Иргэний хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
12869 шийдвэр. (хуудас 3/258)
2020.04.24 916 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Ц.Б нар Н ХХК
2020.04.03 210/МА2020/00752 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэнд-Аюушийн Ичинхорлоо ГБ ХХК Э.У
2020.04.24 917 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж У.А Н
2019.04.03 210/МА2020/00753 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэнд-Аюушийн Ичинхорлоо Э.Б Ц.Б
2020.04.17 880 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж УБ С
2020.04.03 210/МА2020/00754 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэнд-Аюушийн Ичинхорлоо ОИ ХХК М.Б
2020.04.17 878 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж А О.Б
2020.03.30 210/МА2020/00717 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэнд-Аюушийн Ичинхорлоо ХБ МБ
2020.04.17 879 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж А Х.Б
2019.03.30 210/МА2020/00718 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэнд-Аюушийн Ичинхорлоо ХБ ХХК Х.Т
2020.03.30 210/МА2020/00719 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэнд-Аюушийн Ичинхорлоо С.Т ЭМЯ
2020.04.15 865 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Э Г
2020.03.25 210/МА2020/00678 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэнд-Аюушийн Ичинхорлоо Д.Н НШШГГ
2020.04.15 864 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Л.Ж Ш
2020.03.25 210/МА2020/00679 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэнд-Аюушийн Ичинхорлоо ШВ Ц.Д
2020.04.01 744 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Т банк Ж.С
2020.04.01 746 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Л.Н С.Э
2020.03.25 210/МА2020/00680 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэнд-Аюушийн Ичинхорлоо УБТС М.Д нар
2020.04.01 743 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Ө.Ж
2020.04.01 699 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж АҮ Н.Б
2020.03.25 210/МА2020/04013 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэнд-Аюушийн Ичинхорлоо Н.Э ТБ
2020.03.20 210/МА2020/00623 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэнд-Аюушийн Ичинхорлоо ХБ ХХК СГТ ХХК
2020.03.20 210/МА2020/00624 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэнд-Аюушийн Ичинхорлоо Б.М ГШАЗ ХХК
2020.03.20 210/МА2020/00626 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэнд-Аюушийн Ичинхорлоо Д.Г М ТӨХК
2020.03.16 210/МА2020/00568 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэнд-Аюушийн Ичинхорлоо В.Г Ч.Ц
2020.03.16 210/МА2020/00569 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэнд-Аюушийн Ичинхорлоо НЗ ХХК ЗТХЯ
2020.06.10 64 Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Магнайбаярын Мөнхдаваа Ц.А- Л.А-
2020.03.23 673 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашцоодолын Дэлгэрцэцэг Г.Н Б.Л
2020.03.23 672 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашцоодолын Дэлгэрцэцэг Б.Б М
2020.03.30 730 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашцоодолын Дэлгэрцэцэг У ХХК “Э” ХХК , “Э” ХХК , “З” ХХК нар
2020.03.30 729 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашцоодолын Дэлгэрцэцэг Ч хэлтэс “М” ХХК
2020.03.30 728 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашцоодолын Дэлгэрцэцэг Т.Д Г.Т
2020.03.30 727 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашцоодолын Дэлгэрцэцэг М А ХХК
2020.04.03 768 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашцоодолын Дэлгэрцэцэг Ш ХХК “Г” ХХК-ийн , “М” ХХК нарт
2020.04.03 767 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашцоодолын Дэлгэрцэцэг М ХХК “Э” ХХК
2020.04.03 766 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашцоодолын Дэлгэрцэцэг Х.Б “С” ХХК
2020.04.08 795 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашцоодолын Дэлгэрцэцэг Ц.Б Э ХХК
2020.04.08 794 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашцоодолын Дэлгэрцэцэг Ш.Б А ТӨҮГ-т
2020.06.10 1248 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа Ж У
2020.06.08 1232 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа Т Ж
2020.04.13 847 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашцоодолын Дэлгэрцэцэг Ц.Б Р.Э
2020.06.08 1233 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа Я М
2020.04.13 846 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашцоодолын Дэлгэрцэцэг М ХЗХ Б.Ц
2020.04.13 845 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашцоодолын Дэлгэрцэцэг Ц.Ш “Т” ХХК , Ж.Б нар
2020.04.13 844 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашцоодолын Дэлгэрцэцэг Ч.У
2020.04.15 858 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашцоодолын Дэлгэрцэцэг С ХХК Б ХХК
2020.06.03 1209 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа А М
2020.04.15 857 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашцоодолын Дэлгэрцэцэг Ш.Э Б.Э
2020.04.15 856 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашцоодолын Дэлгэрцэцэг Н.С Б.Б
2020.04.22 907 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашцоодолын Дэлгэрцэцэг З ХХК А ХХК