Иргэний хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2623 шийдвэр. (хуудас 1/53)
2018.05.01 001/ХТ2018/00668 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах М
2018.05.04 001/ХТ2018/00706 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “Х” ХХК “Ж” ХХК
2018.04.17 001/ХТ2018/00626 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах П.Б Б.Н
2018.04.20 001/ХТ2018/00651 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “А” ХХК Ч.А, Л.М нарт
2018.04.20 001/ХТ2018/00653 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “Х” ХХК Д.У
2018.04.20 001/ХТ2018/00650 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Б.М С
2018.03.30 001/ХТ2018/00496 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан О.Б Ж.З
2018.03.30 001/ХТ2018/00497 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Д.Ц, Б.А нар Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх алба
2018.03.30 001/ХТ2018/00495 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Б.Д Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх алба
2018.03.30 001/ХТ2018/00498 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан А.Н Боловсрол соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
2018.03.22 001/ХТ2018/00460 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Ш.Ц Нийслэлийн Засаг дарга
2018.03.22 001/ХТ2018/00461 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Ж.Б Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх алба
2018.03.22 001/ХТ2018/00458 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Д.О Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга
2018.03.22 001/ХТ2018/00459 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Б.Б О ХХК
2018.03.27 001/ХТ2018/00482 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Э ХХК Э.О
2018.03.27 001/ХТ2018/00483 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Н ХХК А ХХК
2018.03.27 001/ХТ2018/00480 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Ц.Э Ц.Э, Ц.Э нарт
2018.03.20 001/ХТ2018/00435 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Р.Б Баян-Өлгий аймаг дахь Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв
2018.03.20 001/ХТ2018/00723 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан М.Б, К.Т Баян-Өлгий аймгийн Улаанхус сумын Хөх хөтөл багийн дунд сургууль
2018.03.20 001/ХТ2018/00434 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан В Б.Б
2018.03.15 001/ХТ2018/00421 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан У.У Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын Засаг дарга
2018.03.15 001/ХТ2018/00420 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан У.У Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын Засаг дарга
2018.03.15 001/ХТ2018/00422 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Б ХХК Л.Ц
2018.03.15 001/ХТ2018/00419 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Б.Б М
2018.03.13 001/ХТ2018/00411 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Г.У
2018.03.13 001/ХТ2018/00410 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан А ХХК И ХХК
2018.03.09 001/ХТ2018/00384 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Х ХХК Г.Б, Ж.С нар
2018.03.09 001/ХТ2018/00385 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Т.Д С.А
2018.03.09 001/ХТ2018/00386 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан С.А О ХК
2018.03.09 001/ХТ2018/00388 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Орхон аймгийн Эрүүл мэнд Нийгмийн даатгалын хэлтс М ХХК
2018.03.06 001/ХТ2018/00359 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан С.Л Сангийн яам, Тогтвортой амьжиргаа-3
2018.03.06 001/ХТ2018/00358 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Б.Л Хил хамгаалах ерөнхий газар
2018.03.02 001/ХТ2018/00349 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Н.О Д ХХК
2018.03.02 001/ХТ2018/00351 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан М ХХК П.М
2018.03.02 001/ХТ2018/00352 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан К.А Х
2018.03.01 001/ХТ2018/00323 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Ц.А Г.А
2018.03.01 001/ХТ2018/00325 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Х ХХК Н.А
2018.03.01 001/ХТ2018/00324 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан С.О А.У
2018.02.27 001/ХТ2018/00307 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Ц.О Ч.Б-, М
2018.02.27 001/ХТ2018/00306 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан П.Т М
2018.02.27 001/ХТ2018/00305 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Б.М, Б.М, Б.Ц нар Б.М
2018.02.13 001/ХТ2018/00266 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Т.А Д ОНӨҮГ
2018.02.13 001/ХТ2018/00265 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Ж.Т Г.Ц
2018.02.13 001/ХТ2018/00267 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Ж.Д, С.С, Д.У, Д.Б-, Б.С, Э.А, Д.Н, Ц.Т нар Ж ХХК
2018.02.12 001/ХТ2018/00253 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Ш.С У ХХК, М ХХК
2018.02.12 001/ХТ2018/00252 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан О.Э, Ц.А Н.Д, Д.М
2018.02.08 001/ХТ2018/00237 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Д.Э Э ББН
2018.02.08 001/ХТ2018/00239 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Д.Л З
2018.02.08 001/ХТ2018/00238 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Д.Ж А.П-, Ш.Т
2018.02.06 001/ХТ2018/00216 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Ц.Л Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх алба