Иргэний хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
13893 шийдвэр. (хуудас 5/278)
2020.09.11 1937 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намсрайн Батзориг Т.Н АСТСК” ХХК
2020.08.21 01802 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагаагийн Байгалмаа Ш. Ү МС ХХК
2020.09.09 1907 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намсрайн Батзориг Ш.Х
2020.09.09 1909 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намсрайн Батзориг С.Н ӨФ” ХХК
2020.08.21 01802 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагаагийн Байгалмаа АИ ХХК ЯЖП
2020.09.09 1908 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намсрайн Батзориг НКЛ” ХХК Б.Т
2020.09.09 1906 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намсрайн Батзориг Л.Х Б.Б
2020.09.07 1905 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намсрайн Батзориг Г.Н БТБК” ХХК
2020.08.21 01803 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагаагийн Байгалмаа Б.Б нар Му-ын К
2020.09.04 1887 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намсрайн Батзориг Ч.Б МДАИ НҮТББ
2020.09.04 1886 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намсрайн Батзориг Г.Г НШШГГ
2020.09.02 1864 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намсрайн Батзориг Т.О ТБ” ХХК
2020.08.26 01824 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагаагийн Байгалмаа ИНЕГ МЭС ХХК
2020.09.02 1863 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намсрайн Батзориг С.Т Б.М
2020.09.02 1867 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намсрайн Батзориг ОБЕГ МУ” ХХК
2020.08.26 01825 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагаагийн Байгалмаа О.Э О.О
2020.08.26 01826 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагаагийн Байгалмаа Х.З АТҮГ
2020.09.02 1865 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намсрайн Батзориг МБ Н.Д
2020.09.02 1867 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намсрайн Батзориг Ж.М Ш.Т, Т.Х
2020.08.31 01852 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагаагийн Байгалмаа О.Э Т.Б
2020.08.31 01853 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагаагийн Байгалмаа Б.Д С.Б С.Г
2020.08.28 1843 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намсрайн Батзориг ХУД дэх Ц хоёрдугаар хэлтэс
2020.08.28 1842 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намсрайн Батзориг М.О
2020.08.31 01584 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагаагийн Байгалмаа Ш.Э Б.Э
2020.08.26 1831 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намсрайн Батзориг В.Б МГ-ийн холбоо, “О” СӨХ-ны дарга Д.Д
2020.08.26 1832 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намсрайн Батзориг БИ” ХХК М.Э-, С.Т
2020.08.26 1833 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Намсрайн Батзориг Г банк ХХК Ч.А
2020.09.04 01883 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагаагийн Байгалмаа "АЭ" ХХК Л.Б
2020.09.04 01884 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагаагийн Байгалмаа А СӨХ Р.М
2020.09.04 01885 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагаагийн Байгалмаа Б.О Б Г ХХК
2020.09.09 01912 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагаагийн Байгалмаа ГМЭ ХХК Х.Б
2020.09.14 01956 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагаагийн Байгалмаа И.М
2020.09.23 02004 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сономдовчингийн Энхтөр Б.У нар Т д ХХК
2020.09.23 02005 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сономдовчингийн Энхтөр Д ХХК Б.А
2020.09.23 02006 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сономдовчингийн Энхтөр Б.Н- НШШГГ
2020.09.18 01975 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сономдовчингийн Энхтөр О.Д Б.Н
2020.09.18 01976 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сономдовчингийн Энхтөр А.О А И
2020.09.18 01977 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сономдовчингийн Энхтөр С ХХК С б ХХК нар
2020.09.18 01977 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сономдовчингийн Энхтөр С ХХК С б ХХК нар
2020.09.14 01948 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сономдовчингийн Энхтөр Ө.Б Б.Д
2020.09.14 01949 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сономдовчингийн Энхтөр Б ХХК А ХХК
2020.09.14 01950 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сономдовчингийн Энхтөр Д.У
2020.09.09 01982 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сономдовчингийн Энхтөр Д ХХК НШШГГ
2020.09.09 01929 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сономдовчингийн Энхтөр Г ХХК Га ХХК нар
2020.09.09 01930 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сономдовчингийн Энхтөр Б.Б М ХХК
2020.09.14 01957 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Чулуунбаатарын Цэнд О.Т С.Б
2020.09.14 101 Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Оросоогийн Нарангэрэл “Х- Х-” ХХК- “С-” ХК-
2020.09.14 01954 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дагаагийн Байгалмаа Н Х Э Г МБ ХЗХ
2020.09.14 100 Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Лувсандашийн Амарсанаа Ш- ХХК- Д- Т- ХК-д
2020.09.14 99 Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Магнайбаярын Мөнхдаваа Д.Б- Б.Д-