Иргэний хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
5328 шийдвэр. (хуудас 5/107)
2019.06.25 001/ХТ2019/00989 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд П.П Ж ХХК
2019.06.04 001/ХТ2019/00857 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Б.Б-ийн Т.Б-д
2019.06.20 001/ХТ2019/00982 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Н ХХК А ХХК
2019.06.20 001/ХТ2019/00979 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд А ХХК Н.Х
2019.06.20 001/ХТ2019/00978 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Б.Т Б.Л
2019.06.20 001/ХТ2019/00977 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Ш.Ц Х ОНӨААТҮГ
2019.06.20 001/ХТ2019/00976 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Т ХХК Л.Г
2019.05.24 001/ХТ2019/00768 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Ц.Э, А ХХК НШШГГ
2019.05.24 001/ХТ2019/00774 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Ц.Ц Х.Н
2019.05.24 001/ХТ2019/00769 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Т ХХК ЧС ХХК
2019.05.31 001/ХТ2019/00834 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан “X” ХХК-ийн “Т” ХХК-д
2019.05.24 001/ХТ2019/00770 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан СЭСК ХХК Д.Н
2019.05.31 001/ХТ2019/00836 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Х.Ү-, Ж.Д- нарын НШШГГ-т
2019.05.31 001/ХТ2019/00838 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Н.М-ын Н.Э-д
2019.05.30 001/ХТ2019/00819 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан С.М-ийн Б.М-т
2019.05.30 001/ХТ2019/00818 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Н.Н-ийн Цэцэрлэг
2019.05.30 001/ХТ2019/00817 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан “А-Ө” ХХК-ийн “Н-Э” ХХК-д
2019.05.23 001/ХТ2019/00761 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Ц.Ц-ын БГДЭМНДХ, БХЯ, БХТА, ЦТЭ УТҮГазарт
2019.05.23 001/ХТ2019/00760 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Х.Б-гийн НЗД-ид
2019.05.23 001/ХТ2019/00759 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан А.Б-гийн Д.Ц, Н.Д нарт
2019.05.14 001/ХТ2019/00695 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Ц.Г, Р.Т нарын Ж.Б, Н.С, Д.Д нарт
2019.05.14 001/ХТ2019/00696 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Ч.У, Д.Л- нарын НШШГГ-т
2019.05.14 001/ХТ2019/00694 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Б.Б-гийн Д.Ш-д
2019.06.18 001/ХТ2019/00951 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Д.О Д.З
2019.06.18 001/ХТ2019/00950 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Д.С М.Г
2019.06.18 001/ХТ2019/00948 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд П.П Э ХХК
2019.06.14 001/ХТ2019/00933 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд М ХХК Л ХХК, О ХХК нар
2019.06.14 001/ХТ2019/00931 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Х.Э, Э.А нар Т.Б
2019.06.14 001/ХТ2019/00930 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Б.М М ХХК
2019.06.13 001/ХТ2019/00909 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Б ХХК Т СӨХ
2019.06.13 001/ХТ2019/00903 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд М.ХХК Р.Т
2019.06.13 001/ХТ2019/00901 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд А.Б С.Б
2019.06.11 001/ХТ2019/00898 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Л.Б Ж.Ч
2019.06.06 001/ХТ2019/00866 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд В Б.Б
2019.06.04 001/ХТ2019/00855 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Б.Б К ХХК
2019.06.04 001/ХТ2019/00854 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Ч ХХК “Н” ХХК, “Ш” ХХК
2019.05.31 001/ХТ2019/00822 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Д.Ц Ц ХХК
2019.05.31 001/ХТ2019/00821 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Б.Ц Б
2019.05.31 001/ХТ2019/00820 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Н.Н ТЗ
2019.05.30 001/ХТ2019/00802 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Н ХХК Д.Ц
2019.05.30 001/ХТ2019/00801 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Д.А “Х” ХХК, Д.Ар, С.Ц нар
2019.06.14 001/ХТ2019/00923 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах О.Б Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн Улаанбаатар төмөр зам нийгэмлэг
2019.05.30 001/ХТ2019/00800 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд У ХХК П.Б
2019.06.04 001/ХТ2019/00841 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “... консалтинг” ХХК Э.Ж
2019.05.28 001/ХТ2019/00791 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд П.Б М ХК
2019.06.04 001/ХТ2019/00843 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах З.Н М.Б
2019.05.18 001/ХТ2019/00790 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд И ХХК М ХХК
2019.06.20 001/ХТ2019/00973 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “...ТО” ХХК “...-Овоо” ТӨХК
2019.05.28 001/ХТ2019/00788 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Э ХХК Эр ХХК
2019.06.20 001/ХТ2019/00972 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “...текс” ХХК : “...текс” ХХК Хариуцагч: “... текстайл групп” ХХК-ийн ажиллагсдын үйлдвэрчний эвлэлийн хороо