж С.О С.Б
2019.08.14 210/МА2019/01519 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Н.Б Б.А, Г.М
2019.08.09 210/МА2019/01497 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Б.Ө Б.Д, Ж.О, Ө.Д
2019.08.09 210/МА2019/01496 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж СК ХХК ЭААБЭЭ ХХК
2019.08.09 210/МА2019/01495 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж НБМФ ББСБ ХХК Ч.Б
2019.08.09 210/МА2019/01494 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж БГ ХХК К.Ч
2019.11.11 1909 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэнд-Аюушийн Ичинхорлоо Д.Б М ХХК
2019.11.11 1908 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэнд-Аюушийн Ичинхорлоо Г.Ж.Т У ХХК