Иргэний хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
12877 шийдвэр. (хуудас 2/258)
2020.05.01 980 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батдоржийн Нармандах Х.Х.Б ХХК ЗДО ХХК
2020.05.01 981 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батдоржийн Нармандах П.У НШШГГ
2020.05.01 982 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батдоржийн Нармандах С.Г М.Т ХХК
2020.04.28 945 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батдоржийн Нармандах Ч.Н Г.Б
2020.04.27 946 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батдоржийн Нармандах М.У.Х.Б ХХК ТОСК
2020.04.20 897 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батдоржийн Нармандах Ч.М Ц.Г
2020.04.20 898 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батдоржийн Нармандах А.М Ш.Г
2020.04.20 899 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батдоржийн Нармандах Б.З.Г ХХК Р.Г ХХК
2020.04.20 899 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батдоржийн Нармандах Б.З.Г ХХК Р.Г ХХК
2020.04.20 900 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батдоржийн Нармандах Ц.Б НШШГГ
2020.04.17 884 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батдоржийн Нармандах А.Ж Х.Б ХХК
2020.04.17 885 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батдоржийн Нармандах Л.М С.Д ХХК
2020.04.17 886 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батдоржийн Нармандах Б.Н Т.А ХХК
2020.04.17 887 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Батдоржийн Нармандах Г.Э В.Э
2020.01.17 132 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мянгаагийн Наранцэцэг Б М
2020.01.17 130 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мянгаагийн Наранцэцэг Э О
2020.01.17 131 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мянгаагийн Наранцэцэг “С ” Ж
2020.01.13 84 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мянгаагийн Наранцэцэг А М
2020.05.18 210/МА2020/01077 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэнд-Аюушийн Ичинхорлоо Б ХХК Д.О
2020.05.15 210/МА2020/01078 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэнд-Аюушийн Ичинхорлоо Э.З ТЦС ТӨХК
2020.05.15 210/МА2020/01052 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэнд-Аюушийн Ичинхорлоо Н.Т ХГД
2020.05.25 1143 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Д.С УБ
2020.05.15 210/МА2020/01053 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэнд-Аюушийн Ичинхорлоо М.Л МЭВ
2020.05.25 1144 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Н.М Н
2020.05.06 210/МА2020/00994 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэнд-Аюушийн Ичинхорлоо А.Н П.Б
2020.05.25 1142 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Ш.Б
2019.05.06 210/МА2020/00995 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэнд-Аюушийн Ичинхорлоо Т.Б АПГ
2020.05.22 1114 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Т Н.О
2020.05.06 210/МА2020/00996 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэнд-Аюушийн Ичинхорлоо Ө СӨХ З.А
2020.05.22 1115 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж М Э
2020.05.22 1116 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Б.Б Д.Л
2020.04.29 210/МА2020/00963 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэнд-Аюушийн Ичинхорлоо Х.З ШТШ
2020.04.27 210/МА2020/00933 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэнд-Аюушийн Ичинхорлоо Б.Б УУХҮЯ
2020.05.20 1094 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Д.Ц Д.Ц
2020.05.20 1095 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж М.Б Х
2020.05.20 1096 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Ж.Б Э.Э
2020.05.18 1082 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж С У
2020.05.18 1080 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж К Б, Ш
2020.04.27 210/МА2020/00934 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэнд-Аюушийн Ичинхорлоо ЭТЭ ЖН
2020.05.18 1081 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж О.Б А
2020.04.22 210/МА2020/0902 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэнд-Аюушийн Ичинхорлоо МТС ХБ
2020.05.15 1054 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Б.У Б.С
2020.04.22 210/МА2020/00903 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэнд-Аюушийн Ичинхорлоо НП Ц.Э
2020.05.15 1055 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Л.Д Д.М, Ж.Б
2020.04.22 210/МА2020/00904 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэнд-Аюушийн Ичинхорлоо ХХБ Ч.С
2020.05.15 1056 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Л.Б Э.Б
2020.05.13 1035 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж А.Ө Ө.Э
2020.05.13 1037 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Д.Н Э ХХК
2020.05.13 1034 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж К С
2020.05.13 1036 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж И ХХК Б