Иргэний хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
11392 шийдвэр. (хуудас 3/228)
2019.11.22 1970 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа С
2019.12.20 2178 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мянгаагийн Наранцэцэг “МД ” ХЗХ-ны Ж.Б, Ж.Э нарт
2019.12.20 2180 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мянгаагийн Наранцэцэг “ГТ ” ХЗХ-ны Б.Г-т
2019.11.22 1971 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа К А
2019.11.22 1972 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа Б.Б Т
2019.12.20 2176 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мянгаагийн Наранцэцэг Г.Б-ийн НШШГГ-т
2019.11.18 2123 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мянгаагийн Наранцэцэг Г.А-ийн НШШГГ
2019.12.18 2126 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мянгаагийн Наранцэцэг Ц.Д-ийн “НХСО ” ХХК-д
2019.12.18 2125 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мянгаагийн Наранцэцэг З.Н-гийн Ц.А-д
2019.12.20 2164 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сономдовчингийн Энхтөр И.У ОСНААУГ
2019.12.18 2138 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сономдовчингийн Энхтөр Д.З
2019.12.18 2124 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мянгаагийн Наранцэцэг Д.Э-ийн Э.Л-д
2019.12.16 2111 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэнд-Аюушийн Ичинхорлоо Б.Х нар СХ ХХК
2019.12.16 2120 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мянгаагийн Наранцэцэг Я.Ц-ийн Г.Д-д
2019.12.16 2122 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мянгаагийн Наранцэцэг “ХХБ ” ХХК-ийн М.У-д
2019.12.16 2121 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мянгаагийн Наранцэцэг С.Ц-ын
2019.12.13 2091 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мянгаагийн Наранцэцэг ЭӨ СӨХ-ны “БДХ ” ОСНААК-д
2019.12.13 2090 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мянгаагийн Наранцэцэг У.Г-ийн “ХФ ББСБ ” ХХК, Б.М , Б.Х , Г.Г нарт
2019.12.13 2089 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мянгаагийн Наранцэцэг Б.О-ийн НШШГГ-т
2019.12.13 2092 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мянгаагийн Наранцэцэг Б.А-гийн Г.О-д
2019.11.22 1974 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Ц.А НШШГГ
2019.11.22 1975 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Г.Н НШШГГ
2019.11.22 1976 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Э.С, П.А, З.М М ХХК
2019.11.20 1960 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж А ББСБ ХХК Ц.У
2019.11.20 1961 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж С ХХК Г.С
2019.11.20 1962 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж З.Г НШШГГ
2019.11.20 1963 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Н.А Д.П
2019.11.15 1931 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж М ХХК Х.З ХХК
2019.11.15 1930 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Г ХХК А ХХК
2019.12.09 2052 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мянгаагийн Наранцэцэг “ЭЖКК ” ХХК-ийн “Д ” ХХК-д
2019.12.09 2053 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мянгаагийн Наранцэцэг ЧХС ТББ-ийн ЖЖ ХХК-д
2019.12.09 2051 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мянгаагийн Наранцэцэг НАЗХГ-ын МА ХХК-д
2019.12.09 2054 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мянгаагийн Наранцэцэг Б.Т-ын МУЗГ-т
2019.11.25 1983 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мянгаагийн Наранцэцэг Б.Х, Г.Г, Ц.Б нарын Ж.Ц-д
2019.11.25 1982 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Мянгаагийн Наранцэцэг Б.С-ийн Ч.Н-д
2019.12.27 18 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Авирмэдийн Отгонцэцэг Ө.С Б.Б
2019.12.18 2139 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Авирмэдийн Отгонцэцэг Т ХХК МОХННУБТЗ
2019.11.13 1911 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж С.Ц НШШГГ
2019.11.13 1912 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Ц.Д, Д.Г НШШГГ
2019.11.13 01913 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Гоошоохүүгийн Даваадорж Ё.Б Б.Б
2019.12.18 2143 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чулуунбаатарын Цэнд Ж.С НШШГГ
2019.12.18 2144 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чулуунбаатарын Цэнд Ч.Х, Т.Н нар Х.Б ХХК
2019.12.20 2166 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чулуунбаатарын Цэнд Т ХХК “Ж.Ж.Э.К” ХХК
2019.12.20 2167 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чулуунбаатарын Цэнд “УАУЭСКТ" УТҮГ НШШГГ
2019.12.20 2173 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан Г.М Б.Б
2019.12.20 2172 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан Л ХХК М ХХК
2019.12.16 2110 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан Н.Э Х.Г
2019.12.16 2109 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан Ц.Н Б.С
2019.12.16 2108 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан Т ХХК С ХХК
2019.12.11 2071 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан П.Т Б.Б