Иргэний хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
11382 шийдвэр. (хуудас 2/228)
2019.12.13 2102 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Б.Ө Э.А
2019.12.11 2073 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Т Ш ХХК
2019.12.11 2072 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Н.Ч НШШГГ
2019.12.06 2042 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж К банкны эрх хүлээн авагч НШШГГ
2019.12.06 2043 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Ц.Э Н.М
2019.12.04 2030 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Г ХХК Б.Ж
2019.12.04 2031 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж М ХХК С.Д, Г.Я
2019.12.20 2162 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сономдовчингийн Энхтөр Т ХХК Х ХХК
2019.12.20 2163 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сономдовчингийн Энхтөр Ц.Ө- Б УТҮГ
2019.12.18 2137 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сономдовчингийн Энхтөр Д.Ц Т ХХК
2019.12.18 2135 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сономдовчингийн Энхтөр Л.Д Т сургууль
2019.12.04 2032 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Ж.Д
2019.12.18 2136 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сономдовчингийн Энхтөр Х ХХК Д.А
2019.11.29 2007 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Ц.Х О.М, О.О
2019.11.29 2008 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж У ХХК Ү ХХК
2019.11.29 2009 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Н.Б БГД цэцэрлэг
2019.11.29 210 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Г ХХК Ч.Б, Б.А
2019.12.20 2168 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа г ө
2019.12.20 2169 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа б м
2019.12.20 2170 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа м в
2019.12.20 2171 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа н г
2019.12.18 2127 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа м а
2019.12.18 2128 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа в д
2019.12.18 2129 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа г а
2019.12.18 2130 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа г э
2019.12.13 2103 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа ш д
2019.12.11 2076 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа и д
2019.12.11 2077 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа и ч
2019.12.11 2078 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа г а
2019.12.11 2079 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа П.Э ц
2019.12.11 2080 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа Б.У Г
2019.12.06 2041 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа О.Ё У
2019.12.04 2020 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа Ц.Э Ц.Х
2019.12.04 2021 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа и с
2019.11.04 2022 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа м д
2019.12.20 2177 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мянгаагийн Наранцэцэг С.Т-ын НШШГГ-т
2019.12.04 2023 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа М Х
2019.12.20 2179 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мянгаагийн Наранцэцэг Н.Х-ын “АИ ” ХХК-д
2019.11.29 1996 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа С.Б н
2019.11.29 1997 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа Л.Н М.А
2019.11.22 1970 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа С
2019.12.20 2178 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мянгаагийн Наранцэцэг “МД ” ХЗХ-ны Ж.Б, Ж.Э нарт
2019.12.20 2180 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мянгаагийн Наранцэцэг “ГТ ” ХЗХ-ны Б.Г-т
2019.11.22 1971 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа К А
2019.11.22 1972 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа Б.Б Т
2019.12.20 2176 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мянгаагийн Наранцэцэг Г.Б-ийн НШШГГ-т
2019.11.18 2123 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мянгаагийн Наранцэцэг Г.А-ийн НШШГГ
2019.12.18 2126 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мянгаагийн Наранцэцэг Ц.Д-ийн “НХСО ” ХХК-д
2019.12.18 2125 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мянгаагийн Наранцэцэг З.Н-гийн Ц.А-д
2019.12.20 2164 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сономдовчингийн Энхтөр И.У ОСНААУГ