Иргэний хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
5328 шийдвэр. (хуудас 4/107)
2019.06.18 001/ХТ2019/00960 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Б.Н НШШГГ
2019.06.18 001/ХТ2019/00966 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “А” ББСБ ХХК “М.Ш”ХХК
2019.06.11 001/ХТ2019/00891 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Э.Ц Б.М
2019.06.11 001/ХТ2019/00891 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа С.Б С.С, С.Б нарт
2019.06.11 001/ХТ2019/00890 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа О.Э “Э Ү” ХХК
2019.06.11 001/ХТ2019/00900 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Ж.М М-О ХННУБТЗ
2019.06.11 001/ХТ2019/00889 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Г.М М.Х
2019.06.11 001/ХТ2019/00889 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Г.М М.Х
2019.06.04 001/ХТ2019/00848 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “Ш К”ХХК Г.Э
2019.06.04 001/ХТ2019/00859 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “Х” ХХК Б.З
2019.06.25 001/ХТ2019/00999 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон Ш Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
2019.06.04 001/ХТ2019/00849 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “Т Б”ХХК ТАДЭБС ХХК, А.С, “З Б Д С”д
2019.06.25 001/ХТ2019/00997 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон Г ХХК “О ” ХХК, “О ”ХХК нар
2019.06.04 001/ХТ2019/00853 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа С.А Т.Ц
2019.06.04 001/ХТ2019/00849 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа НГ ХХК “М Т”ХХК
2019.06.25 001/ХТ2019/01000 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон Б , Ц , Н , Ш , Д , Ч , Р нар А ХХК
2019.06.04 001/ХТ2019/00852 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Д.Н Ц.З
2019.06.04 001/ХТ2019/00850 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “Г” ХХК “А”ХХК
2019.06.25 001/ХТ2019/00998 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон А ХХК Ж ХХК
2019.06.20 001/ХТ2019/00981 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон Б Г
2019.06.20 001/ХТ2019/00984 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон Т ХХК Ш ХК
2019.06.20 001/ХТ2019/00974 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон “М ” ТБАГУТҮГ Г ХХК
2019.06.20 001/ХТ2019/00980 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон К ХХК Х, Б
2019.06.20 001/ХТ2019/00985 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон П Баянхонгор аймгийн Заг сумын дунд сургууль
2019.06.20 001/ХТ2019/00975 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон З Б
2019.06.11 001/ХТ2019/00888 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан “Э” ХХК-ийн Ш.Т-д
2019.06.11 001/ХТ2019/00885 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан “Э” ХХК-ийн Б.Х-т
2019.06.11 001/ХТ2019/00893 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Ц.О-ийн БДСГазарт
2019.06.11 001/ХТ2019/00882 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан ХХААХҮЯ-ны харьяа АДОБАЗахиргаа “Х” ХХК-д
2019.06.11 001/ХТ2019/00897 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан “У” ХХК-ийн “И” ХХК-д
2019.06.11 001/ХТ2019/00881 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан “С” ХХК-ийн Б.Ө-д
2019.06.11 001/ХТ2019/00879 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан “П” ХХК, Д.А нарын “Б” ХХК-д
2019.06.11 001/ХТ2019/00886 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Н.Т-ын Ц.Б-т
2019.06.11 001/ХТ2019/00883 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Б.Л-гийн ХХЕГ нарт
2019.06.11 001/ХТ2019/00899 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Ж--гийн Д.М-, Ч.М- нарт
2019.06.11 001/ХТ2019/00884 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Д.У-гийн МСҮТ-д
2019.06.11 001/ХТ2019/00880 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Г.Б-ы Д.Г-од
2018.06.11 001/ХТ2019/00896 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Б.Э-ын Д.Э-од
2019.06.11 001/ХТ2019/00894 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Б.Э-гийн “Б цэцэрлэг” Боловсрол сургалтын байгууллага, Б.Б- нарт
2018.06.11 001/ХТ2019/00895 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Б.C-ын Ц.C-д
2018.06.11 001/ХТ2019/00887 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан А.Б-, Э.Э- нарын УБТЗ-д
2019.06.25 001/ХТ2019/00996 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан “Э” ХХК-ийн Б.Б-т
2017.06.25 001/ХТ2019/00994 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Б.С-ын Ц.Б-д
2019.06.25 001/ХТ2019/00995 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Л.З-гийн Ч.Б-д
2019.06.06 001/ХТ2019/00869 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан С.О-ийн “ТК” ХХК-д
2019.06.25 001/ХТ2019/00992 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Ш ХХК Г ХХК, М ХХК
2019.06.25 001/ХТ2019/00991 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Э ХХК Н ХХК-ийн Ү
2019.06.25 001/ХТ2019/00990 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Э.Ж “С” ХХК, “Х” ХХК
2019.06.06 001/ХТ2019/00867 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан А.Б, З.Г, Л.Б нарын Т.О-т
2019.06.04 001/ХТ2019/00858 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Б.О-ийн “С” ХХК, “Г” ХХК, “Га” ХХК, Ц.Д, Л.Ц