Иргэний хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
1968 шийдвэр. (хуудас 1/40)
2017.11.07 001/ХТ2017/01355 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “Х” ХХК Г.Т
2017.11.07 001/ХТ2017/01354 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Ц.Б Г.О Б.Г
2017.11.10 001/ХТ2017/01375 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Г.И “М” ХХК
2017.11.10 001/ХТ2017/01376 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Ш.М Э ХХК
2017.11.10 001/ХТ2017/01375 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Ш.М Э ХХК
2017.11.16 001/ХТ2017/01418 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Д.Н Г.А
2017.11.10 001/ХТ2017/01379 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Н.Н А.Л
2017.11.10 001/ХТ2017/01378 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Л.Б Ю ХХК
2016.11.07 001/ХТ2017/01163 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Г.Л С.О
2017.11.07 001/ХТ2017/01362 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Л.О С ХХК
2017.10.26 001/ХТ2017/01264 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “С” ХХК С.И,
2017.10.26 001/ХТ2017/01270 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Н.Г, Б.Х М.Н,
2017.10.26 001/ХТ2017/01272 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Ц.Б “Э” ХХК
2017.10.26 001/ХТ2017/01265 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах С.С Д.Э
2017.10.26 001/ХТ2017/01271 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах С.Г “Т” ХХК
2017.10.24 001/Хт2017/01252 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “А” ХХК М
2017.10.24 001/ХТ2017/01250 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “В” ХХК Э.О
2017.11.03 001/ХТ2017/01339 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Ш.К БАБСХЦ
2017.11.03 001/ХТ2017/01338 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Л.Э “Ш” ХХК
2017.11.03 001/ХТ2017/01340 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Т.Ж Р.Г
2017.10.26 001/ХТ2017/01267 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Н.У Ш.Г
2017.10.26 001/ХТ2016/01266 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Ш.З Монголбанкны Баян-Өлгий аймаг дахь салбар болон ХААН банкны Баян-Өлгий аймаг дахь салбар
2017.11.14 001/ХТ2017/01409 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд А ХХК С
2017.11.13 001/ХТ2017/01353 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Б.Б Ж.Н
2017.11.03 001/ХТ2017/01352 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд “Т” ХХК “С” ХХК
2017.11.10 001/ХТ2017/01380 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Б.Б “Т” ХХК, Ж.Ч
2017.11.02 001/ХТ2017/01334 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Д.Б М ХХК
2017.10.24 001/ХТ2017/01251 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Н.О “МИАТ” ХК
2017.10.24 001/ХТ2017/01248 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Б.Т Б.С,
2017.11.02 001/ХТ2017/01133 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд В.Э, Я.С “М” ХХК
2017.10.24 001/ХТ2017/01247 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “Ц” ХХК Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх алба
2017.11.02 001/ХТ2017/01332 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд О ХХК С.Б
2017.10.24 001/ХТ2017/01249 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “М” ХХК П.О
2017.10.31 001/ХТ2017/01306 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Н.С Р.О, О.А
2017.11.10 001/ХТ2017/01377 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Г.Б Говь-Алтай аймгийн Хөхморьт сумын дунд сургууль
2017.11.10 001/ХТ2017/01377 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Г.Б Говь-Алтай аймгийн Хөхморьт сумын дунд сургууль
2017.10.31 001/ХТ2017/01304 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд "А" ХХК "П" ХХК
2017.10.31 001/ХТ2017/01309 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Л.А О.Н Ч.Н
2017.10.27 001/ХТ2017/01297 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Б.М "Ц" ХХК
2017.11.02 001/ХТ2017/01322 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Д.Г “Б”БХН
2017.10.27 001/ХТ2017/01296 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд С ХХК У ХХК
2017.10.31 001/ХТ2017/01307 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “С” ХХК Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх алба
2017.10.27 001/ХТ2017/01295 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд К ХХК Л.Э
2017.10.31 001/ХТ2017/01308 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах О ХХК “Т” ХХК
2017.11.02 001/ХТ2017/01323 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах ШХХК НХХК
2017.11.07 001/ХТ2017/01356 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах А.О Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо Гачуурт тосгоны захирагч
2017.10.20 001/ХТ2017/01228 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “У” ХХК Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх алба
2017.10.20 001/ХТ2017/01227 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “Э” ХХК Т.О
2017.10.20 001/ХТ2017/01225 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Ж.Х Л.А
2017.10.12 001/ХТ2017/01154 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Э.Г Г