Иргэний хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
11392 шийдвэр. (хуудас 5/228)
2019.12.13 2087 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чулуунбаатарын Цэнд М.Э С.А
2019.12.13 2088 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чулуунбаатарын Цэнд КС ХХК ЛЗЧ ХХК
2019.12.09 2057 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чулуунбаатарын Цэнд НТГ ЗТ ХХК
2019.12.09 2058 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чулуунбаатарын Цэнд Э.М О.Т ХХК
2019.12.09 2056 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чулуунбаатарын Цэнд Б.Б Л.З
2019.12.09 2055 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чулуунбаатарын Цэнд Б.А нар С.Б
2019.12.04 2027 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чулуунбаатарын Цэнд “ФК” ХХК Г.Г
2019.12.04 2028 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чулуунбаатарын Цэнд Л.Ц
2019.12.04 2029 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чулуунбаатарын Цэнд Т1С Д.Б
2019.12.04 2026 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чулуунбаатарын Цэнд Д.И Б.Д
2019.11.29 1995 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чулуунбаатарын Цэнд “ЭСПСЖА” ХХК ҮХГ
2019.11.29 1993 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чулуунбаатарын Цэнд Б.Д КБДБЭХА
2019.11.29 1994 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чулуунбаатарын Цэнд М.М Н.Д
2019.11.22 1968 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чулуунбаатарын Цэнд Д.Б ТОСК ТӨҮГ
2019.12.13 2098 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Авирмэдийн Отгонцэцэг Д.Э М.Б
2019.12.13 2099 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Авирмэдийн Отгонцэцэг ХФ ХХК НШШГГ
2019.12.09 2062 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Авирмэдийн Отгонцэцэг Д.Н С.Л
2019.12.09 2063 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Авирмэдийн Отгонцэцэг Д.Д НХ СО ХХК
2019.12.02 2015 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Авирмэдийн Отгонцэцэг Г.Д Т ХХК, Б.Э нар
2019.12.02 2016 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Авирмэдийн Отгонцэцэг УБ СК ХХК К ХЗХ
2019.12.02 2018 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Авирмэдийн Отгонцэцэг А.П ЗХ СӨХ
2019.12.02 2017 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Авирмэдийн Отгонцэцэг ЭД ХХК Н.Н
2019.12.02 2014 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Авирмэдийн Отгонцэцэг СМГ ХХК ШО ХХК
2019.12.13 210/МА2019/02081 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шаравын Оюунханд О ХХК П.Б
2019.12.13 210/МА2019/02082 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шаравын Оюунханд Г.Б
2019.12.13 210/МА2019/02083 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шаравын Оюунханд О ХХК А ХХК
2019.12.13 210/МА2019/02084 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шаравын Оюунханд Г.А Д.Х нар
2019.12.09 210/МА2019/02059 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шаравын Оюунханд Х ХХК Р ХХК
2019.12.09 210/МА2019/02060 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шаравын Оюунханд Д ХХК С ХХК
2019.12.09 210/МА2019/02061 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шаравын Оюунханд Д ХХК В.Б
2019.12.04 210/МА2019/02035 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шаравын Оюунханд М Б.Б
2019.12.04 210/МА2019/02024 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шаравын Оюунханд Ч.Г Б.Б
2019.12.04 210/МА2019/02025 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шаравын Оюунханд Д ХХК Т ХХК
2019.12.11 2074 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Азуйсэдийн Мөнхзул Ч.Б ХП ХХК
2019.12.11 2075 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Азуйсэдийн Мөнхзул Т.Б ВМП ХХК
2019.12.06 2050 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Азуйсэдийн Мөнхзул ЦК ХХК Д.Б
2019.12.06 2047 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Азуйсэдийн Мөнхзул С.Д НШШГГ
2019.12.06 2049 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Азуйсэдийн Мөнхзул ГТ ХЗХ Б.Б
2019.12.16 2118 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намсрайн Батзориг Б.Б МОННУТЗ
2019.12.13 2094 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намсрайн Батзориг М.Ө ТЕГ
2019.12.13 2096 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намсрайн Батзориг БНХАУ-ын иргэн ГШЧ Ж.Х
2019.12.13 2097 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намсрайн Батзориг “ГГТ” ХХК Ч.Э
2019.12.16 2116 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намсрайн Батзориг Э.М цэцэрлэг
2019.12.16 2117 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намсрайн Батзориг “М” ХХК “ХЭБ” ХХК
2019.12.13 2093 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намсрайн Батзориг М.Х Э.М-, Б.Т
2019.12.13 2095 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намсрайн Батзориг Б.Я Г.Б
2019.12.06 2048 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намсрайн Батзориг “А” ХХК, “ААК” ХХК “ХБ” ХХК дахь банкны эрх хүлээн авагч
2019.12.06 2046 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намсрайн Батзориг Х.Г НШШГГ
2019.12.06 2045 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намсрайн Батзориг Д.М НШШГГ
2019.12.06 2044 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намсрайн Батзориг Б.Б КМ ББСБ” ХХК