Иргэний хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
5190 шийдвэр. (хуудас 1/104)
2019.06.18 001/ХТ2019/00962 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Д.Т “Т Б”ХХК
2019.06.25 001/ХТ2019/01004 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “Ю П Г” ХХК, “Н Я Х П” ХХК “МУ-ын Х Б”ХХК, “Т О С К”ТӨҮГ
2019.06.25 001/ХТ2019/01007 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Ч.А “Т Х Б” ХХК
2019.06.25 001/ХТ2019/01008 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “Х Т”ХХК “Ш О”ХК
2019.06.25 001/ХТ2019/01005 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “О И М”ХХК “Н Т Г”ХХК-ний “Ү Э Х”нд
2019.06.25 001/ХТ2019/01006 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Б.Б, О.З нар В.Л
2019.06.25 001/ХТ2019/01003 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “А-А”ХХК “ММС П”ХХК
2019.06.18 001/ХТ2019/00965 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Ц.Б “Ж"
2019.06.18 001/ХТ2019/00967 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “Т Б” ХХК Б.О, Т.Б, “А” ХХК, “С Д Э К”ХХК, “С-Ө”ХХК
2019.06.18 001/ХТ2019/00961 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “М Г”ХХК “Х С” ХХК
2019.06.18 001/ХТ2019/00964 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Ч.А, Н.Цнар “Э Г”ХХК, Ц.Л, Б.Э нарт
2019.06.18 001/ХТ2019/00963 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Д.Б, Л.Э нар Д.Т
2019.06.18 001/ХТ2019/00960 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Б.Н НШШГГ
2019.06.18 001/ХТ2019/00966 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “А” ББСБ ХХК “М.Ш”ХХК
2019.06.11 001/ХТ2019/00891 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Э.Ц Б.М
2019.06.11 001/ХТ2019/00891 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа С.Б С.С, С.Б нарт
2019.06.11 001/ХТ2019/00890 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа О.Э “Э Ү” ХХК
2019.06.11 001/ХТ2019/00900 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Ж.М М-О ХННУБТЗ
2019.06.11 001/ХТ2019/00889 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Г.М М.Х
2019.06.11 001/ХТ2019/00889 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Г.М М.Х
2019.06.04 001/ХТ2019/00848 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “Ш К”ХХК Г.Э
2019.06.04 001/ХТ2019/00859 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “Х” ХХК Б.З
2019.06.25 001/ХТ2019/00999 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон Ш Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
2019.06.04 001/ХТ2019/00849 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “Т Б”ХХК ТАДЭБС ХХК, А.С, “З Б Д С”д
2019.06.25 001/ХТ2019/00997 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон Г ХХК “О ” ХХК, “О ”ХХК нар
2019.06.04 001/ХТ2019/00853 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа С.А Т.Ц
2019.06.04 001/ХТ2019/00849 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа НГ ХХК “М Т”ХХК
2019.06.25 001/ХТ2019/01000 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон Б , Ц , Н , Ш , Д , Ч , Р нар А ХХК
2019.06.04 001/ХТ2019/00852 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Д.Н Ц.З
2019.06.04 001/ХТ2019/00850 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “Г” ХХК “А”ХХК
2019.06.25 001/ХТ2019/00998 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон А ХХК Ж ХХК
2019.06.20 001/ХТ2019/00981 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон Б Г
2019.06.20 001/ХТ2019/00984 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон Т ХХК Ш ХК
2019.06.20 001/ХТ2019/00974 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон “М ” ТБАГУТҮГ Г ХХК
2019.06.20 001/ХТ2019/00980 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон К ХХК Х, Б
2019.06.20 001/ХТ2019/00985 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон П Баянхонгор аймгийн Заг сумын дунд сургууль
2019.06.20 001/ХТ2019/00975 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон З Б
2019.06.11 001/ХТ2019/00888 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан “Э” ХХК-ийн Ш.Т-д
2019.06.11 001/ХТ2019/00885 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан “Э” ХХК-ийн Б.Х-т
2019.06.11 001/ХТ2019/00893 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Ц.О-ийн БДСГазарт
2019.06.11 001/ХТ2019/00882 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан ХХААХҮЯ-ны харьяа АДОБАЗахиргаа “Х” ХХК-д
2019.06.11 001/ХТ2019/00897 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан “У” ХХК-ийн “И” ХХК-д
2019.06.11 001/ХТ2019/00881 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан “С” ХХК-ийн Б.Ө-д
2019.06.11 001/ХТ2019/00879 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан “П” ХХК, Д.А нарын “Б” ХХК-д
2019.06.11 001/ХТ2019/00886 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Н.Т-ын Ц.Б-т
2019.06.11 001/ХТ2019/00883 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Б.Л-гийн ХХЕГ нарт
2019.06.11 001/ХТ2019/00899 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Ж--гийн Д.М-, Ч.М- нарт
2019.06.11 001/ХТ2019/00884 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Д.У-гийн МСҮТ-д
2019.06.11 001/ХТ2019/00880 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Г.Б-ы Д.Г-од
2018.06.11 001/ХТ2019/00896 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Б.Э-ын Д.Э-од