Иргэний хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
5328 шийдвэр. (хуудас 1/107)
2020.04.16 001/ХТ2020/00187 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “...банк” ХХК Т.С, Б.Б нар
2020.04.09 001/ХТ2020/00166 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “...кредит ББСБ” ХХК О.Н
2020.04.09 001/ХТ2020/00158 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “....банк” ХХК дахь банкны эрх хүлээн авагч Д.Д, З.Г, Б.Л
2020.04.09 001/ХТ2020/00165 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Б.У “..фокус” ХХК
2020.04.09 001/ХТ2020/00159 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “... профит энд инвестмэнт ББСБ” ХХК Б.Т, Г.Э
2020.04.02 001/ХТ2020/00148 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Ч.М., З.Т. ИНЕГазар
2020.04.02 001/ХТ2020/00147 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах О.Б Б.Б
2020.03.26 001/ХТ2020/00136 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах М.О. Б.Г, "Н.." ХХК
2020.04.02 001/ХТ2020/00146 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Н.Н. “Н... констракшн” ХХК
2020.03.26 001/ХТ2020/000135 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “А” ХХК Баян-Өлгий аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
2020.03.05 001/ХТ2020/00134 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг ХБ ХХК Завхан салбар С.А
2020.03.05 001/ХТ2020/00133 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг ЕШ ХХК Г.М
2020.03.05 001/ХТ2020/00132 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг А.А Э.Б
2020.02.13 001/ХТ2020/00099 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг Б.А, Г.Н, Т.Г нар Э.Б, Э.Г, Ё.Э нар
2020.01.30 001/ХТ2020/00044 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Н.Г-ын нэхэмжлэлтэй “Х” ХК-д холбогдох,
2020.01.30 001/ХТ2020/00046 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Б.Г, Ж.Д нарын нэхэмжлэлтэй ГАИТХ, ГАЗД, ГАЗДТГСТСХэлтэст тус тус холбогдох
2020.02.04 001/ХТ2020/00055 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Э.Б Д.Б
2020.02.18 001/ХТ2020/00110 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “Н” ХХК “Б”ХХК
2020.02.04 001/ХТ2020/00053 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд С.М, Д.Б нар Ш СӨХ
2020.01.30 001/ХТ2020/00045 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд “А Х” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй НШШГ-Т холбогдох
2020.02.18 001/ХТ2020/00111 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “З З”ХХК Г.Э, Т.Ц
2020.02.04 001/ХТ2020/00054 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Л.У Д ХХК
2020.02.06 001/ХТ2020/00075 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Ц.Н НШШГГ
2020.01.24 001/ХТ2020/00028 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд О.Д-гийн нэхэмжлэлтэй, Ц.Э-т холбогдох,
2020.02.13 001/ХТ2020/00094 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Э.Л, Н.А НШШГГ
2020.02.06 001/ХТ2020/00072 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Ц.Н С.Л, С.Ж нар
2020.01.24 001/ХТ2020/00030 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд “ДТҮ” ХК-ийн нэхэмжлэлтэй “СГ” ХХК-д холбогдох,
2020.02.06 001/ХТ2020/00070 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Н Б.А
2020.02.06 001/ХТ2020/00013А Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “Ф Г”ХХК ШШГГ 445-р НХА
2020.02.11 001/ХТ2020/00082 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Э СӨХ Д.О
2020.01.24 001/ХТ2020/00029 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд А.Б-ийн нэхэмжлэлтэй А.Э, Ш.Н-нарт холбогдох,
2020.02.11 001/ХТ2020/00081 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Р.Б Б.Э
2020.01.23 001/ХТ2020/00013 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “Ф Г” ХХК ШШГГ 445-р НХА
2020.02.11 001/ХТ2020/00080 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Б.Б Ш
2020.01.23 001/ХТ2020/00014 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Ц.Т-ийн нэхэмжлэлтэй “ЭТТ” ХК-д
2020.02.13 001/ХТ2020/00091 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд П ХХК Д.ХХК
2020.02.20 001/ХТ2020/00123 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “Т К” ХХК “Н Т” ХХК
2020.02.11 001/ХТ2020/00085 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Д.Б Л.Г
2020.01.23 001/ХТ2020/00010 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд “Х” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй “ М Ц” ХХК-д холбогдох
2020.02.13 001/ХТ2020/00089 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд М.А М ХХК
2020.02.11 001/ХТ2020/00086 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Н.О “З-1” СӨХ
2020.02.13 001/ХТ2020/00090 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Д.Б И
2020.02.18 001/ХТ2020/00112 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа С.М “М К”ХХК, “Н” ББСБ ХХК
2020.02.04 001/ХТ2020/00061 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “Х Б С К”ХХК “Т Ч”ХХК
2020.02.04 001/ХТ2020/00061 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “Х Б С К”ХХК “Т Ч”ХХК
2020.01.23 001/ХТ2020/00015 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Л.Б, Б.У-нарын нэхэмжлэлтэй Б.П-ид холбогдох
2020.02.18 001/ХТ2020/00106 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Ц.А Н
2020.01.24 001/ХТ2020/00027 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Х.С Х.О
2020.02.13 001/ХТ2020/00096 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Ж.С “А”ХК
2020.02.18 001/ХТ2020/00107 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Т.Б Б.Б