Иргэний хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
3714 шийдвэр. (хуудас 1/75)
2018.12.20 001/ХТ2018/01920 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах "Н К ББСБ" ХХК "...союз" ХХК
2018.12.20 001/ХТ2018/01918 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Э.Б ".... монголиа" ХХК, Б.У нарт
2018.12.20 2018/ХТ2018/01917 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Д.О "Б...н" ХХК, "Г...н" ХХК
2018.12.20 001/ХТ2018/01933 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Д.П Т нар
2018.12.13 001/ХТ2018/01825 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Б.Б “Т ББСБ” ХХК
2018.12.17 001/ХТ2018/01879 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Д.М Н.Б
2018.12.17 001/ХТ2018/01880 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Б Г.Е “Э” ХХК
2018.12.14 001/ХТ2018/01851 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Э.Ч “Б” ХХК
2018.12.14 001/ХТ2018/01850 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Г.Г, Д.О нар Б.Ш
2018.12.14 001/ХТ2018/01849 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “Г” ХХК “Х” ХХК
2018.12.06 001/ХТ2018/01766 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Л.Ц “М” ХХК
2018.12.07 001/ХТ2018/01790 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Ш.М “Э” ХХК
2018.12.07 001/ХТ2018/01783 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Ө.Д И
2018.12.07 001/ХТ2018/01784 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Б.У “Д” /ТӨХК/-д
2018.12.07 001/ХТ2018/01785 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах А.Ж Х.Ж
2018.12.11 001/ХТ2018/01809 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “Х” ХХК “П” ХХК
2018.12.11 001/ХТ2018/01808 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Б.С Б.Э
2018.11.27 001/ХТ2018/01708 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг Н.А ОА ШШГА, АБ ХХК
2018.11.27 001/ХТ2018/01705 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг И.А УВА УК
2018.11.27 001/ХТ2018/01704 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг Д.Н НА ХХК Т.Б нар
2018.11.20 001/ХТ2018/01654 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг С.Ч ЗТН ОНӨААТҮГ
2018.11.20 001/ХТ2018/01656 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг М.Ц ХБ ХХК дахь б.э.х.а, С.А.К ХХК, Г.Ц, Б.У,
2018.11.20 001/ХТ2018/01655 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг Б ХХК Т Х ХХК
2018.11.15 001/ХТ2018/01637 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг Ч.Ө НШШГГ
2018.11.15 001/ХТ2018/01639 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг Т.Х НШШГГ
2018.11.15 001/ХТ2018/01635 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг К.С НЭ ХХК
2018.11.15 001/ХТ2018/01640 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг Д.Б С.Н
2018.11.15 001/ХТ2018/01638 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг В.Г С.Ц
2018.11.13 001/ХТ2018/01615 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг Х.Ц
2018.11.13 001/ХТ2018/01614 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг С.Е Баян-Өлгий аймгийн Ж.Аргынбайн нэрэмжит Ерөнхий боловсролын 4 дүгээр бүрэн дунд сургууль
2018.11.13 001/ХТ2018/01613 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг Г.Г ОЗ ХХК, С.С, Т.О нар
2018.11.06 001/ХТ2018/01597 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг ХГЖ ТЦХ ХХК, С-А ХХК, Б.О нар
2018.11.06 001/ХТ2018/01596 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг Д.Ц ХҮДС
2018.11.06 001/ХТ2018/01598 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг БЗ ХХК ХМ ХХК
2018.12.06 001/ХТ2018/01767 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Б.Ч “М” ХХК-
2018.12.06 001/ХТ2018/01768 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах С.Ч Б.Ц
2018.12.06 001/ХТ2018/01769 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Ч.А Д.М
2018.12.04 001/ХТ2018/01753 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “С” ХХК С.И
2018.12.04 001/ХТ2018/01751 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах С.Г Б.Б
2018.12.04 001/ХТ2018/01752 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах П.Ө Ц.Б
2018.12.04 001/ХТ2018/01754 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “Н ББСБ” ХХК “Н” ХХК
2018.11.27 001/ХТ2018/01695 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “Д” ХХК Дархан-Уул аймаг дахь Шт
2018.11.20 001/ХТ2108/01657 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “М ББСБ” ХХК Д.Н нарт
2018.11.13 001/ХТ2018/01611 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “Ө” ХХК “У”
2018.11.05 001/ХТ2018/01580 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг О.Б Ж П Э Б Т ХХК
2018.11.05 001/ХТ2018/01581 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг Ж.М БӨ СӨХ
2018.11.02 001/ХТ2018/01557 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг Р.Э, Г.Х нар НШШГГ
2018.11.02 001/ХТ2018/01558 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг Н.А НШШГГ
2018.11.02 001/ХТ2018/01559 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг КБ ХХК ГСХ ХХК
2018.11.01 001/ХТ2018/01537 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг З.Б Ж.Ч