Иргэний хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
12023 шийдвэр. (хуудас 2/241)
2020.01.15 109 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогтохын Туяа Б А Г И Т Х Т Д-, Б А Г С З Д " Ж Ю Г" ХХК
2020.03.18 613 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чулуунбаатарын Цэнд ХУДЦ1Х
2020.01.15 108 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогтохын Туяа Б.М
2020.03.16 574 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чулуунбаатарын Цэнд Д.С А.М.Ц БСБ
2020.01.15 107 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогтохын Туяа П.О Х.А
2020.01.10 65 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогтохын Туяа А.Б, Б.Э МОХНН УБТЗ
2020.03.16 573 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чулуунбаатарын Цэнд С.Г Т.Э ХХК
2020.01.10 63 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Тогтохын Туяа П.Д "Т Ч" ХХК
2020.03.16 572 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чулуунбаатарын Цэнд П.Г НШШГГ
2020.03.06 532 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Азуйсэдийн Мөнхзул Б ХХК Б.Э
2020.03.02 458 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Азуйсэдийн Мөнхзул Я.Н ШБМДС
2020.03.02 459 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Азуйсэдийн Мөнхзул ФК ХХК Л.О
2020.03.02 460 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Азуйсэдийн Мөнхзул ХБ ХХК Т.А, Б.О
2019.12.27 19 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан Ж.П ОСНААУГ
2020.01.29 232 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан Г.Б "Г Б" ХХК
2020.03.02 461 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Азуйсэдийн Мөнхзул Б.А О.С
2020.03.02 462 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Азуйсэдийн Мөнхзул А.Б НШШГГ
2020.02.07 310 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан Б.М "Э М " ХХК
2020.03.02 463 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Азуйсэдийн Мөнхзул ТБ ХХК СММС ХХК
2020.03.20 638 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан СБДЦГ
2020.02.17 395 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Азуйсэдийн Мөнхзул Н.Б БЗД-ийн 2-р байр ОСЭАХХ
2020.03.09 544 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан Ц.Э Г.Э
2020.03.09 543 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан "Х Ө" СӨХ "А И " ХХК
2020.02.17 396 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Азуйсэдийн Мөнхзул КБ дахь эрх хүлээн авагч ХДФ ХХК
2020.03.09 541 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан Б.Т, Р. Б "Г Т " ЗБГХН, Г.Г
2020.02.17 397 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Азуйсэдийн Мөнхзул ГБ ХХК ЭТИ ХХК, Э.Н, Д.Ч, М.С
2020.03.09 542 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан Ж.Ж БХЗХТБАА УТҮГ
2020.02.17 398 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Азуйсэдийн Мөнхзул Ш.Ц А.Д
2020.03.04 508 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан "Э Э Э В" ХХК О.Б
2020.03.04 507 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан Ц.Б Л.Б
2020.02.10 332 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Азуйсэдийн Мөнхзул Д.Э БСШУСЯ
2020.03.04 506 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан А.А П.Б
2020.03.02 476 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан Д.Б “Э К К” ХХК, Ж.Э
2020.02.10 333 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Азуйсэдийн Мөнхзул “ЮБЭЗ” ХХК БГ ХХК
2020.03.02 479 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан Б.Т "У Г" ХХК
2020.02.10 334 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Азуйсэдийн Мөнхзул Ш.Т М.М
2020.03.02 477 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан Д.А НШШГГ
2020.02.02 291 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Азуйсэдийн Мөнхзул Т.Р П.Х
2020.02.05 292 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Азуйсэдийн Мөнхзул Ц.Э Г.М
2020.01.31 266 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Азуйсэдийн Мөнхзул ГБ ХХК Д.М, М.А
2020.01.31 267 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Азуйсэдийн Мөнхзул Ц.Ц Г.Б
2020.01.27 218 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Азуйсэдийн Мөнхзул ЕШИ ББСБ ХХК Н.А, Б.Э
2020.01.27 219 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Азуйсэдийн Мөнхзул СМ ХХК С ХХК
2020.03.02 478 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан ЧДНДХ "П" ХХК
2020.02.03 278 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан Э.С "Э Э Э Э" ХХК
2020.01.27 220 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Азуйсэдийн Мөнхзул БД ХХК СГ ХХК
2020.02.19 433 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан Т.Б Э.З
2020.02.19 432 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан Ж.Э Б.П
2020.01.22 160 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Азуйсэдийн Мөнхзул НП ХХК М ХХК
2020.02.19 431 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан “З Т Н” ОНӨААТҮГ А Н Б Ү Э Х "З Т Н" ОНӨААТҮГ