Иргэний хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
4465 шийдвэр. (хуудас 1/90)
2019.01.17 001/ХТ2019/00092 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож Ц.Ц Г.Б
2019.01.17 001/ХТ2019/00091 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож Ч.Л П.Г
2019.01.17 001/ХТ2019/00090 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож Б.Б Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр зам
2019.01.15 001/ХТ2019/00074 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож “Х” ХХК “Х” ХХК
2019.01.15 001/ХТ2019/00073 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож Д.Д Өмнөговь аймгийн Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв
2019.01.15 001/ХТ2019/00072 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож “А” ХХК Б.М
2019.01.10 001/ХТ2019/00052 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож С.Т Татварын ерөнхий газар
2019.01.10 001/ХТ2019/00050 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож Д.О Баянзүрх дүүргийн засаг дарга
2019.01.10 001/ХТ2019/00051 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож Б.Б Нийслэлийн Засаг дарга
2019.01.08 001/ХТ2019/00029 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож “А” ХХК “М” ХХК
2019.01.08 001/ХТ2019/00028 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож “Д” ХХК О.Б
2019.01.19 001/ХТ2019/00027 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож С.Ө НШШГГ
2019.04.23 001/ХТ2019/00576 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Б.А Ж.Ат
2019.04.23 001/ХТ2019/00578 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Т.Х “ШЭЛС”
2019.04.25 001/ХТ2019/00583 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “Ө” ХХК “Б Д”ХХК
2019.04.23 001/ХТ2019/00577 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Д.Б “ОСНААУГ” ОНӨААТҮГ
2019.04.23 001/ХТ2019/00579 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “К Б”ХХК “СЗ” ХХК
2019.04.16 001/ХТ2019/00530 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа О.Б Ш.Б
2019.04.16 001/ХТ2019/00529 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Т.К Ц С-ын СС-ын Эт
2019.04.25 001/ХТ2019/00325 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа М.Чий “Т М Г” ХХК
2019.04.01 001/ХТ2019/00496 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “ХА-54” СӨХ Л.Л
2019.04.09 001/ХТ2019/00496 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “Э Ө”ХК Ө С-ын ЕБ-ын 4-р с
2019.04.11 001/ХТ2019/00510 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Ц.Т Х.Ц
2019.04.30 001/ХТ2019/00490 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Ө.Б “М ф”ХХК
2019.04.09 001/ХТ2019/00489 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа С.У Б.Д, “А Н”ХХК
2019.04.02 001/ХТ2019/00450 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Д.У “Г К” ед ХХК
2019.04.02 001/ХТ2019/00457 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Л.Б “С”ХХК
2019.04.02 001/ХТ2019/00456 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Ч.Г Б.М
2019.03.28 001/ХТ2019/00325 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “Х Б” Б.С
2019.04.04 001/ХТ2019/00482 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “В Ф” ХХК “Ю П М” ХХК
2019.04.04 001/ХТ2019/00483 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Д.Г Ш.Т, Л.Б
2019.04.04 001/ХТ2019/00481 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Б.Ч ШУТИС
2019.04.22 001/ХТ2019/00484 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Д.Т Ж.О
2019.03.28 001/ХТ2019/00432 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Л.Х О.Г
2019.03.28 001/ХТ2019/00438 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Ч.Ч НЗД
2019.03.28 001/ХТ2019/00423 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Г.Ө Г.Ц
2019.03.26 001/ХТ2019/00419 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа ММС П ХХК “Д П М” ХХК
2019.03.26 001/ХТ2019/00422 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “Б” ХХК-ний АҮЭХны “Б” ХХК-д
2019.03.26 001/ХТ2019/00420 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “Ж” ХХК А.Б т
2019.03.26 001/ХТ2019/00418 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “Э Д Ц С”ТӨХК-ийн ҮЭХны “Э Д Ц С”ТӨХК-д
2019.01.17 001/ХТ2019/00075 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон С,Л Б,О
2019.01.17 001/ХТ2019/00075 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон С,Л Б,О
2019.01.17 001/ХТ2019/00075 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон С,Л Б,О
2019.01.17 001/ХТ2019/00076 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон “Монгол такси групп” ХХК, Я нар О
2019.03.26 001/ХТ2019/00421 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Х.Ө, Д.Г, С.Г, Х.Д, Х.Днарын “Ж П Э”ХХК-д
2019.01.15 001/ХТ2019/00060 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон Х Б
2019.03.12 001/ХТ2019/00326 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “К Э” ББСБ ХХК Ш.Бт
2019.01.15 001/ХТ2019/00059 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон З Б , Б , Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
2019.01.15 001/ХТ2019/00061 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон А Я, О
2019.03.12 001/ХТ2019/00327 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Ж.М Я.Э