Иргэний хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
10560 шийдвэр. (хуудас 2/212)
2019.06.03 13 Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ядамсүрэнгийн Алтаннавч Д Д
2019.09.09 1650 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мянгаагийн Наранцэцэг “Ф ББСБ” ГХОХХК-ийн М.Х-д
2019.06.03 12 Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ядамсүрэнгийн Алтаннавч Б Б
2019.05.23 11 Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ядамсүрэнгийн Алтаннавч Цагдаагийн газар Г
2019.05.23 10 Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ядамсүрэнгийн Алтаннавч Б Э
2019.04.29 9 Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ядамсүрэнгийн Алтаннавч Д Б
2019.09.02 1601 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мянгаагийн Наранцэцэг Э Э Э Э ХХК-ийн Н.Б-д
2019.09.11 1667 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мянгаагийн Наранцэцэг С.С, Х.О нарын К Б дахь Банкны эрх хүлээн авагчид
2019.09.09 1645 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мянгаагийн Наранцэцэг М.Э-н НШШГГ-т
2019.09.09 1649 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мянгаагийн Наранцэцэг Т.С-н Д.До, Д.Да нарт
2019.09.09 1646 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мянгаагийн Наранцэцэг Р.О-н Ү.Т-д
2019.09.18 1700 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чулуунбаатарын Цэнд Б.Б НДЕГ
2019.09.18 1699 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чулуунбаатарын Цэнд Т.Н Э.М, Б.П
2019.09.09 1647 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мянгаагийн Наранцэцэг “Н Х” ХХК-ийн “А П Э Э” ХХК-д
2019.10.02 1767 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогтохын Туяа О.Б Б.Ц
2019.09.25 1737 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогтохын Туяа Н.А "БЖЭТ" ХХК
2019.09.25 1736 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогтохын Туяа "ГИ" ХХК ИНЕГ
2019.09.25 1735 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогтохын Туяа Ш.Н БҮТ
2019.09.13 1687 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мянгаагийн Наранцэцэг Б.С-н Б.А-д
2019.09.25 1734 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогтохын Туяа МТХГТАҮЭХ П.Г
2019.09.20 1713 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогтохын Туяа Г.М НШШГГ
2019.09.20 1712 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогтохын Туяа Н.О С.Н
2019.09.13 1677 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогтохын Туяа Р.О Б.О
2019.09.13 1676 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогтохын Туяа "РБ" ХХК Т.А
2019.08.19 1532 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мянгаагийн Наранцэцэг Г.Л-н “Б” ХХК
2019.08.23 1554 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мянгаагийн Наранцэцэг Ф.И.Ю.Ч-н Ж.Б-д
2019.08.28 1578 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мянгаагийн Наранцэцэг Т.Г-н Т Б ХХК-д
2019.09.13 1688 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мянгаагийн Наранцэцэг Б.О-ын О.У-д
2019.08.19 1531 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мянгаагийн Наранцэцэг Б.Э-ийн .М, Е Б ХХК нарт
2019.08.19 1534 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мянгаагийн Наранцэцэг Ц.Б-ийн Б Д ХХК-д
2019.04.29 08 Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ядамсүрэнгийн Алтаннавч Ш Э
2019.10.02 1774 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сономдовчингийн Энхтөр Н.А Ц.Э
2019.10.02 1775 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сономдовчингийн Энхтөр Ж.Г ЗТН
2019.09.27 1750 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сономдовчингийн Энхтөр Г.Г Б ХХК
2019.09.18 1704 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сономдовчингийн Энхтөр СББ М
2019.09.18 1705 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сономдовчингийн Энхтөр ЧО ХХК ШМ ХХК
2019.09.23 050 Баян-Өлгий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дүйсэнбекийн Көбеш М.Е Төрийн байгууллага
2019.09.25 052 Баян-Өлгий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Солтанмуратын Өмирбек Төрийн бус байгууллага С ХХК
2019.09.18 1706 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сономдовчингийн Энхтөр У.Б НШШГГ
2019.09.23 051 Баян-Өлгий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дүйсэнбекийн Көбеш М.Б Төрийн байгууллага
2019.09.13 1689 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сономдовчингийн Энхтөр Ч.Э ЕБС
2019.09.23 049 Баян-Өлгий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Солтанмуратын Өмирбек Т.А Төрийн байгууллага
2019.09.23 047 Баян-Өлгий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Солтанмуратын Өмирбек Х Төрийн бус байгууллага
2019.09.17 046 Баян-Өлгий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дүйсэнбекийн Көбеш Ц.М Төрийн бус байгууллага
2019.09.13 1679 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сономдовчингийн Энхтөр Б.А ХХҮХ, ХНХЯ
2019.09.23 1724 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Авирмэдийн Отгонцэцэг Б.Г Б.Г
2019.09.23 1725 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Авирмэдийн Отгонцэцэг КС ББСБ ХХК С.Т
2019.09.23 1726 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Авирмэдийн Отгонцэцэг З.Д ЛХ ХХК
2019.09.13 1680 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сономдовчингийн Энхтөр Д.Б О.У
2019.09.13 1681 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сономдовчингийн Энхтөр Б.А С.З