Иргэний хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
12869 шийдвэр. (хуудас 5/258)
2020.05.15 1063 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа М Х
2020.05.15 1062 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа А Б
2020.05.13 1046 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа Х Б
2020.05.13 1047 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа П С
2020.05.13 1045 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа Д О
2020.05.13 1048 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа У Ч
2020.04.29 957 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа Э Б
2020.04.29 958 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа О Т
2020.04.29 959 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа Ө С
2020.04.29 960 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа Б Б
2020.06.03 63 Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Лувсандашийн Амарсанаа А.Х- Ш- Г- ХК-
2020.04.24 932 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа Ө Н
2020.04.22 913 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа Д Н
2020.04.23 914 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа Г Х
2020.04.17 890 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа М О, Ө , Э , “НК ” ХХК нарт
2020.04.10 822 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа Н М
2020.04.08 796 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа Э П
2020.04.08 798 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа П Б
2020.04.08 797 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа Б С
2020.04.03 763 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа И Э
2020.04.03 764 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа Б Н,Д,Б нарт
2020.04.03 765 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа А Д
2020.03.27 702 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа П Н
2020.03.27 703 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа Б Б
2020.03.25 685 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа Э Н
2020.03.25 684 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа Г С
2020.03.25 686 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа Б Н
2020.03.20 652 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа Ч Н
2020.03.20 650 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа Х Н
2020.03.20 649 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа Р Б
2020.03.20 651 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа Э М
2020.03.18 618 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа Ч Э
2020.03.18 619 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа М Ш
2020.03.18 617 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа Х Н
2020.03.16 564 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа Х Б,У,Н нарт
2020.03.16 566 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа У А
2020.03.16 565 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа О О
2020.05.29 210/МА2020/01171 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шаравын Оюунханд М.А ТОСК ХХК
2020.03.16 567 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа А Б
2020.03.06 527 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа Б А, Ц нарт
2020.05.15 210/МА2020/01065 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шаравын Оюунханд Ё ХХК Б.Т Т.Б
2020.03.06 528 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа А Э
2020.03.04 497 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа Ц М
2020.05.15 210/МА2020/01066 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шаравын Оюунханд БЗДЗДТГ М.Ш
2020.02.21 447 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа С Н
2020.02.21 448 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа О Э,Б нарт
2020.02.21 449 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа Б Б,А нарт
2020.02.21 446 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа А О
2020.05.15 210/МА2020/01067 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шаравын Оюунханд Ж.Ю.Р ИЭЭОУДС
2020.02.19 410 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Энэбишийн Золзаяа З.Сын Б ОНӨААТҮГ-т