Иргэний хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
5408 шийдвэр. (хуудас 1/109)
2020.06.04 001/ХТ2020/00265 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг Ц.О Алтай сумын Соёлын төв
2020.06.04 001/ХТ2020/00266 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг С Х ХХК Ө ЗДТГ
2020.06.04 001/ХТ2020/00268 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг Б.Б нар НШШГГ
2020.05.28 001/ХТ2020/00256 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг Ш.Б Ц.Г
2020.05.28 001/ХТ2020/00254 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг Л.Л ВК ББСБ ХХК, СЗХ
2020.05.28 001/ХТ2020/00255 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг Г.С НШШГГ
2020.06.11 001/ХТ2020/00294 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Б.Э “Э-ийн дулааны цахилгаан станц” ТӨХК
2020.05.28 001/ХТ2020/00247 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах "Э..." ХХК Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
2020.06.04 001/ХТ2020/00259 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах "...банк" ХХК Г.Т
2020.05.28 001/ХТ2020/00245 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “...банк” ХХК “Н...трейд” ХХК
2020.06.04 001/ХТ2020/00260 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Н.Б М.А, Г.М
2020.05.28 001/ХТ2020/00253 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Р.С Б.М
2020.05.28 001/ХТ2020/00252 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Ш.Ц МААЭШХ
2020.05.21 001/ХТ2020/00239 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Х.Э Г.Х
2020.05.14 001/ХТ2020/00220 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Д.Э ДУА дахь ШШГГ-445-р НХА д
2020.05.14 001/ХТ2020/00231 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа С.Э О.Э
2020.05.08 001/ХТ2020/00213 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Ш.Д “Ш Ш”ХХК
2020.05.08 001/ХТ2020/00210 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “ССН”ББСБ ХХК Х.Г
2020.05.08 001/ХТ2020/00214 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Э.А, Д.Бнар НМХГ
2020.04.23 001/ХТ2020/00203 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “Д А Г”ХХК, “Н И”ХХК, Ц.С нар Б.Э
2020.04.23 001/ХТ2020/00204 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа М.Б НШШГГ
2020.04.23 001/ХТ2020/00205 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “Х Б”ХХК “Н”ХХК, “Т Т”ХХК, Б.О, Б.Тнарт
2020.04.16 001/ХТ2020/00196 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа М.М, П.О, М.Э, О.Н нар “ЖПЭ” ХХК
2020.04.16 001/ХТ2020/00194 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Г.С СДТХт
2020.04.16 001/ХТ2020/00195 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “С-И”ХХК А.М
2020.04.14 001/ХТ2020/00186 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Р.Н “Э Т Т”ХК
2020.04.14 001/ХТ2020/00182 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “М Д”ХХК Б.Б
2020.04.14 001/ХТ2020/00184 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Л.Р С.А
2020.04.14 001/ХТ2020/00183 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа А.А З.Д
2019.04.09 001/ХТ2020/00167 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Б.Ч П.Ц
2020.04.09 001/ХТ2020/00169 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Б.Н Э.Б
2020.04.09 001/ХТ2020/00168 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа С.Д И.Г, Д.Г
2020.04.02 001/ХТ2020/00157 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “Т” ББСБ ХХК О.Ж
2020.04.02 001/ХТ2020/00155 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Ш.Т ХААДДХК /”ҮДД”ХК/-д
2020.04.02 001/ХТ2020/00156 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Б.Х Б.Т
2020.03.26 001/ХТ2020/00141 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Т.К БӨАНДХ, Д.А
2020.03.26 001/ХТ2020/00140 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Ц.С Ю.Ч
2020.03.26 001/ХТ2020/00143 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Б.О “Ш Г”ХК
2020.03.05 001/ХТ2020/00131 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “Ж Э С”ХХК “Т Т Э Б” ХХК
2020.05.21 001/ХТ2020/00235 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг ЭССС ХХК О ХХК Л.Т, Т.О нар
2020.05.21 001/ХТ2020/00236 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг Ж.Э А.Х, Б.Э нар
2020.05.14 001/ХТ2020/00222 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг Т У ХХК Б К ХХК
2020.05.14 001/ХТ2020/00223 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг М.Г
2020.05.14 001/ХТ2020/00221 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг И.Б ГТХЗНТ УТҮГ
2020.06.04 001/ХТ2020/00263 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Г.А-н төлөөлөн нэхэмжлэл Н.Г
2020.05.08 001/ХТ2020/00216 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг С.Б НШШГГ
2020.05.08 001/ХТ2020/00218 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг Г И ХХК ИНЕГ
2020.05.08 001/ХТ2020/00217 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг АБ ХХК Э.Ц
2020.05.08 001/ХТ2020/00215 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг АБЧБ УТҮГ ИЭЧГ ХХК
2020.04.23 001/ХТ2020/00201 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг ЧХБ ХХК У.ХХК, Б.Г