Иргэний хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
5328 шийдвэр. (хуудас 2/107)
2020.01.23 001/ХТ2020/00008 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Д.С-ын нэхэмжлэлтэй ИНЕГ-холбогдох
2020.02.13 001/ХТ2020/00095 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Д.Ц ЗА-ийн ЗД
2020.02.20 001/ХТ2020/00121 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Э ХХК Н ХХК
2020.02.20 001/ХТ2020/00117 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Б.Х 12
2020.01.28 001/ХТ2020/00041 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Р.Э-ын нэхэмжлэлтэй “АТҮТӨВ” ТӨҮГ-т холбогдох
2020.03.05 001/ХТ2020/00126 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд С.Б М
2020.03.05 001/ХТ2020/00130 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд М.С Б.Ү, Б.А, Я.Т нар
2020.01.28 001/ХТ2020/00040 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд “ЕШИ ББСБ” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй Н.Б, М.С- нарт
2020.03.05 001/ХТ2020/00127 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Б.Э Н.Б, Д.Б нар
2020.02.20 001/ХТ2020/00122 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Л.Г ГА-ийн ЗД, ГА-ийн ОНӨГ, ГА-ийн ЗДТГ-ын СТСХт
2020.02.20 001/ХТ2020/00124 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Ц.Э, О.Э “Д” ХХК
2020.02.06 001/ХТ2020/00076 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “Г Ф”ББСБ ХХК Ш.О, Б.Анарт
2020.02.06 001/ХТ2020/00074 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа И.Б Д.Э
2020.02.04 001/ХТ2020/00062 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “П Д” ХХК А.А
2020.02.04 001/ХТ2020/00064 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Б.М Г.Б
2020.02.06 001/ХТ2020/00073 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа С.С М.Т
2020.02.20 001/ХТ2020/00115 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг Ч.Г Г.Х
2020.02.20 001/ХТ2020/00114 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг СЖЭ ББСБ ХХК Д.Г
2020.02.20 001/ХТ2020/00113 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг ДО ББСБ ХХК Д.Я
2020.02.20 001/ХТ2020/00116 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг ТФ ХХК МГ ХХК
2020.02.18 001/ХТ2020/00100 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг ЭТТ ХК МТС ХХК
2019.01.28 001/ХТ2020/00036 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Г.М “М Э И К” ХХК
2020.01.24 001/ХТ2020/00026 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “М Э И КХХК БД-ийн ЭМТ
2020.01.24 001/ХТ2020/00024 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Б.П Б.А
2020.02.18 001/ХТ2020/00101 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг УБСК ХХК ДЭУ ХЗХ
2020.01.24 001/ХТ2020/00025 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “Ж” ХХК Б.М
2020.02.18 001/ХТ2020/00102 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг Д.Н Б.Р
2020.01.30 001/ХТ2020/00049 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Б.Т НЗД буюу УБХЗ
2020.01.30 001/ХТ2020/00048 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа В В/W W/ “Г М” ХХК
2020.01.28 001/ХТ2020/00034 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа У.Э “А Г” ХХК
2020.02.13 001/ХТ2020/00097 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг ХБ ХХК ИА ХХК, Б.А, Д.Т нар
2020.01.28 001/ХТ2020/00035 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Н.А С.А
2020.01.23 001/ХТ2020/00012 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Д.Э Х,НХЯ
2020.01.23 001/ХТ2020/00009 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Б.М ХУД-ийн ЗД
2020.02.13 001/ХТ2020/00098 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг Н.А ДВХ ХХК, Б.Б
2020.01.23 001/ХТ2020/00011 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “Ц Х”ХХК БЗД-ийн ЗДТГ
2020.02.11 001/ХТ2020/00083 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг И.Е Б.Н
2020.02.20 001/ХТ2020/000120 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Э.Э, Н.Н, Б.Т Г.А
2020.03.05 001/ХТ2020/00128 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Л.А Н.Г
2020.02.18 001/ХТ2020/00104 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “... цагаан” ХХК “...-Инвест” ХХК
2020.02.11 001/ХТ2020/00079 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Л.Д Б.Н, "...пропертиз" ХХК
2020.03.05 001/ХТ2020/00125 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “... банк” ХХ Б.Б, Г.А
2020.02.20 001/ХТ2020/00119 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “...капитал ББСБ” ХХК Т.Э
2020.02.13 001/ХТ2020/00087 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Д.О М...-Эрдэнэд
2020.02.18 001/ХТ2020/00105 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Д.А "М.." ХХК
2020.02.18 001/ХТ2020/00103 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Ц.А П.Э
2020.02.13 001/ХТ2020/00093 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Ц.Т Д.Х
2020.02.13 001/ХТ2020/00092 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “.. аривжих” ХХК “..-Үйлс” ХХК, Дархан-Уул аймгийн Захирагчийн ажлын алба
2020.02.11 001/ХТ2020/00077 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Н.Э Б.У
2020.02.11 001/ХТ2020/00078 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах С.Б Ц.Г