Иргэний хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
14408 шийдвэр. (хуудас 1/289)
2021.01.13 215/МА2021/00001 Говь-Алтай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шаравын Баттогтох Ц.Э ГАА Зооноз
2021.01.08 201/МА2021/0006 Дорнод аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Зундуйн Энхцэцэг "А" ХК С.Н
2021.01.08 201/МА2021/0005 Дорнод аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Зундуйн Энхцэцэг Дорнод аймгийн ЗД Ө.Д, Ж.Н
2021.01.04 201/МА2021/0004 Дорнод аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Зундуйн Энхцэцэг Т Б С.Д
2020.12.30 201/МА2021/0003 Дорнод аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Зундуйн Энхцэцэг Б г ББСБ Э.Г, У.С
2020.12.30 201/МА2021/0002 Дорнод аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Зундуйн Энхцэцэг Б г ББСБ В.Б, У.Ц
2020.12.25 201/МА2021/00001 Дорнод аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Зундуйн Энхцэцэг "А а ү" ХХК С.Д
2020.12.17 201/МА2020/0037 Дорнод аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Зундуйн Энхцэцэг Э.С А.М
2020.12.18 02381 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагаагийн Байгалмаа Б.Ө "Ф П" ХХК
2021.01.04 00070 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагаагийн Байгалмаа Э.Ц М Д ХК
2020.05.28 17 Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нэргүйн Батчимэг Б.С ЧБ ХХК
2020.12.21 02426 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагаагийн Байгалмаа Ч.Б Н.М
2020.12.21 02424 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагаагийн Байгалмаа П.Б "ДЭЖЭ" ХХК
2020.12.16 02366 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагаагийн Байгалмаа С.Н НШШГГ
2020.12.30 00059 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагаагийн Байгалмаа Б.Т Э.Т
2020.12.07 02296 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагаагийн Байгалмаа Х.У ЭГЦ
2020.12.18 02382 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагаагийн Байгалмаа Ш.Б М ХХК
2020.12.14 02348 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагаагийн Байгалмаа Б.Г Х.Э
2020.12.16 02367 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагаагийн Байгалмаа Ч.Н НШШГГ
2020.09.18 02491 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагаагийн Байгалмаа У.Х ЭГ БСБ
2020.12.14 02347 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагаагийн Байгалмаа П.А УБТЗ
2020.12.04 02291 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагаагийн Байгалмаа Д Б ХХК НШШГГ
2020.12.25 00012 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чулуунбаатарын Цэнд Ц.Г, Ө.Э НШШГГ
2020.12.25 00011 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чулуунбаатарын Цэнд Т.Б ХХК Б.Н, Б.Б
2020.12.21 02417 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Т.Э Б ХХК
2020.12.21 02416 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Х ХХК Д.О, Ч.С
2020.12.21 02415 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Д.М Ж.О
2020.11.18 02387 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Д.Ш Д ХХК
2020.12.18 02386 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж В ХХК Ц.Ц
2020.12.11 02337 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Я.Ц Т.Э
2020.12.11 02336 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Б.О Д.Б
2020.12.11 02335 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Б.А Н
2020.12.16 02371 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэнд-Аюушийн Ичинхорлоо М.Г ТК ХХК
2020.12.09 02319 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Ш.Ц
2020.12.16 02372 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэнд-Аюушийн Ичинхорлоо ХХБ ХХК Ц
2020.12.09 02320 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Г.Б Д ХХК
2020.12.16 02373 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэнд-Аюушийн Ичинхорлоо А.Б Ц.Д
2020.12.09 02321 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Т.А Н
2020.12.14 02349 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэнд-Аюушийн Ичинхорлоо Г.О Д.И
2020.12.14 02350 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэнд-Аюушийн Ичинхорлоо Ё.И
2020.12.04 02282 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Э.Ч Б.Б
2020.12.14 02351 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэнд-Аюушийн Ичинхорлоо Э ХХК Ж.Д
2020.12.11 02338 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэнд-Аюушийн Ичинхорлоо С.Н УБДС ТӨХК
2020.12.04 02281 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Б.А Н
2020.12.11 02340 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэнд-Аюушийн Ичинхорлоо С.Н УБДС ТӨХК
2020.12.04 02283 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж А ХХК А ХХК
2020.12.09 02322 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэнд-Аюушийн Ичинхорлоо Б.Э Б СӨХ
2020.11.11 02280 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж А ХХК Б.Б, Г.Н нар
2020.12.09 02774 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэнд-Аюушийн Ичинхорлоо Г ХХК П.Н
2020.12.09 02324 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэнд-Аюушийн Ичинхорлоо С ХХК Б ХХК