Иргэний хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
5190 шийдвэр. (хуудас 3/104)
2019.05.31 001/ХТ2019/00820 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Н.Н ТЗ
2019.05.30 001/ХТ2019/00802 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Н ХХК Д.Ц
2019.05.30 001/ХТ2019/00801 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Д.А “Х” ХХК, Д.Ар, С.Ц нар
2019.06.14 001/ХТ2019/00923 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах О.Б Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн Улаанбаатар төмөр зам нийгэмлэг
2019.05.30 001/ХТ2019/00800 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд У ХХК П.Б
2019.06.04 001/ХТ2019/00841 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “... консалтинг” ХХК Э.Ж
2019.05.28 001/ХТ2019/00791 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд П.Б М ХК
2019.06.04 001/ХТ2019/00843 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах З.Н М.Б
2019.05.18 001/ХТ2019/00790 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд И ХХК М ХХК
2019.06.20 001/ХТ2019/00973 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “...ТО” ХХК “...-Овоо” ТӨХК
2019.05.28 001/ХТ2019/00788 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Э ХХК Эр ХХК
2019.06.20 001/ХТ2019/00972 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “...текс” ХХК : “...текс” ХХК Хариуцагч: “... текстайл групп” ХХК-ийн ажиллагсдын үйлдвэрчний эвлэлийн хороо
2019.06.20 001/ХТ2019/00970 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Н.Д С.А, Г.Г
2019.05.23 001/ХТ2019/00749 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд М ХХК С.А
2019.06.20 001/ХТ2019/00971 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “... шанд” ХХК Я.Г, Д.Н
2019.06.20 001/ХТ2019/00969 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Ч.Г
2019.06.20 001/ХТ2019/00968 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “...роуд” ХХК “...эх булаг” ХХК
2019.05.23 001/ХТ2019/00748 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Ж Ш ХК
2019.06.04 001/ХТ2019/00845 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “Б..” ХХК “Б.. дөл” ХХК
2019.06.04 001/ХТ2019/00846 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “... банк” ХХК Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх Ерөнхий газрын шийдвэр гүйцэтгэх алба, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх Ерөнхий газрын харьяа Налайх дүүрэг дэх шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэсэг
2019.05.28 001/ХТ2019/00780 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Э.С “...групп” ХХК
2019.06.04 001/ХТ2019/00844 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “...капитал партнерс ББСБ” ХХК “...барс” ХХК
2019.06.13 001/ХТ2019/00907 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Т.Н О.С
2019.06.13 001/ХТ2019/00906 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах О.А Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн Улаанбаатар төмөр зам нийгэмлэг
2019.05.30 001/ХТ2019/00798 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Ц.Ч “Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц” ТӨХК
2019.05.30 001/ХТ2019/00797 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “... цамхаг констракшн” ХХК Дархан-Уул аймаг дахь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
2019.06.14 001/ХТ2019/00924 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Т.А Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр бүрэн дунд сургууль
2019.06.14 001/ХТ2019/00925 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Б.О “П..” ХХК, Татварын ерөнхий газар
2019.06.13 001/ХТ2019/00908 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “...минерал” ХХК А.Б
2019.06.14 001/ХТ2019/00922 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “...банк” ХХК Ц.О, “... байшин” ХХК
2019.05.23 001/ХТ2019/00747 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Б.М Т ХХК
2019.05.23 001/ХТ2019/00746 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Х ХХК С.Б
2019.06.04 001/ХТ2019/00842 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Я.С ОХУ-ын “Хилийн чанадад байгаа төрийн өмч хөрөнгийг удирдах нэгдсэн газар” компанийн төлөөлөгчийн газар
2019.05.23 001/ХТ2019/00745 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Е А.Б, “А” ХХК
2019.05.23 001/ХТ2019/00744 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Б.Г Ч.Ц
2019.05.21 001/ХТ2019/00730 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд А.Н “С” ХХК, “О” ХХК
2019.05.21 001/ХТ2019/00729 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд А.Н Б
2019.05.21 001/ХТ2019/00727 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Г.Г М.Т
2019.05.21 001/ХТ2019/00726 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Б.Г “Б” УТҮГ
2019.05.21 001/ХТ2019/00725 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд А ХХК Ам ХХК
2019.05.16 001/ХТ2019/00709 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Р.Б, Д.Б, Б.Д нар Э.Б, Д.Д нар
2019.05.16 001/ХТ2019/00708 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Б.Т Б ХХК, Т.Б нар
2019.05.31 001/ХТ2019/00828 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “... финанс ББСБ” ХХК Н.А
2019.05.14 001/ХТ2019/00679 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Л.Б Г.Б
2019.05.14 001/ХТ2019/00678 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд А ХХК И, Ө нар
2019.05.31 001/ХТ2019/00827 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Ө.А Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч
2019.05.14 001/ХТ2019/00676 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Г ХХК Л ХХК
2019.05.28 001/ХТ2019/00782 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Э.У-, М.Т “...констракшн” ХХК
2019.05.30 001/ХТ2019/00799 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “...капитал ББСБ” ХХК А.Б, Д.О, Ц.А, Б.Ц
2019.05.21 001/ХТ2019/00731 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “... хитинг энд күүлинг” ХХК “...реалтор” ХХК