Иргэний хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
5654 шийдвэр. (хуудас 3/114)
2020.07.09 001/ХТ2020/00377 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг Я.Н ХХҮГ
2020.07.09 001/ХТ2020/00376 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг Ц.С ЭҮ ОНТҮГ
2020.07.09 001/ХТ2020/00379 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг Ө.А Алаг-Эрдэнэ сумын сургууль
2020.07.09 001/ХТ2020/00378 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг Д.Б ЭҮ ТӨҮГ
2020.07.09 001/ХТ2020/00375 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг Б.Б нэгдсэн эмнэлэг
2020.07.07 001/ХТ2020/00351 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг Ц.Э Г.Э
2020.07.07 001/ХТ2020/00353 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг С.Г ХИС
2020.07.02 001/ХТ2020/00337 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг Ө.А Э ХХК, ГБ ХХК
2020.07.23 001/ХТ2020/00414 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Ц.Э-ийн нэхэмжлэлтэй, ГА ЗӨС төвд холбогдох,
2020.07.23 001/ХТ2020/00418 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Т.Э-ын нэхэмжлэлтэй, “МБҮА” НҮТББ-д холбогдох,
2020.07.23 001/ХТ2020/00416 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд С.Г-гийн нэхэмжлэлтэй, БӨА БН сумын хүүхдийн цэцэрлэгт
2020.07.21 001/ХТ2020/00404 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Ц.Э Х банк
2020.07.21 001/ХТ2020/00407 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Р.Т-ийн нэхэмжлэлтэй, “М Э В” ХХК-д холбогдох, “М Э В” ХХК-д холбогдох,
2020.07.21 001/ХТ2020/00403 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд П.А ЭДЦС
2020.07.21 001/ХТ2020/00405 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд З.Б нэхэмжлэлтэй “ЗТН” ОНӨААТҮГ-ын
2020.07.07 001/ХТ2020/00362 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Н.Т Т банкид
2020.07.16 001/ХТ2020/00389 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа О.С “У Г” ХХК
2020.07.09 001/ХТ2020/00384 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Х.Е, М.Ж Х 2-р ц
2020.07.09 001/ХТ2020/00383 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Т.М Дархан сумын ЕБ 12-р с
2020.07.09 001/ХТ2020/00381 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Б.М АТҮТТӨҮГ
2020.07.07 001/ХТ2020/00357 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Я.Ө МИАТ ТӨХК
2020.07.07 001/ХТ2020/00355 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Ц.Б МУИС
2020.07.07 001/ХТ2020/00359 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “Т Ш Е”ХХК “С”ХХК
2020.07.07 001/ХТ2020/00356 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа В.М “М Ш” ХК
2020.07.07 001/ХТ2020/00358 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Б.Х “Ц М З”ХХК
2020.06.30 001/ХТ2020/00317 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Л.Т НШШГГ
2020.07.02 001/ХТ2020/00344 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Ц.Г Э.Э
2020.07.02 001/ХТ2020/00343 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа С.С “ГИ, ХГ”
2020.07.02 001/ХТ2020/00349 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа С.Б “Б Х Т” ХХК
2020.07.02 001/ХТ2020/00339 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа МЗН ХХК НШШГГ
2020.07.02 001/ХТ2020/00342 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Ж.Б НШШГГ, “М-О Т”ХХК
2020.07.02 001/ХТ2020/00340 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа БХАҮН ТӨААТҮГазрын Я.Б
2020.06.30 001/ХТ2020/00316 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа ХХБХХК Б.Б, Л.Ч
2020.06.30 001/ХТ2020/00315 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Т.О М.Ш
2020.06.30 001/ХТ2020/00320 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа С.П Б.Ц
2020.06.30 001/ХТ2020/00319 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “РМ”ХХК “М К”ХХК
2020.06.30 001/ХТ2020/00318 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Б.Д Г.С
2020.06.11 001/ХТ2020/00295 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “НЮ” ХЗХ Д.М, А.Д нарт
2020.06.11 001/ХТ2020/00296 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа З.Б ДГ А-ийн З-Ү С-ын ЗД
2020.06.11 001/ХТ2020/00297 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Д.Ц Б.Г, П.Ё
2020.06.09 001/ХТ2020/00282 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “О Э”ХХК “Х О” ХХК
2020.06.09 001/ХТ2020/00281 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Л.А РСЦ ХХК
2020.06.04 001/ХТ2020/00272 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Ч.Г М.Э
2020.06.04 001/ХТ2020/00269 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “Т Б”ХХК Д.У
2020.06.04 001/ХТ2020/00270 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Д.С “Г К”ХХК
2020.06.04 001/ХТ2020/00271 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Д.Г С.Б, Г.Э нар
2020.05.21 001/ХТ2020/00238 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “К” ХХК “С-Э” ЗБН
2019.05.28 001/ХТ2020/00251 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа О.Б Г.Д, С.Н
2020.05.22 001/ХТ2020/00244 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд С.Ө
2020.05.28 001/ХТ2020/00249 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд “Ю Б М” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Б Б Т” ХХК-д холбогдох,