Иргэний хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
3231 шийдвэр. (хуудас 1/65)
2018.06.18 001/ХТ2018/01005 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож "М" "ТЕГ"
2018.06.18 001/ХТ2018/01006 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож Б.Ц "МУ" ХХК
2018.06.18 001/ХТ2018/01007 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож Н.Ц Х.Б
2018.05.17 001/ХТ2018/00800 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож Х ХХК Л.Ц, Б.Б нар
2018.05.17 001/ХТ2018/00799 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож “К” ХХК
2018.05.17 001/ХТ2018/00798 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож Б.Э “Монголын төмөр зам” ТӨХК
2018.06.15 001/ТХ2018/00981 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож О.Ё "ЧХБ"
2018.05.15 001/ХТ2018/00787 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож “Ж” ХХК “Э ” ХХК
2018.05.15 001/ХТ2018/00785 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож Д.Б Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
2018.05.15 001/ХТ2018/00786 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож Б.Э А.Э
2018.05.10 001/ХТ2018/00765 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож Ж.Е “С” ХХК
2018.05.10 001/ХТ2018/00767 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож Д.Ч Ж.Н
2018.05.10 001/ХТ2018/00766 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож Д.Т Ц.О
2018.05.08 001/ХТ2018/00747 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож Э.Ө Д.Д
2018.05.08 001/ХТ2018/00746 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож Н.Б Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль, тус сургуулийн Дархан-уул аймаг дахь салбар Анагаах ухааны сургууль
2018.05.08 001/ХТ2018/00748 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож А.Б Д.О
2018.05.04 001/ХТ2018/00726 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож Т ХХК С.Т, Б.У нар
2018.05.04 001/ХТ2018/00725 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож Т.Т Э.Э
2018.05.04 001/ХТ2018/00724 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож А.Б Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХХК Хөвсгөл аймгийн газар
2018.05.03 001/ХТ2018/00712 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож “Х” ХХК “У” ХХК
2018.05.03 001/ХТ2018/00710 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож Ө.Б Н.А
2018.03.01 001/ХТ2018/00321 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон С.М А.М, Б.З, Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх алба
2018.02.22 001/ХТ2018/00293 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон Д.Э, Б.Б Л.Д
2018.02.08 001/ХТ2018/00241 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон С.Ц Б.Б, Б.У
2018.05.03 001/ХТ2018/00711 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож Б.М “Т” ХХК
2018.01.23 001/ХТ2018/00127 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон К ХХК Х.Н
2018.05.01 001/ХТ2018/00683 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож Ш.О Ш.А
2018.05.01 001/ХТ2018/00682 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож М “Ж” ХХК
2018.01.18 001/ХТ2018/00115 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон М ХХК Т.Ц
2018.05.01 001/ХТ2018/00684 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож Ж.А “Б” ХХК
2018.05.01 001/ХТ2018/00685 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож Б.Х, Д.С, Ц.Ө, Ж.Т, Б.О, Э.Т, М.Б, Д.Г, П.Г нар “Н” СӨХ, Л.Г
2018.04.20 001/ХТ2018/00662 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож “С” ХХК “С” ХХК
2018.01.09 001/ХТ2018/00046 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон Б.Б М ХХК
2018.04.20 001/ХТ2018/00661 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож “М” ХХК “Ү” ХХК
2018.04.20 001/ХТ2018/00663 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож Г.Х, Г.А нар Ч.Я
2018.04.20 001/ХТ2018/00666 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон Т.У “Б” ОНӨААТҮГ
2018.04.19 001/ХТ2018/00646 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож Н.Т , Х.Б, Б.Б, Н.Б, Б.О, Б.Б, С.С, С.Ж, Б.Б, Б.У нар “Багануур” ХК
2018.02.22 001/ХТ2018/00291 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон В ХХК Б.О
2018.04.19 001/ХТ2018/00645 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож М.Ө Ш.Б, Б.А нар
2018.04.05 001/ХТ2018/00544 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон Л.А Ж.Б
2018.04.13 001/ХТ2018/00599 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож Г.М Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар ОНӨААТҮГ
2018.04.13 001/ХТ2018/00600 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож Г.Ц Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
2018.06.14 001/ХТ2018/00957 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон Н.Т, З.Т Ц.Л
2018.04.17 001/ХТ2018/00629 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож “Э” ХХК “Х” ХХК
2018.02.06 001/ХТ2018/00207 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон Б.Л М ХХК
2018.04.17 001/ХТ2018/00627 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож Т.П С.О, Г.А
2018.04.17 001/ХТ2018/00629 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож Б.Д И.Д, Х ХХК
2018.04.10 001/ХТ2018/00568 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож “К” ХХК Ч.Г
2018.02.02 001/ХТ2018/00180 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон Б.Б Ховд аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
2018.04.10 001/ХТ2018/00567 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож И.Б Нийслэлийн Засаг дарга