Иргэний хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
12074 шийдвэр. (хуудас 4/242)
2020.02.19 431 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан “З Т Н” ОНӨААТҮГ А Н Б Ү Э Х "З Т Н" ОНӨААТҮГ
2020.01.22 161 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Азуйсэдийн Мөнхзул АИП ББСБ ХХК Ж.Г, Ж.Б
2020.02.14 379 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан Б.Э "Б Ц" БСБ, Б.Б
2020.01.22 162 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Азуйсэдийн Мөнхзул Ж.Д, Ж.Д Э.Д
2020.02.14 378 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан "Д Д" ХЗХ Д.О
2020.02.14 377 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан "Л Г" ХХК Э.Э, Г.Г, Б.О
2020.01.20 145 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Азуйсэдийн Мөнхзул ХХЗХ ТН ХХК
2020.02.12 348 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан Г.Т “Н Х С О” ХХК
2020.01.20 146 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Азуйсэдийн Мөнхзул Б.Э Ж.Б
2020.02.12 347 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан Г.С “С Р Т” ХХК
2020.02.12 346 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан И.Б У.М, С.С
2020.01.20 147 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Азуйсэдийн Мөнхзул ТДЧ ХХК Н.М
2020.02.07 309 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан "Э-5" СӨХ М.А, Б.О
2020.02.07 308 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан Б.Э НШШГГ
2020.01.17 111 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Азуйсэдийн Мөнхзул И.А НШШГГ
2020.02.03 279 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан Х.Ч С.О
2020.02.03 277 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан "Ж Ө" ХХК В.Э
2020.01.17 112 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Азуйсэдийн Мөнхзул Ш.С О.Э
2020.01.17 113 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Азуйсэдийн Мөнхзул ЦХ ХХК Т.Г
2020.01.29 231 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан Н.Я Д.О
2020.01.29 230 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан Ш.Д
2020.01.29 229 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан "А" ХХК Х, Н Х Я
2020.01.15 100 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан "Н" ХХК Д.Ц
2020.01.22 170 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан Б.Б "Г М К" ХХК
2020.01.22 169 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан Б.Д "И Э " ХХК
2020.01.22 168 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан Е Е В О Х У Е Х Э Г Х Ч Д Ө У Г
2020.01.20 141 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан Ц.Ц "Ф К" ХХК
2020.01.20 140 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан Г.Б "Б И" ХХК
2020.01.20 139 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан Б.А С.З
2020.01.20 138 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан Б.Г Ж.О
2020.01.15 99 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан Н.А ХУДЗДТГ
2019.12.25 13 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан Т.Э "Г Б " ХХК
2020.01.10 00069 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Азуйсэдийн Мөнхзул МК ХХК Н.Д
2020.01.10 00070 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Азуйсэдийн Мөнхзул ВК ХХК
2020.01.03 00026 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Азуйсэдийн Мөнхзул ААБ ХХК ВЭЭБ ХХК
2020.01.03 00027 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Азуйсэдийн Мөнхзул Н.Х УБТЗ ХНН
2020.01.03 00028 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Азуйсэдийн Мөнхзул "ДЭЭӨЭ" ББСБ ХХК Н.Б
2020.01.03 00029 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Азуйсэдийн Мөнхзул БГДЦНХ
2019.12.23 00001 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Азуйсэдийн Мөнхзул П ХХК ММ ХХК
2019.12.23 00002 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Азуйсэдийн Мөнхзул Л.П УБТЗ ХНН
2019.12.23 00003 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Азуйсэдийн Мөнхзул Ө ХХК И ХХК
2019.12.20 2181 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Азуйсэдийн Мөнхзул ҮХОБ ХХК КС хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл
2020.12.20 02182 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Азуйсэдийн Мөнхзул Б.Б
2020.12.18 02145 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Азуйсэдийн Мөнхзул БХ ХХК Б.Н, Д.Н
2019.12.18 2146 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Азуйсэдийн Мөнхзул Г.Ж
2019.12.18 2147 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Азуйсэдийн Мөнхзул Ч.Д А.Б
2020.01.15 98 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан Т.Ү И.О
2020.01.15 97 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан Г.Ш Д.Х
2020.01.13 79 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан Н.Ө “Б З Ө Б Ц Т С" ТӨХК, С.Б-нарт
2020.01.13 79 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дашнямын Цогтсайхан Н.Ө “Б З Ө Б Ц Т С" ТӨХК, С.Б-нарт