Иргэний хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
5959 шийдвэр. (хуудас 1/120)
2020.12.09 001/ХТ2020/00789 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Б.Б "..тэч" ХХК
2020.12.22 001/ХТ2020/00843 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Т.Б У ХХК
2020.12.22 001/ХТ2020/00844 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Д ХХК Э ХХК
2020.12.22 001/ХТ2020/00841 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Д.А Г
2020.12.22 001/ХТ2020/00842 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Г.Г, Д.А нар А
2020.12.17 001/ХТ2020/00824 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд О.Д Д ХК
2020.12.17 001/ХТ2020/00825 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд М.О П ХХК, Т
2020.12.17 001/ХТ2020/00818 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Б.А С ТӨХК
2020.12.16 001/ХТ2020/00805 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Д.Э Б
2020.12.16 001/ХТ2020/00807 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Х.К
2020.12.09 001/ХТ2020/00792 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Р.Х Э ТӨҮГ
2020.12.09 001/ХТ2020/00791 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Е.Х Х
2020.12.09 001/ХТ2020/00794 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Д.Г А ТӨҮГ
2020.11.05 001/ХТ2020/00773 Улсын дээд шүүх Хээмчигийн Сонинбаяр Т.М Ц.Э
2020.11.05 001/ХТ2020/00774 Улсын дээд шүүх Хээмчигийн Сонинбаяр К Г.Ц
2020.11.05 001/ХТ2020/00775 Улсын дээд шүүх Хээмчигийн Сонинбаяр “В” ХХК Ц.Э
2020.10.12 001/ХТ2020/00694 Улсын дээд шүүх Хээмчигийн Сонинбаяр Ц.С Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
2020.10.12 001/ХТ2020/00693 Улсын дээд шүүх Хээмчигийн Сонинбаяр “Ж” ХХК Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
2020.10.06 001/ХТ2020/00646 Улсын дээд шүүх Хээмчигийн Сонинбаяр Х.Э Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
2020.10.06 001/ХТ2020/00644 Улсын дээд шүүх Хээмчигийн Сонинбаяр Н.Э Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
2020.10.06 001/ХТ2020/00645 Улсын дээд шүүх Хээмчигийн Сонинбаяр Ж.Б Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
2020.10.01 001/ХТ2020/00635 Улсын дээд шүүх Хээмчигийн Сонинбаяр “П” ХХК Г.Г
2020.10.01 001/ХТ2020/00636 Улсын дээд шүүх Хээмчигийн Сонинбаяр Б.Б Сүхбаатар аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
2020.10.23 001/ХТ2020/00722 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг К Б ХХК ЧТ ХХК, МФ ХХК
2020.09.24 001/ХТ2020/00587 Улсын дээд шүүх Хээмчигийн Сонинбаяр Ч.Т Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
2020.09.24 001/ХТ2020/00584 Улсын дээд шүүх Хээмчигийн Сонинбаяр П.Т Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
2020.10.20 001/ХТ2020/00707 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг ТТ ХХК Д.Э, АЛТ ХХК
2020.09.24 001/ХТ2020/00583 Улсын дээд шүүх Хээмчигийн Сонинбаяр Т.М нар Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
2020.09.24 001/ХТ2020/00585 Улсын дээд шүүх Хээмчигийн Сонинбаяр Д.У Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
2020.09.24 001/ХТ2020/00586 Улсын дээд шүүх Хээмчигийн Сонинбаяр Д.Т Дархан-Уул аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар-445 дугаар нээлттэй хорих анги
2020.11.10 001/ХТ2020/00788 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Б.У Д.О
2020.11.10 001/ХТ2020/00784 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг ПОЭЭ ХХК ЭХ ХХК Д.М
2020.11.10 001/ХТ2020/00782 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг ЗТХЯ НЗГ ХХК
2020.11.10 001/ХТ2020/00783 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг Б.Т МА ХХК
2020.11.05 001/ХТ2020/00764 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг Э ХХК БХ ХХК
2020.11.05 001/ХТ2020/00763 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг БЗ ХХК ТАЗЗА ТӨХК, АС ХХК
2020.11.03 001/ХТ2020/00750 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг РС ХХК ТОСК ТӨҮГ
2020.11.03 001/ХТ2020/00752 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг Р.Б Б.Ж, Б.А
2020.11.03 001/ХТ2020/00751 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг Б.У А.У
2020.10.29 001/ХТ2020/00740 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг ЭУ,ДТС ОНӨХК П.Г
2020.10.29 001/ХТ2020/00741 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг ХБ ХХК-ийн Орхон салбар Т.Б, Ц.Э, Т.Б нар
2020.10.29 001/ХТ2020/00739 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг З.Э Д.Т
2020.10.27 001/ХТ2020/00725 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг ӨСХЗ ХНН Т.П, Т.Б, Б.Т, АМ ХХК
2020.10.27 001/ХТ2020/00726 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг МС ХХК ЭБ ХХК
2020.10.27 001/ХТ2020/00724 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг И.Т МД ХК
2020.10.23 001/ХТ2020/00720 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг КБ ХХК Э.О
2020.10.23 001/ХТ2020/00721 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг Д.Б СТТ ХХК
2020.10.20 001/ХТ2020/00708 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг ПС ХХК Н.Г нар КБ ХХК, Д.А, М.М, М.М нар
2020.10.20 001/ХТ2020/00709 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг Д.Б СИГ ХХК
2020.10.13 001/ХТ2020/00690 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг ПОЭЭ ХХК МД ХК