Иргэний хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
5621 шийдвэр. (хуудас 4/113)
2020.06.30 001/ХТ2020/00308 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Н.Э М ХХК
2020.04.14 001/ХТ2020/00177 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд З Х 232 дугаар ангийн нэхэмжлэлтэй, Б.Э д холбогдох,
2020.06.30 001/ХТ2020/00306 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд М.Ц Н.Б
2020.04.14 001/ХТ2020/00185 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд А.А ийн нэхэмжлэлтэй, “Н Т Т” ХХК-д холбогдох,
2020.06.30 001/ХТ2020/00305 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Л.А Н
2020.04.09 001/ХТ2020/00163 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Ц.Т гийн нэхэмжлэлтэй, С.Д д холбогдох,
2020.04.09 001/ХТ2020/00161 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд “X банк” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, “ЗБДсан ”-д холбогдох,
2020.06.11 001/ХТ2020/00283 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд М.Б О
2020.07.09 001/ХТ2020/00162 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд “Т Х” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Т Э од холбогдох,
2020.06.11 001/ХТ2020/00284 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Д ТӨХК-ийн Ү-ийн Д ТӨХК
2020.06.11 001/ХТ2020/00285 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Д.З “Ш” ХХК, Б.М нар
2020.04.09 001/ХТ2020/00164 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд О.Б, Ч.П нарын нэхэмжлэлтэй, П.Э ад холбогдох,
2020.06.09 001/ХТ2020/00278 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Х-ийн А.Д
2020.04.09 001/ХТ2020/00160 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд МБ ИХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, “А Т” ХХК-д холбогдох,
2020.06.09 001/ХТ2020/00279 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Р.Т У ТӨХК
2020.06.09 001/ХТ2020/00280 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Ө СӨХ Д.Э
2020.04.02 001/ХТ2020/00149 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Ц.А ын Б.А ид
2020.06.04 001/ХТ2020/00261 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Ш.Д Ц.Б
2020.06.04 001/ХТ2020/00264 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд С.О Б.Б
2020.04.02 001/ХТ2020/00150 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Х банкны Увс салбарын Төв тооцооны төвийн Ж.Т д
2020.06.04 001/ХТ2020/00257 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Г.А О ХХК
2020.06.04 001/ХТ2020/00262 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Б.О Н
2020.04.02 001/ХТ2020/00151 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Про ХХК Б.Б
2020.03.26 001/ХТ2020/00142 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Т.Г С ХХК
2020.03.26 001/ХТ2020/00144 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд П.А В ХХК
2020.03.26 001/ХТ2020/00145 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Н.Б, Ш.М нар Н.Н
2020.07.02 001/ХТ2020/00325 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “...банк” ХХК “....муфьт” ХХК, “....грэйди мэн” ХХК
2020.07.02 001/ХТ2020/00324 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “... Би Эн” ХХК “Э...” ХХК
2020.07.02 001/ХТ2020/00326 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах З.Б "...венчурс" ХХК
2020.06.30 001/ХТ2020/00303 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах С.Б НШШГ
2020.06.30 001/ХТ2020/00301 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Г.Н “ХААН банк” ХХК, Ц.О- нар
2020.07.02 001/ХТ2020/00322 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Э.С Д.А, Ч.У, Э.С
2020.06.30 001/ХТ2020/00300 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Х.М ХСҮТөв
2020.07.02 001/ХТ2020/00323 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Т.Т А.Б, Ч.Э
2020.06.30 001/ХТ2020/00299 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах "...-Орд" ХХК НХОГ ОНӨААТҮГ
2020.06.30 001/ХТ2020/00298 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Э.Х Ө.Д, Д.Б
2020.06.09 001/ХТ2020/00273 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Ч.Г Т.М
2020.06.04 001/ХТ2020/00258 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах "Д..." ХХК "Ц..." ХХК
2020.07.07 001/ХТ2020/00354 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг Н.М Дөрвөлжин сумын сургууль
2020.07.07 001/ХТ2020/00350 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг АГ ХХК ТМ ХХК
2020.07.02 001/ХТ2020/00333 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг МТП ХХК СБ ХХК
2020.07.02 001/ХТ2020/00336 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг Ж.А Б.М, М.Т нар
2020.07.02 001/ХТ2020/00331 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг Б.Ш Д.Л
2020.07.02 001/ХТ2020/00335 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг Б.Т НШШГГ
2020.07.02 001/ХТ2020/00338 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг Б.Р АЗ ХК
2020.06.30 001/ХТ2020/00312 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг Ц.Г, Б.А НШШГГ
2020.06.30 001/ХТ2020/00310 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг С.Ө Н.О
2020.06.30 001/ХТ2020/00311 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг Ө.М УБТЗ
2020.06.30 001/ХТ2020/00309 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг В ХХК Ш ХХК
2020.06.30 001/ХТ2020/00313 Улсын дээд шүүх Гүррагчаа Алтанчимэг Б.А НШШГГ